logo
Lees regelmatig de updates

Terug naar de VUB

Hier vind je een overzicht van de laatste updates over de coronamaatregelen en de terugkeer naar de campus. Bezoek regelmatig deze webpagina voor een laatste stand van zaken en alle informatie over de voorzorgsmaatregelen en de dienstverlening.

Click here for all information in English

Vanaf 6 juli 2020 kunnen terug evenementen worden georganiseerd aan de VUB. Er gelden wel beperkende maatregelen:

 • Er mogen nog geen recepties, cantussen of fuiven worden georganiseerd.
 • Toegelaten is enkel zittende catering voor maximum 50 personen, met respect voor social distancing en bediening aan tafel, voor zover die doorgaat in de open tent (Etterbeek), het restaurant met open ramen (Jette) of in de open lucht. Er kunnen ook regelingen getroffen worden met horecazaken op de campus of elders.
 • Voor alle evenementen moet een draaiboek worden opgemaakt, ook als ze buiten de campus plaatsvinden. Download het sjabloon.
 • Evenementen on-campus zijn alleen toegelaten als ze tijdig door VUB-medewerkers en -entiteiten bij Facility Services zijn aangevraagd én goedgekeurd.
 • Evenementen van externen vereisen daar bovenop de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI).
 • Meer gedetailleerde informatie vind je in de richtlijnen evenementen zomer 2020.

België volgt de EU niet met betrekking tot reizen naar niet-EU landen. VUB besliste ook om geen studie-uitwisselingen buiten de EU toe te staan in het eerste semester.

EUROPA

De Belgische regering heeft een verdere update uitgebracht en de VUB volgt deze maatregelen in overeenstemming met haar eigen reisbeleid. België heeft zijn grenzen al opengesteld voor reizen binnen de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Het is echter aan elk land om te beslissen of het zijn grenzen al dan niet openstelt. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen, en de website van het land van bestemming of het land van herkomst als je naar België reist.

BUITEN EUROPA

Voor landen buiten de EU gelden nog enkele beperkingen, maar de EU heeft haar grenzen opengesteld voor een aantal landen buiten Europa. De Belgische regering heeft echter op 6 juli besloten de EU in dit besluit NIET te volgenDe VUB volgt de Belgische autoriteiten en zal daarom haar huidige reisadvies, dat tot 20 augustus van kracht blijft, tot nader order handhaven.

Voor alle reizen binnen de EU en naar de andere Schengenlanden MOETEN de personeelsleden die naar de bovengenoemde landen willen reizen academisch verlof aanvragen (via TEO). Zij moeten zich ook informeren over elke specifieke maatregel die van kracht is om een "gezondheidscertificaat" te verstrekken waaruit blijkt dat zij coronavrij zijn. Ook moeten zij zich houden aan de instructies die gelden voor bijvoorbeeld quarantaine in het land van bestemming en aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen.

Het volgende is (vooralsnog) niet toegestaan tot 20 augustus 2020, met uitzondering van de EU-landen en bovenvermelde Schengenlanden:

 • Veldwerk in het buitenland
 • Groepsreizen (excursies)
 • Een gastdocent van buiten de hierboven vermelde landen uitnodigen om naar de VUB te komen tijdens de hierboven vermelde periode
 • Studiereizen, conferenties bijwonen enz. in landen buiten de hierboven opgesomde landen

Voor alle andere landen die niet op de bovenstaande lijsten staan, blijft het basisprincipe gelden: de VUB zal tot 20 Augustus 2020 geen personeel of studenten toestaan om naar het buitenland te reizen voor studie- en/of onderzoeksdoeleinden.

Bovendien zal onze universiteit uiteraard het advies van de overheid met betrekking tot het coronavirus van nabij blijven opvolgen en zal ze haar eigen maatregelen daar in de toekomst zoveel mogelijk op afstemmen.

VUB besliste ook om af te zien van niet-EU studie-uitwisselingen voor studenten tijdens het eerste semester van 2020-2021. Het merendeel van de bestemming stond reeds op de ‘rode’ lijst van de Vlaamse universiteiten. Voor enkele andere bestemmingen hebben de studenten een alternatief binnen Schengen.

​​​​​​​Indien je denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering op deze regels, kan je een gemotiveerde aanvraag sturen naar international.relations@vub.be.

Met onze aanpak voor het volgend academiejaar vertrekken we van volgende principes:
 
· we staan garant voor de kwaliteit van onderwijs
 
· we focussen op de interactie met de student
 
· we zetten in op blended learning: een mix van on campus en online onderwijs
 
· we garanderen een Brussel- en studentenervaring
 
· we organiseren internationale mobiliteit
 
· we zijn een inclusieve universiteit en hebben aandacht voor kansengroepen
 
Veiligheid en verbondenheid met de 'V' van VUB. Stay safe and keep strong!

Heel wat VUB-medewerkers boden zich tijdens de examenperiode aan om de aparte organisatie in dit vreemde virusjaar in goede banen te leiden – waarvoor dank! We lijsten kort hun verantwoordelijkheden op voor wie op de campus moet zijn en zich afvraagt wat al die medewerkers precies doen.

Stewards

Zij staan hoofdzakelijk in voor crowd control en de uitdeling van corona-safe kits op de distributiepunten. Zo managen zij de toestroom van studenten en zorgen ervoor dat de coronavoorzorgsmaatregelen gerespecteerd worden. Controle op het behoud van social distancing is daarbij cruciaal: aan toegangsdeuren, infopunten en in wachtruimtes. Ze zien er ook op toe dat iedereen een mondmasker draagt in de publieke gedeeltes van de gebouwen, en dat overal waar nodig voldoende desinfecterende gel en handpapier aanwezig is. Verder tonen ze de studenten hun examenlocaties en verstrekken hen indien gevraagd specifieke info, en plaatsen ze signalisatie en meubilair. 

Toezichthouders examens

Het toezicht op de examens nemen de faculteiten al jaren op zich. Dit jaar krijgen hun toezichthouders er enkele taken bij, zoals de controle op desinfectie van de handen van binnenkomende studenten, het geven van het signaal dat het mondmasker af mag bij de start van de examens en het toezicht op het respecteren van de circulatieregels bij het binnen- en buitengaan van de examenlocatie.

Safety first

De VUB stelt de veiligheid van haar studenten, medewerkers en academici voorop. Ze laat de geleidelijke activering van de activiteiten op haar campussen op een coronasafe manier verlopen en past daarvoor de richtlijnen van de federale overheid toe. De VUB rekent erop dat elke campusbezoeker zich houdt aan de voorzorgsmaatregelen. Enkel zo kunnen we iedereens veiligheid garanderen.

Vragen of feedback?
Heb je vragen over het coronavirus aan de VUB of de terugkeer naar de campus? Raadpleeg eerst de updates en de antwoorden op de veelgestelde vragen. Vind je in de lijst geen antwoord op je vraag terug? Stuur een mailtje naar backtocampus@vub.be. We beantwoorden je mail tijdens de openingsuren.

Voorzorgsmaatregelen

Handen wassen en afstand houden, dat weet je intussen wel. De VUB volgt alle maatregelen van de overheid. We vragen je hetzelfde te doen, en je goed te informeren over alle wijzigingen. Hier focussen we op enkele concrete richtlijnen voor de VUB.

Click here for all information in English

Samen sterk! De basisregels samengevat

 • Draag een mondmasker. Er is voor iedereen 1 VUB Safety kit.
 • Hou steeds rechts aan en beweeg tegenwijzerzin.
 • 'Naar buiten' heeft voorrang op 'naar binnen', 'naar beneden' op 'naar boven'.
 • Volg de signalisatie en instructies
 • Slechts 1 persoon in de lift.
 • Was je handen en hou afstand.
 • Geef elkaar feedback en meld eventuele onveilige situaties.
 • Ruim op tijd komen is een belangrijke veiligheidsmaatregel
 • Wees voorzichtig onderweg.

 

Voor iedereen


Voorzorgsmaatregelen van de overheid

Sciensano

Voor personeel, diensten en afdelingen


Voorzorgsmaatregelen voor de graduele heropstart van de diensten

Check de hele lijst

Voor docenten bij mondelinge examens


richtlijnen voor de praktische organisatie en het afnemen van mondelinge examens

Praktische tips

Voor studenten


Praktische tips voor studeren en examens in tijden van corona

You can do it!

VUB Safety kit & materiaal: Studenten, kom ruim op tijd!

 • Voor iedereen is er 1 VUB Safety kit met mondmasker en ontsmettingsmateriaal
 • Personeel krijgt het thuis in de bus.
 • Studenten halen het af in de tent op de campus, van 8u tot 16u:
  • Etterbeek: witte tent.
  • Jette: tent aan studentenrestaurant. 
 • Opgelet:
  • Vanaf woensdag 1 juli zijn safety kits in Etterbeek enkel nog verkrijgbaar aan het Infopunt tijdens de vaste openingsuren.
  • Vanaf maandag 29 juni zijn de safety kits in Jette enkel nog verkrijgbaar bij het secretariaat van de faculteit GF (of beperkt via stewards on campus) tijdens de vaste openingsuren. 
 • Diensten krijgen instructies bij goedkeuring van hun veiligheidsdraaiboek door Preventie & Milieu. Facility Services neemt contact met elke CoronaSafe-verantwoordelijke voor praktische implementatie.
 • Iedereen kan gewenste signalisatie downloaden op het MAX-huisstijlplatform.

Volg de signalisatie en hou steeds rechts

 • Hou in gangen, op de paden en op trappen steeds rechts aan.
 • Beweeg tegenwijzerzin in ruimtes.
 • Volg de signalisatie en instructies.
 • Vermijd elkaar kruisen bij binnen- en buitengaan. Indien dit niet mogelijk is, dan krijgen personen die de ruimte verlaten voorrang.
 • Slechts één persoon tegelijk mag gebruik maken van de lift. Neem dus zo veel mogelijk de trap.
 • Op smalle trappen heeft wie naar beneden komt voorrang

Hou steeds 1,5m afstand

 • Telewerk en digitaal onderwijs blijft de norm.
 • Enkel medewerkers en studenten wiens aanwezigheid noodzakelijk is, mogen naar de campus komen. 
 • Wie toch naar de campus komt, respecteert maximaal social distancing. Ook bij het betreden en verlaten van de ruimte.

Was regelmatig je handen

 • Beperk het aantal gebruikers per sanitaire ruimte tot het aantal wastafels. Indien er op deze manier geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden, beperk het aantal gebruikers dan nog meer. Je beurt afwachten doe je buiten.
 • Spoel het toilet door met het deksel gesloten.
 • Was je handen voor en na het gebruik van het toilet.
 • Gebruik geen handendrogers. Gebruik enkel papier om je handen te drogen.
 • Maak onmiddellijk melding indien zeep of papier (bijna) op is: infradesk@vub.be
 • Er is een intensieve reiniging van de publieke plaatsen. Diensten houden de eigen werkplek mee proper.
 • Voorzie je eigen water. Waterfonteinen, en mogelijk ook automaten, zijn buiten gebruik.

Draag een mondmasker

 • Draag een mondmasker in de VUB-gebouwen tot je aankomst op je kantoor. Daarna gelden de specifieke regels van die werkplek.
 • Dit betekent concreet:
  • Buiten op de campussen:
   • is een mondmasker sterk aangeraden 
   • is een mondmasker verplicht wanneer er veel mensen samen zijn volgens de regels van de overheid.
   • is een mondmasker verplicht voor stewards.
  • Binnen VUB-gebouwen:
   • is een mondmasker verplicht aan loketten en in publiek toegankelijke ruimtes.
   • is een mondmasker verplicht op de examen- en werkplek (= kantoor) als specifieke instructies dat voorschrijven.
   • mag je bij afwezigheid van specifieke instructies je masker afnemen:
    • op een schiftelijk examen, indien iedereen heeft plaatsgenomen én de zaalverantwoordelijke er expliciet toelating voor geeft.
    • op een mondeling examen, indien er voldoende bescherming is via plexiglas.
    • op een vaste werkplek (je kantoor of bureau).

Hoe je mondmasker aandoen?

 1. Ontsmet of was je handen
 2. Neem het masker vast bij de elastieken.
 3. Trek de elastieken over je oren.
 4. Zorg dat het masker je neus, mond en kin bedekt. Max. 8 uur dragen.
 5. Vermijd aanraking, doe je dat toch, was of ontsmet je handen dan opnieuw.

Hoe je mondmasker uitdoen?

 1. Plaats je kin naar voren.
 2. Neem het masker vast bij de  elastieken, verwijder van je gezicht en raak de voorkant niet aan.
 3. Leg het masker met de vuile zijde naar beneden in een afwasbaar bakje totdat het mee kan in de wasmachine op 60° C.
 4. Of was het masker meteen op 60° C  (max. 50 wasbeurten).
 5. Was je handen opnieuw met water en zeep.

Aarzel niet

 • Ben je ziek? Aarzel niet: blijf thuis en raadpleeg onmiddellijk je huisarts.
 • Werd bij jou het Coronavirus vastgesteld? Aarzel niet. Blijf thuis en breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be. VUB wenst je heel veel beterschap!
 • Ben je in aanraking gekomen met een Corona-patiënt? Aarzel niet: breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be, blijf thuis en raadpleeg je huisarts.

VUB dankt iedereen die zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt en snel reageert. We leven mee met alle Coronapatiënten en hopen op een snelle genezing voor iedereen.

Pas je gedrag aan

Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt. Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. De Vrije Universiteit Brussel vraagt daarom aan alle studenten, academici en medewerkers om hun gedrag hieraan aan te passen en de volgende preventie- en hygiëneregels na te leven:

Preventie- en hygiëneregels

 • Probeer lichaamscontact te vermijden: houd in de mate van het mogelijke voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus of een hand;
 • Was regelmatig en grondig je handen;
 • Moet je hoesten, doe dit dan in je elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en gooi die vervolgens weg in een afgesloten afvalbak;
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten;
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
 • Verlucht lokalen op regelmatige basis;
 • Blijf thuis bij ziekte;

CAMPUSFACILITEITEN

Wat is er al open? Wat nog niet? Waar vind ik meer info over hoe alles zal verlopen?

Click here for all information in English

Diensten en campusfaciliteiten Etterbeek Jette
StudiebegeleidingHet Contactpunt is open voor face-to-face contact uiteraard conform de gekende maatregelen inzake hygiëne en social distancing.
Verder blijft Studiebegeleiding ook bereikbaar via begeleiding@vub.be en telefonisch op 02 629 23 06. Afspraken worden bij voorkeur georganiseerd vanop afstand via o.a. videobellen.

Tijdens de maand juli zal Studiebegeleiding zijn studeerruimte beschikbaar stellen voor studenten. Heb je nood aan een rustige studeerplek kan je steeds daar terecht tussen 9u en 17u.
Het Contactpunt is open voor face-to-face contact uiteraard conform de gekende maatregelen inzake hygiëne en social distancing.
Verder blijft Studiebegeleiding ook bereikbaar via begeleiding@vub.be en telefonisch op 02 629 23 06. Afspraken worden bij voorkeur georganiseerd vanop afstand via o.a. videobellen.

Tijdens de maand juli zal Studiebegeleiding zijn studeerruimte beschikbaar stellen voor studenten. Heb je nood aan een rustige studeerplek kan je steeds daar terecht tussen 9u en 17u."
ATOM Contacteer de faculteit PE via facpe@vub.be
Bibliotheek De Centrale Bibliotheek heropent op 6 juli. Vanaf 15 juni kan je ook je boeken terugbrengen via de terugbrengbox in de inkomhal. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 18u en op zaterdag van 10u tot 16u. De bibliotheek blijft per mail bereikbaar via info@biblio.vub.ac.be
Bekijk hier de FAQ van de bibliotheek.
De Medische Bibliotheek heropent op 6 juli. Vanaf 15 juni kan je ook je boeken terugbrengen aan de balie. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u. De bibliotheek blijft per mail bereikbaar via info@biblio.vub.ac.be
Bekijk hier de FAQ van de bibliotheek.
CAW BrusselNeem contact op met het onthaal in Etterbeek
Buiten de kantooruren kan je terecht bij Tele-Onthaal
Neem contact op met het onthaal in Jette
Buiten de kantooruren kan je terecht bij Tele-Onthaal
Researcher Training & Development Office Het Researcher Training & Development Office is beschikbaar via rtdo@vub.be
Computerlokalen De computerlokalen zijn gesloten De computerlokalen zijn gesloten
Crazy Copy CenterCrazy Copy Center is gesloten, maar organiseert een digitale dienstverlening met afhaal- en verzendingsmogelijkheid.
Neem contact op via crazycopy@vub.ac.be of kijk op de facebookpagina.
Huisvesting Studentenhuisvesting is per mail beschikbaar via huisvesting.housing@vub.be. Je kan hen telefonisch bereiken op 02 629 28 31 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30. Vanaf 25 mei ook dienstverlening op afspraak mogelijk (via telefoon of mail).
Na 16u30 neem je voor dringende zaken contact op met de conciërge van je gebouw. Na 23u00 neem je voor dringende zaken contact op met de bewaking
Studentenhuisvesting is per mail beschikbaar via huisvesting.housing@vub.be Je kan hen telefonisch bereiken op 02 629 28 31 van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en 13u30 tot 16u30.
Na 16u30 neem je voor dringende zaken contact op met de conciërge van je gebouw. Na 23u00 neem je voor dringende zaken contact op met de bewaking
Infopunt Studenten Het Infopunt Studenten opent vanaf 18 mei en is vanaf dan ook telefonisch bereikbaar via 02 629 20 10. Het blijft beschikbaar via info@vub.be en Facebook Het Infopunt Studenten opent vanaf 18 mei en is vanaf dan ook telefonisch bereikbaar via 02 629 20 10. Het blijft beschikbaar via info@vub.be en Facebook
ING Bank ING bank op de campus in Etterbeek is gesloten, je kan er wel geld afhalen.
International Relations Office IRMO is beschikbaar via international.relations@vub.be en 02 614 81 01. Je kan via telefoon of mail een afspraak maken (Teams/Skype). IRMO is beschikbaar via international.relations@vub.be en 02 614 81 01. Je kan via telefoon of mail een afspraak maken (Teams/Skype).
Studentenjobs Studentenjobs is beschikbaar via studentenjob@vub.be Studentenjobs is beschikbaar via studentenjob@vub.be
Onderwijs- en Studentenadministratie OWSA is beschikbaar via studentenadministratie@vub.be OWSA is beschikbaar via studentenadministratie@vub.be
Studentenstatuut & Studiefinanciering Studentenstatuut & Studiefinanciering is vanaf 18 mei opnieuw aanwezig op de campus. Afspraken op de campus zijn mogelijk van dinsdag tot en met vrijdag van 11u tot 12.30u en van 13u tot 15u. Ook online afspraken blijven mogelijk. Maak hier een afspraak.
Studentenstatuut & Studiefinanciering blijft ook beschikbaar via studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be.
Studentenstatuut & Studiefinanciering is beschikbaar via online afspraken. Maak hier een afspraak.
Ze blijven ook bereikbaar via studentenstatuut.studiefinanciering@vub.be.
Groepspraktijk artsen De groepspraktijk is opnieuw open. Maak een afspraak via 02 897 19 50. Er zijn een aantal richtlijnen om de veiligheid voor iedereen te bewaken. Bekijk de info op de website van groepspraktijk Patio
Standaard Student ShopDe Standaard Student Shop is opnieuw open met beperkte openingsuren. Er gelden ook richtlijnen om de veiligheid voor iedereen te bewaken.De Standaard Student Shop is opnieuw open met beperkte openingsuren. Er gelden ook richtlijnen om de veiligheid voor iedereen te bewaken.
CafetariaDe cafetaria is open van maandag tot vrijdag (7u30 tot 15u45) met een beperkt assortiment aan broodjes en cafetariaproducten. Er worden ook opwarmmaaltijden verkocht. Gebruik de ingang aan de zijkant van de cafetaria als toegang, de hoofdingang op de esplanade is alleen een uitgang. Graag bestellen voor je hele dienst? Plaats je bestelling voor 10 u via dit formulier. Afhalen kan aan de broodjestoog tot 13u.
Vanaf 29 juni kan je ook in het restaurant van een warme maaltijd genieten tussen 11u30 en 13u45. Eten kan in de zitruimte of op het terras. Gedurende de zomervakantie is er dagelijks keuze tussen 3 verse gerechten en slaatjes. Bekijk hier het menu. Maaltijden kunnen ook warm als take away meegenomen worden.
Volg in het restaurant de aangeduide routes en hou je aan de social distancing regels.
De De take-away van het cafetaria (Agora-gebouw) is gesloten van woensdag 1 juli.

Vanaf 1 juli zijn VUB-studenten en -personeelsleden de zomer lang van 11u30 tot 14u30 welkom in het personeelsrestaurant van het UZ voor warme en koude menu’s. Deze kunnen worden meegenomen of van 11u30 tot 14u10 ter plaatse geconsumeerd in vaste ‘slots’ van 20 minuten die zijn verdeeld volgens de beginletters van de familienamen (zie ter plaatse). Vanaf 13u30 zijn ook vrije slots beschikbaar voor wie er niet in geslaagd is ter plaatse een maaltijd te verbruiken binnen de vooropgestelde slots.
Aan de broodjesbar kan je, van 7u30 tot 14u30, broodjes, kleine koude gerechten en desserten aan het voordelig tarief voor het UZ personeel. Aankopen hier moeten worden meegenomen en mogen niet in het personeelsrestaurant worden verbruikt.
Studenten en personeelsleden van de VUB kunnen vanaf 1 juli tussen van 7u tot 20u ook terecht in de bezoekerscafetaria van het UZ, waar ze op vertoon van hun VUB-badge of studentenkaart broodjes, slaatjes en op te warmen meeneemmaaltijden kunnen aankopen. Het gamma hier is iets uitgebreider van het take-away gamma dat er nu is en wordt aangeboden aan VUB-personeelstarief (A, B, C).
De koffiebar in de polikliniek is eveneens dagelijks open van 7u30-tot 17u. Hier zijn warme dranken verkrijgbaar tegen 15 % korting op vertoon van VUB-badge of studentenkaart.
Bar Pilar Bar Pilar blijft voorlopig gesloten
Complex Complex blijft voorlopig gesloten
Bocadillo Bocadillo blijft voorlopig gesloten
OpinioOpinio is gesloten vanaf maandag 6 juli.
Vroom VroomDe Vroom vroom koffietruck is niet aanwezig op de campus.
Kinetiek Kinetiek is opnieuw open. Meer info over afspraken en de richtlijnen om de veiligheid te bewaken vind je via de website
SportdienstVanaf 6 juli 2020 kan er, rekening houdend met specifieke voorzorgsmaatregelen, terug gesport worden in het VUB sportcomplex. Zowel het zwembad, de binnensportinfrastructuur als de openlucht sportinfrastructuur heropenen. Individuele sporters kunnen terecht op www.vub.be/sport voor informatie en updates.
Clubs en scholen of groepen kunnen via hun gebruikersovereenkomst gebruik maken van de sportfaciliteiten.

Basic fit is open gedurende de gebruikelijke openingsuren en onder specifieke voorwaarden. Zo is reservatie noodzakelijk. Meer informatie kan je vinden op de website van Basic Fit

Het onthaal van VUB sport is vanaf 6 juli bemand van 9 tot 21u op weekdagen van 12 tot 16u op zaterdag en van 10 tot 16u op zondag. Het onthaal is ook bereikbaar via sport@vub.be
Basic fit is open gedurende de gebruikelijke openingsuren en onder specifieke voorwaarden. Zo is reservatie noodzakelijk. Meer informatie kan je vinden op de website van Basic Fit.
Dilemma Dilemma is open - enkel op afspraak. Bellen kan op 02/629.23.40 Dilemma is open - enkel op afspraak. Bellen kan op 02/629.23.40
ACTO ACTO is bereikbaar via acto@vub.be en 02/629.10.68 ACTO is bereikbaar via acto@vub.be en 02/629.10.68
ICT Helpdesk ICT Helpdesk is bereikbaar via:
helpdesk@vub.be of telefonisch op het nummer 02/629.37.37
>>>Naar het VUB Service Portaal
ICT Helpdesk is bereikbaar via:
helpdesk@vub.be of telefonisch op het nummer 02/629.37.37
>>>Naar het VUB Service Portaal
Kinderdagverblijven Het kinderdagverblijf in Etterbeek blijft open volgens de richtlijnen van Kind & Gezin Het kinderdagverblijf in Jette blijft open volgens de richtlijnen van Kind & Gezin
Centraal magazijn en postbedelingHet centraal magazijn (F0, ingang straatzijde naast rotule 5) is open op weekdagen van 08u00 tot 12u00 en van 12u30 tot 16u00. De postbedeling voor VUB-entiteiten start terug op. Wil je ervan gebruikmaken? Stuur een mail naar danny.van.den.bosch@vub.beDe postbedeling voor VUB-entiteiten start terug op. Wil je ervan gebruikmaken? Stuur een mail naar danny.van.den.bosch@vub.be.
Dienst toegangscontroleDienst toegangscontrole (gebouw E, rotule 4, niveau Esplanade - tegenover studentenrestaurant) is geopend op:
- Maandag en woensdag van 8u tot 15u
- Dinsdag en donderdag van 8u tot 10u en van u tot 14u30.
- Vrijdag van 12u tot 14u30.
Technische dienst Beperkte dienstverlening
Bewaking De bewaking blijft 24/24 beschikbaar in gebouw X4 aan ingang 6. Ze zijn bereikbaar via bewaking@vub.be en via 02/629.21.76 De bewaking blijft 24/24 beschikbaar naast de Dienst Huisvesting Jette. Je kan hen bereiken via bewakjet@vub.ac.been via 02/477.41.41
Distrubutiepunten VUB safety kitsJe kan je safety kit ophalen bij Infopunt tussen 9u en 17u.Je kan je safety kit ophalen bij het secretariaat GF.
Faculteitssecretariaten
ES Het faculteitssecretariaat ES is enkel bereikbaar via faces@vub.be - vraag gerust een Skype-gesprek aan!
GF Het faculteitssecretariaat GF is enkel bereikbaar via secretariaat@gf.vub.ac.be
MILO
(lerarenopleiding)
Het secretariaat van MILO is gesloten maar alle medewerkers blijven bereikbaar via lerarenopleiding@vub.be of telefonisch.
Etterbeek: 02/614.87.87
Anderlecht: 0471/76.08.63
Diest en Leuven: 0471/76.08.83
>>> Maak een afspraak
IR Het faculteitssecretariaat IR is bereikbaar via secretariaat.ingenieurswetenschappen@vub.be of telefonisch op 02/629.29.01
LK Het faculteitssecretariaat LK heropent in lokaal 2L202. Ze blijven ook via faclk@vub.be of Facebook beschikbaar.
>>> Chat via Facebook
LW Tijdens de periode van 15 juli t.e.m. 17 augustus is het faculteitssecretariaat LW enkel bereikbaar via mail faclw@vub.ac.be.
PE Het faculteitssecretariaat PE is enkel beschikbaar via facpe@vub.be 
RC Het faculteitssecretariaat RC is enkel beschikbaar via faculteit.rechten@vub.ac.be. Het is mogelijk een afspraak te maken: mail hiervoor naar het faculteitssecretariaat.
WE Het faculteitssecretariaat WE is bereikbaar via facwe@vub.be of telefonisch op 02/629.12.95

Externe examenlocaties

Om maximaal social distancing te kunnen garanderen, zullen sommige examens van de eerste zittijd plaatsvinden op inspirerende locaties in de stad.

Kunst en Geschiedenis Museum


Cinquantenaire in het Jubelpark

Check de locatie

Square


Kunstberg bij Centraal Station

Check de locatie

Studeren en examens in tijden van Corona

Click here for all information in English

Naar aanleiding van de huidige uitzonderlijke corona-omstandigheden schakelde de VUB over op digitaal onderwijs. Ook de examens worden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd. Toch is het voor sommige examens vereist om terug naar de campus te gaan. Scroll verder voor meer informatie over de studie- en examenorganisatie.

Op kot

Angstig, eenzaam of in de war?

Contacteer Jelle, de VUB-kotcoach

WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA

Het is niet eenvoudig werken in deze omstandigheden. De VUB dankt al haar medewerkers voor hun inzet en veerkracht.

Click here for all information in English

Info voor docenten


Staff.vub.be - Onderwijs- en Studentenzaken

Examens

Info voor onderzoekers


Sharepoint Research & Data Management

Blijven onderzoeken

Info voor alle medewerkers


WeAreVUB Staff

Blijf up-to-date

Welzijn en gezondheid


Tips. Overzicht dienstverlening. Nood aan een gesprek?

Zoek steun

Mondelinge 'face-to-face' examens


Voor docenten en medewerkers

Richtlijnen & tips

Schriftelijke examens op de campus


Voor docenten en medewerkers

Richtlijnen & tips

Online examens


Voor docenten en medewerkers

Helpdesk

Gezocht: examenstewards

Stel je kandidaat

Alles over

De examenlocaties

FAQ

Click here for all information in English.

Heb je vragen over de geleidelijke terugkeer naar de campus? Je vindt alvast de basisregels onder de tab ‘Voorzorgsmaatregelen’ van deze site. Raadpleeg zeker ook de updates.  

Hieronder vind je antwoorden op specifiekere veelgestelde vragen (FAQ). Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar backtocampus@vub.be. En als er volgens jou bepaalde informatie of maatregelen ontbreekt, laat het ons weten via het online webformulier!

Vragen rond eventuele besmetting

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond eventuele besmetting met het Coronavirus.

Een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus wordt gevraagd om thuis te blijven en de huisarts te raadplegen. We raden aan sociale contacten te vermijden.

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging mee te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was tijdens de examens (in geval van een student) of op zijn dienst (in geval van een personeelslid).

Verder dienen de algemene voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te worden gevolgd.

Je brengt de VUB op de hoogte door een email te sturen naar backtocampus@vub.be. Jouw email zal meteen opgevolgd worden.

Ben je een medewerker van de VUB, dan moet je je ziek melden in TEO. 

Je brengt de VUB onmiddellijk op de hoogte via backtocampus@vub.be als:  

 • je een student of medewerker van de VUB bent en bij jou het coronavirus werd vastgesteld. In dit geval vul je je ziektedagen in op TEO (als medewerker) of meld je je ziekte bij het faculteitssecretariaat (als student). In geval van overmacht kan je als student vragen het examen te verplaatsen.

 • je een student of medewerker van de VUB bent en je vermoedt dat je besmet bent met het coronavirus; 

 • je een student of medewerker van de VUB bent en in contact kwam met een coronapatiënt;

 • je in contact kwam met een coronapatiënt en kort nadien een bezoek bracht aan de campussen van de VUB.

Als je thuis of op kot zit in Brussel, je geen vaste huisarts hebt en vermoedt te zijn besmet met het coronavirus, dan bel je het nummer 1710. Via dat nummer kom je dan terecht bij een dispatching van huisartsen, die je zal adviseren en doorverwijzen indien nodig.

Je kunt ook contact opnemen met de universitaire groepspraktijk van de VUB voor een telefonische consultatie via 0032 2 897 19 50.   

Als je wel een vaste huisarts hebt, dan bel je die uiteraard.

Voor wie in Brussel vastzit is het nieuwe nummer 1710 te verkiezen boven het noodnummer 112, dat sneller overbelast kan zijn.

Alle studenten, academici en medewerkers die (ook) in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden.  Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op. 

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen: 

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.
Informatie over het Coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vindt u op het UZ Intranet.

Als je een student bent, dan wordt jouw mail doorgestuurd naar het Infopunt. Ben je een medewerker, dan behandelt M&O jouw mail. Indien nodig dispatcht de eerstelijnscentrale jouw mail naar andere betrokken diensten (bijvoorbeeld infrastructuur). 

Alle persoonsgegevens die je in de mail vermeldt, behandelt de VUB vertrouwelijk. 

Bij melding van besmetting volgt de VUB de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, waarin de te volgen stappen staan bij (mogelijke) besmetting.

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was tijdens de examens (in geval van een student) of op zijn dienst (in geval van een personeelslid).

Wie besmet is geweest, mag de campus pas terug betreden wanneer een arts hem/haar gezond heeft verklaard. 

Vermijd contact met je collega. Wees waakzaam voor de symptomen van het coronavirus (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn en spierpijn). Zeg het op tijd als je je niet goed voelt, laat dat op tijd weten aan de VUB via backtocampus@vub.be en bel naar je huisarts. 

Verder zijn alle ‘reguliere’ voorzorgsmaatregelen tegen het virus, aangeraden door de federale overheidsdienst Volksgezondheid van tel. Die voorzorgsmaatregelen vind je hier

Zit je op kot en heb je symptomen van een luchtweginfectie? Zonder je dan af in je eigen kamer en maak geen of zo weinig mogelijk gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op kot. Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts en vraag of je getest kan worden. Geef aan dat dit belangrijk is omdat je op kot zit met heel wat andere personen. In afwachting van de test, isoleer je je zoveel mogelijk van je huisgenoten en blijf je op je kamer – je gaat niet wandelen of naar de winkel.

Indien je positief test: Breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via backtocampus@vub.be en de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be. De dienst Huisvesting neemt de nodige maatregelen om een thuisisolatie binnen de studentenkamers te organiseren. Zij nemen hiervoor zo snel mogelijk met jou en je kotgenoten contact op. Volg deze maatregelen nauwgezet op!

Indien je negatief test: geen verdere actie te ondernemen.

Indien een test momenteel niet mogelijk is, om welke reden dan ook: Breng de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be en de dienst Studentenhuisvesting via huisvesting.housing@vub.be. We hanteren in dit geval veiligheidshalve de maatregelen

Het is op dit moment van overheidshalve niet toegelaten om te pendelen tussen je kot en je thuisadres, ook niet wanneer je ziek wordt. Eventueel kan er wel bekeken worden of je elders in afzondering kan gaan als jouw familie of omgeving deze mogelijkheid kan aanbieden, bijvoorbeeld in een leegstaande woning, appartement of studio zonder gedeelde voorzieningen.  

Vragen rond toegang tot gebouwen en infrastructuur

Uitgebreide info over toegang en openingsuren van diensten en gebouwen op de campussen vind je vooral onder de tab 'Campusfaciliteiten' van deze dienst.

Voor wie op de campus moet zijn, gelden volgende richtlijnen: 

 1. Volg de signalisatie
 2. Hou steeds rechts aan
 3. Slechts 1 persoon in de liften
 4. Op smalle trappen, geef voorrang aan wie daalt
 5. Draag een mondmasker in de VUB-gebouwen tot je aankomt op de plek van je bestemming. Daarna gelden de specifieke regels van die plek. 

Voor wie op een VUB-studentenkamer verblijft, gelden volgende richtlijnen: 

 • Hou steeds minstens 1,5 meter afstand van personen buiten je unit. 
 • Elke VUB-unit wordt beschouwd als één sociale bubbel/huishouden. Daar-binnen kan de verplichting van social distancing worden losgelaten. Alle andere hygiënemaatregelen blijven binnen de unit ten allen tijde gelden.
 • Bezoekers uitnodigen op de studentenhuizen is enkel mogelijk mits goedkeuring van je kotgenoten en op afgesproken momenten. Je kan 1 persoon uitnodigen op je eigen kamer, en met maximaal 6 personen gelijktijdig aanwezig zijn in de keuken. Volg nauwgezet de overheidsmaatregelen op en toon respect voor elkaar. Het veilig gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes door medebewoners van de unit is steeds prioritair. Spreek bij voorkeur buiten de unit af. 
 • Studenten die terugkeren uit het buitenland moeten gedurende 14 dagen in thuisisolatie, ze volgen hierbij de richtlijnen opwww.info-coronavirus.be. 
 • Zorg voor goede verluchting van de ruimtes. Zet regelmatig de ramen open.
 • Deel geen servies, kookgerei of andere objecten. Was deze na gebruikmeteen met heet water en afwasmiddel af.
 • Zorg voor een goede hygiëne en netheid op kot: was je handen, zet de vuilzakken buiten, reinig klinken en oppervlakken in de gemeenschappelijke ruimtes na gebruik, … Gebruik bij voorkeur een oplossing met 1% javel (1 el javel in 1 liter water) of een poetsproduct op basis van javel. Voorzie zelf deze bijkomende onderhoudsproducten.
 • Krijg je symptomen zoals koorts, hoesten, loopneus of ademhalingsproble-men, neem dan telefonisch contact op met je huisarts of de UGP groeps-praktijk. Zonder jezelf af en contacteer meteen Studentenhuisvesting als het vermoedelijk om een coronabesmetting gaat. Studentenhuisvestingbrengt je unit-genoten op de hoogte en communiceert de nodige richtlijnen.

 

Vragen rond mobiliteit

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond pendelen en reizen, van en naar de VUB.

Jazeker, maar enkel mét inachtneming van de instructies van de vervoersmaatschappijen. Dat betekent dat je mondmaskers gebruikt in stations, bussen en trams, en op perrons en bij haltes. Hou afstand waar mogelijk.  

Carpoolen kan, maar de minimale afstand van 1,5 meter moet ook in het voertuig gerespecteerd worden. Het aantal personen dat samen kan reizen, varieert dus naargelang het type voertuig. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Nee. Fietsen en wandelen gebeuren grotendeels in open lucht, waar het risico op besmetting veel minder groot is.  Zorg er wel voor voldoende afstand van andere weggebruikers te houden.

De Vrije Universiteit Brussel laat voor personeel en studenten vooralsnog geen internationale reizen voor studie- of onderzoeksdoeleinden toe tot en met 20 augustus 2020, met uitzondering vanaf 30 juni  van de hieronder aangehaalde landen

 • De landen van de Europese unie
 • Het Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland
 • Liechtenstein
 • Ijsland
 • Noorwegen

BUITEN DE EU:

 • Algerije
 • Australië
 • Canada
 • Georgië
 • Japan
 • Montenegro
 • Marokko
 • Nieuw-Zeeland
 • Rwanda
 • Servië
 • Zuid-Korea
 • Thailand
 • Tunesië
 • Uruguay

De uitzondering voor de bovengenoemde landen is in lijn met het reisbeleid van de overheid, dat op 30 juni 2020 is versoepeld. 

Opgelet: elk land beslist zelf of het zijn grenzen al dan niet opent. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen alsook de website van het land van bestemming of het land van herkomst als je naar België reist.

Voor studenten die een uitwisseling of stage gepland hebben naar de VUB wordt aangeraden om contact op te nemen met hun exchange coördinator/stagebegeleider in hun thuisuniversiteit en die aan de VUB om een alternatief te bespreken. De VUB International Relations office kan ook verder advies geven m.b.t. uitwisselingsprogramma’s en stages voor studenten aan VUB.

Buitenlandse inkomende delegaties worden vooralsnog uitgesteld tot en met 20 augustus 2020, met uitzondering vanaf 30 juni voor bezoeken uit de volgende landen:

 • De landen van de Europese unie
 • Het Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland
 • Liechtenstein
 • Ijsland
 • Noorwegen

BUITEN DE EU:

 • Algerije
 • Australië
 • Canada
 • Georgië
 • Japan
 • Montenegro
 • Marokko
 • Nieuw-Zeeland
 • Rwanda
 • Servië
 • Zuid-Korea
 • Thailand
 • Tunesië
 • Uruguay

Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten. 

De quarantaine geldt ook voor studenten die terugkeren uit of pendelen vanuit de buurlanden Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk om examens bij te wonen. Die studenten dienen een attest aan te vragen bij Infopunt Studenten.

Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten, ook niet voor het werk. Telewerken is wel toegelaten.

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor studenten?

Studenten moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan studenten ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moeten terugkerende VUB-studenten uit het buitenland in quarantaine?’

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor personeelsleden?

Personeelsleden moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moet terugkerend VUB-personeel uit het buitenland in quarantaine?’

België stelde zijn grenzen open voor reizen binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Dat wil zeggen dat studenten uit deze landen naar de VUB kunnen afreizen. Of Belgische studenten omgekeerd ook naar bovenstaande landen kunnen reizen, hangt af van het land in kwestie. Check altijd de website van Buitenlandse zaken hieromtrent; daar vind je meer info en reisadvies.

België stelde zijn grenzen niet open voor mensen die vanuit niet-EU landen reizen. De VUB volgt dit advies. Het is voorlopig van kracht tot 20 augustus. Studenten van buiten de EU kunnen tot 20 augustus dus niet naar de VUB reizen.

Voor academiejaar 20-21 beperkt VUB de studie-uitwisselingen met niet-EU landen. VUB-studenten kunnen in het eerste semester enkel op studie-uitwisseling naar een land binnen de Europese Unie, inclusief Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Voor studie-uitwisselingen met universiteiten in andere landen gaan we op zoek naar een alternatief binnen de EU.  

België volgt de EU niet met betrekking tot reizen naar niet-EU landen. VUB besliste ook om geen studie-uitwisselingen buiten de EU toe te staan in het eerste semester.

EUROPA

De Belgische regering heeft een verdere update uitgebracht en de VUB volgt deze maatregelen in overeenstemming met haar eigen reisbeleid. België heeft zijn grenzen al opengesteld voor reizen binnen de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen). Het is echter aan elk land om te beslissen of het zijn grenzen al dan niet openstelt. Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen, en de website van het land van bestemming of het land van herkomst als je naar België reist.

BUITEN EUROPA

Voor landen buiten de EU gelden nog enkele beperkingen, maar de EU heeft haar grenzen opengesteld voor een aantal landen buiten Europa. De Belgische regering heeft echter op 6 juli besloten de EU in dit besluit NIET te volgenDe VUB volgt de Belgische autoriteiten en zal daarom haar huidige reisadvies, dat tot 20 augustus van kracht blijft, tot nader order handhaven.

Voor alle reizen binnen de EU en naar de andere Schengenlanden MOETEN de personeelsleden die naar de bovengenoemde landen willen reizen academisch verlof aanvragen (via TEO). Zij moeten zich ook informeren over elke specifieke maatregel die van kracht is om een "gezondheidscertificaat" te verstrekken waaruit blijkt dat zij coronavrij zijn. Ook moeten zij zich houden aan de instructies die gelden voor bijvoorbeeld quarantaine in het land van bestemming en aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen.

Het volgende is (vooralsnog) niet toegestaan tot 20 augustus 2020, met uitzondering van de EU-landen en bovenvermelde Schengenlanden:

 • Veldwerk in het buitenland
 • Groepsreizen (excursies)
 • Een gastdocent van buiten de hierboven vermelde landen uitnodigen om naar de VUB te komen tijdens de hierboven vermelde periode
 • Studiereizen, conferenties bijwonen enz. in landen buiten de hierboven opgesomde landen

Voor alle andere landen die niet op de bovenstaande lijsten staan, blijft het basisprincipe gelden: de VUB zal tot 20 Augustus 2020 geen personeel of studenten toestaan om naar het buitenland te reizen voor studie- en/of onderzoeksdoeleinden.

Bovendien zal onze universiteit uiteraard het advies van de overheid met betrekking tot het coronavirus van nabij blijven opvolgen en zal ze haar eigen maatregelen daar in de toekomst zoveel mogelijk op afstemmen.

VUB besliste ook om af te zien van niet-EU studie-uitwisselingen voor studenten tijdens het eerste semester van 2020-2021. Het merendeel van de bestemming stond reeds op de ‘rode’ lijst van de Vlaamse universiteiten. Voor enkele andere bestemmingen hebben de studenten een alternatief binnen Schengen.

​​​​​​​Indien je denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering op deze regels, kan je een gemotiveerde aanvraag sturen naar international.relations@vub.be.

Hieronder lees je de richtlijnen van de verschillende beursproviders voor inkomende internationale studenten:

VLIR-UOS

Omwille van de ontrading om nog te reizen, worden ICP-studenten afgeraden om naar huis terug te keren. In geval van een vervroegde terugkeer dient de student alle kosten te dragen en dienen de programma coördinatoren ingelicht te worden. Dit laatste is in lijn met de modaliteiten in het beurscontract.

De beurs voor masterstudenten is een maandelijkse lump sum voor in het total 12 (éénjarige) of 24 (tweejarig programma) maanden. Het bedrag wordt betaald ongeacht het moment van afstuderen. De beursgerechtigden behouden het maandelijks beursgeld, ook wanneer niet in België, om flexibiliteit in te bouwen. De beurs wordt niet opgeschort bij een vroegtijdige terugkeer naar het thuisland. De beurs wordt ook niet verlengd. 

China Scholarship Council

Studenten met een CSC-beurs die vervroegd naar huis wensen terug te keren, nemen contact op met de Chinese ambassade in België. Beursmodaliteiten zullen case-by-case worden bekeken. Volgens de algemene richtlijnen hebben studenten recht op één returnticket voor hun verblijf aan VUB.

Erasmus scholarship

Erasmus studenten aan VUB ontvangen hun beurs van de thuisinstelling. Bij een vervroegde terugkeer, contacteer de thuisinstelling voor informatie over de beursmodaliteiten.

Master Mind Scholarship

Er is nog geen informatie beschikbaar.

Andere beurssystemen

Studenten met een beurs uit eigen land of een andere beurs stemmen de mogelijkheden om terug naar huis te keren zelf af met hun beursinstantie.

Volgende regels zijn van toepassing bij overmacht n.a.v. het Coronavirus voor VUB studenten met een Erasmus+ beurs. Gelieve deze informatie goed door te nemen. Om recht te maken op een vergoeding voor extra kosten of de volledige Erasmusbeurs, dien je een ondertekende verklaring op eer te bezorgen via exchange.outgoing@vub.be. Je ontvangt dit document eind april via mail.

1. Studenten die niet op uitwisseling konden vertrekken
 
a. Dit geldt enkel voor studenten wiens uitwisseling geannuleerd werd omwille van het Coronavirus of die niet meer naar het buitenland mochten vertrekken omwille van het Coronavirus.

b. Indien je kosten gemaakt heb die je niet (gedeeltelijk) kan terugvorderen via een verzekering en/of als je tickets of contracten niet kan annuleren, kan je een aanvraag indienen om deze kosten via je beurs terug te krijgen. Lever hiervoor de nodige bewijzen aan die aantonen dat je deze kosten gemaakt hebt en niet kan recupereren.

2. Studenten die vroegtijdig teruggekeerd zijn naar huis

a. Studenten die omwille van het Coronavirus vroegtijdig naar huis zijn teruggekeerd ontvangen een beurs voor de effectieve periode van het verblijf in het buitenland.

b. Studenten die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen, ontvangen het volledige beursbedrag vastgelegd in het beurscontract:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten op afstand bij de gastinstelling.

ii. De student heeft kosten die rechtstreeks en exclusief gekoppeld zijn aan het geannuleerde verblijf (verdere huur van accommodatie bv.) en die niet gerecupereerd kunnen worden en kan hiervan bewijzen aanleveren.

3. Studenten waarvan de activiteiten zijn stopgezet, maar die ter plaatse zijn gebleven

a. Studenten ontvangen een beurs voor de periode waarin onderwijs- of stageactiviteiten plaatsvonden.

b. De beurs wordt uitbetaald voor de voorziene periode indien:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten georganiseerd door de gastinstelling.

ii. De student was verplicht om ter plaatse te blijven als gevolg van overheidsmaatregelen (in/uitreisverbod).

c. Studenten die na de uitwisselingsperiode niet naar huis geraken omwille van overheidsmaatregelen (in het gastland of thuisland) kunnen een aanvraag indienen om voor de bijkomende periode financiële ondersteuning te ontvangen.

Vragen rond verzekeringen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond verzekeringen.

Bij vervroegde terugkeer van studenten uit het buitenland: welke kosten worden terugbetaald (huur, etc) door de verzekering?

Studenten dienen hun persoonlijke verzekeringsmakelaar te raadplegen.

Komt VUB tussen in de annulatie van reis-& verblijfskosten van personeelsleden n.a.v. het coronavirus?

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Mijn reis in kader van een extern gefinancierd project naar het buitenland gaat niet door. Op welke tussenkomsten heb ik recht?

Neem in dit geval zeker contact op met de instantie die het project financiert of consulteer hun website om te bekijken welke tussenkomst of oplossingen zij eventueel voorstellen.

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Neen.  Indien u als organisator zelf een event/annulatie- verzekering zou hebben afgesloten, raden wij aan met de verzekeraar contact op te nemen. De kans is echter klein dat er dekking zal zijn in geval van een pandemie.

Neem bij annulatie van een event als organisator contact op met de ingeschreven deelnemers, leveranciers en andere contractspartijen.

Wanneer evenementen geannuleerd worden, betekent dit concreet dat de inschrijvingsgelden aan de deelnemers moeten worden terugbetaald (tenzij het event verplaatst wordt en de deelnemer akkoord gaat met het behoud van de inschrijvingsgelden door de organisator). Schadevergoedingen, zoals gemaakte hotelkosten, transport, etc kunnen echter niet teruggevorderd worden door de deelnemers, aangezien de overheid evenementen sinds 13 maart uitdrukkelijk verbiedt en er dus sprake is van overmacht. Wij raden echter aan steeds de contracten zelf erop na te lezen, aangezien situaties van overmacht contractueel kunnen worden uitgebreid/beperkt/...

Ook zullen er financiële regelingen moeten worden getroffen met leveranciers waardoor er eventueel kosten dienen betaald te worden. Leveranciers moeten het bewijs kunnen leveren van de door hen reeds gemaakte kosten (gemaakt voor de overmachtssituatie, 13 maart 2020). Enkel deze kosten zullen door de organisator betaald moeten worden. Ook hier kunnen er geen schadevergoedingen geëist worden ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst aangezien er overmacht in het spel is (opnieuw, lees contract na op eventuele overmachtsclausules).

We raden echter aan om evenementen eerder uit te stellen (naar een later nog te bepalen datum) dan af te stellen.

Vanbreda Risk & Benefits nam een aantal voorbereidende maatregelen om haar dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zij raden aan om vooral gebruik te maken van hun digitale kanalen: de Vanbreda Health Care app of hun Health Care website www.vanbreda-health.be/nl/ voor de behandeling van schadedossiers (zoals aangifte hospitalisatie en ernstige ziekte, indienen medische kosten en andere informatieve vragen). Hun telefonische bereikbaarheid kan wegens uitzonderlijke omstandigheden namelijk beperkt zijn en ze houden er ook rekening mee dat de postbedeling in het gedrang zou kunnen komen.

Vragen stel je best via de website: www.vanbreda-health.be/nl/contacteer-ons/

Ben je nog niet digitaal, dan vind je alle informatie om je digitaal te registreren terug op www.vanbreda-health.be/nl/ik-word-digitaal/. Hun app downloaden kan je door de juiste QR-code te scannen:

Vragen rond persoonlijk welzijn

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond persoonlijk welzijn.

Wat als ik voel dat de situatie rond corona wat teveel begint te wegen op mij?

Eerst en vooral: het is een normale reactie wanneer je gevoelens van angst, stress, onveiligheid en paniek ervaart bij het horen en lezen van alle nieuwsberichten, speculaties en maatregelen rond het coronavirus. Hier zijn enkele tips om een en ander in de juiste context te houden en je niet onnodig zorgen te maken:

 1. Luister naar experts: zorg dat je correcte feiten hebt en bekijk de zaken vanuit het juiste perspectief. Ga niet te veel zelf op zoek naar informatie over corona op het internet. Besteed vooral aandacht aan informatie van geloofwaardige bronnen en experts. Zo is er een overheidswebsite die nuttige en correcte informatie aanbieden. Voel je ook vrij om deze informatie te delen met je vrienden en familie. Uiteraard vind je ook nuttige informatie op deze website en bij je huisarts.
 2. Blijf geconnecteerd. Sociale netwerken onderhouden kan een gevoel van normaliteit bevorderen. Je kan bepaalde gevoelens en bezorgdheden delen en bespreken met elkaar waardoor jouw stress ontladen wordt. Let wel op want angst is ook besmettelijk. Als je veel met mensen spreekt die bang zijn, dan word je zelf ook bang. Zoek dus mensen op die rustiger zijn, dat heeft een positiever effect.
 3. Zoek bijkomende hulp. Als je overweldigd bent door angst of andere langdurige reacties die je negatief beïnvloeden, zoek je best hulp op. Je kunt alvast bij de VUB terecht voor professionele hulpverlening door een studentenpsycholoog van VUB Studiebegeleiding of een medewerker van CAW. Bij Tele-onthaal kan je de klok rond en 7 dagen op 7 anoniem en gratis bellen en chatten. Internationale studenten kunnen voor een professioneel gesprek terecht bij: https://www.chsbelgium.org/en/. Personeel van de VUB kan contact opnemen met BRUCC via brucc@vub.be (tel.: 32 (0) 476 600 130).

Je voelt je verward en angstig door de situatie rond het coronavirus? Als student kan je met je zorgen terecht bij de studentenpsychologen van de VUB. Via de studentenwebsite kan je een afspraak inplannen met een studentenpsycholoog. Bij het maken van jouw afspraak kan je via de online afsprakentool jouw voorkeur van contactwijze aanduiden.

Dezelfde werkwijze geldt trouwens ook voor afspraken met een studietrajectbegeleider of studiebegeleider. Ben je reeds in begeleiding, dan kan je jouw begeleider contacteren via mail of online afsprakentool.

Vragen rond evenementen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond VUB-evenementen.

Vanaf 6 juli 2020 kunnen terug evenementen worden georganiseerd aan de VUB. Er gelden wel beperkende maatregelen:

 • Er mogen nog geen recepties, cantussen of fuiven worden georganiseerd.
 • Toegelaten is enkel zittende catering voor maximum 50 personen, met respect voor social distancing en bediening aan tafel, voor zover die doorgaat in de open tent (Etterbeek), het restaurant met open ramen (Jette) of in de open lucht. Er kunnen ook regelingen getroffen worden met horecazaken op de campus of elders.
 • Voor alle evenementen moet een draaiboek worden opgemaakt, ook als ze buiten de campus plaatsvinden. Download het sjabloon.
 • Evenementen on-campus zijn alleen toegelaten als ze tijdig door VUB-medewerkers en -entiteiten bij Facility Services zijn aangevraagd én goedgekeurd.
 • Evenementen van externen vereisen daar bovenop de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI).
 • Meer gedetailleerde informatie vind je in de richtlijnen evenementen zomer 2020.

Alle evenementen die niet rechtstreeks met onderwijs of onderzoek te maken hebben, zijn geannuleerd of uitgesteld tot na minstens 6 juli. Had je je ingeschreven voor een evenement? Dan zal de organisator van het evenement je per mail contacteren om de annulering te bevestigen. Bij twijfel contacteer je de organisator van het evenement.

Ik ben (internationaal) doctoraatsstudent en moet een publieke doctoraatsverdediging afleggen. Kan die nog doorgaan?

Alle  doctoraatsverdedigingen die gepland zijn voor 6 juli 2020, dienen digitaal te gebeuren of worden uitgesteld. Wel vinden de verdedigingen omwille van de huidige uitzonderlijke maatregelen nu ook komende zomer plaats.

Meer informatie over de COVID-maatregelen met betrekking tot de doctoraatsverdedigingen vind je hier.

Vragen rond de organisatie van de examens

Hieronder vind je de veelgestelde vragen rond de organisatie van de examens.

Alle info rond de organisatie van de examens als docent vind je hier.

Alle info rond de organisatie van de examens vijfde je onder de tab 'Voor studenten'. 

Gezien de huidige situatie kan de gebruikelijke massablok helaas niet doorgaan. Maar je kan wel samen studeren op afstand! Zo kun je zelf een virtuelestudeerplek maken, bijvoorbeeld. Er bestaat ook een massablokgroep op Facebook. En voor wie het echt onmogelijk is thuis te studeren, wordt een beperkt aantal plaatsen vrijgemaakt op de campus. Alle info vind je hier.

Op de campussen van de VUB zijn voor de examenperiode distributiepunten voor safety kids (met mondmaskers) opgezet. Die safety kids haal je af in de tent op de campus, van 8u tot 16u:

 • Etterbeek: witte tent.
 • Jette: tent aan studentenrestaurant. 

Opgelet:

 • Vanaf woensdag 1 juli zijn safety kits in Etterbeek enkel nog verkrijgbaar aan het Infopunt tijdens de vaste openingsuren.
 • Vanaf maandag 29 juni zijn de safety kits in Jette enkel nog verkrijgbaar bij het secretariaat van de faculteit GF (of beperkt via stewards on campus) tijdens de vaste openingsuren. 

Vragen rond het coronavirus

Op de site van Sciensano vind je de meeste antwoorden op je vragen over het coronavirus. Hieronder vind je acties van de VUB met betrekking tot het virus.

We hebben er direct bij het begin van de crisis voor gezorgd dat het welzijn van proefdieren niet lijdt onder deze epidemie. De wetgeving voor het dierenwelzijn kon zonder onderbreking worden nageleefd. Momenteel zijn er door de crisis geen onderzoeksprojecten gestopt, maar wel vertraagd. In vergelijking met normale tijden zijn er ook niet meer dieren geëuthanaseerd specifiek door deze crisis. Er is geen abnormale tendens in evolutie van het aantal kooien en proefdieren door de crisis.  Het proefdierencentrum is in volle gereedheid om opnieuw het lopende preklinisch onderzoek op te starten en ook om nieuw onderzoek te ondersteunen naar therapeutische wegen om de wereldwijde pandemie te helpen bestrijden.

Ja, zowel binnen het UZ Brussel als binnen de preklinische onderzoekslaboratoria wordt er onderzoek gedaan naar deze pandemie. Een overzicht van de onderzoeken vind je hier. Er zullen in de loop van dit jaar ook projecten opstarten waarbij er met behulp van proefdieren gezocht wordt naar mogelijke behandelingen tegen het virus.