logo

Samen voor een schone campus!

Zorgen voor een propere en nette campus doen we met z'n allen. Je kan zelf heel wat bijdrage door kleine dingen. VUB Reiniging doet de rest.

De VUB wil een voortrekker zijn op het vlak van duurzaamheid. Ook in onze reiniging, afvalverwerking en groenbeheer zetten we hier maximaal op in.

Bijdragen tot een schone campus

Kleine dingen maken een wereld van verschil:

 • Maak gebruik van asbakken om sigaretten te doven.
 • Laat geen afval rondslingeren, maar deponeer het in de afvalbakken.
 • Veeg je voeten bij het betreden van de gebouwen.
 • Stal je fiets in de fietsenrekken.
 • Laat geen kabels van computers op de grond liggen.

Onze reinigingsteams zijn je dankbaar!

Onze reinigingsdiensten

Ons legendarische containertreintje kent iedereen, maar VUB reiniging doen nog heel wat meer:

 • lokalen reinigen
 • buitenterreinen reinigen
 • ruiten reinigen
 • tapijten shamponeren
 • ongedierte bestrijden
 • afvalcontainers ophalen in de afvalhavens en ledigen in het containerpark
 • containerpark beheren

Reiniging op vaste tijdstippen en op aanvraag

Onze ploegen reinigen preventief volgens een vast schema, maar je kan ook steeds een specifieke reiniging aanvragen.

Een extra reiniging aanvragen

Voor specifieke reinigingswensen kan je een aanvraag richten naar Infradesk. Wanneer je een event organiseert op onze campus, raden we steeds aan om een reiniging te overwegen.

Geef steeds een duidelijke omschrijving van je wensen. Dat bevordert de efficiëntie en kwaliteit van onze service. Onze reinigingsverantwoordelijke bezorgt je vervolgens een overzicht van kosten en planning. De VUB draagt de kost van de vaste reiniging. Extra werk is op kosten van de aanvragende dienst.

De opgevraagde offerte wordt altijd eerst ter goedkeuring voorgelegd. Na goedkeuring zal VUB reiniging de werken laten uitvoeren.

We werken voor alle reinigingsvormen samen met gespecialiseerde  firma's.

Buitenreiniging

We prikken afval op de buitenterreinen en zorgt voor de ophaling van de afvalcontainers.

Ramen wassen

We reinigen de ruiten jaarlijks twee keer, zowel binnen als buiten. Wil je een extra reiniging van ruiten? Vraag het aan via Infradesk zoals hierboven beschreven.

Tapijten reinigen

Op aanvraag kunnen we tapijten shamponeren met specifieke machines en producten, en/of voorzien van een beschermingslaag. Vraag het aan via Infradesk zoals hierboven beschreven

Ongedierte bestrijden

We werken samen met experten in ongediertebestrijding en fumigatie, om de risico’s door insectenbesmetting te voorkomen. Ze passen de beste beschikbare technieken en procedures toe. Ze komen de behoeften tegemoet binnen de richtlijnen op het gebied van gezondheid, veiligheid, milieu en regelgeving.

Heb je een vraag of heb je zelf ongediertebestrijding nodig? Vraag het dan aan via Infradesk. De VUB draagt de kosten van ongediertebestrijding overkoepelend. Je dienst moet dit dus niet specifiek vergoeden.

De groene campussen van de VUB

VUB Groenbeheer werkt op een 'groene' manier actief aan het behoud, herstel, de ontwikkeling en duurzaam gebruik van de natuur.

Onze groendiensten

VUB Groenbeheer staat in voor het groenonderhoud van de grasvelden en aanplantingen:

 • grasperken maaien
 • struiken, hagen en bomen snoeien
 • wandelpaden onderhouden
 • vijver onderhouden
 • terreinen onkruidvrij houden
 • bladeren ruimen
 • afgewaaide takken ruimen
 • sneeuw ruimen

De groene VUB-campussen maken deel uit van het groene netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze worden dus als natuurlijke ruimte beheerd in samenwerking met een gespecialiseerde firma. De VUB kiest daarin bewust voor een duurzame aanpak.

VUB groenbeheer gebruikt geen pesticiden. Dit beleid zorgt voor een zeer divers biotoop met bloeiende kruidachtige planten.

De Brussels Humanities, Sciences and Engineering Campus in Etterbeek werd ontworpen als een campus met uitgestrekte groene zones. Deze werden beplant met een grote verscheidenheid aan bomen. De Brussels Health Campus in Jette, gelegen vlakbij het Laarbeekbos, het Poelbos, de moerassen van Jette en Ganshoren en het Koning Boudewijnpark, werd aangeduid als Natura 2000-gebied.

Er is een inventaris op plan van alle bomen, grasvelden en beplantingen.

Als je ergens een afgebroken tak of andere schade opmerkt, maak dan een foto en meld deze schade via Infradesk.

Sorteren en recycleren

De afvalverwerking op de VUB zet maximaal in op duurzaamheid. We roepen de hele community op om ons daarbij te helpen.

VUB reiniging beheert het centrale containerpark en de afvalhavens van de campus in Etterbeek en Jette

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus: het containerpark bevindt zich achter gebouw T. Buiten de aangegeven dagen en uren is het enkel toegankelijk voor medewerkers van Facility Services en de ophaaldiensten. Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 is het containerpark open voor studenten en personeel tussen 9u en 11u mits voorleggen van studenten- of personeelskaart en dit zonder afspraak. De aanwezige werknemers van het team Campusbeheer-reiniging staan je bij met raad en daad. In uitzonderlijke gevallen kan je een afspraak maken om naar het containerpark te komen (minimum 2 dagen voor gewenste datum zodat het ook in de agenda's van het Campusbeheer-reinigingsteam kan ingeboekt worden). Maak je aanvraag voor een afspraak via een ultimo ticket (afvalverwerking - afspraak maken).

Op verscheidene plaatsen op de campus kan je afvalhavens terugvinden, waar containers staan voor restafval (zwart), PMD (blauw), papier (geel) en glas (blauw met geel deksel). VUB reiniging haalt ze op en ledigt ze in het containerpark.

Brussels Health Campus: het containerpark bevindt zich naast gebouw F. Van zodra de werken aan gebouw L ten einde zijn zal het containerpark verplaatst worden naar de voorziene ruimte naast gebouw L. Buiten de aangegeven dagen en uren is het enkel toegankelijk voor medewerkers van Facility Services en de ophaaldiensten. Vanaf vrijdag 1 oktober 2021 is het containerpark open voor studenten en personeel tussen 9u en 11u mits voorleggen van studenten- of personeelskaart en dit zonder afspraak. De aanwezige werknemers van het team Campusbeheer-reiniging staan je bij met raad en daad. In uitzonderlijke gevallen kan je een afspraak maken om naar het containerpark te komen (minimum 2 dagen voor gewenste datum zodat het ook in de agenda's van het Campusbeheer-reinigingsteam kan ingeboekt worden). Maak je aanvraag voor een afspraak via een ultimo ticket (afvalverwerking - afspraak maken).

Op de campus Jette zullen de komende maanden de afvalhavens aangepast worden met de nodige uitbreidingen qua ruimte en uitgerust worden met wielcontainers: restafval (zwart), PMD (blauw), papier (geel) en glas (blauwe container met geel deksel). Deze afvalhavens zijn een work in progress, van zodra deze operationeel zijn zal de nodige communicatie hierover gevoerd worden.

 

Via Recupel organiseren we de afvoer van alle afgedankte elektrische en elektronische toestellen (alles zonder data). Inzameling gebeurt via de afvalhavens en afvoer van dit type afval gebeurt door VUB Reiniging op de campus in Etterbeek en door de Technische Dienst op de campus in Jette. 

Voor alles wat data bevat (laptop, PC, tablet, smartphone, gsm…) of onderdelen van computer-werkposten, bestaat een aparte inzamelstroom georganiseerd dankzij Departement ICT. Via dit Out-of-use programma worden alle data van de toestellen volledig verwijderd en vernietigd. Het toestel krijgt erna een tweede leven of wordt het optimaal gerecycleerd, met een verwerkingsproces in België. De veiligheid van de data vereist wel enige zorgvuldigheid van jou als gebruiker: verwijder je data, breng je toestel naar een inzamelpunt en geef het daar af, daar wordt het in een gesloten box gestopt. Op BHSEC kun je kleine toestellen afgeven aan de balie van het Infopunt of binnenbrengen bij ICT, Pleinlaan 9, 5e verdiep (na afspraak). Voor grotere toestellen (servers) of hoeveelheden (meerdere desktops) maak je een service request aan via vub.service-now.com >old material/devices. Per ingezameld toestel ontvangt Natuurpunt een donatie voor de aankoop/ inrichting van 1m² natuurgebied.)

 

Neem hier een kijkje in de afvalwijzers:

Brussels Health Campus - English version Brussels Health Campus

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus - English version Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Pleinlaan 5&9 - English version Pleinlaan 5&9

Dienst Preventie en Milieu (PRMI) organiseert de inzameling van gevaarlijk en bijzonder afval. We scheiden dit van het restafval en zamelen het in met een gespecialiseerde firma.