logo

Diploma

Indien u geslaagd bent voor het tentamen, dat wil zeggen wanneer u een cijfer 6 of hoger heeft behaald op 10, ontvangt u automatisch een cursuscertificaat. Dit certificaat blijft in principe onbeperkt geldig.

Bachelor en master

Cursussen van Open Universiteit kunnen afzonderlijk worden bestudeerd, maar ook worden in gepast in opleidingen binnen de bachelor-masterstructuur.

Een bacheloropleiding is een afgerond geheel en leidt tot de titel 'bachelor of arts', 'bachelor of law' of 'bachelor of science'. De bacheloropleiding bestaat uit 42 modules (180 studiepunten).

De bachelors verlenen automatisch toegang tot de aansluitende master aan Open Universiteit en in principe tot de aansluitende master bij een andere universiteit. Voor een niet-aansluitende master kan de universiteit een schakelprogramma opleggen.

De masteropleiding is een aparte opleiding, een specialisatie bovenop de bacheloropleiding. Masteropleidingen worden afgerond met de titels 'master of arts', 'master of law' of 'master of science'. De masteropleiding bestaat uit 14 modules (60 studiepunten). Voor computer science is dit 28 modules (120 studiepunten).

Gelijkwaardigheid

Voor bepaalde beroepen en functies, onder meer bij de overheid, kan het noodzakelijk zijn de gelijkwaardigheid aan te vragen. De gelijkwaardigheid houdt in dat het NARIC (National Academic (& Professional) Recognition and Information Centre) het betreffende diploma gelijkwaardig verklaart met hetzelfde diploma uitgereikt door een Vlaamse universiteit.

De Nederlandse masteropleidingen rechten, psychologie en onderwijswetenschappen omvatten minder studiepunten dan de equivalente opleidingen in Vlaanderen. Afhankelijk van de vooropleiding en/of werkervaring kan het zijn dat er bijkomende eisen worden gesteld om de gelijkwaardigheid te verkrijgen voor het masterdiploma rechten en psychologie

Voor meer informatie hierover kan u terecht op de site van het NARIC.

Inschrijven en kostprijs

Starten met een studie aan de Open Universiteit kan op elk gewenst moment.

We geven je graag een overzicht van de voorwaarden en de kosten die bij een inschrijving komen kijken.

 

Tentamens

In Nederland spreekt men over tentamens in plaats van examens. Een tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen, open vragen of een combinatie. Alle examens, behalve sommige mondelinge examens, gaan door in het studiecentrum.

Startpakket

De twee basismodules van iedere richting worden aangeboden in de vorm van een startpakket.

Deze cursus(sen) dienen om nieuwe studenten de kans te geven te wennen aan het studeren en medestudenten te leren kennen.

Vrijstellingen

Wie een hogere opleiding gevolgd heeft, kan in aanmerking komen voor vrijstellingen. Niet-afgeronde opleidingen of afzonderlijke vakken kunnen ook ingebracht worden.