logo

Kwaliteit van de Bachelor en Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen en Master of Science in International Business

Wanneer je voor een opleiding kiest, wil je natuurlijk ook zeker zijn dat je kan rekenen op kwalitatief goed onderwijs. Dat is zeker het geval aan de VUB! We zeggen dit ook niet zomaar, want we nemen onze opleidingen regelmatig vakkundig onder de loep. Zo weten we wat de troeven zijn, maar ook hoe we ons opleidingsaanbod kunnen blijven verbeteren. 

Troeven van de opleiding

 • Sterke community: Studenten aan de Solvay Business School maken deel uit van een topnetwerk binnen het bedrijfsleven en weten zich omringd door uiterst mondige en ambitieuze medestudenten.

 • Innovatief onderwijs: Al gehoord van flipped classroom, kennisclips, student-assistenten? De docenten zetten hun creativiteit volop aan het werk. 

 • Internationale atmosfeer: De hele opleiding ademt wereldburgerschap; door de aangereikte thema’s, de mogelijkheden om ervaring op te doen in het buitenland en een bonte mix van docenten en studenten.

 • Inclusieve opleiding: De masteropleiding voorziet toegang voor studenten met een master in de bedrijfskunde of management.

 • EfficiĆ«nt management: Binnen de leerlijnen werken de docenten aan een optimale afstemming van de leerinhouden en praktische aspecten van de opleiding. Zo worden pijnpunten snel getackeld.

Waar komt deze info vandaan?

We bieden onze studenten geregeld de kans om hun ongezouten mening te geven over de opleidingen tijdens hun academische loopbaan. We gaan ook te rade bij onze proffen en assistenten en we peilen naar de verwachtingen van het toekomstige werkveld. Tot slot bevragen we onze oud-studenten die ondertussen al aan de slag zijn in de sector en vergelijken we met andere universiteiten in binnen- en buitenland, zodat we steeds de vinger aan de pols houden.

Kwaliteitscyclus

Ontwikkelkansen

 • We zetten in op het ontwikkelen en versterken van internationaal inzetbare soft skills, die alvast een streepje voor geven bij het betreden van de arbeidsmarkt.

 • We bieden ons onderwijs steeds aan op hetzelfde hoge niveau, door waar mogelijk op maat van de diverse studentengroepen te werken. Zo is er intensieve begeleiding voor wie het nodig heeft, maar ook een constante uitdaging voor gemotiveerde studenten.

Waar is de opleiding nu al volop mee bezig?

 • We vergelijken onze opleidingen met gelijkaardige opleidingen in binnen- en buitenland. Ook houden we de vinger aan de pols bij de mensen uit het werkveld. Deze feedback houdt ons scherp en biedt ons inspiratie voor de toekomst.

 • Het thema Sustainability krijgt met een eigen leerlijn een prominente plaats binnen onze opleiding. Hiermee dragen we ook bij aan de duurzaamheidsexpertise voor de ganse universiteit.

 • We hervormen en stroomlijnen de begeleiding van de masterproeven.

 • Onze studenten hebben een belangrijke stem binnen de opleiding. We blijven hen stimuleren om deze te laten horen.

 

Publicatiedatum: 1 februari 2021