logo

Let's do this, for a change

De VUB deelt met jullie, jongeren, je terechte bezorgdheid omtrent het klimaat. Anders gezegd: ons, wetenschappers, hoef je niet meer te overtuigen. Maar wat met de zwijgende  meerderheid? Wat met de vlotte politici die nu allen beweren reeds hemel en aarde te hebben verzet om wat aan de klimaatsverandering te doen? Hoe kan je hen duidelijk maken dat het meer dan ooit tijd is om echt te handelen, dat het gedaan is met oeverloze praatjesverkoop ? Wat doe je tegen ontkenning van de menselijke hand in de klimaatsverandering of, nog erger, de ontkenning van de versnelde klimaatsverandering zelf?

12 uur lang 12 lessen van 12 experten. Bewapen je tot de tanden voor elke klimaatdiscussie.

Inleiding Caroline Pauwels, rector van de VUB

 • Jill Surmont & Willem-Frederik Schiltz: De politieke weg van een decreet
 • Wim Thiery: De essentie van de klimaatverandering
 • Ann Van Griensven: Het water aan de lippen?
 • Bernard Mazijn: Internationale klimaatonderhandelingen: ‘woorden, woorden, woorden’?
 • Aurelie de Smet: Een blik op het klimaat vanuit je eigen tuin
 • Aubry Cornelis: Een tweet van 500 woorden: het opiniestuk
 • Melina Depauw: Vegen voor eigen deur
 • Gustaaf Cornelis: Waarom geloof je me niet? Ik zal het je eens vertellen
 • Sebastian Sterl: Krachten bundelen – de energievoorziening van de toekomst
 • Dries Tys: Klimaat vanuit het perspectief van landschapsarcheologie: de zeespiegelstijging tussen 700 en 2100
 • Cathy Macharis: Hoe kunnen we mobiliteit en goederenvervoer herdenken om het duurzamer te maken?
 • Stijn Vanderheiden: Kom je mee naar de donkere zijde? De toenemende lichtvervuiling.
 • Ellen Bracquene: Meer dan klimaat: rechtvaardig overleven binnen de grenzen van onze planeet

Waaruit bestaat de marathon?

De klimaatlesmarathon? Dat zijn twaalf lessen van vijftig minuten, telkens gevolgd door een pauze van tien minuten. Met antwoorden op vragen zoals: wat is nu eigenlijk die klimaatproblematiek, en wat kun je zelf doen om als individu je steentje bij te dragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Maar je leert ook hoe je het best reageert op het verwijt dat je als scholier misschien wel spijbelt voor het klimaat, maar zelf lekker op reis gaat. Overigens: wat is nu precies de klimaatimpact van zo'n reis? Deze en vele andere wetenswaardigheden kom je dus te weten. Er is zelfs een les gepland van een archeoloog...

Hoe volg je de marathon?

Dat kan op twee manieren. Wel altijd door je eerst in te schrijven, natuurlijk (dat doe je onder de video). Enerzijds kun je met de klas naar onze campus in Etterbeek komen. In dat geval vragen we je wel de ganse hap te volgen – dat is pas echt een uitdaging! – en aanwezig te zijn om 8u30 ten laatste. We gaan immers live... Anderzijds kun je de live stream volgen op je school (via deze pagina). De marathon vindt plaats op woensdag 20 maart, van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds. Tot dan? 

Hoe volg je de marathon?

Vanwaar het initiatief?

Elke universiteit - en dus ook de VUB - heeft een maatschappelijke plicht. Vanuit die zorg voor de maatschappij spreekt het vanzelf dat we jullie, scholieren, een hart onder de riem steken. Dat gaan we doen op onze typische manier: door onze op wetenschappelijke wijze bekomen kennis – in dit geval met betrekking tot het klimaat – te delen. Met jullie. Zo eenvoudig is dat.

Wat is het doel?

Met de klimaatlesmarathon hebben we twee zaken voor ogen. Ten eerste zijn de experts die je zult horen wetenschappers. En wetenschappers, die willen hun kennis maar al te graag verspreiden. En ze willen ook laten zien hoe ze tot die kennis komen: door uit te gaan van feiten en waarnemingen, waarop ze dan theorieën bouwen. Maar het tweede ding dat ze je aanleren tijdens de klimaatlesmarathon, is hoe je op basis van die wetenschappelijke methode kunt overtuigen, een opiniestuk kunt schrijven, kunt argumenteren. Het is belangrijk om je stem te laten horen in het klimaatdebat. Ook als jonge burger.

Het kleine klimaatboek

Alle bijdragen zijn gebundeld in de uitgave 'Het kleine klimaatboek'.

Bekijk de presentaties van de klimaatlesmarathon

Melina De Pauw: Vegen voor eigen deur - Wat doe je zelf aan je voetafdruk?

Sebastian Sterl: Krachten bundelen – de energievoorziening van de toekomst

Gustaaf Cornelis: Waarom geloof je me niet? Ik zal het je eens vertellen

Bernard Mazijn: Internationale klimaatonderhandelingen: ‘woorden, woorden, woorden’?

Ann Van Griensven: Het water aan de lippen? Principes van de klimaatproblematiek

Wim Thiery: De essentie van de klimaatverandering

Aurelie De Smet: Een blik op het klimaat vanuit je eigen tuin

Aubry Cornelis: Een tweet van 500 woorden: het opiniestuk

Cathy Macharis: Hoe kunnen we mobiliteit en goederenvervoer herdenken om het duurzamer te maken?

Dries Tys: De zeespiegelstijging tussen 700 en 2100

Willem-Frederik Schiltz en Jill Surmont: De weg van een decreet

Stijn Vanderheiden - De toenemende lichtvervuiling: lichtvervuiling als symptoom van ons gedrag

Ellen Bracquene: Meer dan klimaat: rechtvaardig overleven binnen de grenzen van onze planeet

Download hier de slides van de lessen

Gebruiken mag, ook delen, maar met verwijzing naar klimaatlesmarathon 2019, VUB en de spreker in kwestie. Wijzigen van de slides is niet toegestaan gezien ze onder copyright vallen.