logo
Lees regelmatig de updates

Terug naar de VUB

Hier vind je een overzicht van de laatste updates over de coronamaatregelen. Bezoek regelmatig deze webpagina voor een laatste stand van zaken over de voorzorgsmaatregelen en dienstverlending op onze campussen.

Click here for all information in English

Zoals eerder gecommuniceerd, start op maandag 21 september het academiejaar en dat gebeurt in code geel. Dat betekent dat on campus onderwijs in auditoria en leslokalen, ook op externe locaties, plaatsvindt met een bezettingsgraad van 50 procent waarbij een mondmasker dragen verplicht is. De opstart in code geel laat de decanen, docenten en ondersteunend personeel toe studenten veilig op de rails te zetten voor de komende weken, en daarover duidelijke afspraken te maken. Het is ontzettend belangrijk dat studenten en hun professoren elkaar kunnen ontmoeten, dat studenten onderling elkaar ontmoeten. Dat is essentieel voor ons pedagogisch project en die relatie kan niet enkel virtueel bestaan. 

Tegelijk mogen en kunnen we de stijgende coronacijfers niet negeren. Ook jonge mensen worden getroffen door het Covid-19-virus en als universiteit moeten we onze verantwoordelijkheid nemen om de spreiding ervan mee in te dijken. Daarom bereiden we ons voor om na die eerste lesweek gradueel over te schakelen op code oranje. Concreet betekent dit onder meer dat we vanaf 28 september overschakelen naar een auditoriumbezetting van 20%.

Lees meer voor studenten.

Lees meer voor personeel.

De algemene en specifieke richtlijnen zijn van toepassing voor evenementen op de campus(sen) alsook voor VUB-evenementen op externe locaties.

 • Hou je aan de basisregels: 1,5m afstand houden, extra de handen wassen (of ontsmetten), hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek.
 • Op de VUB-campussen is het dragen van een mondmasker steeds verplicht, zowel binnen als buiten.
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het evenement of voel je je niet goed? Dan mag je niet (meer) deelnemen.
 • Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan het evenement op voorwaarde dat dit aantoonbaar afgecheckt is met een arts.
 • In verband met contact tracing wordt er verplicht gewerkt met deelnameregistratie.
 • Elk evenement eindigt uiterlijk om 01.00u (cfr. horeca).
 • Hou rekening met en maak plannen voor extra reiniging en verluchting van ruimtes en reiniging van materiaal. Zorg voor extra materiaal, zodat tussentijdse reiniging doenbaar is. Handen reinigen voor en na gebruik of aanraking.
 • Openlucht is beter dan indoor, grote indoor ruimte is beter dan klein lokaal.
 • Denk na over noodprocedure en wat te doen indien iemand ziek wordt tijdens het evenement.
 • Maak een draaiboek (waarin je aantoont dat je rekening houdt met de richtlijnen).

>> Meer gedetailleerde informatie vind je in de richtlijnen voor evenementen.

>> Download het sjabloon voor je evenementendraaiboek.

Het reisbeleid van de VUB volgt de richtlijnen van Buitenlandse zaken.  ​​​​Voor de laatste updates over het reisbeleid van de federale overheid, raden we je aan regelmatig de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Reizen in Europa: studenten en personeel

De Belgische regering past het reisbeleid naar Europese landen regelmatig aan. Raadpleeg de website van Buitenlandse zaken om na te gaan of het mogelijk is om naar landen binnen de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) te reizen. Men moet zich ook informeren omtrent de specifieke maatregelen die van kracht zijn om een bepaald land binnen te mogen en zich houden aan de instructies die gelden voor bijvoorbeeld quarantaine in het land van bestemming en aan de veiligheidsmaatregelen.

De VUB verduidelijkt dit met een gedetailleerde kleurencode: 

Groene zones

Er is geen enkel probleem en er zijn geen beperkingen om af te reizen, de uitwisseling wordt toegestaan.

Oranje zones

Oranje type A)

De Belgische overheid waarschuwt en vraagt de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen omdat vanuit Belgisch oogpunt de graad van besmetting in deze regio hoog is. Er zijn mogelijk beperkende maatregelen. 

OF

Oranje type B)

De overheid van je gastland van bestemming legt maatregelen op voor inreizen uit België omdat dit mogelijk een risico vormt. Er zijn beperkende maatregelen.

In beide types wordt de uitwisseling toegestaan maar we informeren studenten over de mogelijke beperkingen en maatregelen.

Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten.

Rode zones

Rood type A)

De Belgische overheid verbiedt reizen naar deze regio’s omdat de besmettingsgraad te hoog is en er lokaal te veel beperkende maatregelen zijn.

De VUB laat deze uitwisselingen niet toe. Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten.

OF

​​​​​​​Rood type B)

De overheid van je gastland van bestemming verbiedt inreizen vanuit België. De uitwisseling wordt enkel toegestaan als het gastland een uitzondering maakt voor het inreizen voor studiedoeleinden.

Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten.

Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat  (kleurcode Rood type A) is het niet toegestaan voor studenten of personeel om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen.

Gezien de situatie dagelijks kan veranderen is het belangrijk dat studenten en personeel die naar het buitenland reizen de website van Buitenlandse Zaken raadplegen VOOR het aankopen van reistickets en het reserveren van accommodatie.

Reizen buiten Europa: studenten en personeel


De VUB volgt de Belgische autoriteiten. Reizen naar landen buiten de EER is niet toegelaten.

Inkomende studenten en personeel aan de VUB

Studenten en personeel die vanuit EER en niet-EER landen naar de VUB komen zijn welkom, en volgen strikt de instructies op zoals op de website van Buitenlandse Zaken staat en die van hun thuisland alvorens af te reizen naar België. Eens hier moeten ze de richtlijnen volgen m.b.t. quarantaine en testen afnemen naargelang hun land van herkomst. Ook moeten ze hun contract of aanvaardingsbrief bij de VUB kunnen voorleggen als bewijs.

​​​​​​​Personeel

Personeelsleden moeten voor alle reizen academisch verlof aanvragen (via TEO). Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat is het niet toegestaan om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen.

​​​​VUB-medewerkers die denken in aanmerking te komen voor een uitzondering op de regels, kunnen een gemotiveerde aanvraag sturen naar international.relations@vub.be.

Safety first

De VUB stelt de veiligheid van haar studenten, medewerkers en academici voorop. Ze laat de geleidelijke activering van de activiteiten op haar campussen op een coronasafe manier verlopen en past daarvoor de richtlijnen van de federale overheid toe. De VUB rekent erop dat elke campusbezoeker zich houdt aan de voorzorgsmaatregelen. Enkel zo kunnen we iedereens veiligheid garanderen.

Vragen of feedback?
Heb je vragen over het coronavirus aan de VUB of de terugkeer naar de campus? Raadpleeg eerst de updates en de antwoorden op de veelgestelde vragen. Vind je in de lijst geen antwoord op je vraag terug? Stuur een mailtje naar backtocampus@vub.be. We beantwoorden je mail tijdens de openingsuren.

Voorzorgsmaatregelen

Mondmaskers aan, handen wassen en afstand houden: de VUB volgt alle maatregelen van de overheid. Daarnaast hanteert de universiteit eigen concrete richtlijnen. Die vind je hieronder. 

Click here for all information in English

Samen sterk! De basisregels samengevat

 • Mondmaskers zijn verplicht op de campussen van de VUB. Ook buiten. 
 • Was en ontsmet je handen regelmatig
 • Hou 1.5m afstand
 • Er is voor iedereen 1 VUB Safety kit met o.a. een mondmasker.
 • Volg de signalisatie en instructies.
 • Hou steeds rechts aan en beweeg tegenwijzerzin.
 • 'Naar buiten' heeft voorrang op 'naar binnen', 'naar beneden' op 'naar boven'.
 • Slechts een beperkt aantal personen in de lift.
 • Geef elkaar feedback en meld eventuele onveilige situaties.
 • Ruim op tijd komen is een belangrijke veiligheidsmaatregel.
 • Wees voorzichtig onderweg.

Voor iedereen


Voorzorgsmaatregelen van de overheid

Sciensano

Voor personeel, diensten en afdelingen


Voorzorgsmaatregelen voor de graduele heropstart van de diensten

Check de hele lijst

Voor docenten bij mondelinge examens


richtlijnen voor de praktische organisatie en het afnemen van mondelinge examens

Praktische tips

Voor studenten


Praktische tips voor studeren en examens in tijden van corona

You can do it!

Draag een mondmasker

 • Mondmaskers zijn VERPLICHT op de hele CAMPUS-ZONE. Dit betekent concreet:
  • Buiten op alle campussen:
   • is een mondmasker verplicht voor iedereen
  • Binnen VUB-gebouwen:
   • Is een mondmasker verplicht.
    • De enige uitzonderingen waarin je je mondmasker wel mag afzetten:
     • Wanneer je alleen bent in je bureau.
     • Wanneer je wil eten of drinken (binnen of buiten, en altijd zittend)

Telewerken wordt opnieuw de norm

Op 27 juli 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad de coronamaatregelen verstrengd. In navolging rolt de VUB enkele versoepelingen terug: 

 • Telewerk wordt opnieuw de norm voor alle diensten die hun werk ook buiten de campussen kunnen doen. 
 • Diensten die voor hun werkzaamheden op de campus moeten zijn, kunnen die op de campus blijven doen in lijn met de door de preventiedienst goedgekeurde scenario's
 • Registratie is verplicht voor iedereen die op de campus moet zijn. Wie werkzaam is voor een dienst of in opdracht van een dienst, moeten aangemeld zijn via het systeem van die dienst. 

Uiteraard blijven de richtlijnen van de federale overheid rond social distancing, time distancing en (persoonlijke) hygiëne van de VUB de basis.

Stuur je (geactualiseerd) draaiboek naar preventie@vub.be indien door de aanpassing van de richtlijnen de organisatie van de afdeling of dienst wijzigt (bijvoorbeeld doordat medewerkers meer frequent naar de campus komen). 

Was regelmatig je handen

 • Beperk het aantal gebruikers per sanitaire ruimte tot het aantal wastafels. Indien er op deze manier geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden, beperk het aantal gebruikers dan nog meer. Je beurt afwachten doe je buiten.
 • Spoel het toilet door met het deksel gesloten.
 • Was je handen voor en na het gebruik van het toilet.
 • Gebruik geen handendrogers. Gebruik enkel papier om je handen te drogen.
 • Maak onmiddellijk melding indien zeep of papier (bijna) op is: infradesk@vub.be.
 • Er is een intensieve reiniging van de publieke plaatsen. Diensten houden de eigen werkplek mee proper.
 • Voorzie je eigen water. Waterfonteinen, en mogelijk ook automaten, zijn buiten gebruik.

VUB Safety kit & materiaal

 • Studenten kunnen nog mondmaskers verkrijgen bij Bewaking, Infopunt en de balie van de Sportdienst op de campus in Etterbeek en op het faculteitssecretariaat in Jette. In Etterbeek kan je buiten de openingsuren van het Infopunt terecht bij de bewaking.
 • Diensten krijgen instructies bij goedkeuring van hun veiligheidsdraaiboek en herzieningen door Preventie & Milieu. Voor evenementen is Infradesk verantwoordelijk.
 • Iedereen kan gewenste signalisatie downloaden op het MAX-huisstijlplatform.

Volg de signalisatie en hou steeds rechts

 • Hou overal op de campus je mondmasker op.
 • Hou in gangen, op de paden en op trappen steeds rechts aan.
 • Beweeg tegenwijzerzin in ruimtes.
 • Volg de signalisatie en instructies.
 • Vermijd elkaar kruisen bij binnen- en buitengaan. Indien dit niet mogelijk is, dan krijgen personen die de ruimte verlaten voorrang.
 • Slechts een beperkt aantal personen mag tegelijk de lift gebruiken. Neem dus zo veel mogelijk de trap.
 • Op smalle trappen heeft wie naar beneden komt voorrang.

Hoe je mondmasker aandoen?

 1. Ontsmet of was je handen.
 2. Neem het masker vast bij de elastieken.
 3. Trek de elastieken over je oren.
 4. Zorg dat het masker je neus, mond en kin bedekt. Max. 8 uur dragen.
 5. Vermijd aanraking, doe je dat toch, was of ontsmet je handen dan opnieuw.

Hoe je mondmasker uitdoen?

 1. Plaats je kin naar voren.
 2. Neem het masker vast bij de  elastieken, verwijder van je gezicht en raak de voorkant niet aan.
 3. Leg het masker met de vuile zijde naar beneden in een afwasbaar bakje totdat het mee kan in de wasmachine op 60° C.
 4. Of was het masker meteen op 60° C  (max. 50 wasbeurten).
 5. Was je handen opnieuw met water en zeep.

Aarzel niet

 • Ben je ziek? Aarzel niet: blijf thuis en raadpleeg onmiddellijk je huisarts.
 • Werd bij jou het Coronavirus vastgesteld? Aarzel niet. Blijf thuis en breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be. VUB wenst je heel veel beterschap!
 • Ben je in aanraking gekomen met een Corona-patiënt? Aarzel niet: breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be, blijf thuis en raadpleeg je huisarts.

VUB dankt iedereen die zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt en snel reageert. We leven mee met alle Coronapatiënten en hopen op een snelle genezing voor iedereen.

Pas je gedrag aan

Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt. Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. De Vrije Universiteit Brussel vraagt daarom aan alle studenten, academici en medewerkers om hun gedrag hieraan aan te passen en de volgende preventie- en hygiëneregels na te leven:

Preventie- en hygiëneregels

 • Probeer lichaamscontact te vermijden: houd in de mate van het mogelijke voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus of een hand;
 • Was regelmatig en grondig je handen;
 • Moet je hoesten, doe dit dan in je elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en gooi die vervolgens weg in een afgesloten afvalbak;
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten;
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
 • Verlucht lokalen op regelmatige basis;
 • Blijf thuis bij ziekte;

Studeren in tijden van corona

Click here for all information in English

Naar aanleiding van de huidige uitzonderlijke corona-omstandigheden schakelde de VUB over op digitaal onderwijs. Ook de examens worden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Toch is het voor sommige examens vereist om terug naar de campus te gaan. Scroll verder voor meer informatie over de studie- en examenorganisatie.

Op kot

Angstig, eenzaam of in de war?

Contacteer Jelle, de VUB-kotcoach

WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA

Het is niet eenvoudig werken in deze omstandigheden. De VUB dankt al haar medewerkers voor hun inzet en veerkracht.

Click here for all information in English

Info voor docenten


Staff.vub.be - Onderwijs- en Studentenzaken

Examens

Info voor onderzoekers


Sharepoint Research & Data Management

Blijven onderzoeken

Info voor alle medewerkers


WeAreVUB Staff

Blijf up-to-date

Welzijn en gezondheid


Tips. Overzicht dienstverlening. Nood aan een gesprek?

Zoek steun

FAQ

Click here for all information in English.

Hieronder vind je antwoorden op specifiekere veelgestelde vragen (FAQ). Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar backtocampus@vub.be. En als er volgens jou bepaalde informatie of maatregelen ontbreekt, laat het ons weten via het online webformulier!

Vragen rond eventuele besmetting

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond eventuele besmetting met het Coronavirus.

Een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus wordt gevraagd om thuis te blijven en de huisarts te raadplegen. We raden aan sociale contacten te vermijden.

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging mee te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was tijdens de examens (in geval van een student) of op zijn dienst (in geval van een personeelslid).

Verder dienen de algemene voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te worden gevolgd.

Je brengt de VUB op de hoogte door een email te sturen naar backtocampus@vub.be. Jouw email zal meteen opgevolgd worden.

Ben je een medewerker van de VUB, dan moet je je ziek melden in TEO. 

Je brengt de VUB onmiddellijk op de hoogte via backtocampus@vub.be als:  

 • je een student of medewerker van de VUB bent en bij jou het coronavirus werd vastgesteld. In dit geval vul je je ziektedagen in op TEO (als medewerker) of meld je je ziekte bij het faculteitssecretariaat (als student). In geval van overmacht kan je als student vragen het examen te verplaatsen.

 • je een student of medewerker van de VUB bent en je vermoedt dat je besmet bent met het coronavirus; 

 • je een student of medewerker van de VUB bent en in contact kwam met een coronapatiënt;

 • je in contact kwam met een coronapatiënt en kort nadien een bezoek bracht aan de campussen van de VUB.

Als je thuis of op kot zit in Brussel, je geen vaste huisarts hebt en vermoedt te zijn besmet met het coronavirus, dan bel je het nummer 1710. Via dat nummer kom je dan terecht bij een dispatching van huisartsen, die je zal adviseren en doorverwijzen indien nodig.

Je kunt ook contact opnemen met de universitaire groepspraktijk van de VUB voor een telefonische consultatie via 0032 2 897 19 50.   

Als je wel een vaste huisarts hebt, dan bel je die uiteraard.

Voor wie in Brussel vastzit is het nieuwe nummer 1710 te verkiezen boven het noodnummer 112, dat sneller overbelast kan zijn.

Alle studenten, academici en medewerkers die (ook) in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden.  Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op. 

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen: 

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.
Informatie over het Coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vindt u op het UZ Intranet.

Als je een student bent, dan wordt jouw mail doorgestuurd naar het Infopunt. Ben je een medewerker, dan behandelt M&O jouw mail. Indien nodig dispatcht de eerstelijnscentrale jouw mail naar andere betrokken diensten (bijvoorbeeld infrastructuur). 

Alle persoonsgegevens die je in de mail vermeldt, behandelt de VUB vertrouwelijk. 

Bij melding van besmetting volgt de VUB de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, waarin de te volgen stappen staan bij (mogelijke) besmetting.

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was tijdens de examens (in geval van een student) of op zijn dienst (in geval van een personeelslid).

Wie besmet is geweest, mag de campus pas terug betreden wanneer een arts hem/haar gezond heeft verklaard. 

Vermijd contact met je collega. Wees waakzaam voor de symptomen van het coronavirus (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn). Zeg het op tijd als je je niet goed voelt, laat dat op tijd weten aan de VUB via backtocampus@vub.be en bel naar je huisarts. 

Verder zijn alle ‘reguliere’ voorzorgsmaatregelen tegen het virus, aangeraden door de federale overheidsdienst Volksgezondheid van tel. Die voorzorgsmaatregelen vind je hier

Zit je op kot en heb je symptomen van een luchtweginfectie? Zonder je dan af in je eigen kamer en maak geen of zo weinig mogelijk gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op kot. Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts en vraag of je getest kan worden. Geef aan dat dit belangrijk is omdat je op kot zit met heel wat andere personen. In afwachting van de test, isoleer je je zoveel mogelijk van je huisgenoten en blijf je op je kamer – je gaat niet wandelen of naar de winkel.

Indien je positief test: Breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via backtocampus@vub.be en de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be. De dienst Huisvesting neemt de nodige maatregelen om een thuisisolatie binnen de studentenkamers te organiseren. Zij nemen hiervoor zo snel mogelijk met jou en je kotgenoten contact op. Volg deze maatregelen nauwgezet op!

Indien je negatief test: geen verdere actie te ondernemen.

Indien een test momenteel niet mogelijk is, om welke reden dan ook: Breng de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be en de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be. We hanteren in dit geval veiligheidshalve de maatregelen

Het is op dit moment van overheidshalve niet toegelaten om te pendelen tussen je kot en je thuisadres, ook niet wanneer je ziek wordt. Eventueel kan er wel bekeken worden of je elders in afzondering kan gaan als jouw familie of omgeving deze mogelijkheid kan aanbieden, bijvoorbeeld in een leegstaande woning, appartement of studio zonder gedeelde voorzieningen.  

Vragen rond toegang tot gebouwen en infrastructuur

Uitgebreide info over toegang en openingsuren van diensten en gebouwen op de campussen vind je vooral onder de tab 'Campusfaciliteiten' van deze dienst.

Voor wie op de campus moet zijn, gelden volgende richtlijnen: 

 1. Je draagt overal een mondmasker, ook in de buitenlucht. Je zet het enkel af wanneer je alleen aan je bureau zit of alleen sport, of wanneer je in een horecazaak op je plaats zit  
 2. Volg de signalisatie
 3. Hou steeds rechts aan
 4. Slechts 1 persoon in de liften
 5. Op smalle trappen, geef voorrang aan wie daalt

Voor wie op een VUB-studentenkamer verblijft, gelden volgende richtlijnen: 

 • Meld je aanwezigheid op kot via deze link.
 • Elke VUB-unit geldt als één huishouden. Daarbinnen kan de verplichting van social distancing worden losgelaten. Alle andere algemene hygiënemaatregelen blijven ook binnen de unit gelden.
  • Opgelet, leden van éénzelfde huishouden mogen volgens de overheidsmaatregelen met max. 5 (steeds dezelfde) personen nauw contact hebben de komende 4 weken. Wees je ervan bewust dat deze sociale bubbel niet per individu maar per huishouden geldt! Studenten die in het kader van de herexamens één of enkele nachten op kot verblijven, beperken contact met de kotgenoten. Het is niet aangewezen af te wisselen tussen 2 huishoudens of contactbubbels, bvb. door te pendelen.
 • Bezoekers uitnodigen op de studentenhuizen is toegestaan conform de overheidsmaatregelen en met goedkeuring van je kotgenoten.
  • Maak afspraken over wie tot jullie gezamenlijke bubbel van 5 personen behoort. Je kan 1 persoon uitnodigen op je eigen kamer, en met maximaal 6 personen gelijktijdig aanwezig zijn in de keuken. Nodig geen personen die niet tot jullie bubbel behoren uit. Hou bij wie wanneer als bezoeker aanwezig is – dit kan belangrijk zijn wanneer contact tracing nodig is. Volg nauwgezet de overheidsmaatregelen op en toon respect voor elkaar. Het veilig gebruik van de
   gemeenschappelijke ruimtes door medebewoners van de unit is steeds prioritair.
 • Hou steeds minstens 1,5 meter afstand van personen buiten je unit.
 • Het dragen van een mondneusmasker op openbare plaatsen op de campus is ten alle tijden verplicht, zowel buiten als binnen. Ook in de inkomhal, lift, tuin, garage of passerelle van jouw studentenhuis.
 • Studenten die terugkeren uit het buitenland moeten, afhankelijk van het land waaruit men terugkeert, mogelijk gedurende 14 dagen in thuisisolatie. Je vindt meer informatie via deze link.
 • Zorg voor goede verluchting van de ruimtes. Zet regelmatig de ramen open, zowel op je kamer als in de gemeenschappelijke ruimtes.
 • Deel geen servies, kookgerei of andere objecten. Was deze na gebruik met heet water en afwasmiddel af.
 • Zorg voor een goede hygiëne en netheid op kot: was je handen, reinig klinken en oppervlakken in de gemeenschappelijke ruimtes regelmatig, zet de vuilzakken buiten, …
 • Krijg je symptomen zoals koorts, hoesten, loopneus of ademhalingsproblemen, neem dan telefonisch contact op met je huisarts, de UGP groepspraktijk of praktijk Patio in Jette (zie student.vub). Zonder jezelf af en breng de VUB op de hoogte via backtocampus@vub.be – vermeldt dat je op een VUB-kot zit. Studentenhuisvesting communiceert wanneer nodig richtlijnen naar jouw unit.
 • In geval van een besmetting wordt een quarantaineprotocol in werking gezet binnen je unit. In dit geval wordt je gecontacteerd.

Vragen rond mobiliteit

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond pendelen en reizen, van en naar de VUB.

Jazeker, maar enkel mét inachtneming van de instructies van de vervoersmaatschappijen. Dat betekent dat je mondmaskers gebruikt in stations, bussen en trams, en op perrons en bij haltes. Hou afstand waar mogelijk.  

Carpoolen kan, maar de minimale afstand van 1,5 meter moet ook in het voertuig gerespecteerd worden. Het aantal personen dat samen kan reizen, varieert dus naargelang het type voertuig. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Nee. Fietsen en wandelen gebeuren grotendeels in open lucht, waar het risico op besmetting veel minder groot is.  Zorg er wel voor voldoende afstand van andere weggebruikers te houden.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

België stelde zijn grenzen open voor reizen binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Dat wil zeggen dat studenten uit deze landen naar de VUB kunnen afreizen.

Of Belgische studenten omgekeerd ook naar bovenstaande landen kunnen reizen, hangt af van het land in kwestie en het reisadvies van de Belgische overheid. Check altijd de website van Buitenlandse zaken hieromtrent; daar vind je meer info en reisadvies. Naar landen op de rode lijst van de Belgische overheid reizen in het kader van VUB activiteiten is niet toegestaan.

België stelde zijn grenzen niet open voor mensen die vanuit niet-EU landen reizen. De VUB volgt dit advies. Het is voorlopig van kracht tot 20 augustus. Studenten van buiten de EU kunnen tot 20 augustus dus niet naar de VUB reizen.

Voor academiejaar 20-21 beperkt de VUB de studie-uitwisselingen met niet-EU landen en Europese landen die van de Belgische overheid een ‘code rood’ gekregen hebben. VUB-studenten kunnen in het eerste semester enkel op uitwisseling naar een land binnen de Europese Unie, inclusief Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen die niet op de rode lijst van de Belgische overheid staat. Studenten kunnen via hun exchange coördinator een aanvraag indienen om hun uitwisseling te verplaatsen naar het tweede semester (indien mogelijk binnen de opleiding) en/of om van gastinstelling te veranderen.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

België stelde zijn grenzen open voor reizen binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Dat wil zeggen dat studenten uit deze landen naar de VUB kunnen afreizen.

Of Belgische studenten omgekeerd ook naar bovenstaande landen kunnen reizen, hangt af van het land in kwestie en het reisadvies van de Belgische overheid. Check altijd de website van Buitenlandse zaken hieromtrent; daar vind je meer info en reisadvies. Naar landen op de rode lijst van de Belgische overheid reizen in het kader van VUB activiteiten is niet toegestaan.

België stelde zijn grenzen niet open voor mensen die vanuit niet-EU landen reizen. De VUB volgt dit advies. Het is voorlopig van kracht tot 20 augustus. Studenten van buiten de EU kunnen tot 20 augustus dus niet naar de VUB reizen.

Voor academiejaar 20-21 beperkt de VUB de studie-uitwisselingen met niet-EU landen en Europese landen die van de Belgische overheid een ‘code rood’ gekregen hebben. VUB-studenten kunnen in het eerste semester enkel op uitwisseling naar een land binnen de Europese Unie, inclusief Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen die niet op de rode lijst van de Belgische overheid staat. Studenten kunnen via hun exchange coördinator een aanvraag indienen om hun uitwisseling te verplaatsen naar het tweede semester (indien mogelijk binnen de opleiding) en/of om van gastinstelling te veranderen.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten. 

De quarantaine geldt ook voor studenten die terugkeren uit of pendelen vanuit de buurlanden Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk om examens bij te wonen. Die studenten dienen een attest aan te vragen bij Infopunt Studenten.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.
Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten, ook niet voor het werk. Telewerken is wel toegelaten.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor studenten?

Studenten moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan studenten ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moeten terugkerende VUB-studenten uit het buitenland in quarantaine?’

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor personeelsleden?

Personeelsleden moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moet terugkerend VUB-personeel uit het buitenland in quarantaine?’

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

België stelde zijn grenzen open voor reizen binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Dat wil zeggen dat studenten uit deze landen naar de VUB kunnen afreizen.

Of Belgische studenten omgekeerd ook naar bovenstaande landen kunnen reizen, hangt af van het land in kwestie en het reisadvies van de Belgische overheid. Check altijd de website van Buitenlandse zaken hieromtrent; daar vind je meer info en reisadvies. Naar landen op de rode lijst van de Belgische overheid reizen in het kader van VUB activiteiten is niet toegestaan.

 België stelde zijn grenzen niet open voor mensen die vanuit niet-EU landen reizen. De VUB volgt dit advies. Het is voorlopig van kracht tot 20 augustus. Studenten van buiten de EU kunnen tot 20 augustus dus niet naar de VUB reizen.

Voor academiejaar 20-21 beperkt de VUB de studie-uitwisselingen met niet-EU landen en Europese landen die van de Belgische overheid een ‘code rood’ gekregen hebben. VUB-studenten kunnen in het eerste semester enkel op uitwisseling naar een land binnen de Europese Unie, inclusief Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen die niet op de rode lijst van de Belgische overheid staat. Studenten kunnen via hun exchange coördinator een aanvraag indienen om hun uitwisseling te verplaatsen naar het tweede semester (indien mogelijk binnen de opleiding) en/of om van gastinstelling te veranderen.

 

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

België verbiedt niet-essentiële reizen naar specifieke EU landen. VUB laat geen reizen in het kader van studieactiviteiten toe naar landen en gebieden op de rode lijst van de Belgische overheid.

Europa

De Belgische regering heeft het reisbeleid naar Europese landen geüpdatet en laat niet langer reizen naar alle gebieden in Europa toe.  Raadpleeg de website van Buitenlandse zaken om na te gaan of het mogelijk is om naar landen binnen de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) te reizen. Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat is het niet toegestaan voor studenten om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen.

 

 Buiten Europa 

 Voor landen buiten de EU gelden nog enkele beperkingen, maar de EU heeft haar grenzen opengesteld voor een aantal landen buiten Europa. De Belgische regering heeft echter op 6 juli besloten de EU in dit besluit NIET te volgen. De VUB volgt de Belgische autoriteiten en zal daarom haar huidige reisadvies, dat tot 20 augustus van kracht blijft, tot nader order handhaven.

---

 Voor alle reizen binnen de EU en naar de andere Schengenlanden MOETEN de personeelsleden die naar de bovengenoemde landen willen reizen academisch verlof aanvragen (via TEO). Zij moeten zich ook informeren over elke specifieke maatregel die van kracht is om een "gezondheidscertificaat" te verstrekken waaruit blijkt dat zij coronavrij zijn. Ook moeten zij zich houden aan de instructies die gelden voor bijvoorbeeld quarantaine in het land van bestemming en aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen.

 Het volgende is (vooralsnog) niet toegestaan tot 20 augustus 2020, met uitzondering van de EU-landen en bovenvermelde Schengenlanden die niet op de rode lijst van de Belgische overheid staan: 

 • Veldwerk in het buitenland
 • Groepsreizen (excursies)
 • Een gastdocent van buiten de hierboven vermelde landen uitnodigen om naar de VUB te komen tijdens de hierboven vermelde periode
 • Studiereizen, conferenties bijwonen enz. in landen buiten de hierboven opgesomde landen

Voor alle andere landen die niet op de bovenstaande lijsten staan, blijft het basisprincipe gelden: de VUB zal tot 20 Augustus 2020 geen personeel of studenten toestaan om naar het buitenland te reizen voor studie- en/of onderzoeksdoeleinden. 

Bovendien zal onze universiteit uiteraard het advies van de overheid met betrekking tot het coronavirus van nabij blijven opvolgen en zal ze haar eigen maatregelen daar in de toekomst zoveel mogelijk op afstemmen.

VUB besliste ook om af te zien van niet-EU studie-uitwisselingen voor studenten tijdens het eerste semester van 2020-2021. Het merendeel van de bestemming stond reeds op de ‘rode’ lijst van de Vlaamse universiteiten. Voor enkele andere bestemmingen hebben de studenten een alternatief binnen Schengen.

​​​​​​​Indien je als VUB-medewerker denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering op deze regels, kan je een gemotiveerde aanvraag sturen naar international.relations@vub.be.

Voor de laatste updates over het reisbeleid van de federale overheid, raden we je aan regelmatig de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Hieronder lees je de richtlijnen van de verschillende beursproviders voor inkomende internationale studenten:

VLIR-UOS

Omwille van de ontrading om nog te reizen, worden ICP-studenten afgeraden om naar huis terug te keren. In geval van een vervroegde terugkeer dient de student alle kosten te dragen en dienen de programma coördinatoren ingelicht te worden. Dit laatste is in lijn met de modaliteiten in het beurscontract.

De beurs voor masterstudenten is een maandelijkse lump sum voor in het total 12 (éénjarige) of 24 (tweejarig programma) maanden. Het bedrag wordt betaald ongeacht het moment van afstuderen. De beursgerechtigden behouden het maandelijks beursgeld, ook wanneer niet in België, om flexibiliteit in te bouwen. De beurs wordt niet opgeschort bij een vroegtijdige terugkeer naar het thuisland. De beurs wordt ook niet verlengd. 

China Scholarship Council

Studenten met een CSC-beurs die vervroegd naar huis wensen terug te keren, nemen contact op met de Chinese ambassade in België. Beursmodaliteiten zullen case-by-case worden bekeken. Volgens de algemene richtlijnen hebben studenten recht op één returnticket voor hun verblijf aan VUB.

Erasmus scholarship

Erasmus studenten aan VUB ontvangen hun beurs van de thuisinstelling. Bij een vervroegde terugkeer, contacteer de thuisinstelling voor informatie over de beursmodaliteiten.

Master Mind Scholarship

Er is nog geen informatie beschikbaar.

Andere beurssystemen

Studenten met een beurs uit eigen land of een andere beurs stemmen de mogelijkheden om terug naar huis te keren zelf af met hun beursinstantie.

Volgende regels zijn van toepassing bij overmacht n.a.v. het Coronavirus voor VUB studenten met een Erasmus+ beurs. Gelieve deze informatie goed door te nemen. Om recht te maken op een vergoeding voor extra kosten of de volledige Erasmusbeurs, dien je een ondertekende verklaring op eer te bezorgen via exchange.outgoing@vub.be. Je ontvangt dit document eind april via mail.

1. Studenten die niet op uitwisseling konden vertrekken
 
a. Dit geldt enkel voor studenten wiens uitwisseling geannuleerd werd omwille van het Coronavirus of die niet meer naar het buitenland mochten vertrekken omwille van het Coronavirus.

b. Indien je kosten gemaakt heb die je niet (gedeeltelijk) kan terugvorderen via een verzekering en/of als je tickets of contracten niet kan annuleren, kan je een aanvraag indienen om deze kosten via je beurs terug te krijgen. Lever hiervoor de nodige bewijzen aan die aantonen dat je deze kosten gemaakt hebt en niet kan recupereren.

2. Studenten die vroegtijdig teruggekeerd zijn naar huis

a. Studenten die omwille van het Coronavirus vroegtijdig naar huis zijn teruggekeerd ontvangen een beurs voor de effectieve periode van het verblijf in het buitenland.

b. Studenten die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen, ontvangen het volledige beursbedrag vastgelegd in het beurscontract:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten op afstand bij de gastinstelling.

ii. De student heeft kosten die rechtstreeks en exclusief gekoppeld zijn aan het geannuleerde verblijf (verdere huur van accommodatie bv.) en die niet gerecupereerd kunnen worden en kan hiervan bewijzen aanleveren.

3. Studenten waarvan de activiteiten zijn stopgezet, maar die ter plaatse zijn gebleven

a. Studenten ontvangen een beurs voor de periode waarin onderwijs- of stageactiviteiten plaatsvonden.

b. De beurs wordt uitbetaald voor de voorziene periode indien:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten georganiseerd door de gastinstelling.

ii. De student was verplicht om ter plaatse te blijven als gevolg van overheidsmaatregelen (in/uitreisverbod).

c. Studenten die na de uitwisselingsperiode niet naar huis geraken omwille van overheidsmaatregelen (in het gastland of thuisland) kunnen een aanvraag indienen om voor de bijkomende periode financiële ondersteuning te ontvangen.

Vragen rond verzekeringen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond verzekeringen.

Bij vervroegde terugkeer van studenten uit het buitenland: welke kosten worden terugbetaald (huur, etc) door de verzekering?

Studenten dienen hun persoonlijke verzekeringsmakelaar te raadplegen.

Komt VUB tussen in de annulatie van reis-& verblijfskosten van personeelsleden n.a.v. het coronavirus?

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Mijn reis in kader van een extern gefinancierd project naar het buitenland gaat niet door. Op welke tussenkomsten heb ik recht?

Neem in dit geval zeker contact op met de instantie die het project financiert of consulteer hun website om te bekijken welke tussenkomst of oplossingen zij eventueel voorstellen.

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Neen.  Indien u als organisator zelf een event/annulatie- verzekering zou hebben afgesloten, raden wij aan met de verzekeraar contact op te nemen. De kans is echter klein dat er dekking zal zijn in geval van een pandemie.

Neem bij annulatie van een event als organisator contact op met de ingeschreven deelnemers, leveranciers en andere contractspartijen.

Wanneer evenementen geannuleerd worden, betekent dit concreet dat de inschrijvingsgelden aan de deelnemers moeten worden terugbetaald (tenzij het event verplaatst wordt en de deelnemer akkoord gaat met het behoud van de inschrijvingsgelden door de organisator). Schadevergoedingen, zoals gemaakte hotelkosten, transport, etc kunnen echter niet teruggevorderd worden door de deelnemers, aangezien de overheid evenementen sinds 13 maart uitdrukkelijk verbiedt en er dus sprake is van overmacht. Wij raden echter aan steeds de contracten zelf erop na te lezen, aangezien situaties van overmacht contractueel kunnen worden uitgebreid/beperkt/...

Ook zullen er financiële regelingen moeten worden getroffen met leveranciers waardoor er eventueel kosten dienen betaald te worden. Leveranciers moeten het bewijs kunnen leveren van de door hen reeds gemaakte kosten (gemaakt voor de overmachtssituatie, 13 maart 2020). Enkel deze kosten zullen door de organisator betaald moeten worden. Ook hier kunnen er geen schadevergoedingen geëist worden ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst aangezien er overmacht in het spel is (opnieuw, lees contract na op eventuele overmachtsclausules).

We raden echter aan om evenementen eerder uit te stellen (naar een later nog te bepalen datum) dan af te stellen.

Vanbreda Risk & Benefits nam een aantal voorbereidende maatregelen om haar dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zij raden aan om vooral gebruik te maken van hun digitale kanalen: de Vanbreda Health Care app of hun Health Care website www.vanbreda-health.be/nl/ voor de behandeling van schadedossiers (zoals aangifte hospitalisatie en ernstige ziekte, indienen medische kosten en andere informatieve vragen). Hun telefonische bereikbaarheid kan wegens uitzonderlijke omstandigheden namelijk beperkt zijn en ze houden er ook rekening mee dat de postbedeling in het gedrang zou kunnen komen.

Vragen stel je best via de website: www.vanbreda-health.be/nl/contacteer-ons/

Ben je nog niet digitaal, dan vind je alle informatie om je digitaal te registreren terug op www.vanbreda-health.be/nl/ik-word-digitaal/. Hun app downloaden kan je door de juiste QR-code te scannen:

Vragen rond persoonlijk welzijn

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond persoonlijk welzijn.

Wat als ik voel dat de situatie rond corona wat teveel begint te wegen op mij?

Eerst en vooral: het is een normale reactie wanneer je gevoelens van angst, stress, onveiligheid en paniek ervaart bij het horen en lezen van alle nieuwsberichten, speculaties en maatregelen rond het coronavirus. Hier zijn enkele tips om een en ander in de juiste context te houden en je niet onnodig zorgen te maken:

 1. Luister naar experts: zorg dat je correcte feiten hebt en bekijk de zaken vanuit het juiste perspectief. Ga niet te veel zelf op zoek naar informatie over corona op het internet. Besteed vooral aandacht aan informatie van geloofwaardige bronnen en experts. Zo is er een overheidswebsite die nuttige en correcte informatie aanbieden. Voel je ook vrij om deze informatie te delen met je vrienden en familie. Uiteraard vind je ook nuttige informatie op deze website en bij je huisarts.
 2. Blijf geconnecteerd. Sociale netwerken onderhouden kan een gevoel van normaliteit bevorderen. Je kan bepaalde gevoelens en bezorgdheden delen en bespreken met elkaar waardoor jouw stress ontladen wordt. Let wel op want angst is ook besmettelijk. Als je veel met mensen spreekt die bang zijn, dan word je zelf ook bang. Zoek dus mensen op die rustiger zijn, dat heeft een positiever effect.
 3. Zoek bijkomende hulp. Als je overweldigd bent door angst of andere langdurige reacties die je negatief beïnvloeden, zoek je best hulp op. Je kunt alvast bij de VUB terecht voor professionele hulpverlening door een studentenpsycholoog van VUB Studiebegeleiding of een medewerker van CAW. Bij Tele-onthaal kan je de klok rond en 7 dagen op 7 anoniem en gratis bellen en chatten. Internationale studenten kunnen voor een professioneel gesprek terecht bij: https://www.chsbelgium.org/en/. Personeel van de VUB kan contact opnemen met BRUCC via brucc@vub.be (tel.: 32 (0) 476 600 130).

Je voelt je verward en angstig door de situatie rond het coronavirus? Als student kan je met je zorgen terecht bij de studentenpsychologen van de VUB. Via de studentenwebsite kan je een afspraak inplannen met een studentenpsycholoog. Bij het maken van jouw afspraak kan je via de online afsprakentool jouw voorkeur van contactwijze aanduiden.

Dezelfde werkwijze geldt trouwens ook voor afspraken met een studietrajectbegeleider of studiebegeleider. Ben je reeds in begeleiding, dan kan je jouw begeleider contacteren via mail of online afsprakentool.

Vragen rond evenementen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond VUB-evenementen.

Vanaf 6 juli 2020 kunnen terug evenementen worden georganiseerd aan de VUB. Er gelden wel beperkende maatregelen:

 • Er mogen nog geen recepties, cantussen of fuiven worden georganiseerd.
 • Toegelaten is enkel zittende catering voor maximum 50 personen, met respect voor social distancing en bediening aan tafel, voor zover die doorgaat in de open tent (Etterbeek), het restaurant met open ramen (Jette) of in de open lucht. Er kunnen ook regelingen getroffen worden met horecazaken op de campus of elders.
 • Voor alle evenementen moet een draaiboek worden opgemaakt, ook als ze buiten de campus plaatsvinden. Download het sjabloon.
 • Evenementen on-campus zijn alleen toegelaten als ze tijdig door VUB-medewerkers en -entiteiten bij Facility Services zijn aangevraagd én goedgekeurd.
 • Evenementen van externen vereisen daar bovenop de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI).
 • Meer gedetailleerde informatie vind je in de richtlijnen evenementen zomer 2020.

Alle evenementen die niet rechtstreeks met onderwijs of onderzoek te maken hebben, zijn geannuleerd of uitgesteld tot na minstens 6 juli. Had je je ingeschreven voor een evenement? Dan zal de organisator van het evenement je per mail contacteren om de annulering te bevestigen. Bij twijfel contacteer je de organisator van het evenement.

Ik ben (internationaal) doctoraatsstudent en moet een publieke doctoraatsverdediging afleggen. Kan die nog doorgaan?

Alle  doctoraatsverdedigingen die gepland zijn voor 6 juli 2020, dienen digitaal te gebeuren of worden uitgesteld. Wel vinden de verdedigingen omwille van de huidige uitzonderlijke maatregelen nu ook komende zomer plaats.

Meer informatie over de COVID-maatregelen met betrekking tot de doctoraatsverdedigingen vind je hier.

Vragen rond de organisatie van de examens

Hieronder vind je de veelgestelde vragen rond de organisatie van de examens.

Alle info rond de organisatie van de examens als docent vind je hier.

Alle info rond de organisatie van de examens vijfde je onder de tab 'Voor studenten'. 

Gezien de huidige situatie kan de gebruikelijke massablok helaas niet doorgaan. Maar je kan wel samen studeren op afstand! Zo kun je zelf een virtuelestudeerplek maken, bijvoorbeeld. Er bestaat ook een massablokgroep op Facebook. En voor wie het echt onmogelijk is thuis te studeren, wordt een beperkt aantal plaatsen vrijgemaakt op de campus. Alle info vind je hier.

Op de campussen van de VUB zijn voor de examenperiode distributiepunten voor safety kids (met mondmaskers) opgezet. Die safety kids haal je af in de tent op de campus, van 8u tot 16u:

 • Etterbeek: witte tent.
 • Jette: tent aan studentenrestaurant. 

Opgelet:

 • Vanaf woensdag 1 juli zijn safety kits in Etterbeek enkel nog verkrijgbaar aan het Infopunt tijdens de vaste openingsuren.
 • Vanaf maandag 29 juni zijn de safety kits in Jette enkel nog verkrijgbaar bij het secretariaat van de faculteit GF (of beperkt via stewards on campus) tijdens de vaste openingsuren. 

Vragen rond het coronavirus

Op de site van Sciensano vind je de meeste antwoorden op je vragen over het coronavirus. Hieronder vind je acties van de VUB met betrekking tot het virus.

We hebben er direct bij het begin van de crisis voor gezorgd dat het welzijn van proefdieren niet lijdt onder deze epidemie. De wetgeving voor het dierenwelzijn kon zonder onderbreking worden nageleefd. Momenteel zijn er door de crisis geen onderzoeksprojecten gestopt, maar wel vertraagd. In vergelijking met normale tijden zijn er ook niet meer dieren geëuthanaseerd specifiek door deze crisis. Er is geen abnormale tendens in evolutie van het aantal kooien en proefdieren door de crisis.  Het proefdierencentrum is in volle gereedheid om opnieuw het lopende preklinisch onderzoek op te starten en ook om nieuw onderzoek te ondersteunen naar therapeutische wegen om de wereldwijde pandemie te helpen bestrijden.

Ja, zowel binnen het UZ Brussel als binnen de preklinische onderzoekslaboratoria wordt er onderzoek gedaan naar deze pandemie. Een overzicht van de onderzoeken vind je hier. Er zullen in de loop van dit jaar ook projecten opstarten waarbij er met behulp van proefdieren gezocht wordt naar mogelijke behandelingen tegen het virus.