logo

Scroll down for English

REthink, REuse, REjoice

Na een al te lange periode van contactbubbels, social distancing en gedwongen thuisblijven, is het eindelijk tijd voor een nieuwe start.

Op dinsdag 28 september 2021 om 15u00 viert de VUB dat nieuwe begin toepasselijk met een openingszitting op een plaats die zelf op de drempel van een nieuw begin staat: de gigantische ruimte van de Gare Maritime op de terreinen van Tour & Taxis.

Samen met u kijken we vol verwachting uit naar een academisch jaar dat in het teken staat van een vernieuwd optimisme, met REthink, REuse, REjoice als energieke aansporing om de toekomst met open blik tegemoet te treden. Maar d√© blikvanger, dat zijn we zelf, door als VUB community eindelijk nog eens massaal samen te komen. Voor een feest in stijl, inclusief picknick. En samen heffen we het glas op een nieuw tijdperk, met veel lessons learned. 

Opgelet: om toegang te verkrijgen tot de ceremonie dient u een Covid Safe certificaat voor te leggen. Mogen we u daarom vragen om ruimschoots op tijd te komen?

Tot zien op onze academische opening. Rejoice

REthink, REuse, REjoice

After an all too long period of contact bubbles, social distancing and being forced to stay at home, it is finally time for a new start.

On Tuesday 28 September 2021 at 15.00 sharp, VUB celebrates that new beginning with an opening session in a place that is itself on the threshold of a new beginning: the gigantic space of the Gare Maritime on the grounds of Tour & Taxis.

Together we are looking forward to an academic year marked by renewed optimism, with REthink, REuse, REjoice as an invigorating spur to face the future with an open mind.

But the main event is us ourselves, as we finally come together again as the VUB community for a party. Over a picnic, we’ll raise our glasses to a new era, with many lessons learned.

Please note: to ensure a pleasant and relaxed atmosphere, we ask everyone to provide a Covid Safe certificate.

See you on Tuesday 28 September. Rejoice!

PROGRAMMA / PROGRAMME

Hieronder vindt u het programma van de academische opening. Het feestelijk gebeuren start stipt om 15u00. Wees dus zeker op tijd! 

Please find below the programme of the academic opening. The entire event will be mostly in Dutch, but there is simultaneous translation for those wanting it. The ceremony starts at 15:00 sharp. Be sure to arrive on time!

 • Verwelkoming
  Welcome
 • Muzikale act: Ana Diaz 
  Musical act: Ana Diaz
 • Introductie door Karsten De Clerck, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VUB 
  Introduction Karsten De Clerck, chair of the board of VUB 
 • Toespraak door studenten
  Speech by students
 • Muzikale act: Ana Diaz 
  Musical act: Ana Diaz
 • Toespraak door de voorzitters van Studentenraad en International Student Platform
  Speech by chairs of Studentenraad and International Student Platform
 • Verrassingsspreker
  Surprise speaker
 • Muzikale act: Ana Diaz 
  Musical act: Ana Diaz
 • Openingsrede door VUB rector Caroline Pauwels
  Opening address by VUB Rector Caroline Pauwels
 • Afsluiting: Lied Van Geen taal, gevolgd door receptie
  Closure: Lied Van Geen Taal, followed by reception

BEREIKBAARHEID / ACCESSIBILITY

GARE MARITIME
De Gare Maritime ligt op de terreinen van Tour & Taxis ter hoogte van nummer 86c van de Havenlaan in 1000 Brussel. Het voormalige goederenstation, gebouwd in 1907, is onlangs volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een energieneutrale ruimte. 

De hele site van Tour & Taxis, waar de Gare Maritime deel van uitmaakt, is zowel voor fietsers als voetgangers makkelijk toegankelijk. Vlakbij is een bushalte voor de lijnen 14, 20, 86 en 89. Wie de metro verkiest, stapt het best af in station Ribeaucourt (lijnen 2 en 6). Vandaar is het een kwartier stappen. Op de site zelf zijn er betalende parkeerplaatsen voor wie met de auto komt.

 

The Gare Maritime is located on the Tour & Taxis premises at number 86c of the Havenlaan in 1000 Brussels. The former goods station, built in 1907, has recently been completely renovated and transformed into an energy-neutral space. 

The whole site of Tour & Taxis, of which the Gare Maritime is a part, is easily accessible for both cyclists and pedestrians. Nearby is a bus stop for the lines 14, 20, 86 and 89. Those who prefer the metro, should get off at Ribeaucourt station (lines 2 and 6). From there it is a 15-minute walk. On the site there are paying parking spaces for those who come by car.

Scroll down for English

GARE MARITIME

De Gare Maritime ligt op de terreinen van Tour & Taxis ter hoogte van nummer 86c van de Havenlaan in 1000 Brussel. Het voormalige goederenstation, gebouwd in 1907, is onlangs volledig gerenoveerd en omgetoverd tot een energieneutrale ruimte. 

De hele site van Tour & Taxis, waar de Gare Maritime deel van uitmaakt, is zowel voor fietsers als voetgangers makkelijk toegankelijk. Vlakbij is een bushalte voor de lijnen 14, 20, 86 en 89. Wie de metro verkiest, stapt het best af in station Ribeaucourt (lijnen 2 en 6). Vandaar is het een kwartier stappen. Op de site zelf zijn er betalende parkeerplaatsen voor wie met de auto komt. 

The Gare Maritime is located on the Tour & Taxis premises at number 86c of the Havenlaan in 1000 Brussels. The former goods station, built in 1907, has recently been completely renovated and transformed into an energy-neutral space. 

The whole site of Tour & Taxis, of which the Gare Maritime is a part, is easily accessible for both cyclists and pedestrians. Nearby is a bus stop for the lines 14, 20, 86 and 89. If you prefer the metro, it is best to get off at Ribeaucourt station (lines 2 and 6). From there it is a 15-minute walk. On the site itself there are paying parking spaces for those coming by car.