logo

Voorzorgsmaatregelen

Mondmaskers aan, handen wassen en afstand houden: de VUB volgt alle maatregelen van de overheid. Daarnaast hanteert de universiteit eigen concrete richtlijnen. Die vind je hieronder. 

Click here for all information in English

Samen sterk! De basisregels samengevat

 • Mondmaskers zijn verplicht op de campussen van de VUB. Ook buiten. 
 • Was en ontsmet je handen regelmatig
 • Hou 1.5m afstand
 • Volg de signalisatie en instructies.
 • Hou steeds rechts aan en beweeg tegenwijzerzin.
 • 'Naar buiten' heeft voorrang op 'naar binnen', 'naar beneden' op 'naar boven'.
 • Slechts een beperkt aantal personen in de lift.
 • Geef elkaar feedback en meld eventuele onveilige situaties.
 • Ruim op tijd komen is een belangrijke veiligheidsmaatregel.
 • Wees voorzichtig onderweg.
 • Goed ventileren waar mogelijk

Draag een mondmasker

 • Mondmaskers zijn VERPLICHT op de hele CAMPUS-ZONE. Dit betekent concreet:
  • Buiten op alle campussen:
   • is een mondmasker verplicht voor iedereen
  • Binnen VUB-gebouwen:
   • Is een mondmasker verplicht.
    • De enige uitzonderingen waarin je je mondmasker wel mag afzetten:
     • Je bent alleen in je kantoor of werkruimte.  
     • Je deelt een ruimte met collega’s, je zit aan je bureau, er is voldoende verluchting én:
      • Er is 7 m² ruimte per aanwezige persoon beschikbaar én meer dan 1,5 meter afstand tussen de verschillende gebruikers van het lokaal.
      • Of: er is 7m² ruimte per aanwezige persoon beschikbaar én een plexiwand geplaatst tussen de bezette werkplekken.
     • Tijdens een vergadering wanneer 7m² ruimte per aanwezige persoon beschikbaar is én minimaal 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen.
     • Je geeft een lezing of bent aan het doceren en de afstand met de eerste rij studenten/medewerkers/luisteraars bedraagt op elk moment minstens 2 meter. Dit is enkel mogelijk wanneer de docent steeds vooraan staat en de aanwezigen op vaste plekken blijven zitten.
     • Wanneer je wil eten of drinken (binnen of buiten, en altijd zittend).

Regels rond telewerken

 • Telewerk is steeds de norm gebleven voor alle diensten die hun werk ook buiten de campussen kunnen doen. 
 • Diensten die voor hun werkzaamheden op de campus moeten zijn, kunnen die op de campus blijven doen in lijn met de door de preventiedienst goedgekeurde scenario's
 • Registratie is verplicht voor iedereen die op de campus moet zijn. Wie werkzaam is voor een dienst of in opdracht van een dienst, moeten aangemeld zijn via het systeem van die dienst. 

Uiteraard blijven de richtlijnen van de federale overheid rond social distancing, time distancing en (persoonlijke) hygiëne van de VUB de basis.

Stuur je (geactualiseerd) draaiboek naar preventie@vub.be indien door de aanpassing van de richtlijnen de organisatie van de afdeling of dienst wijzigt (bijvoorbeeld doordat medewerkers meer frequent naar de campus komen). 

Was regelmatig je handen

 • Beperk het aantal gebruikers per sanitaire ruimte tot het aantal wastafels. Indien er op deze manier geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden, beperk het aantal gebruikers dan nog meer. Je beurt afwachten doe je buiten.
 • Spoel het toilet door met het deksel gesloten.
 • Was je handen voor en na het gebruik van het toilet.
 • Gebruik geen handendrogers. Gebruik enkel papier om je handen te drogen.
 • Maak onmiddellijk melding indien zeep of papier (bijna) op is: infradesk@vub.be.
 • Er is een intensieve reiniging van de publieke plaatsen. Diensten houden de eigen werkplek mee proper.
 • Voorzie je eigen water. Waterfonteinen, en mogelijk ook automaten, zijn buiten gebruik.

Volg de signalisatie en hou steeds rechts

 • Hou overal op de campus je mondmasker op.
 • Hou in gangen, op de paden en op trappen steeds rechts aan.
 • Beweeg tegenwijzerzin in ruimtes.
 • Volg de signalisatie en instructies.
 • Vermijd elkaar kruisen bij binnen- en buitengaan. Indien dit niet mogelijk is, dan krijgen personen die de ruimte verlaten voorrang.
 • Slechts een beperkt aantal personen mag tegelijk de lift gebruiken. Neem dus zo veel mogelijk de trap.
 • Op smalle trappen heeft wie naar beneden komt voorrang.

Hoe je mondmasker aandoen?

 1. Ontsmet of was je handen.
 2. Neem het masker vast bij de elastieken.
 3. Trek de elastieken over je oren.
 4. Zorg dat het masker je neus, mond en kin bedekt. Max. 8 uur dragen.
 5. Vermijd aanraking, doe je dat toch, was of ontsmet je handen dan opnieuw.

Hoe je mondmasker uitdoen?

 1. Plaats je kin naar voren.
 2. Neem het masker vast bij de  elastieken, verwijder van je gezicht en raak de voorkant niet aan.
 3. Leg het masker met de vuile zijde naar beneden in een afwasbaar bakje totdat het mee kan in de wasmachine op 60° C.
 4. Of was het masker meteen op 60° C  (max. 50 wasbeurten).
 5. Was je handen opnieuw met water en zeep.

Aarzel niet

 • Ben je ziek? Aarzel niet: blijf thuis en raadpleeg onmiddellijk je huisarts.
 • Werd bij jou het Coronavirus vastgesteld? Aarzel niet. Blijf thuis en breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be. VUB wenst je heel veel beterschap!
 • Ben je in aanraking gekomen met een Corona-patiënt? Aarzel niet: breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via coronavirus@vub.be, blijf thuis en raadpleeg je huisarts.

VUB dankt iedereen die zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt en snel reageert. We leven mee met alle Coronapatiënten en hopen op een snelle genezing voor iedereen.

Pas je gedrag aan

Iedereen is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het virus zo weinig mogelijk verspreid en dus vertraagd wordt. Ook al ben je zelf niet ziek, je kan het virus wel verspreiden. De Vrije Universiteit Brussel vraagt daarom aan alle studenten, academici en medewerkers om hun gedrag hieraan aan te passen en de volgende preventie- en hygiëneregels na te leven:

Preventie- en hygiëneregels

 • Probeer lichaamscontact te vermijden: houd in de mate van het mogelijke voldoende (i.e. één meter) afstand van collega’s en studenten. Begroet elkaar niet met een kus of een hand;
 • Was regelmatig en grondig je handen;
 • Moet je hoesten, doe dit dan in je elleboogholte/plooi en een papieren zakdoek en gooi die vervolgens weg in een afgesloten afvalbak;
 • Gebruik papieren zakdoeken om je neus te snuiten;
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
 • Verlucht lokalen op regelmatige basis;
 • Blijf thuis bij ziekte;

FAQ

Click here for all information in English.

Hieronder vind je antwoorden op specifiekere veelgestelde vragen (FAQ). Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar backtocampus@vub.be. En als er volgens jou bepaalde informatie of maatregelen ontbreekt, laat het ons weten via het online webformulier!

Impact overheidsmaatregelen op het coronabeleid van de VUB

De regering monitort voortdurend de coronasituatie in ons land en vaardigt naargelang de stand van zaken nieuwe maatregelen uit om het coronavirus onder controle te krijgen. De VUB volgt de richtlijnen van de overheid op de voet en sluit haar coronabeleid er zoveel mogelijk op aan, rekening houdend met de eigen aard van haar werking en steeds met het oog op een maximaal behoud van de gezondheid en veiligheid van zowel studenten als personeel. In het gedeelte hier meteen onder vind je de nieuwste VUB-maatregelen, aangepast aan de meest recente richtlijnen van de overheid.

Belangrijk: de updates over beslissingen van de VUB verschijnen ook altijd op onze websites voor personeel en studenten

De VUB houdt in haar coronabeleid momenteel rekening met de coronamaatregelen genomen door de Vlaamse regering op woensdag 27 oktober 2020.

De maatregelen die de VUB voor woensdag 27 oktober nam, blijven geldig voor zover ze niet in tegenspraak zijn met wat de Vlaamse regering heeft beslist op woensdag 27 oktober 2020.

Die beslissing houdt met betrekking tot de VUB volgende bijkomende maatregelen in:

 • Er vinden aan de VUB geen fysieke colleges meer plaats. Ze worden vervangen vanaf 31 oktober vervangen door digitaal onderwijs. Deze maatregel loopt tot en met woensdag 11 november.
 • Ook practica en labo’s in het contactonderwijs zijn afgelast, met de volgende uitzonderingen:
  • Stages. Die blijven doorgaan zoals gepland en volgens de regels van de sectoren, in onderlinge verstandhouding tussen stageplaats, onderwijsinstelling en student.
  • Practica, vaardigheidstraingingen en stages van de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, geneeskunde en kinesitherapie (inclusief de vervolgopleidingen). 
 • Kotstudenten worden gevraagd een keuze te maken tussen op kot blijven of naar huis gaan.

Ja, de VUB volgt de beslissing die de de Vlaamse overheid op 27 oktober nam om een 100 % digitale ‘coronabreak’ in te lassen.

Dat betekent dat er vanaf zaterdag 31 oktober GEEN on campus-activiteiten zijn tot en met woensdag 11 november. Concreet betekent dit dat op de VUB tijdelijk GEEN practica, labo’s en activiteiten voor kwetsbare studentengroepen doorgaan in contactonderwijs op de campus.

Ja. Vanaf maandag 26 oktober wordt maximaal telewerken en digitaal lesgeven de norm. Maar er is een verschil met de eerste golf. We zitten op dit  moment van schrijven (20 oktober 2020) niet in een lockdown. Dat biedt ruimte om bepaalde activiteiten te handhaven en de impact van de laatste regeringsmaatregelen minder drastisch te laten binnenkomen voor de meest kwetsbaren. 

Ja. Ook na maandag 26 oktober kan aanwezigheid op de campus nog, indien noodzakelijk voor de kwaliteit of continuïteit van de activiteiten of door de persoonlijke situatie. Je hebt als personeelslid ook geen attest nodig om naar het werk te komen. Personeelskaart plus uitleg zijn voldoende.

Telewerken blijft echter de norm.

Ja. Als gevolg van de verstrenging die de Vlaamse overheid aankondigde op 27 oktober, zijn er vanaf zaterdag 31 oktober GEEN on campus-activiteiten zijn tot en met woensdag 11 november.

Concreet betekent dit dat op de VUB tijdelijk GEEN practica, labo’s en activiteiten voor kwetsbare studentengroepen doorgaan in contactonderwijs op de campus.

Vanaf 12 november is het onze intentie om contactmomenten voor deze activiteiten en te doelgroepen hervatten en terug over te gaan naar de maatregelen die hieronder staan.  

We proberen voor eerstejaarsstudenten nog fysieke contactmomenten aan te bieden (via werkcollege's, praktijklessen en oefeningen)  voor hun sociale contacten en psychosociaal welzijn tijdens deze inloopperiode aan de universiteit. Ook internationale studenten proberen we zo goed mogelijk op te vangen. 

Voor andere studenten is maximaal digitaal onderwijs de norm. Sessies zoals practica en werkcolleges die echter op de campus moeten plaatsvinden omwille van apparatuur, noodzaak voor fysieke interactie... zullen blijven doorgaan op de campus.   

De decanen en andere leidinggevenden vervullen terzake de sleutelrol in de operationele toepassing, maar iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op met gezond verstand.

De VUB raadt de Coronalert App inderdaad sterk aan voor iedereen met smartphone. Op de campus registreer je via de ‘weave.ly’ QR-code je aanwezigheid, waar dat gevraagd wordt.

De nieuwe situatie op de VUB, genomen na de bekendmaking van de verstrenging door de Vlaamse overheid op 27 oktober geldt tot en met 11 november.

De situatie op de VUB genomen na de bekendmaking op 16 oktober 2020 van de maatregelen van de overheid en die geldt tot het einde van het kalenderjaar, 31 december, hopen we terug in te voeren na 11 november. Hiermee vrijwaren we voorlopig de examenperiode in januari.

Wel houden we de mogelijkheid achter de hand om periodiek de situatie te herbekijken, en bepaalde maatregelen te versoepelen.

Studenten checken hun rooster en Canvas voor de onderwijsactiviteiten. Docenten spelen hier een cruciale rol voor concrete instructies.

Ja. De studentenrestaurants in Jette en Etterbeek blijven take-away. Er komen speciale plaatsen om te eten. Eten in gangen en hallen is niet toegelaten.

Voor onderzoek en oefeningen in het kader van de masterproeven gelden volgende voorwaarden : 

 • minstens 10m2 per persoon in het lokaal

 • mondmaskers zijn verplicht

 • er wordt gezorgd voor voldoende ventilatie. 

Interviews met respondenten voor onderzoek verlopen best online: zo worden proefpersonen op de campus beperkt in aantal. Indien je hierover een vraag hebt, kan je die stellen via preventie@vub.be. Meer informatie over onderzoek volgt zodra deze beschikbaar is.

De Jozef II-locatie blijft in gebruik voor lesgroepen volgens de geldende coronamaatregelen.

De VUB schakelde op maandag 12 oktober over naar code oranje. Die blijft geldig tot en met zondag 25 oktober. Vanaf maandag 26 oktober gelden de maatregelen die de VUB heeft genomen na het overlegcomité van de nationale overheid van 16 oktober. 

Ter herinnering:

 • In code oranje kunnen lessen en practica nog altijd doorgaan op de campussen. Wel is het zo dat de bezettingsgraad voor hoorcolleges verlaagt naar 1 op 5 i.p.v. 1 op 2. Voor labozalen blijft dat 1 op 2, mits de veiligheidsmaatregelen gegarandeerd blijven. Dat betekent: mond- en neusmasker overal opzetten, afstand houden, handen ontsmetten, lokalen voldoende ventileren.
 • Opgelet: sommige faculteiten en opleidingen kiezen ervoor om nog een stap verder te gaan. Het is mogelijk dat sommige opleidingen en proffen liever online lesgeven en dat is toegelaten.

Vragen rond eventuele besmetting

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond eventuele besmetting met het Coronavirus.

Je brengt de VUB op de hoogte door een email te sturen. We volgen jouw e-mail meteen op.

 • als student mail je naar info@vub.be. Mis je verplichte lessen gedurende je quarantaine, dan bezorg je je medisch attest aan het faculteitssecretariaat.
 • als medewerker van de VUB mail je naar backtocampus@vub.be. Je meldt je ziekte ook in TEO.

Kom niet naar je werk, naar de lessen of naar activiteiten, en hou je aan de richtlijnen van de huisarts en de overheid rond thuisisolatie.

Alle persoonsgegevens die je in de mail vermeldt, behandelt de VUB vertrouwelijk. 

Een persoon die mogelijk besmet is met het coronavirus wordt gevraagd om thuis te blijven en de huisarts te raadplegen. 

Om bij effectieve besmetting de contactopvolging mee te vergemakkelijken, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was en mogelijk nauw contact had: tijdens bepaalde lessen, bij gebruik van campusfaciliteiten, deelname aan activiteiten of op zijn werkplek (indien het om een medewerker gaat).

Verder dienen de algemene voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de FOD Volksgezondheid te worden gevolgd.

Als je thuis of op kot zit in Brussel, je geen vaste huisarts hebt en vermoedt te zijn besmet met het coronavirus, kan je contact opnemen met telemedi.be voor een digitale consultatie. Indien nodig verwijzen ze je door voor een test of nemen ze er een in hun eigen praktijk af. 

Dit is gratis voor wie aangesloten is bij een mutualiteit, maar de dienstverlening is niet toegankelijk voor personen zonder Belgisch nationaal nummer. 

Je kan ook het nummer 1710 bellen. Via dat nummer kom je dan terecht bij een dispatching van huisartsen, die je zal adviseren en doorverwijzen indien nodig. Dit nieuwe nummer 1710 is te verkiezen boven het noodnummer 112, dat sneller overbelast kan zijn.

De vaste VUB-samenwerkingspartners, de groepspraktijken UGP in Oudergem en Patio in Jette, zijn geen testing centra. Zij verlenen advies, schrijven attesten en kunnen testvoorschriften bezorgen voor de Brusselse testcentra. In bijzondere gevallen nemen zij zelf de testen af. De huisartsen doen dit naast hun reguliere zorg. 

Voor meer informatie en de beschikbaarheid van de groepspraktijken kan je hier terecht:

Als je wel een vaste huisarts hebt, dan bel je die uiteraard.

Alle studenten, academici en medewerkers die (ook) in het UZ Brussel actief zijn, moeten zich aan het protocol van het UZ Brussel houden.  Dit geldt ook voor het personeel van de tandheelkundige kliniek. De rest van de VUB-gemeenschap volgt de algemene richtlijnen op. 

Het protocol van UZ Brussel bevat de volgende richtlijnen, zoals ook toegepast in de referentieziekenhuizen: 

 • Wie geen symptomen vertoont, blijft gewoon verder werken.
 • Wie volgende symptomen vertoont na onbeschermd nauw contact met een besmette patiënt (koorts boven 38°, hoesten en kortademigheid) meldt zich bij de spoedgevallendienst om zich te laten testen. In afwachting van het resultaat blijft hij thuis in isolatie. De spoedgevallenarts schrijft een doktersvoorschrift.
Informatie over het Coronavirus, de richtlijnen daarvoor en de updates van het UZ Brussel vindt u op het UZ Intranet.

Als je een student bent, dan behandelt jouw Infopunt jouw melding. Ben je een medewerker, dan behandelt M&O jouw mail. Indien nodig kan er contact opgenomen worden met andere betrokken diensten (Studentenhuisvesting als je op een VUB-studentenkamer zit, de dienst waarbij je werkzaam bent, …).

Bij melding van besmetting volgt de VUB de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, waarin de te volgen stappen staan bij (mogelijke) besmetting.

Om de federale contactopsporing te ondersteunen, kan de VUB een lijst opmaken van de dagen en tijdstippen waarop de besmette persoon aanwezig was en mogelijk nauw contact had: tijdens bepaalde lessen, bij gebruik van campusfaciliteiten, deelname aan activiteiten of op zijn werkplek (indien het om een medewerker gaat).

Wie besmet is geweest, mag de campus pas terug betreden wanneer een arts hem/haar gezond heeft verklaard.

Je collega of medestudent zal in isolatie gaan zoals de overheidsrichtlijnen voorschrijven. Vermijd contact met hem/haar.

Wees waakzaam voor de symptomen van het coronavirus (koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn, geur- of smaakverlies en spierpijn). Contacteer je huisarts indien ze zich voordoen en verwittig de VUB via backtocampus@vub.be (voor personeel) of info@vub.be (voor studenten)

Had je contact met de besmette persoon, lees dan hieronder de richtlijnen voor een nauw contact of een laag risico-contact.

Verder zijn alle ‘reguliere’ voorzorgsmaatregelen tegen het virus, aangeraden door de federale overheidsdienst Volksgezondheid van tel. Die voorzorgsmaatregelen vind je hier.

Laag-risico-contact:

Voor de volgende contacten wordt het risico op besmetting als “laag” beschouwd:

 • Je had meer dan 15 minuten contact met een COVID-19 patiënt op een afstand van minder dan 1,5 m, maar je droeg beiden correct een mondmasker (neus en mond bedekt).
 • Je had minder dan 15 minuten contact met een COVID-19 patiënt op een afstand van minder 1,5 m.
 • Je had meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19 patiënt, maar waarbij een afstand van 1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken, of samen zaten in een wachtkamer.

Je hoeft niet in quarantaine te gaan, maar volgt wel volgende richtlijnen:

 • Je beperkt je fysieke contacten zo veel mogelijk. Werk thuis indien mogelijk.
 • Je houdt gedurende 14 dagen zeker 1,5 meter afstand van anderen.
 • Je wast je handen heel vaak en grondig.
 • Je draagt een mondneusmasker als je je huis verlaat.
 • Je belt je huisarts en blijft thuis als je symptomen krijgt.

Dit is de informatie die de contactonderzoeker jou geeft, als je in het kader van contactonderzoek gecontacteerd wordt.

Hoe melden?

Nauw contact of hoog-risico-contact:

Voor de volgende contacten wordt het risico op besmetting als “hoog” beschouwd:

 • Je had langer dan 15 minuten en van dichtbij (minder dan 1.5m), zonder correct dragen van een mondmasker door één van beiden, contact met een persoon die positief testte op het COVID-19 virus
 • Je had direct fysiek contact met een COVID-19 patiënt (bvb. zoenen, reanimatie, dichte zorgfunctie, …)

Ben je gecontacteerd door een contactonderzoeker of door de Coronalert applicatie gedefinieerd als nauw contact, dan volg je het volgende advies op:

 • Je gaat in quarantaine voor 10 dagen. Vertoon je in die periode geen symptomen, dan volstaan die 10 dagen en mag je terug uit quarantaine. Ontwikkel je wel symptomen, dan laat je je testen. 
 • Je neemt niet deel aan onderwijs- of andere activiteiten en je komt niet werken Je ontvangt geen bezoek.
 • Je contacteert je huisarts als je symptomen ondervindt.

Opgelet: ben je niet gecontacteerd door een contactonderzoeker maar heb je weet van een contact met hoog risico op besmetting, dan contacteer je je huisarts en volg je de richtlijnen van je huisarts op.

Hoe melden?

 • Verwittig via backtocampus@vub.be + doktersattest via TEO (voor personeel) of via het faculteitssecretariaat (voor studenten, indien je verplichte onderwijsactiviteiten mist).

Je brengt de VUB onmiddellijk op de hoogte via info@vub.be als:  

 • je een student of medewerker van de VUB bent en bij jou het coronavirus werd vastgesteld. 
 • Je student bent en op een VUB-studentenkamer verblijft, en je in quarantaine gaat (na een hoog-risicocontact of terugkeer uit rode zone in het buitenland), of als je symptomen van het coronavirus vertoont.
 • je een medewerker van de VUB bent en mogelijk besmet bent met het coronavirus, bijvoorbeeld na een nauw contact met een besmette persoon of in geval van een besmet gezinslid.
 • je geen student of personeelslid bent, maar wel in contact kwam met een coronapatiënt en kort nadien een bezoek bracht aan de campussen van de VUB en kort nadien een besmetting bij jou werd vastgesteld.

Vragen rond studentenkamers en op kot zitten

De laatste richtlijnen en maatregelen voor kotstudenten vind je allereerst op onze website voor studenten. Neem er dus zeker een kijkje als je kotstudent bent. Hieronder vind je eveneens enkele antwoorden op vragen rond studentenkamers en op kot zitten.

Voor de VUB-kamers kan je terecht bij VUB Studentenhuisvesting of bij onze kotcoach.

Voor privékamers en kamers van eigenaars die aangesloten zijn bij Brik, kan je terecht bij Brik of bij je kotbaas zelf. Een aantal verhuurders stelde duidelijke richtlijnen en voorzorgsmaatregelen op.

Maak altijd goede afspraken met je kotgenoten, in het bijzonder als je voorzieningen zoals keuken, leefruimte en/of badkamer deelt. Bijvoorbeeld over het dragen van mondmaskers in gemeenschappelijke ruimtes, het uitnodigen van bezoekers, en het veilig samenleven tout court. Zorg dat iedereen zich veilig en comfortabel voelt.

Wanneer er zich een besmetting voordoet op kot, worden de huisgenoten doorgaans beschouwd als nauwe contacten, die in dat geval in quarantaine gaan.

Wanneer je in het weekend naar huis pendelt, meng je twee huishoudens en heb je heel wat meer nauwe contacten, bijvoorbeeld wanneer je samen eet met je gezin. Wees je ervan bewust dat dit risico’s met zich meebrengt en wees voorzichtig, in het bijzonder naar risicogroepen, zoals oudere personen of mensen met onderliggende aandoeningen.

 • Zit je op kot en heb je symptomen zoals koorts, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, hoofdpijn, geur- of smaakverlies en spierpijn? Zonder je dan af in je eigen kamer en maak geen of zo weinig mogelijk gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen op kot.
 • Neem zo snel mogelijk contact op met je huisarts voor een coronatest.
 • In afwachting van de test, isoleer je je zoveel mogelijk van je huisgenoten.
 • Ga niet naar huis om een mogelijke verdere verspreiding van het virus te vermijden.
 • Indien je negatief test: geen verdere actie te ondernemen.

Indien je positief test: zie 'Op kot en besmet met covid-19?'

Indien je positief getest hebt op covid-19:

 • Ga in isolatie volgens de richtlijnen van de huisarts en de overheid. Verlaat je verblijfplaats niet. Zonder je af van je kotgenoten, nodig geen bezoek uit, neem niet deel aan onderwijs- of vrijetijdsactiviteiten.
 • Als je op kot verblijft, ga niet naar huis, om verdere verspreiding van het virus te vermijden. Het kan wel een optie zijn om je (op een veilige, afgezonderde manier) te verplaatsen naar een andere locatie waar je volledig in afzondering gaat (leegstaand pand, hotelkamer, …).
 • Breng onmiddellijk de VUB op de hoogte via info@vub.be en vermeld of je op een VUB-kot of een privékamer zit.
 • De dienst Huisvesting neemt binnen de VUB-kamers de nodige maatregelen om een thuisisolatie te organiseren. Zij nemen hiervoor zo snel mogelijk met jou en je kotgenoten contact op. Volg deze maatregelen nauwgezet op!
 • Zit je op een privékamer, bekijk dan met je kotgenoten en eventueel je huisbaas hoe je een veilige isolatie kan organiseren. Je kotgenoten kunnen nauwe contacten zijn die ook in quarantaine moeten gaan. Ze zonderen zich best af en nemen contact op met de huisarts.
 • Bekijk of er mensen zijn die jullie praktisch kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met boodschappen of het voorzien van maaltijden. Dit kunnen vrienden of kennissen zijn, maar je kan ook beroep doen op bijvoorbeeld Brussels Helps. Ondervind je problemen? Neem dan zeker contact op met het Infopunt van de VUB!

Heb je vragen of ondervind je problemen? Neem dan zeker contact op met het Infopunt van de VUB, met de dienst Huisvesting of eventueel met de dienst Internalisering!

Indien je een hoogrisico-contact had of terugkeerde uit een rode of oranje zone in het buitenland:

 • Ga in quarantaine volgens de richtlijnen van de huisarts en de overheid. Zonder je af van je kotgenoten, nodig geen bezoek uit, neem niet deel aan onderwijs- of vrijetijdsactiviteiten. Je verblijfplaats verlaten is enkel toegelaten voor strikt noodzakelijke boodschappen of dringende medische zorg en dragen in dat geval steeds een mondmasker
 • Als je op kot verblijft, ga je best niet naar huis, om verdere verspreiding van het virus te vermijden. Het kan wel een optie zijn om je (op een veilige, afgezonderde manier) te verplaatsen naar een andere locatie waar je volledig in afzondering gaat (leegstaand pand, hotelkamer, …).
 • Breng de VUB op de hoogte via info@vub.be en vermeld of je op een VUB-kot of een privékamer zit.
 • De dienst Huisvesting neemt binnen de VUB-kamers de nodige maatregelen om een quarantaine te organiseren. Zij nemen hiervoor zo snel mogelijk met jou en je kotgenoten contact op. Volg deze maatregelen nauwgezet op!
 • Zit je op een privékamer, bekijk dan met je kotgenoten en eventueel je huisbaas hoe je een veilige quarantaine kan organiseren.
 • Bekijk of er mensen zijn die jullie praktisch kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met boodschappen of het voorzien van maaltijden. Dit kunnen vrienden of kennissen zijn, maar je kan ook beroep doen op bijvoorbeeld Brussels Helps.

Heb je vragen of ondervind je problemen? Neem dan zeker contact op met het Infopunt van de VUB, met de dienst Huisvesting of eventueel met de dienst Internalisering!

Studenten kunnen hun kot op elk moment blijven gebruiken, maar ook daar gelden belangrijke maatregelen die gebaseerd zijn op de overheidsmaatregelen.

Je kot is als een huishouden. Volgens de maatregelen van de overheid die zijn genomen op de veiligheidsraad van vrijdag 16 oktober zijn knuffelcontacten beperkt tot maximum 1 persoon.

Maak vooral afspraken daarover met je kotgenoten, zodat iedereen zich comfortabel voelt en aan de regels houdt, ook in privékoten. Met vragen kan je altijd terecht bij de dienst huisvesting en je eigen kotbaas.

Wees je er ook van bewust dat pendelen tussen je kot en je thuisadres altijd risico’s met zich meebrengt. Je vermengt zo telkens twee thuissituaties, dus denk daar goed over na. Zeker bij contact met je (groot)ouders en risicopatiënten moet je voorzichtig zijn, dus hou ook daar afstand waar mogelijk.

Zoals eerder gecommuniceerd, wordt de toegang tot je kot niet ontzegd. Veelvuldig pendelen en sociale bubbels mengen wordt afgeraden, maar er wordt geen pendelverbod opgelegd. Als huurder behoud je het recht om gebruik te maken van deze woonplaats.

De huurlasten blijven doorlopen conform de ondertekende huurovereenkomst. Er wordt geen huurcompensatie toegekend.

Vragen rond toegang tot campus, gebouwen en infrastructuur

Uitgebreide info over toegang en openingsuren van diensten en gebouwen op de campussen vind je vooral onder de tab 'Campusfaciliteiten' van deze dienst.

Voor wie op de campus moet zijn, gelden volgende richtlijnen: 

 • Je draagt overal een mondmasker, ook in de buitenlucht. Je zet het enkel af wanneer je alleen aan je bureau zit of alleen sport, of wanneer je in een horecazaak op je plaats zit  
 • Volg de signalisatie
 • Hou steeds rechts aan
 • Hou je bij gebruik van de liften aan het maximaal aantal aangegeven personen
 • Op smalle trappen, geef voorrang aan wie daalt.
 • Je bent alleen in je kantoor of werkruimte.
 • Je deelt een ruimte met collega’s, je zit aan je bureau, er is voldoende verluchting én:
  • Er is 7 m² ruimte per aanwezige persoon beschikbaar én meer dan 1,5 meter afstand tussen de verschillende gebruikers van het lokaal.
  • Of: er is 7m² ruimte per aanwezige persoon beschikbaar én een plexiwand geplaatst tussen de bezette werkplekken.
 • Tijdens een vergadering wanneer 7m² ruimte per aanwezige persoon beschikbaar is én minimaal 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen.
 • Je geeft een lezing of bent les aan het doceren en de afstand met de eerste rij studenten/medewerkers/luisteraars bedraagt op elk moment minstens 2 meter. Dit is enkel mogelijk wanneer de docent steeds vooraan staat en de aanwezigen op vaste plekken blijven zitten.
 • Je zit op je plaats in een horecazaak.
 • Je sport alleen.
 • Wanneer specifieke protocollen dit toelaten, bijvoorbeeld tijdens georganiseerde sportacitiviteiten van de sportdienst.

Van zodra je opstaat en beweegt in een ruimte met meerdere aanwezigen, en in alle andere situaties dan die hierboven vermeld zet je je mondmasker op.

Ben je uitzonderlijk je mondmasker vergeten? Je kan een reserve exemplaar verkrijgen op de volgende locaties, tijdens hun respectievelijke openingsuren:

Elsene:

 • Bewaking – gebouw X4, bij toegang 6
 • Infopunt – gebouw D
 • Sportdienst – gebouw L
 • Faculteitssecretariaten

Jette:

 • Bewaking – bij de studentenkamers & secretariaat huisvesting
 • Faculteitssecretariaat GF – gebouw A

Je kan extra mondmaskers aankopen via de VUB-webshop.

Wil je mondmaskers bestellen voor je dienst of je medewerkers, dan kan dit via een PKC-nummer via de webwinkel of via racsweb (chirurgische maskers en ontsmettingsmiddelen).

Vragen rond mobiliteit

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond pendelen en reizen, van en naar de VUB.

Ja, reizen van en naar de VUB voor werk of studie is mogelijk. In de meeste van onze buurlanden en in België is het momenteel niet nodig om het essentiële karakter van uw werk of studiereis te bewijzen.

Studenten die uit Nederland komen om examens in België af te leggen, mogen dat doen, maar moeten wel aantonen dat dit een essentiële reis is door hun examenrooster en hun studentenkaart bij zich te dragen. Het Passenger Locator-formulier hoeft alleen te worden ingevuld als de studenten 48 uur of langer in België verblijven.

In Frankrijk heb je wel een verklaring nodig om aan te tonen dat je voor je werk of studie op reis bent. Neem contact op met het Office for Internationale Relations voor een "justificatif de déplacement professionnel" en meer info. Studenten moeten het formulier "attest de déplacement dérogatoire" downloaden en invullen voor elke studiereis.

Raadpleeg ook altijd de laatste updates over het reisbeleid van de Belgische overheid op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De regels voor inkomende reizigers naar België zijn sinds 25 december 2020 aangescherpt:

 • Een recent (<48 uur) negatief testresultaat en een zevendaagse quarantaine zijn verplicht voor alle buitenlanders die naar België komen vanuit een code rood-zone. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een nieuw negatief testresultaat. In de tussentijd moeten mensen al de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig in acht nemen en alert zijn op symptomen die verband houden met covid-19.
 • Voor wie in het bezit is van een (tijdelijke of permanente) verblijfvergunning is alleen een zevendaagse quarantaine verplicht. Behoor je tot die categorie, dan hoef je geen negatief testresultaat voor te leggen bij binnenkomst in het land. De zevendaagse quarantaine kan echter alleen worden beëindigd na een negatief testresultaat. In de tussentijd dienen mensen alle veiligheidsmaatregelen zorgvuldig in acht te nemen en alert te zijn op symptomen die verband houden met covid-19.
 • Studenten die voor hun examen naar Brussel reizen en binnen 48 uur naar huis gaan, zijn vrijgesteld van zowel de quarantaine- als de negatieve testverplichting. Wel moeten ze telkens binnen 48 uur voor de aankomst in België het Passenger Locator Formulier invullen en inleveren.

Alle personen die België binnenkomen moeten het Passenger Locator Formulier binnen 48 uur voor aankomst invullen. Meer informatie over internationale mobiliteit is te vinden op de website van de Belgische overheid.

De VUB vraagt alle personeelsleden en studenten om hun persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, ongeacht de regelgeving van de overheid, als ze zich in een risicovolle situatie bevinden. Stel je medestudenten of collega's niet bloot aan onnodige risico's.

Raadpleeg ook altijd de laatste updates over het reisbeleid van de Belgische overheid op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Quarantaine houdt in dat je 7 dagen binnenshuis verblijft op het adres dat je op het Passenger Locator Formulier hebt opgegeven. Gelieve zo snel mogelijk na aankomst in België naar dit adres te gaan. Tijdens de quarantaine kan je verblijven in je studentenkamer of je permanente accommodatie.

 • Gedurende deze periode dien je contact met andere personen te vermijden (d.w.z. een afstand van 1,5 meter aanhouden):
 • Het is verboden om fysiek aanwezig te zijn bij sociale en werkgerelateerde activiteiten of schoolactiviteiten.
 • Handdoeken, beddengoed en keukengerei mogen niet worden gedeeld met huisgenoten. Indien mogelijk maak je gebruik van een aparte badkamer en toilet. Maak realistische afspraken met jouw verhuurder en huisgenoten.
 • Het is niet toegestaan om gasten te laten overnachten.
 • Openbaar vervoer moet vermeden worden, tenzij je bij aankomst in België geen veiliger alternatief kunt vinden om je locatie van zelfisolatie te bereiken. Het dragen van een gezichtsmasker is te allen tijde verplicht.
 • Je moet gedurende de hele periode van de zelfisolatie beschikbaar blijven voor de gezondheidsautoriteiten.
 • Alleen in de onderstaande gevallen kun je afwijken van deze periode van zelfisolatie. Als je in deze gevallen jouw woonplaats verlaat, is het dragen van een gezichtsmasker te allen tijde verplicht:
  • medische zorg;
  • het kopen van voedsel en medicijnen als er niemand is die je daarbij kan helpen;
  • het regelen van juridische en financiële zaken;
  • het veranderen van accommodatie.

Als je tijdens deze periode van quarantaine hulp nodig hebt, bijvoorbeeld om bepaalde aankopen te verrichten, kun je altijd bellen naar Brussels Helps, een gemeentelijke dienst die hiervoor is opgericht.

Na zeven dagen moet je je laten testen. De periode van verplichte quarantaine eindigt als het resultaat van de test negatief is. Als het resultaat van de test positief is, moet je je nog eens zeven dagen afzonderen.

Kijk voor meer informatie over 'quarantaine en zelfisolatie' op de website van de federale overheidsdienst.

Jazeker, maar enkel mét inachtneming van de instructies van de vervoersmaatschappijen. Dat betekent dat je mondmaskers gebruikt in stations, bussen en trams, en op perrons en bij haltes. Hou afstand waar mogelijk.  

Carpoolen kan, maar de minimale afstand van 1,5 meter moet ook in het voertuig gerespecteerd worden. Het aantal personen dat samen kan reizen, varieert dus naargelang het type voertuig. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten en te reinigen. 

Nee. Fietsen en wandelen gebeuren grotendeels in open lucht, waar het risico op besmetting veel minder groot is.  Zorg er wel voor voldoende afstand van andere weggebruikers te houden.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Studenten die vanuit EER en niet-EER landen naar de VUB komen zijn welkom, en volgen strikt de instructies op zoals op de website van Buitenlandse Zaken staat en die van hun thuisland alvorens af te reizen naar België. Eens hier moeten ze de richtlijnen volgen m.b.t. quarantaine en testen afnemen naar gelang hun land van herkomst. Ook moeten ze hun contract of aanvaardingsbrief bij de VUB kunnen voorleggen als bewijs.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Personeelsleden moeten voor alle reizen academisch verlof aanvragen (via TEO). Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat is het niet toegestaan om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen.

VUB medewerkers die denken in aanmerking te komen voor een uitzondering op de regels, kunnen een gemotiveerde aanvraag sturen naar international.relations@vub.be.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten. 

De quarantaine geldt ook voor studenten die terugkeren uit of pendelen vanuit de buurlanden Nederland, Luxemburg, Duitsland of Frankrijk om examens bij te wonen. Die studenten dienen een attest aan te vragen bij Infopunt Studenten.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.
Ja. Er geldt een quarantaine van 14 dagen, door te brengen in het verblijf in België. Tijdens die periode is geen verplaatsing toegelaten, ook niet voor het werk. Telewerken is wel toegelaten.

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor studenten?

Studenten moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan studenten ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moeten terugkerende VUB-studenten uit het buitenland in quarantaine?’

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

Wanneer is een vervroegde terugkeer uit het buitenland verplicht voor personeelsleden?

Personeelsleden moeten de lokale richtlijnen van het land/regio volgen indien er een vertrekadvies is. Ofwel worden de richtlijnen gevolgd van de Belgische overheid bij een terugkeeradvies. Het International Relations office kan ondersteunen bij een vervroegde terugkeer. Zie ook ‘Moet terugkerend VUB-personeel uit het buitenland in quarantaine?’

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

België stelde zijn grenzen open voor reizen binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Dat wil zeggen dat studenten uit deze landen naar de VUB kunnen afreizen.

Of Belgische studenten omgekeerd ook naar bovenstaande landen kunnen reizen, hangt af van het land in kwestie en het reisadvies van de Belgische overheid. Check altijd de website van Buitenlandse zaken hieromtrent; daar vind je meer info en reisadvies. Naar landen op de rode lijst van de Belgische overheid reizen in het kader van VUB activiteiten is niet toegestaan.

 België stelde zijn grenzen niet open voor mensen die vanuit niet-EU landen reizen. De VUB volgt dit advies. Het is voorlopig van kracht tot 20 augustus. Studenten van buiten de EU kunnen tot 20 augustus dus niet naar de VUB reizen.

Voor academiejaar 20-21 beperkt de VUB de studie-uitwisselingen met niet-EU landen en Europese landen die van de Belgische overheid een ‘code rood’ gekregen hebben. VUB-studenten kunnen in het eerste semester enkel op uitwisseling naar een land binnen de Europese Unie, inclusief Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen die niet op de rode lijst van de Belgische overheid staat. Studenten kunnen via hun exchange coördinator een aanvraag indienen om hun uitwisseling te verplaatsen naar het tweede semester (indien mogelijk binnen de opleiding) en/of om van gastinstelling te veranderen.

 

Check voor de meest recente updates i.v.m. het reisbeleid van de federale overheid de website van Buitenlandse Zaken.

België verbiedt niet-essentiële reizen naar specifieke EU landen. VUB laat geen reizen in het kader van studieactiviteiten toe naar landen en gebieden op de rode lijst van de Belgische overheid.

Europa

De Belgische regering heeft het reisbeleid naar Europese landen geüpdatet en laat niet langer reizen naar alle gebieden in Europa toe.  Raadpleeg de website van Buitenlandse zaken om na te gaan of het mogelijk is om naar landen binnen de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk en de vier andere Schengenlanden (Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen) te reizen. Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat is het niet toegestaan voor studenten om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen.

 

 Buiten Europa 

 Voor landen buiten de EU gelden nog enkele beperkingen, maar de EU heeft haar grenzen opengesteld voor een aantal landen buiten Europa. De Belgische regering heeft echter op 6 juli besloten de EU in dit besluit NIET te volgen. De VUB volgt de Belgische autoriteiten en zal daarom haar huidige reisadvies, dat tot 20 augustus van kracht blijft, tot nader order handhaven.

---

 Voor alle reizen binnen de EU en naar de andere Schengenlanden MOETEN de personeelsleden die naar de bovengenoemde landen willen reizen academisch verlof aanvragen (via TEO). Zij moeten zich ook informeren over elke specifieke maatregel die van kracht is om een "gezondheidscertificaat" te verstrekken waaruit blijkt dat zij coronavrij zijn. Ook moeten zij zich houden aan de instructies die gelden voor bijvoorbeeld quarantaine in het land van bestemming en aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen.

 Het volgende is (vooralsnog) niet toegestaan tot 20 augustus 2020, met uitzondering van de EU-landen en bovenvermelde Schengenlanden die niet op de rode lijst van de Belgische overheid staan: 

 • Veldwerk in het buitenland
 • Groepsreizen (excursies)
 • Een gastdocent van buiten de hierboven vermelde landen uitnodigen om naar de VUB te komen tijdens de hierboven vermelde periode
 • Studiereizen, conferenties bijwonen enz. in landen buiten de hierboven opgesomde landen

Voor alle andere landen die niet op de bovenstaande lijsten staan, blijft het basisprincipe gelden: de VUB zal tot 20 Augustus 2020 geen personeel of studenten toestaan om naar het buitenland te reizen voor studie- en/of onderzoeksdoeleinden. 

Bovendien zal onze universiteit uiteraard het advies van de overheid met betrekking tot het coronavirus van nabij blijven opvolgen en zal ze haar eigen maatregelen daar in de toekomst zoveel mogelijk op afstemmen.

VUB besliste ook om af te zien van niet-EU studie-uitwisselingen voor studenten tijdens het eerste semester van 2020-2021. Het merendeel van de bestemming stond reeds op de ‘rode’ lijst van de Vlaamse universiteiten. Voor enkele andere bestemmingen hebben de studenten een alternatief binnen Schengen.

​​​​​​​Indien je als VUB-medewerker denkt in aanmerking te komen voor een uitzondering op deze regels, kan je een gemotiveerde aanvraag sturen naar international.relations@vub.be.

Voor de laatste updates over het reisbeleid van de federale overheid, raden we je aan regelmatig de website van Buitenlandse Zaken te raadplegen.

Hieronder lees je de richtlijnen van de verschillende beursproviders voor inkomende internationale studenten:

VLIR-UOS

Omwille van de ontrading om nog te reizen, worden ICP-studenten afgeraden om naar huis terug te keren. In geval van een vervroegde terugkeer dient de student alle kosten te dragen en dienen de programma coördinatoren ingelicht te worden. Dit laatste is in lijn met de modaliteiten in het beurscontract.

De beurs voor masterstudenten is een maandelijkse lump sum voor in het total 12 (éénjarige) of 24 (tweejarig programma) maanden. Het bedrag wordt betaald ongeacht het moment van afstuderen. De beursgerechtigden behouden het maandelijks beursgeld, ook wanneer niet in België, om flexibiliteit in te bouwen. De beurs wordt niet opgeschort bij een vroegtijdige terugkeer naar het thuisland. De beurs wordt ook niet verlengd. 

China Scholarship Council

Studenten met een CSC-beurs die vervroegd naar huis wensen terug te keren, nemen contact op met de Chinese ambassade in België. Beursmodaliteiten zullen case-by-case worden bekeken. Volgens de algemene richtlijnen hebben studenten recht op één returnticket voor hun verblijf aan VUB.

Erasmus scholarship

Erasmus studenten aan VUB ontvangen hun beurs van de thuisinstelling. Bij een vervroegde terugkeer, contacteer de thuisinstelling voor informatie over de beursmodaliteiten.

Master Mind Scholarship

Er is nog geen informatie beschikbaar.

Andere beurssystemen

Studenten met een beurs uit eigen land of een andere beurs stemmen de mogelijkheden om terug naar huis te keren zelf af met hun beursinstantie.

Volgende regels zijn van toepassing bij overmacht n.a.v. het Coronavirus voor VUB studenten met een Erasmus+ beurs. Gelieve deze informatie goed door te nemen. Om recht te maken op een vergoeding voor extra kosten of de volledige Erasmusbeurs, dien je een ondertekende verklaring op eer te bezorgen via exchange.outgoing@vub.be. Je ontvangt dit document eind april via mail.

1. Studenten die niet op uitwisseling konden vertrekken
 
a. Dit geldt enkel voor studenten wiens uitwisseling geannuleerd werd omwille van het Coronavirus of die niet meer naar het buitenland mochten vertrekken omwille van het Coronavirus.

b. Indien je kosten gemaakt heb die je niet (gedeeltelijk) kan terugvorderen via een verzekering en/of als je tickets of contracten niet kan annuleren, kan je een aanvraag indienen om deze kosten via je beurs terug te krijgen. Lever hiervoor de nodige bewijzen aan die aantonen dat je deze kosten gemaakt hebt en niet kan recupereren.

2. Studenten die vroegtijdig teruggekeerd zijn naar huis

a. Studenten die omwille van het Coronavirus vroegtijdig naar huis zijn teruggekeerd ontvangen een beurs voor de effectieve periode van het verblijf in het buitenland.

b. Studenten die aan een van de onderstaande voorwaarden voldoen, ontvangen het volledige beursbedrag vastgelegd in het beurscontract:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten op afstand bij de gastinstelling.

ii. De student heeft kosten die rechtstreeks en exclusief gekoppeld zijn aan het geannuleerde verblijf (verdere huur van accommodatie bv.) en die niet gerecupereerd kunnen worden en kan hiervan bewijzen aanleveren.

3. Studenten waarvan de activiteiten zijn stopgezet, maar die ter plaatse zijn gebleven

a. Studenten ontvangen een beurs voor de periode waarin onderwijs- of stageactiviteiten plaatsvonden.

b. De beurs wordt uitbetaald voor de voorziene periode indien:

i. De student neemt deel aan alternatieve activiteiten georganiseerd door de gastinstelling.

ii. De student was verplicht om ter plaatse te blijven als gevolg van overheidsmaatregelen (in/uitreisverbod).

c. Studenten die na de uitwisselingsperiode niet naar huis geraken omwille van overheidsmaatregelen (in het gastland of thuisland) kunnen een aanvraag indienen om voor de bijkomende periode financiële ondersteuning te ontvangen.

Je vindt alle informatie, ook over de kleurcode van het land waaruit je terugkeert, op deze site van de overheid.


Het reisbeleid van de VUB is gebaseerd op de kleurcodes voor reisadvies van Buitenlandse zaken. 

De Belgische regering past het reisbeleid naar Europese landen regelmatig aan. Raadpleeg de website van Buitenlandse zakenom de kleurcode van het land en de regio van bestemming na te gaan.  

De VUB laat reizen naar landen buiten de EER niet toe voor haar studenten of medewerkers. 

Informeer je ook over de specifieke maatregelen die van kracht zijn om een bepaald land binnen te mogen en welke maatregelen er gelden met betrekking tot bijvoorbeeld quarantaine en veiligheid. 

Groene zones 

Er is geen enkel probleem en er zijn geen beperkingen om af te reizen, de uitwisseling wordt toegestaan. 

Oranje zones

 • Oranje type A
  De Belgische overheid waarschuwt en vraagt waakzaam te zijn omdat vanuit Belgisch oogpunt de graad van besmetting in deze regio hoog is. Er zijn mogelijk beperkende maatregelen.  
 •  Oranje type B
  De overheid van je land van bestemming legt maatregelen op voor inreizen uit België omdat dit mogelijk een risico vormt. Er zijn beperkende maatregelen.  

In beide types wordt de uitwisseling toegestaan maar we informeren studenten over de mogelijke beperkingen en maatregelen. Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten. 

Rode zones 

 • Rood type A
  Reizen naar deze regio’s laat VUB niet toe omdat de besmettingsgraad te hoog is en er lokaal te veel beperkende maatregelen zijn. De VUB laat deze uitwisselingen niet toe. Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten. 
 • Rood type B
  De overheid van je land van bestemming verbiedt inreizen vanuit België. De uitwisseling wordt enkel toegestaan als het gastland een uitzondering maakt voor het inreizen voor studiedoeleinden.  

Groepsreizen, veldwerk en excursies worden niet toegelaten. Indien een land of regio op de rode lijst van de Belgische overheid staat  (kleurcode Rood type A) is het niet toegestaan voor studenten om in het kader van VUB activiteiten naar deze gebieden af te reizen. 

Gezien de situatie dagelijks kan veranderen is het belangrijk dat studenten die naar het buitenland reizen de website van Buitenlandse Zaken raadplegen VOOR het aankopen van reistickets en het reserveren van accommodatie.

Als je als student het verbod tot afreizen en/of het gebod tot terugkeer naar België vanwege de VUB niet naleeft, dan zal je niet rechtsgeldig geregistreerd zijn voor de opleidingsonderdelen met betrekking tot de uitgaande mobiliteit en/of stage in het buitenland. 

Je verliest bijgevolg elk recht tot deelname aan onderwijs- en evalutatieactiviteiten in het buitenland. De behaalde examenresultaten worden dan ook als niet bestaande beschouwd. Meer informatie is te vinden in het OER.

Vragen rond verzekeringen

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond verzekeringen.

Bij vervroegde terugkeer van studenten uit het buitenland: welke kosten worden terugbetaald (huur, etc) door de verzekering?

Studenten dienen hun persoonlijke verzekeringsmakelaar te raadplegen.

Komt VUB tussen in de annulatie van reis-& verblijfskosten van personeelsleden n.a.v. het coronavirus?

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Mijn reis in kader van een extern gefinancierd project naar het buitenland gaat niet door. Op welke tussenkomsten heb ik recht?

Neem in dit geval zeker contact op met de instantie die het project financiert of consulteer hun website om te bekijken welke tussenkomst of oplossingen zij eventueel voorstellen.

De VUB BCS reisbijstandsverzekeraar komt niet tussen bij annulatie omwille van de uitbraak van het coronavirus.

Acties die men kan ondernemen:

 • Desgevallend kan met het reisbureau contact worden opgenomen. Mogelijks stellen zij voor om voor een beperkte kost de reis te annuleren of om de reistickets om te boeken.
 • Desgevallend contact opnemen met de instantie die de activiteit heeft afgezegd (waarvoor men reis-& verblijfskosten gemaakt heeft) en nagaan of en in hoeverre zij de gemaakte kosten vergoeden.

Neen.  Indien u als organisator zelf een event/annulatie- verzekering zou hebben afgesloten, raden wij aan met de verzekeraar contact op te nemen. De kans is echter klein dat er dekking zal zijn in geval van een pandemie.

Neem bij annulatie van een event als organisator contact op met de ingeschreven deelnemers, leveranciers en andere contractspartijen.

Wanneer evenementen geannuleerd worden, betekent dit concreet dat de inschrijvingsgelden aan de deelnemers moeten worden terugbetaald (tenzij het event verplaatst wordt en de deelnemer akkoord gaat met het behoud van de inschrijvingsgelden door de organisator). Schadevergoedingen, zoals gemaakte hotelkosten, transport, etc kunnen echter niet teruggevorderd worden door de deelnemers, aangezien de overheid evenementen sinds 13 maart uitdrukkelijk verbiedt en er dus sprake is van overmacht. Wij raden echter aan steeds de contracten zelf erop na te lezen, aangezien situaties van overmacht contractueel kunnen worden uitgebreid/beperkt/...

Ook zullen er financiële regelingen moeten worden getroffen met leveranciers waardoor er eventueel kosten dienen betaald te worden. Leveranciers moeten het bewijs kunnen leveren van de door hen reeds gemaakte kosten (gemaakt voor de overmachtssituatie, 13 maart 2020). Enkel deze kosten zullen door de organisator betaald moeten worden. Ook hier kunnen er geen schadevergoedingen geëist worden ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst aangezien er overmacht in het spel is (opnieuw, lees contract na op eventuele overmachtsclausules).

We raden echter aan om evenementen eerder uit te stellen (naar een later nog te bepalen datum) dan af te stellen.

Vanbreda Risk & Benefits nam een aantal voorbereidende maatregelen om haar dienstverlening te kunnen blijven garanderen. Zij raden aan om vooral gebruik te maken van hun digitale kanalen: de Vanbreda Health Care app of hun Health Care website www.vanbreda-health.be/nl/ voor de behandeling van schadedossiers (zoals aangifte hospitalisatie en ernstige ziekte, indienen medische kosten en andere informatieve vragen). Hun telefonische bereikbaarheid kan wegens uitzonderlijke omstandigheden namelijk beperkt zijn en ze houden er ook rekening mee dat de postbedeling in het gedrang zou kunnen komen.

Vragen stel je best via de website: www.vanbreda-health.be/nl/contacteer-ons/

Ben je nog niet digitaal, dan vind je alle informatie om je digitaal te registreren terug op www.vanbreda-health.be/nl/ik-word-digitaal/. Hun app downloaden kan je door de juiste QR-code te scannen:

Vragen rond persoonlijk welzijn

Lees hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen rond persoonlijk welzijn.

Wat als ik voel dat de situatie rond corona wat teveel begint te wegen op mij?

Eerst en vooral: het is een normale reactie wanneer je gevoelens van angst, stress, onveiligheid en paniek ervaart bij het horen en lezen van alle nieuwsberichten, speculaties en maatregelen rond het coronavirus. Hier zijn enkele tips om een en ander in de juiste context te houden en je niet onnodig zorgen te maken:

 1. Luister naar experts: zorg dat je correcte feiten hebt en bekijk de zaken vanuit het juiste perspectief. Ga niet te veel zelf op zoek naar informatie over corona op het internet. Besteed vooral aandacht aan informatie van geloofwaardige bronnen en experts. Zo is er een overheidswebsite die nuttige en correcte informatie aanbieden. Voel je ook vrij om deze informatie te delen met je vrienden en familie. Uiteraard vind je ook nuttige informatie op deze website en bij je huisarts.
 2. Blijf geconnecteerd. Sociale netwerken onderhouden kan een gevoel van normaliteit bevorderen. Je kan bepaalde gevoelens en bezorgdheden delen en bespreken met elkaar waardoor jouw stress ontladen wordt. Let wel op want angst is ook besmettelijk. Als je veel met mensen spreekt die bang zijn, dan word je zelf ook bang. Zoek dus mensen op die rustiger zijn, dat heeft een positiever effect.
 3. Zoek bijkomende hulp. Als je overweldigd bent door angst of andere langdurige reacties die je negatief beïnvloeden, zoek je best hulp op. Je kunt alvast bij de VUB terecht voor professionele hulpverlening door een studentenpsycholoog van VUB Studiebegeleiding of een medewerker van CAW. Bij Tele-onthaal kan je de klok rond en 7 dagen op 7 anoniem en gratis bellen en chatten. Internationale studenten kunnen voor een professioneel gesprek terecht bij: https://www.chsbelgium.org/en/. Personeel van de VUB kan contact opnemen met BRUCC via brucc@vub.be (tel.: 32 (0) 476 600 130).

Je voelt je verward en angstig door de situatie rond het coronavirus? Als student kan je met je zorgen terecht bij de studentenpsychologen van de VUB. Via de studentenwebsite kan je een afspraak inplannen met een studentenpsycholoog. Bij het maken van jouw afspraak kan je via de online afsprakentool jouw voorkeur van contactwijze aanduiden.

Dezelfde werkwijze geldt trouwens ook voor afspraken met een studietrajectbegeleider of studiebegeleider. Ben je reeds in begeleiding, dan kan je jouw begeleider contacteren via mail of online afsprakentool.

Je kan ook terecht bij onze andere welzijnspartners, zoals CAW of CGG. 

Vragen rond evenementen

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen rond VUB-evenementen. Raadpleeg de meest recente maatregelen omtrent het organiseren van evenementen.

Voor de goede orde: de algemene en specifieke richtlijnen zijn van toepassing voor evenementen op de campus(sen) alsook voor VUB-evenementen op externe locaties: 

 • Hou je aan de basisregels: 1,5m afstand houden, extra de handen wassen (of ontsmetten), hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek.
 • Op de VUB-campussen is het dragen van een mondmasker steeds verplicht, zowel binnen als buiten.
 • Hou rekening met en maak plannen voor extra reiniging en verluchting van ruimtes en reiniging van materiaal. Zorg voor extra materiaal, zodat tussentijdse reiniging doenbaar is. Handen reinigen voor en na gebruik of aanraking.
 • Openlucht is beter dan indoor, grote indoor ruimte is beter dan klein lokaal.
 • Denk na over noodprocedure en wat te doen indien iemand ziek wordt tijdens het evenement.
 • Maak een draaiboek (waarin je aantoont dat je rekening houdt met de richtlijnen), voor grotere evenementen is een check met CERM aanbevolen. 

Vanaf 6 juli 2020 kunnen terug evenementen worden georganiseerd aan de VUB. Er gelden wel beperkende maatregelen:

 • Er mogen nog geen recepties, cantussen of fuiven worden georganiseerd.
 • Toegelaten is enkel zittende catering voor maximum 50 personen, met respect voor social distancing en bediening aan tafel, voor zover die doorgaat in de open tent (Etterbeek), het restaurant met open ramen (Jette) of in de open lucht. Er kunnen ook regelingen getroffen worden met horecazaken op de campus of elders.
 • Voor alle evenementen moet een draaiboek worden opgemaakt, ook als ze buiten de campus plaatsvinden. Download het sjabloon.
 • Evenementen on-campus zijn alleen toegelaten als ze tijdig door VUB-medewerkers en -entiteiten bij Facility Services zijn aangevraagd én goedgekeurd.
 • Evenementen van externen vereisen daar bovenop de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI).
 • Meer gedetailleerde informatie vind je in de richtlijnen evenementen zomer 2020.

Alle evenementen die niet rechtstreeks met onderwijs of onderzoek te maken hebben, zijn geannuleerd of uitgesteld tot na minstens 6 juli. Had je je ingeschreven voor een evenement? Dan zal de organisator van het evenement je per mail contacteren om de annulering te bevestigen. Bij twijfel contacteer je de organisator van het evenement.

Doctoraatsverdedigingen kunnen fysiek doorgaan mits er specifieke maatregelen worden nageleefd. Ook een hybride of volledige digitale verdediging is mogelijk.

Meer informatie over de COVID-maatregelen met betrekking tot de doctoraatsverdedigingen vind je hier.

Ja, op voorwaarde dat dit aantoonbaar afgecheckt is met een arts.

Ja. Op de VUB-campussen is het dragen van een mondmasker steeds verplicht, zowel binnen als buiten.

Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het evenement of voel je je niet goed? Dan mag je niet (meer) deelnemen.

Ja, in verband met contact tracing wordt er verplicht gewerkt met deelnameregistratie.

Elk evenement eindigt uiterlijk om 23.00u (cfr. Horeca afspraken Brussel).

Voor zomerkampen wordt er gewerkt met bubbels van max. 50 personen, zie ook website Ambrassade.

Er kunnen evenementen worden georganiseerd aan de VUB mits aan bepaalde richtlijnen is voldaan. Voor alle VUB-evenementen moet een draaiboek worden opgemaakt, ook als ze buiten de campus plaatsvinden. Download het sjabloon.

Evenementen on-campus zijn alleen toegelaten als ze tijdig door VUB-medewerkers en -entiteiten bij Facility Services zijn aangevraagd én goedgekeurd.

 

De richtlijnen gelden zowel voor VUB-activiteiten op de campussen, als daarbuiten! Voor evenementen op externe locaties is de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI) vereist.

Ook on-campus evenementen van externen in VUB faciliteiten vereisen de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI).

Er mogen geen recepties, cantussen, galabals of fuiven worden georganiseerd.

Einduur in Brussel is 23u.

De richtlijnen gelden zowel voor VUB-activiteiten op de campussen, als daarbuiten! Voor evenementen op externe locaties is de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI) vereist.

Ook on-campus evenementen van externen in VUB faciliteiten vereisen de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI).

 De VUB stelt zich ook open voor activiteiten door derden, bvb. via lokaalverhuur. Activiteiten die door externen op onze campussen worden georganiseerd moeten voldoen aan specifieke maatregelen.

Activiteiten van externen in UB faciliteiten vereisen de goedkeuring van een draaiboek met veiligheidsmaatregelen door de Dienst Preventie en Milieu (PRMI).

Voor de maximumcapaciteit van lokalen wordt rekening gehouden met de geldende onderwijscodes.

Je kan de geldende maatregelen opvragen via infradesk@vub.be. Wens je meer algemene informatie over de beschikbare lokalen, vergaderzalen of congresruimtes? Neem dan hier een kijkje.

Cantussen, TD’s, galabals en dopen zijn voorlopig niet toegelaten. 

Voor alle andere studenteninitatieven gelden specifieke richtlijnen en maatregelen. Zin om iets te organiseren, of plan je een activiteit met een groep medestudenten? We gidsen je door de aanvraagprocedure via deze webpagina. De richtlijnen gelden zowel voor activiteiten op de VUB-campussen, als daarbuiten. 

Vragen over studeren en onderwijs 

Hieronder vind je de veelgestelde vragen rond onderwijs en studeren. Heel wat meer informatie vind je op onze site voor studenten of als je medewerker bent op onze site voor personeel
 

Je kan terecht op verschillende gekende en nieuwe locaties op beide campussen, maar reserveren is verplicht. Om een plek te reserveren, gebruik je de app Affluences.

 Alle concrete informatie vind je hier en hier.

 

Ook Brik opent een pop-up study space in het stadscentrum van Brussel.

 

Alle info rond de organisatie van de examens vijfde je onder de tab 'Voor studenten'. 

Gezien de huidige situatie kan de gebruikelijke massablok helaas niet doorgaan. Maar je kan wel samen studeren op afstand! Zo kun je zelf een virtuelestudeerplek maken, bijvoorbeeld. Er bestaat ook een massablokgroep op Facebook. En voor wie het echt onmogelijk is thuis te studeren, wordt een beperkt aantal plaatsen vrijgemaakt op de campus. Alle info vind je hier.

Alle info rond de organisatie van lessen als docent  vind je hier.

Vragen over VUB-onderzoek naar het coronavirus

Op de site van Sciensano vind je de meeste antwoorden op je vragen over het coronavirus. Hieronder vind je acties van de VUB met betrekking tot het virus.

We hebben er direct bij het begin van de crisis voor gezorgd dat het welzijn van proefdieren niet lijdt onder deze epidemie. De wetgeving voor het dierenwelzijn kon zonder onderbreking worden nageleefd. Momenteel zijn er door de crisis geen onderzoeksprojecten gestopt, maar wel vertraagd. In vergelijking met normale tijden zijn er ook niet meer dieren geëuthanaseerd specifiek door deze crisis. Er is geen abnormale tendens in evolutie van het aantal kooien en proefdieren door de crisis.  Het proefdierencentrum is in volle gereedheid om opnieuw het lopende preklinisch onderzoek op te starten en ook om nieuw onderzoek te ondersteunen naar therapeutische wegen om de wereldwijde pandemie te helpen bestrijden.

Ja, zowel binnen het UZ Brussel als binnen de preklinische onderzoekslaboratoria wordt er onderzoek gedaan naar deze pandemie. Een overzicht van de onderzoeken vind je hier. Er zullen in de loop van dit jaar ook projecten opstarten waarbij er met behulp van proefdieren gezocht wordt naar mogelijke behandelingen tegen het virus.

Vragen rond het coronavirus 

Op de website van Sciensano vind je heel wat antwoorden op je vragen over het coronavirus.  

O.a. koorts, hoest, keelpijn, kortademigheid, pijn in de borst, verlies van geur en smaak, spierpijn … Heb je symptomen, zonder je dan af en contacteer je huisarts voor een test.

Twijfel je, neem dan steeds contact op met de huisarts.

Je laat je onmiddellijk testen wanneer je covid-symptomen vertoont.

Je kan je laten testen bij de huisarts of bij één van de testcentra in Brussel of elders - zie ook  https://testcovid.be/. Een voorschrift om je te laten testen is noodzakelijk. 

Neem hiervoor contact op met je vaste huisarts of surf naar telemedi om een digitale consultatie te maken. Je kan ook het nummer 1710 bellen. Via dat nummer kom je dan terecht bij een dispatching van huisartsen in Brussel, die je zal adviseren en doorverwijzen indien nodig. Maak steeds een afspraak, begeef je niet zomaar ter plekke.

De vaste VUB-samenwerkingspartners, de groepspraktijken UGP in Oudergem en Patio in Jette, zijn geen testing centra. Zij verlenen advies, schrijven attesten en kunnen testvoorschriften bezorgen voor de Brusselse testcentra. In bijzondere gevallen nemen zij zelf de testen af. De huisartsen doen dit naast hun reguliere zorg. 

Voor meer informatie en de beschikbaarheid van de groepspraktijken kan je hier terecht:

Als je wel een vaste huisarts hebt, dan bel je die uiteraard. 

Indien je terugkomt uit het buitenland of een hoog-risico-contact had is het tot en met 15 november niet meer de verplicht dat je je laat testen. Ga gedurende 10 dagen in quarantaine. 

De enige indicatie voor een tweede test is als de eerste test “zwak positief” of “ niet conclusief” als resultaat gaf.

Een tweede test om te “bewijzen” dat je genezen bent, heeft geen zin. De test kan tot 1 maand positief blijven. Na een positieve test ga je 7 dagen in quarantaine, gevolgd door 7 dagen extra voorzichtig. Dit is voldoende volgens de huidige guidelines.

Vragen rond quarantaine en isolatie

Vind hieronder de antwoorden op vragen rond quarantaine en isolatie.

Quarantaine betekent binnenblijven op één enkele verblijfplaats. Momenteel bedraagt de termijn 10 dagen. Je gaat in quarantaine na een nauw contact met een besmette persoon, of na een terugkeer uit een rode zone, op advies van de contactonderzoekers, de huisarts of in navolging van de algemene overheidsrichtlijnen.

VUB vraagt om indien mogelijk in quarantaine te gaan op de locatie waar je op dat moment verblijft, en niet terug naar huis of kot te pendelen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Quarantaine in een omgeving met een verhoogd covid-risico wordt afgeraden (o.a. 65+, personen met ernstige onderliggende medische aandoeningen of verlaagde immuniteit).

Het kan ook een optie zijn om je (op een veilige, afgezonderde manier) te verplaatsen naar een andere locatie waar je volledig in afzondering gaat (leegstaand pand, hotelkamer, …).

Ga je in quarantaine op kot, dan heeft VUB Studentenhuisvesting een procedure uitgewerkt om deze zo veilig mogelijk te organiseren en te ondersteunen. Breng dus altijd VUB op de hoogte via info@vub.be.

De meest recente richtlijnen omtrent de quarantaine vind je hier.

 • Vermijd contact met andere mensen, ook binnen je verblijfplaats.
  • Indien onvermijdelijk: hou steeds 1.5m afstand en draag een mondmasker
 • Deel geen handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei met huisgenoten
 • Gebruik indien mogelijk een apart toilet en badkamer
 • Bezoek van externen is niet toegestaan
 • Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk of digitale lessen bijwonen is wel mogelijk.
 • Verplaats je niet met het openbaar vervoer
 • Indien symptomen van COVID-19 optreden neem je telefonisch contact met een huisarts in de buurt.
 • Verlaat je verblijfplaats niet, tenzij voor strikt noodzakelijke boodschappen of dringende medische zorg en draag in dat geval steeds een mondmasker.
 • Leef verder alle algemene richtlijnen omtrent goede verluchting en hygiëne na.

Indien de persoon in quarantaine ziek wordt, worden huis- en kotgenoten beschouwd als nauwe contacten.

Wordt tijdens de periode van quarantaine een besmetting bij jou of bij een huis- of kotgenoot vastgesteld, dan start de termijn van 10 dagen quarantaine opnieuw. Na 7 dagen quarantaine en een negatieve test volgen 4 dagen van extra waakzaamheid en voorzichtigheid, tijdens dewelke je sociale contacten moet beperken.

Je gaat in isolatie als je besmet bent met covid-19, of in afwachting van je testresultaat als je symptomen vertoont.

Een isolatie is zoals een quarantaine, maar nog strikter. Je mag je verblijfplaats niet verlaten.

Isolatie duurt ten minste 7 dagen (te tellen vanaf de dag van je test), maar indien nodig langer. Je mag pas uit isolatie als een huisarts je gezond verklaart. Tijdens jouw isolatie zijn je huisgenoten in quarantaine.

VUB vraagt om indien mogelijk in isolatie te gaan op de locatie waar je op dat moment verblijft, en niet terug naar huis of kot te pendelen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Isolatie in een omgeving met een verhoogd covid-risico wordt afgeraden (o.a. 65+, personen met ernstige onderliggende medische aandoeningen of verlaagde immuniteit). 

Ga je in quarantaine op kot, dan heeft VUB Studentenhuisvesting een procedure uitgewerkt om deze zo veilig mogelijk te organiseren en te ondersteunen. Breng dus altijd VUB op de hoogte via info@vub.be.

Quarantaine is verplicht: 

 • Als je terugkeerde uit een rode zone, volgens de richtlijnen van de overheid
 • Als je nauw contact had met een persoon waarbij een covid-19 besmetting werd vastgesteld

Opgelet: Ben je niet gecontacteerd door een contactonderzoeker maar heb je weet van een contact met hoog risico op besmetting, contacteer dan je huisarts en volg je zijn/haar richtlijnen op.

Als student breng je de VUB hiervan altijd op de hoogte via info@vub.be!

De quarantaine mag beëindigd worden als: 

 • Je geen symptomen van covid-19 vertoont. Heb je wel symptomen, ga dan in isolatie en laat je testen!
 • Je de volledige periode van 10 dagen in quarantaine hebt uitgezeten
 • Er tijdens de quarantaineperiode geen besmetting wordt vastgesteld bij één van je huis- of kotgenoten. Als er een besmetting wordt vastgesteld, dan start de periode van 7 dagen quarantaine opnieuw.

Als student breng je de VUB hiervan altijd op de hoogte via info@vub.be.

Na de quarantaineperiode volgen er nog 7 dagen waarin je extra waakzaam en voorzichtig moet zijn, en je sociale contacten moet beperken!

Twijfel je, contacteer dan je huisarts.

Je gaat in isolatie als:

 • Je symptomen van covid-19 vertoont. In dit geval laat je je asap testen, je blijft in isolatie in afwachting van het resultaat.
 • Je besmet bent met het covid-19 virus, dus als je een positieve test aflegde of op aangeven van je huisarts.

Als student breng je de VUB hiervan op de hoogte via info@vub.be.

Je mag de isolatie enkel beëindigen als je door de huisarts covid-vrij bent verklaard.

Als student breng je de VUB hiervan op de hoogte via info@vub.be.