logo

This page in English


Academic English level 1

Academic English level 1

Algemeen

DE CURSUS

Zeg je ‘to carry out research’ of ‘to conduct research’? Op welke manier sluit je een formele e-mail naar een professor af? En hoe spreek je ‘hypotheses’ nu eigenlijk echt uit? Heel wat studenten die het Engels in een dagdagelijkse context met veel zelfvertrouwen beheersen, kunnen plots de weg kwijt zijn als ze diezelfde taal in een academische setting moeten gebruiken. Een beetje hulp bij het aanvoelen van de woordenschat en stijl die bij dat academische register horen, is dan ook welkom. Daarom organiseert ACTO een aantal semestercursussen ‘Academisch Engels’: stuk voor stuk gericht op het gebruik van de Engelse taal in een academische context.

Je krijgt de kans om je spreek- en schrijfvaardigheid te verbeteren door middel van praktische oefeningen.  

Ook presentatieskills komen aan bod. Je structureert ideeën en inhoud tot een interessant geheel, dat je vervolgens op een heldere en boeiende manier leert presenteren.

VOOR WIE?

In 21-22 is deze cursus enkel bedoeld voor VUB-studenten voor wie dit een mogelijk keuzevak is.

De cursussen ‘Academic English’ richten zich op studenten die het Engels al goed beheersen. Op basis van onze ACTO-plaatsingstest bepalen we welke cursus geschikt voor je is. Studenten die al een ACTO-cursus Academic English volgden, kunnen doorstromen naar de vervolgcursus zonder dat ze daarvoor een nieuwe plaatsingstest hoeven af te leggen.

DOCENT

Britt Gabriëls

WAAR EN WANNEER?

VUB Campus Etterbeek

Klik hier voor het lessenrrooster en een overzicht van de leslokalen 

Cursusduur: 30 lesuren per semester

Let op: dit is een ‘blended learning’ cursus die bestaat uit 20 synchrone (online) lesuren en 10 asychrone (online) lesuren. In totaal zal de student dan ook wekelijks 3 lesuren Academic English volgen.

Dit vak wordt zowel tijdens semester 1 als semester 2 (inschrijven mogelijk vanaf januari 2022) gedoceerd.

Let op: alle lessen Academic English gaan door op maandag tussen 11u00 en 13u00. We zijn ons ervan bewust dat het mogelijk is dat studenten net voor of net na hun Academic English les, een andere les op de campus hebben. Indien dit het geval zou zijn, vragen we je dan ook om proactief al op zoek te gaan naar een rustige locatie waar je (actief) kan deelnemen aan de les. Aangezien aanwezigheid in en actieve deelname aan de les belangrijke onderdelen zijn van het leerproces, is het niet mogelijk je in te schrijven voor dit vak als je door een lesoverlap wekelijks minder dan een uur van de les kan bijwonen. 

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

25

Inschrijving

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Schrijf je hier in voor 28 september 2021.

Om zeker te weten of dit de juiste cursus is voor jou, leg je eerst een plaatsingstest af. Zonder kan je niet inschrijven. 

Opgelet: de plaatsingstesten worden steeds afgenomen voor de start van de cursus. Dat betekent dat je je al voor het begin van het semester moet inschrijven. Later inpikken is helaas niet mogelijk.

In 21-22 is deze cursus enkel bedoeld voor VUB-studenten die dit vak kunnen opnemen als keuzevak in hun studieprogramma.

Inschrijving plaatsingstoets


Klik/Tik hier om in te schrijven

Academisch Engels plaatsingstoets

This page in English


Academic English level 2

DE CURSUS

Zeg je ‘to carry out research’ of ‘to conduct research’? Op welke manier sluit je een formele e-mail naar een professor af? En hoe spreek je ‘hypotheses’ nu eigenlijk echt uit? Heel wat studenten die het Engels in een dagdagelijkse context met veel zelfvertrouwen beheersen, kunnen plots de weg kwijt zijn als ze diezelfde taal in een academische setting moeten gebruiken. Een beetje hulp bij het aanvoelen van de woordenschat en stijl die bij dat academische register horen, is dan ook welkom. Daarom organiseert ACTO een aantal semestercursussen ‘Academisch Engels’: stuk voor stuk gericht op het gebruik van de Engelse taal in een academische context.

Je ontwikkelt de receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) die je nodig hebt om een in het Engels onderwezen cursus aan de universiteit te volgen.

In deze cursus wordt er expliciet aandacht besteed aan de specifieke kenmerken van de meer formele academische stijl. Daarbij ligt vooral de nadruk op de academische woordenschat.

Je leert je kennis van het academische register toepassen tijdens het schrijven van samenvattingen en abstracts.

Belangrijke grammatica wordt opnieuw opgefrist.

Je krijgt de kans om je presentatieskills te verbeteren door middel van praktische oefeningen.  

VOOR WIE?

In 21-22 is deze cursus enkel bedoeld voor VUB-studenten voor wie dit een mogelijk keuzevak is.

De cursussen ‘Academic English’ richten zich op studenten die het Engels al goed beheersen. Op basis van onze ACTO-plaatsingstest bepalen we welke cursus geschikt voor je is. Studenten die al een ACTO-cursus Academic English volgden, kunnen doorstromen naar de vervolgcursus zonder dat ze daarvoor een nieuwe plaatsingstest hoeven af te leggen.

DOCENT

Charlotte Bollansée

WAAR EN WANNEER?

VUB Campus Etterbeek

Klik hier voor het lessenrrooster en een overzicht van de leslokalen 

Cursusduur: 30 lesuren per semester

Let op: dit is een ‘blended learning’ cursus die bestaat uit 20 synchrone (online) lesuren en 10 asychrone (online) lesuren. In totaal zal de student dan ook wekelijks 3 lesuren Academic English volgen.

Dit vak wordt zowel tijdens semester 1 als semester 2 (inschrijven mogelijk vanaf januari 2022) gedoceerd.

Let op: alle lessen Academic English gaan door op maandag tussen 11u00 en 13u00. We zijn ons ervan bewust dat het mogelijk is dat studenten net voor of net na hun Academic English les, een andere les op de campus hebben. Indien dit het geval zou zijn, vragen we je dan ook om proactief al op zoek te gaan naar een rustige locatie waar je (actief) kan deelnemen aan de les. Aangezien aanwezigheid in en actieve deelname aan de les belangrijke onderdelen zijn van het leerproces, is het niet mogelijk je in te schrijven voor dit vak als je door een lesoverlap wekelijks minder dan een uur van de les kan bijwonen. 

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

25

Inschrijving

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Schrijf je hier in voor 28 september 2021.

Om zeker te weten of dit de juiste cursus is voor jou, moet je vooraf een plaatsingstest afleggen. Dat dient te gebeuren voor het begin van het semester. Later inpikken is helaas niet mogelijk.

Opgelet: de plaatsingstesten worden steeds afgenomen voor de start van de cursus. Dat betekent dat je je al voor het begin van het semester moet inschrijven. Later inpikken is helaas niet mogelijk.

In 21-22 is deze cursus enkel bedoeld voor VUB-studenten voor wie dit een mogelijk keuzevak is.

Staat er op dit ogenblik geen test gepland? Laat dan hier je gegevens achter. Wij sturen je een reminder van zodra de nieuwe testdata bekend zijn.

Inschrijven plaatsingstoets


Klik/Tik hier om in te schrijven

Academisch Engels plaatsingstoets

This page in English


Academic English 5

Algemeen

DE CURSUS

Je beheerst de Engelse taal al goed, bent (in beperkte mate) vertrouwd met academisch Engels en je wil je kennis van de taal nog verder uitdiepen? Dan is deze gevorderde cursus (academisch) Engels er één op jouw maat.

De cursus focust op het verbreden van je taalkennis. Daarbij ligt de klemtoon op het verwerven en het gebruik van een gevorderde woordenschat én op het aanleren van een gepast register voor geschreven academische teksten. Als dat nodig is, wordt ook de grammatica opgefrist. Daarbij gaan we steeds uit van de noden in de groep.

Er worden workshops schrijfvaardigheid georganiseerd. Die richten zich op de structuur en de stijl van academische teksten. Wie wil kan feedback van mededeelnemers krijgen op zijn/haar teksten.

Ook klasdiscussies staan op het programma. Tijdens deze discussies creëren we realistische contexten waarin je (academisch) Engels gebruikt. We vertrekken daarbij telkens vanuit Engelstalige teksten, waardoor je de kans krijgt om je (kritische) leesvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid verder te ontwikkelen.

Belangrijk: deze cursus vraagt voorbereidingswerk voor elke les en een actieve houding tijdens de lessen.

VOOR WIE?

Deze cursus is bedoeld voor wie het Engels al goed beheerst en zijn/haar (academische) taalvaardigheden Engels verder wenst te ontwikkelen.
Zowel VUB-studenten als -personeelsleden kunnen zich inschrijven. Deze cursus is helaas niet toegankelijk voor externe personen.

DOCENT

Rachel Nye

WAAR EN WANNEER?

VUB Campus Etterbeek

Klik hier voor het lessenrrooster en een overzicht van de leslokalen 

Cursusduur: 26 lesuren.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

25

ATTEST

De deelnemers krijgen, bij het slagen voor de cursus, een attest van ACTO met vermelding van het niveau, het aantal uren en het eindresultaat.

Inschrijving en prijs

Je kunt pas inschrijven voor dit vak in het tweede semester.

Algemeen

DE CURSUS

De cursus “Engels voor docenten” is bedoeld om ondersteuning te bieden aan docenten die vakken doceren in het Engels, maar voor wie Engels een tweede of vreemde taal is. Er zijn drie verschillende modules die onafhankelijk van elkaar lopen in de cursus.

Grammar & Practice: Deze module herbekijkt en consolideert de belangrijkste grammaticale gebieden die essentieel zijn voor het effectief functioneren in academische contexten. Acht grote onderwerpen zullen worden behandeld om de meest problematische thema’s in Engelse grammatica aan te pakken. Elke les draait rond een herziening van grammaticale regels, gevolgd door praktische oefeningen op hoog niveau. Er zijn mogelijkheden voorzien voor individuele mondelinge presentaties en groepdiscussies.  Deze module is vooral handig voor diegenen die de ITACEpro test moeten voorbereiden en afleggen. Ze bestaat uit 6 sessies van 24 lesuren.

VOOR WIE?

Deze cursus is bedoeld voor VUB-docenten (doctor-assistenten en praktijkassistenten zijn inbegrepen). Voltijds PhD studenten komen niet in aanmerking voor deze cursus. Externe docenten kunnen zich ook inschrijven voor deze cursus indien er nog plaats is.

Geïnteresseerden die de cursussen niet kunnen volgen, kunnen afspraken maken voor individuele begeleiding met de cursusdocent via Jianwei.Xu@vub.be

DOCENT

Jianwei Xu heeft een doctoraat in toegepaste taalkunde en een master in TESOL van La Trobe University, Australië. Ze heeft jaren ervaring als docent Engels als tweede/vreemde taal in het hoger onderwijs. Haar onderzoek richt zich vooral op de sociaal-culturele framing van taalverwerving en taalonderwijs en communiceren in het Engels als een lingua franca voor interculturele communicatie.

WAAR EN WANNEER?

Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus (Campus Etterbeek), VUB; de exacte locatie wordt later meegedeeld.

Lesrooster: dinsdag 12-14u (opgenomen lessen) en vrijdag 14-16u (live digitale lessen). De datums van de lessen staan op het inschrijvingsformulier.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

15

Inschrijving en prijs

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Schrijf in voor 2 november 2020.

PRIJS

VUB-personeel: gratis
Extern: 290 euro

Inschrijven en betalen


Klik/Tik hier om in te schrijven

Engels voor docenten: Communication for University Teaching

DE CURSUS

De cursus “Engels voor docenten” is bedoeld om ondersteuning te bieden aan docenten die vakken doceren in het Engels, maar voor wie Engels een tweede of vreemde taal is. Er zijn drie verschillende modules die onafhankelijk van elkaar lopen in de cursus. 

Communication for University Teaching: In deze module zullen we de manieren verkennen waarop we beter de 'discourse intonation' (thought groups, prominence en pitch change) methode kunnen toepassen om de communicatieve waarde van spraak in cross-culturele interactie te verbeteren. We zullen vooral bekijken hoe we onze manieren van spreken kunnen verbeteren door oefening. De lessen behandelen bepaalde thema’s van lesgeven en grammatica die met audio/video of leesmateriaal en praktische oefeningen worden geïllustreerd. Deze module is bedoeld om een platform te zijn, waar docenten vanuit een groepsperspectief, discussiëren over het combineren van de juiste methodologie en taalgebruik om de kwaliteit te verbeteren van het lesgeven.

Deze module bestaat uit 10 sessies van telkens 2 uur.

VOOR WIE?

Deze cursus is bedoeld voor VUB-docenten (doctor-assistenten en praktijkassistenten zijn inbegrepen). Voltijds PhD studenten komen niet in aanmerking voor deze cursus. Externe docenten kunnen zich ook inschrijven voor deze cursus indien er nog plaats is.

Geïnteresseerden die de cursussen niet kunnen volgen, kunnen afspraken maken voor individuele begeleiding met de cursusdocent via Jianwei.Xu@vub.be

DOCENT

Jianwei Xu heeft een doctoraat in toegepaste taalkunde en een master in TESOL van La Trobe University, Australië. Ze heeft jaren ervaring als docent Engels als tweede/vreemde taal in het hoger onderwijs. Haar onderzoek richt zich vooral op de sociaal-culturele framing van taalverwerving en taalonderwijs en communiceren in het Engels als een lingua franca voor interculturele communicatie.

WAAR EN WANNEER?

In het eerste semester van het academisch jaar 2020-21 worden de lessen op afstand gegeven. De eerste les vindt plaats in Week 3.

Lesrooster: live digitale lessen op woensdag 12-14u en vrijdag 14-16u.
De datums van de lessen staan op het inschrijvingsformulier. 

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

15

Inschrijving en prijs

INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Schrijf in t/m 25 september 2020.

PRIJS

VUB-personeel: gratis

Extern: 290 euro

Inschrijven en betalen


Klik/Tik hier om in te schrijven