logo

Lesmarathon

Lesmarathons zijn lessenreeksen rond een complex en actueel maatschappelijk thema: 12 lesuren van 50 minuten met 10 minuten pauze, gebracht door 12 experten die elk vanuit hun specialiteit het thema in kwestie benaderen.

Klassen kunnen dergelijke lesmarathons bijwonen op de VUB-campus (beperkte plaatsen) of op school dankzij de live streaming. De lesopnames kunnen later herbekeken worden, net als de bijhorende computerpresentaties. Een bundeling van de lessen verschijnt achteraf in een handboek, speciaal voor de derde graad van het secundair onderwijs.

Leerlingen ondergaan tijdens een themarathon een academische immersie: ze ervaren hoe het er aan een universiteit aan toe gaat, zien in hoe het wetenschappelijk wereldbeeld een lappendeken is van resultaten bekomen uit diverse academische disciplines en maken kennis met de verscheidenheid van onderzoeksmethoden. 

Wat is een lesmarathon?

Initiatiefnemer

Gustaaf Cornelis (°1966) is wetenschapsfilosoof. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel bij de professoren Jean Paul Van Bendegem, Hubert Dethier en C. Bert de Loore: wetenschapsfilosofie, filosofie, sterrenkunde. Zij hadden van alle lesgevers de grootste impact op zijn academische vorming: denkhygiëne, humanisme, relativisme.

Zoals een filosoof betaamt, onderzoekt hij gewoon waar hij zin in heeft. De laatste tien jaar gaat zijn aandacht uitgesproken naar wetenschappelijke integriteit. Als academicus heeft hij natuurlijk ook een maatschappelijke taak: daarom engageert hij zich voor adequate popularisering van wetenschappelijke kennis. Niet alleen schrijft hij jaarlijks tenminste één boek voor het grote publiek en houdt hij regelmatig lezingen over kosmologie en wetenschappelijke fraude, maar organiseert hij tevens de zogenaamde ‘themarathons’ voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs: lesmarathons van telkens twaalf opeenvolgende lesuren rond een actueel moeilijk thema.

Gustaaf Cornelis doceert aan de Vrije Universiteit Brussel o.a. Argumentatie, Kosmologisch denken, Scientific Integrity, Onderwijsfilosofie, Wijsgerige vaardigheden, Onderzoeksmethoden, en aan de Universiteit Antwerpen o.a. Algemene filosofie, Wetenschapsgeschiedenis, Geschiedenis van het industrieel ontwerp en Omgevingspsychologie. Hij publiceerde boeken als ‘Goed begonnen: startersgids voor succesvol studeren aan hogeschool of universiteit’ (met Steven Laporte), ‘Academisch schrijven tijdens de hogere opleiding’, ‘Met hamer en scheermes: methoden voor fijn en grof denk- of discussiewerk’. Naar aanleiding van de klimaatlesmarathon stelde hij ‘Het Kleine Klimaatboek’ samen.