logo
Miguel De Jonckheere, Decaan Faculteit Recht en Criminologie

Beste studenten,

Met genoegen heet ik jullie welkom op de website Internationale uitwisseling van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Op deze website vinden jullie informatie over de uitwisselingsprogramma’s waaraan onze Faculteit deelneemt en die een studieverblijf van één semester aan een buitenlandse universiteit of van één of twee semesters aan een Franstalige universiteit in België mogelijk maken. Alleen studenten die het modeltraject volgen, kunnen deelnemen aan deze uitwisselingsprogramma's.

Onze Faculteit laat in het kader van het Erasmus+-programma haar studenten van het eerste masterjaar en het tweede masterjaar rechten toe om het eerste semester te studeren aan een Europese universiteit waarmee de Faculteit een bilateraal akkoord heeft gesloten.

In het kader van Erasmus Belgica is een studieverblijf aan de volgende Franstalige universiteiten in België mogelijk: de Université Catholique de Louvain, de Université Libre de Bruxelles en de Université de Liège. Dit programma staat open voor studenten van het eerste masterjaar en het tweede masterjaar rechten en voor de studenten van het derde bachelorjaar en het masterjaar criminologie.

Van harte hopen we dat jullie zullen deelnemen aan de door onze Faculteit aangeboden uitwisselingsprogramma’s. Zij bieden een leerrijke ervaring die zeker nog van pas zal komen in jullie professioneel en sociaal leven. 

Met vriendelijke groeten,

Prof. dr. Miguel De Jonckheere,
Decaan van de Faculteit Recht en Criminologie,
Vrije Universiteit Brussel.

Vragen als rechtenstudent?


Contacteer de Exchange Assistent Rechten, de heer Wout De Cock (Lokaal 4B345)

E-mail

Vragen als criminologiestudent?


Contacteer de Exchange Assistent Criminologie, mevrouw Elli Gilbert (Lokaal 4B366)

E-mail

Algemene vragen?


Contacteer IRMO

E-mail

Wat is Erasmus+?

Het Lifelong Learning Programme (LLP) verzamelt de onderwijsprojecten met een Europese dimensie. Het Erasmus+-luik van dit programma stelt aan de deelnemende landen een budget ter beschikking om de Europese dimensie in het hoger onderwijs te bevorderen. Het Erasmus+-luik is dus een onderdeel van het LLP-programma. 

Erasmus+-studenten krijgen de mogelijkheid om een gedeelte van hun studieperiode in het buitenland door te brengen zonder dat hierdoor het behalen van hun diploma binnen de voorziene termijn in het gedrang komt. De buitenlandse studieperiode wordt immers als "gelijkwaardig" beschouwd. 

De deelnemende studenten betalen geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling.

De volgende landen nemen deel aan het Erasmus+-programma: de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Turkije .

Erasmus Belgica

De Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel neemt tevens deel aan het Erasmus Belgica-uitwisselingsprogramma. 

Erasmus Belgica is een samenwerkingsproject tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap om de mobiliteit van studenten hoger onderwijs tussen de Gemeenschappen van België te bevorderen.

Het Erasmus Belgica-programma maakt de uitwisseling tussen studenten van universiteiten en hogescholen uit de drie Gemeenschappen mogelijk. De deelnemende studenten betalen geen inschrijvingsgeld aan de gastinstelling.

De modaliteiten en procedures zijn die van het Erasmus-programma, met uitzondering van de beursbedragen.

Waarom deelnemen?

Een uitwisselingsperiode laat je toe om kennis te maken met een andere academische cultuur, een andere manier van lesgeven, practica volgen en examens afleggen. Bovendien wordt door de soepele regeling inzake keuzeopleidingsondedelen de mogelijkheid geboden om uit een uiteenlopende waaier van opleidingsonderdelen je keuze te maken.

Dat je ook nog een taal aan je curriculum toevoegt en/of minstens je taalkennis verdiept, staat buiten kijf.

Ook op persoonlijk vlak krijg je de kans je verder te ontwikkelen. De eerste weken van je verblijf word je geconfronteerd met allerhande problemen die soms psychologisch het uiterste van je vergen. Je leert hoe je functioneert in een nieuwe omgeving, hoe goed je met probleemsituaties kan omgaan,... Na een uitwisselingsperiode ken je jezelf beter en heb je heel wat nieuwe ervaringen opgedaan.

De professionele wereld doet een uitwisselingsperiode geenszins als irrelevant af. Grote advocatenkantoren weten een uitwisselingsperiode naar waarde te schatten en ook voor grote internationaal georiënteerde bedrijven is het een criterium om uw functioneren in een internationale omgeving te duiden. Voor de Human Resources Manager van een bedrijf, zal een deelname aan een uitwisseling een indicatie zijn om op uw persoon het zo gegeerde label ‘dynamisch’ te plakken.

Mobiliteitsbeurzen

Mobiliteitsbeurzen zijn bedoeld om een deel van de mobiliteitskosten te vergoeden. Het gaat dus niet om een volledige dekking van de totale kost verbonden aan je verblijf aan een gastinstelling. Kosten die buiten het aspect 'mobiliteit' vallen zijn bijvoorbeeld mogelijke extra kosten voor levensonderhoud. De cijfers die hieronder vermeld staan, zijn indicatief voor 2015-2015. De beurzen voor academiejaar 2016-2017 worden in principe in juni 2016 bekend gemaakt.

ERASMUS+ 

Afhankelijk van de bestemming is deze beurs 225 of 335 euro per maand. Voor studenten met een studietoelage kan deze beurs verhoogd worden met 100 euro.

Studenten die naar een bestemming in Zwitserland vertrekken maken in principe aanspraak op een beurs van 400 euro per maand.

ERASMUS BELGICA

In het kader van Erasmus Belgica wordt een éénmalige vergoeding van 100 euro toegekend. Studenten die aan de UCL of aan de ULG een kamer huren, kunnen een bijkomende vergoeding krijgen. Zij dienen wel aan te tonen eenn kamer te huren in de desbetreffende bestemming

Meer uitleg over de mobiliteitsbeurzen wordt gegeven tijdens de jaarlijkse infosessie en kan steeds verkregen worden via IRMO.

Info-sessie

Meer informatie over de uitwisselingsprogramma's en de bestemmingen wordt gegeven tijdens een infosessie, georganiseerd door het International Relations and Mobility Office, de Exchange Coördinator en de Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie. Deze uiteenzetting vindt plaats in november of december van het jaar voorafgaand aan de uitwisselingsperiode, en wordt aangekondigd via e-mail.

VUB


Studeren in het buitenland

Meer informatie

Europese Commissie


Erasmus+

Lifelong Learning Programme

Bestemmingen

Hieronder vind je de lijst met bestemmingen. Je kunt in beginsel alleen in het eerste semester naar het buitenland gaan. Aan de Belgische Franstalige universiteiten kun je een volledig jaar studeren indien het programma van de betrokken Franstalige universiteit dit toelaat. 

Wanneer een buitenlandse bestemming bijvoorbeeld twee semesters aanbiedt, kunnen er twee studenten voor één semester naar deze bestemming gaan. Indien het een Belgische bestemming betreft die twee semesters aanbiedt, kunnen er twee studenten voor één semester gaan, of kan één student een volledig academiejaar aan deze universiteit studeren (indien het programma van de betrokken Franstalige universiteit dit toelaat).

Bestemmingen Erasmus Belgica

Hieronder vindt u de bestemmingen voor Erasmus Belgica (Rechten en Criminologie):

 • Brussel - Université Libre de Belgique - website - 10 semesters
 • Luik - Université de Liège - website - 4 semesters rechten / 2 semesters criminologie
 • Louvain-la-Neuve - Université Catholique de Louvain-la-Neuve - website - 2 semesters rechten / 2 semesters criminologie

Bestemmingen Erasmus+ Rechten

Hieronder vindt u de bestemmingen voor Erasmus+ Rechten:

 • Bremen - Duitsland - University of Bremen - website - 2 plaatsen
 • Kopenhagen - Denemarken - University of Copenhagen - website - 1 plaats
 • Alicante - Spanje - University of Alicante - website - 2 plaatsen
 • Barcelona - Spanje - Universitat Autonoma Barcelona - website - 4 plaatsen (gedeeld met Criminologie)
 • Madrid - Spanje - Universidad CEU San Pablo - website - 2 plaatsen
 • Madrid - Spanje - Universidad de Alcalá - website - 2 plaatsen
 • Santander - Spanje - Universidad de Cantabria - website - 2 plaatsen
 • Nantes - Frankrijk - université de Nantes - website - 2 plaatsen
 • Rennes - Frankrijk - Université Rennes I - website - 2 plaatsen
 • Thessaloniki - Griekenland - Aristotle University of Thessaloniki - website - 2 plaatsen
 • Pécs - Hongarije - University of Pécs - website - 2 plaatsen
 • Napels - Italië - Università degli Studi di Napoli Federico II - website - 2 plaatsen
 • Padova - Italië - Università degli Studi di Padova - website - 3 plaatsen
 • Siena - Italië - Università degli Studi di Siena - website - 2 plaatsen (gedeeld met Criminologie)
 • Vilnius - Litouwen - Vilnius University - website - 2 plaatsen
 • Tallinn - Estland - Tallinn University of Technology - website - 2 plaatsen
 • Malta - Malta - University of Malta - website - 2 plaatsen
 • Bergen - Noorwegen - University of Bergen - website - 2 plaatsen
 • Amsterdam - Nederland - Vrije Universiteit Amsterdam - website - 4 plaatsen (gedeeld met criminologie)
 • Tilburg - Nederland - Tilburg University - website - 2 plaatsen rechten + 2 master SORE
 • Katowice - Polen - Silesian University - website - 2 plaatsen
 • Rovaniemi  - Finland - University of Lapland - Finland - website - 3 plaatsen
 • Porto - Portugal - University of Porto - Portugal - website - 2 plaatsen
 • Lissabon - Portugal - Universidade Nova de Lisboa - website - 2 plaatsen
 • Maribor - Slovenië - University of Maribor - website - 2 plaatsen
 • Istanbul - Turkije - Istanbul Bilgi University - website 2 plaatsen (onder voorbehoud): u dient zeker een tweede keuze op te nemen
 • Istanbul - Turkije - Yeditepe University - website - 2 plaatsen (onder voorbehoud): u dient zeker een tweede keuze op te nemen
 • Fribourg - Zwitserland - Université de Fribourg - website - 4 plaatsen

 

Bestemmingen Erasmus+ Criminologie

Hieronder vindt u de bestemmingen voor Erasmus+ Criminologie:

 • Barcelona - Spanje - Universitat Pompeu Fabra - website - 2 plaatsen
 • Barcelona - Spanje - Universitat Autónoma de Barcelona - website - 4 plaatsen (gedeeld met Rechten)
 • Rotterdam - Nederland - Erasmus Universiteit Rotterdam - website - 2 plaatsen
 • Amsterdam - Nederland - Vrije Universiteit Amsterdam - website - 4 plaatsen (gedeeld met Rechten)
 • Porto - Portugal - Universidade do Porto - website - 2 plaatsen
 • Lausanne - Zwitserland - Université de Lausanne - website - 2 plaatsen
 • Fribourg - Zwitserland - - Université de Fribourg - website - 2 plaatsen
 • Nottingham - Verenigd Koninkrijk - University of Nottingham - website - 4 plaatsen
 • Rovaniemi - Finland - University of Lapland - website - 1 plaats
 • Siena - Italië - Università degli Studi di Siena - website - 2 plaatsen (gedeeld met Criminologie)

 

Hoe stel ik me kandidaat?

Je stelt je kandidaat aan de hand van het Selectieformulier van de Faculteit Recht en Criminologie. Dit formulier is te vinden op deze site, onder "Formulieren / Interessante links". 

Vooraleer je kandidatuur in te dienen, raden we je aan je eerst goed te informeren. Je stelt je immers kandidaat voor een bepaalde bestemming. Het kan dus nuttig zijn om na te gaan of de opleidingsonderdelen die een bepaalde bestemming aanbiedt, je wel liggen.

Je stelt je kandidaat voor maximum drie bestemmingen. Word je niet geselecteerd voor de bestemming van je eerste keuze, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor de bestemming van je tweede of derde keuze.

Is je keuze van bestemmingen gemaakt, dan dien je je kandidatuur in op het kantoor van de Exchange Assistent, en dit ten laatste op 15 februari van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode.

Hoe ziet je selectiedossier eruit?

Je stelt een dossier samen dat bestaat uit een ingevuld Selectieformulier, je puntenblaadjes, je cv, een motivatiebrief, eventueel afgelegde taalattesten en andere mogelijke relevante informatie. 

De puntenblaadjes kunnen worden gedownload via de website van de VUB.

Hoe wordt er geselecteerd?

De studenten worden geselecteerd door de Exchange Commissie van de Faculteit Recht en Criminologie. Deze Exchange Commissie bestaat uit de Exchange Coördinator en de Exchange Assistenten. Wie niet geselecteerd wordt voor zijn eerste keuze, wordt binnen de selectie doorverwezen naar zijn/haar tweede, en vervolgens naar zijn/haar derde keuze. 

De Exchange Commissie zal letten op de zorgvuldigheid en volledigheid van het dossier, de examenresultaten, de motivatiebrief en eventuele taalattesten. De examenresultaten zullen dus niet allesbepalend zijn.

De selectie vindt ten laatste op 1 maart van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode plaats. De studenten worden onverwijld in kennis gesteld van de uitslag van de selectie. Dit gebeurt via e-mail.

Verdere procedure

Zodra je geselecteerd bent voor een bestemming, dien je in samenspraak met de Exchange Assistent een studieprogramma samen te stellen (zie onder "Formulieren / Interessante links"). Het studieprogramma van de Faculteit toont welke opleidingsonderdelen je tijdens je uitwisselingsperiode zult volgen, welke opleidingsonderdelen van de Vrije Universiteit Brussel je ermee vervangt, en welke opleidingsonderdelen je nog zal volgen aan de Vrije Universiteit Brussel. Zodra de Exchange Assistent jouw studieprogramma goedkeurt, dien je het studieprogramma op te nemen in jouw Learning Agreement en te bezorgen aan IRMO, samen met een ingevulde "Student Application Form". Tot slot, dien je ook Engelstalige puntenblaadjes toe te voegen aan jouw dossiers. Zie hieronder voor verdere uitleg over deze documenten.

Studieprogramma

Wat is het studieprogramma?

Het studieprogramma van de Faculteit toont welke opleidingsonderdelen je tijdens je uitwisselingsperiode zult volgen, welke opleidingsonderdelen van de Vrije Universiteit Brussel je ermee vervangt, en welke opleidingsonderdelen je nog zal volgen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Het studieprogramma, de Learning Agreement en het facultair studieprogramma moeten met elkaar overeenstemmen. Als je dus je facultair studieprogramma invult, moeten de keuzeopleidingsonderdelen die je daar kiest dezelfde zijn als deze die je opgaf in het studieprogramma en de Learning Agreement.

ECTS-punten

Elke universiteit in Europa moet zijn opleidingsonderdelen quoteren met ECTS-punten. In elke Europese universiteit bestaat een academiejaar uit 60 ECTS-studiepunten. De ECTS-punten van het opleidingsonderdeel geven de belasting aan van een opleidingsonderdeel ten opzichte van het gehele jaarprogramma.

Je studieprogramma moet dus minstens 60 ECTS-studiepunten omvatten. In het kader van het Erasmus+-programma is je studieprogramma opgesplitst in twee semesters: het eerste semester aan de gastuniversiteit en het tweede semester aan de Vrije Universiteit Brussel. Elk semester staat borg voor ongeveer 30 ECTS-studiepunten. In het kader van het Erasmus Belgica-programma zijn twee formules mogelijk (een semester of een volledig academiejaar). Het is soms moeilijk om de semesters in twee gelijke helften te verdelen. Maar we raden je ten stelligste aan om deze rekenoefening zo goed mogelijk te doen, zodat de werklast gelijk gespreid wordt. In ieder geval dien je minstens 21 studiepunten op te nemen aan de gastuniversiteit.

Opleidingsonderdelen

Je studieprogramma omvat voor de uitwisselingsperiode een aantal opleidingsonderdelen die in de plaats komen van opleidingsonderdelen die je normaal gezien aan de Vrije Universiteit Brussel zou volgen.

Je kunt een opleidingsonderdeel aan de Vrije Universiteit Brussel van het tweede semester vervangen door een opleidingsonderdeel aan de gastuniversiteit. De aan de Vrije Universiteit Brussel te vervangen opleidingsonderdelen moeten dus niet noodzakelijkerwijze opleidingsonderdelen zijn van het eerste semester. Een opleidingsonderdeel aan de gastuniversiteit kan ook meerdere opleidingsonderdelen vervangen, of vice versa.

De inhoud van de opleidingsonderdelen die men aan de gastuniversiteit zal volgen, moet in beginsel ongeveer overeenstemmen met de inhoud van de aan de Vrije Universiteit Brussel te vervangen opleidingsonderdelen (hierbij zal de nodige soepelheid worden nagestreefd). Deze regel geldt niet voor keuzeopleidingsonderdelen en bepaalde andere opleidingsonderdelen. De Exchange-assistent zal hierover meer informatie kunnen verstrekken.

Vergeet niet, hoe beter je dossier is voorbereid, hoe probleemlozer je verblijf aan de gastuniversiteit.

Bij te voegen documenten

Een kopie van de beschikbare informatie over de gekozen opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit (korte inhoud, aantal studiepunten, titularis) moet toegevoegd worden aan het studieprogramma. Deze informatie kan je in de eerste plaats vinden op de website van de buitenlandse universiteit. De Exchange-assistent beschikt eveneens over informatie ter zake.

Voorbeelden per bestemming

Op de link 'Bestemmingen' (klik op de website van de gewenste universiteit) vind je, voor wat betreft een aantal bestemmingen, opleidingsonderdelen die door onze studenten in het verleden gevolgd werden aan de betreffende gastuniversiteit. Bij een aantal bestemmingen vind je ook een voorbeeld van een studieprogramma dat in het verleden werd goedgekeurd.

Waar en wanneer indienen?

Je moet je ingevulde studieprogramma ten laatste op 10 maart van het jaar voorafgaand aan dat van je uitwisselingsperiode indienen op het kantoor van de Exchange-assistent. Het daartoe bestemde formulier is te vinden op deze website, op de link Formulieren.

Goedkeuring

De studieprogramma’s worden goedgekeurd door de Exchange-Commissie van de Faculteit Recht en Criminologie. De goedkeuring vindt plaats ten laatste 15 maart van het jaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode. Indien de Exchange-Commissie meent dat er aanpassingen nodig zijn, dienen deze zo snel mogelijk te gebeuren.

Student Application Form, Learning Agreement en Transcript of Records

Wat is het Student Application Form?

Het Student Application Form is het officiële kandidaatstellingsformulier van de Vrije Universiteit Brussel. Met dit formulier stel je je kandidaat aan de gastuniversiteit. Op basis van dit formulier zal de gastuniversiteit je kandidatuur al dan niet aanvaarden.

Het betreft een online document dat op Mobility Online gevonden kan worden.

Wat is de Learning Agreement?

De Learning Agreement is een contract tussen de geselecteerde student(e), de Vrije Universiteit Brussel en de gastuniversiteit. Dit contract bevat een lijst van de opleidingsonderdelen die de student zal volgen aan de gastuniversiteit.

Eenmaal het studieprogramma opgemaakt is en goedgekeurd werd, kan je de Learning Agreement invullen. De opleidingsonderdelen die je moet invullen op de Learning Agreement zijn immers de opleidingsonderdelen die je aan de gastuniversiteit zult volgen, en die op het studieprogramma vermeld staan.

Waar en wanneer indienen?

Het Student Application Form en de Learning Agreement zijn te vinden via Mobility Online. Na eerst een online versie ingevuld te hebben, zal IRMO nagaan of alle noodzakelijke informatie werd ingevuld. Indien dat het geval is, kan je het dossier afdrukken.

Je geeft in viervoud het afgeprinte dossier af aan de Exchange Assistent, en dit ten laatste op 20 maart van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode.

Wat gebeurt er daarna met je dossier?

Zodra de studieprogramma’s zijn goedgekeurd, zullen de Student Application Forms en de Learning Agreements door de Exchange-coördinator worden ondertekend en door de centrale administratie worden opgestuurd naar de gastuniversiteiten.

De gastuniversiteiten moeten de Student Application Forms en de Learning Agreements op hun beurt ondertekenen en terugsturen naar de centrale administratie.

Changes to the Learning Agreement

Eens aangekomen aan de universiteit van bestemming, neem je onmiddellijk contact op met de plaatselijke Exchange Coördinator of -Assistent om de nodige formaliteiten te vervullen.

Indien de Learning Agreement buiten je wil om niet kan gevolgd worden (bv. omdat een vak op je Learning Agreement niet gedoceerd wordt of omdat je dit vak niet kan volgen wegens overlappingen), zul je je programma moeten aanpassen. Overleg met de Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel is noodzakelijk. 

Is de voorgestelde aanpassing van je programma aanvaard door de plaatselijke Exchange Coördinator en de Exchange Coördinator van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, dan vul je het formulier Changes to the Learning Agreement via Mobility Online in. Je ondertekent dit formulier, laat het ondertekenen door de bevoegde instantie van de gastuniversiteit en laat het per post of e-mail toekomen aan de Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, en dit ten laatste op 15 oktober van het academiejaar van de uitwisselingsperiode.

Voor het postadres en het e-mailadres van de Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, zie onder 'Algemene informatie'.

Het formulier Changes to the Learning Agreement wordt dan op zijn beurt ondertekend door de Exchange-coördinator van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en teruggestuurd naar de gastuniversiteit.

Evaluatie en deliberatie van de studieresultaten

De aan de gastuniversiteit behaalde resultaten worden, indien nodig, omgezet aan de hand van een omzettingstabel van de Vrije Universiteit Brussel en de omzettingstabellen van de gastuniversiteiten. De studieresultaten behaald aan de universiteiten van de Franstalige Gemeenschap blijven dezelfde.

Indien voorhanden, bezorgt de student(e) het officiële puntenblad van de gastuniversiteit aan de Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. De gastuniversiteit bezorgt de officiële puntenbladen aan de Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel.

Indien je examenresultaten de Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel niet bereiken vóór de deliberatie van de eerste zittijd, zal de deliberatie plaatsvinden na de tweede zittijd.

Tweede semester

Indien je uitwisselingsperiode één semester duurt, kan het zijn dat een aantal opleidingsonderdelen, waarvoor je examens aan de Vrije Universiteit Brussel moet afleggen, worden gedoceerd in dat semester. Het is dan ook aan te raden om reeds in het begin van het academiejaar duidelijke afspraken te maken met de titularissen en assistenten van deze opleidingsonderdelen omtrent het afleggen van de examens.

Indien je uitwisselingsperiode in het eerste semester plaatsvindt

Het is mogelijk dat je de examens voor de opleidingsonderdelen die plaatsvinden in het eerste semester nog kunt afleggen tijdens de examensessie van het eerste semester, namelijk wanneer je uitwisselingsperiode vroeg genoeg eindigt. In ieder geval kunnen deze examens afgelegd worden tijdens de examensessie van het tweede semester. 

Indien je uitwisselingsperiode in het tweede semester plaatsvindt

Dit is soms mogelijk in het kader van het Erasmus Belgica-programma. Indien je in het tweede semester studeert aan een universiteit van de Franse Gemeenschap, dan moet je de examens voor de opleidingsonderdelen van het tweede semester die je nog moet volgen aan de Vrije Universiteit Brussel afleggen tijdens de examensessie van het tweede semester (of tijdens de tweede zittijd). Deze examens kunnen niet verplaatst worden naar het eerste semester.

In het geval een examen aan de gastuniversiteit op dezelfde dag valt als een examen aan de Vrije Universiteit Brussel, is het aangewezen de Exchange-assistent te contacteren om een oplossing te bewerkstelligen.

Indien je uitwisselingsperiode een volledig jaar duurt

Dit is misschien mogelijk in het kader van het Erasmus Belgica-programma. Indien je een volledig jaar kan studeren aan een universiteit van de Franse Gemeenschap, is het mogelijk dat je toch nog een opleidingsonderdeel aan de Vrije Universiteit Brussel moet volgen omdat je dit opleidingsonderdeel graag aan de Vrije Universiteit Brussel wil volgen, of omdat voor een verplicht opleidingsonderdeel geen gelijkaardig opleidingsonderdeel beschikbaar is aan de gastuniversiteit.

Indien dit het geval is, dan zul je in overleg met de Exchange Assistent tot een oplossing moeten komen. Deze kan erin bestaan dat je het examen voor dit opleidingsonderdeel in de tweede zittijd aflegt. Je kan ook pendelen tussen beide universiteiten en opleidingsonderdelen aan de Vrije Universiteit Brussel volgen en er het examen voor afleggen in de eerste zittijd. Dan moeten de examens aan beide universiteiten afgestemd worden; dit kan in samenspraak met de Exchange Assistent.

Gouden raad

Als afsluiter van deze handleiding willen we je nog één gouden raad geven: zorg voor je huisvesting! Het gebeurt dat studenten in de problemen komen omdat ze niet, of niet tijdig genoeg voor huisvesting gezorgd hebben. 

 • Kijk op de website van de gastuniversiteit of deze geen huisvesting aanbiedt. Indien dit het geval is, probeer je dan zo snel mogelijk in te schrijven. Wacht geen week, maar doe het de dag van de bekendmaking van de selectie! 
 • Als er geen huisvesting door de gastuniversiteit wordt aangeboden, of je staat op een wachtlijst, dan is het aan te raden om de studenten die vorig jaar aan je universiteit van bestemming hebben gestudeerd, te contacteren. Zij kunnen je handige tips geven over waar en hoe je moet zoeken. De Exchange Assistent van de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel kan je verwijzen naar deze studenten. 
 • En tijdens je vakantie kun je misschien alvast eens naar je bestemming gaan waar je dan mogelijkerwijze een kot kunt reserveren. 
 • Verder zijn er websites waarop je informatie over huisvesting kan vinden:

www.casaswap.com
www.iagora.com/

Artikel 1 KANDIDATEN

1. De studenten eerste master en tweede master rechten, en de studenten derde bachelor en masterjaar criminologie komen in aanmerking voor een uitwisselingsperiode in het kader van het Erasmus+-programma in het buitenland en het Erasmus Belgica-programma aan een gastinstelling van de Franse Gemeenschap.

2. Een deelname aan het Erasmus Belgica-programma in het ene jaar belet niet dat een student(e) zich in het andere jaar van de opleiding kandidaat stelt voor het Erasmus+-programma.

Artikel 2 UITWISSELINGSPERIODE

Een uitwisselingsperiode in het kader van het Erasmus+-programma vindt plaats in het eerste semester. Een uitwisselingsperiode in het kader van het Erasmus Belgica-programma vindt plaats in het eerste of het tweede semester, of gedurende een volledig academiejaar indien mogelijk.

Artikel 3 KANDIDAATSTELLING

1. Ten laatste midden februari van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode dienen de kandidaten hun kandidatuur in bij de Exchange-assistent. De kandidaatstelling gebeurt aan de hand van het Selectieformulier van de Faculteit Recht en Criminologie (te vinden op via "Formulieren / Interessante links").

2. Studenten stellen zich kandidaat voor drie bestemmingen, gerangschikt naar voorkeur.

3. De kandidaatstelling wordt vergezeld van een motivatiebrief, een cv, de puntenblaadjes van de kandidaat (m.i.v. de puntenblaadjes van de zittijd van januari van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode), eventueel afgelegde taalattesten en andere relevante informatie.

Artikel 4 SELECTIEPROCEDURE

1. De selectie gebeurt op basis van het ingediende dossier. Er wordt tevens rekening gehouden met de zorgvuldigheid en volledigheid van dit dossier. Een selectie is steeds voorlopig (nl. onder voorbehoud van slagen voor alle ingeschreven opleidingsonderdelen).

2. De studenten worden geselecteerd door de Exchange Commissie van de Faculteit Recht en Criminologie. De Exchange Commissie bestaat uit de Decaan, de Facultaire Exchange-coördinator, de Facultaire Exchange Assistent, en de Exchange Coördinator en –assistent van de opleiding Criminologie. 

De studenten worden onverwijld in kennis gesteld van de uitslag van de selectie.

Artikel 5 STUDIEPROGRAMMA

1. Ten laatste op 10 maart van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode dienen de geselecteerde studenten hun studieprogramma in bij de Exchange Assistent. Het daartoe bestemde formulier kan worden gedownload van de website 'Internationale uitwisseling' van de Faculteit Recht en Criminologie, zie "Formulieren / Interessante links". 

2. Een kopie van de beschikbare informatie over de gekozen opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit (korte inhoud, aantal studiepunten, titularis) wordt op verzoek van de Exchange Assistent toegevoegd aan het studieprogramma.

3. Indien de uitwisselingsperiode één semester bedraagt, wordt het studieprogramma opgesplitst in twee semesters: het eerste semester aan de gastuniversiteit en het tweede semester aan de Vrije Universiteit Brussel. Het minimum aantal ECTS-studiepunten, te behalen aan de gastuniversiteit, bedraagt 21. Het aantal ECTS-studiepunten, te behalen aan de gastuniversiteit, moet gelijk zijn aan of meer bedragen dan het aantal ECTS-studiepunten van de vervangen opleidingsonderdelen aan de Vrije Universiteit Brussel. 

4. Voor het bepalen van het aantal studiepunten aan de gastuniversiteit wordt in beginsel het aantal studiepunten in aanmerking genomen die deze universiteit aan de gekozen opleidingsonderdelen toekent. Afwijkingen van dit beginsel zijn mogelijk op gemotiveerde beslissing van de Exchange Coördinator van de Faculteit Recht en Criminologie.

5. De inhoud van de opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit moet aansluiten bij de inhoud van de vervangen verplichte opleidingsonderdelen aan de Vrije Universiteit Brussel. Wat de keuze-opleidingsonderdelen aan de Vrije Universiteit betreft, wordt de nodige soepelheid aan de dag gelegd.

6. Het is niet vereist dat de studenten aan de gastuniversiteit evenveel opleidingsonderdelen volgen als aan de Vrije Universiteit Brussel voorgeschreven is. Dit kan het geval zijn wanneer de opleidingsonderdelen aan de gastuniversiteit een hoger aantal studiepunten hebben dan de vervangen opleidingsonderdelen aan de Vrije Universiteit Brussel.

7. De studieprogramma’s worden goedgekeurd door de Exchange Commissie van de Faculteit Recht en Criminologie. De goedkeuring vindt in beginsel plaats vóór 15 maart van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode.

Artikel 6 STUDENT APPLICATION FORM, LEARNING AGREEMENT EN TRANSCRIPT OF RECORDS

1. De student(e) moet eerst het studieprogramma (zie artikel 5) door de Faculteit Recht en Criminologie (de bevoegde Exchange Coördinator in samenspraak met zijn/haar Exchange Assistent) hebben laten goedkeuren alvorens dit programma over te nemen in Mobility Online. 

2. De student(e) dient via Mobility Online de persoonlijke gegevens in te vullen, alsook welke vakken aan de gastuniversiteit zullen gevolgd worden. Hij/zij dient eveneens aan te geven welke vakken aan de VUB vervangen worden. De student(e) geeft aan hoeveel ECTS door de gastuniversiteit worden toegekend aan elk vak. 

3. De Learning Agreement is het gekozen studieprogramma aan de gastuniversiteit. De student(e) dient de door hem/haar ondertekende Learning Agreement in bij de bevoegde Exchange Assistent, en dit in beginsel ten laatste op 20 maart van het academiejaar voorafgaand aan dat van de uitwisselingsperiode. Dit gebeurt in viervoud. De student(e) houdt zelf een exemplaar van het ingediende dossier bij, na ondertekening door de bevoegde Exchange Coördinator (of Exchange Assistent). De Learning Agreement zal door de centrale administratie voor ondertekening worden toegestuurd aan de gastuniversiteit.

Artikel 7 CHANGES TO THE LEARNING AGREEMENT

1. Indien de Learning Agreement buiten de wil van de student(e) niet kan gevolgd worden, dient de student(e) een nieuw studieprogramma in (zie artikel 5).

2. Na goedkeuring van het nieuwe studieprogramma door de bevoegde Exchange Coördinator (of Exchange Assistent) vult de student(e) het document Changes to the Learning Agreement in via Mobility Online. 

3. Zodra de Changes to the Learning Agreement ondertekend werd door de student(e) en de bevoegde instantie van de gastuniversiteit, doet de student(e) het document toekomen aan de bevoegde Exchange Aassistent, en dit vóór 10 oktober van het academiejaar van de uitwisselingsperiode. Dit kan per e-mail.

4. Het document Changes to the Learning Agreement wordt ondertekend door de Exchange Coördinator (of de Exchange Assistent) en teruggestuurd naar de gastuniversiteit.

Artikel 8 EVALUATIE EN DELIBERATIE VAN DE STUDIERESULTATEN AAN DE GASTUNIVERSITEIT

1. De aan de gastuniversiteit behaalde resultaten worden, indien nodig, omgezet aan de hand van de omzettingstabel* van de Vrije Universiteit Brussel en de omzettingstabellen van de gastuniversiteiten.

2. Indien de examenresultaten de Exchange Assistent niet tijdig bereiken voor de deliberatie van de eerste zittijd, heeft de beraadslaging plaats tijdens de deliberatie van de tweede zittijd.

3. Indien een student(e) een onvoldoende behaalde aan de gastinstelling, 

- zal deze student(e) voor een herexamen terugkeren naar de gastinstelling;
- indien dit niet mogelijk is, zal deze student(e), in samenspraak met de gastinstelling, een schriftelijk herexamen voor het betrokken opleidingsonderdeel afleggen aan de Vrije Universiteit Brussel, of een mondeling herexamen voor het betrokken opleidingsonderdeel afleggen aan de Vrije Universiteit Brussel, gebruik makend van Skype of andere technologieën;
-indien ook dit niet mogelijk is, zal deze student(e) in de tweede zittijd een examen afleggen voor het opleidingsonderdeel aan de Vrije Universiteit Brussel dat door het opleidingsonderdeel aan de gastuniversiteit, waarvoor een onvoldoende werd behaald, werd vervangen.

* Dit is geenszins te beschouwen als een officiële tabel. Ze heeft enkel indicatieve waarde. 

Artikel 9 TERUG AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

De studenten die aan een gastuniversiteit verbleven, nemen contact op met de titularissen van de opleidingsonderdelen die zij normalerwijze aan de Vrije Universiteit Brussel dienden te volgen in het eerste semester. Deze titularissen zullen informatie verstrekken over de inhoud van deze opleidingsonderdelen en de eventueel daaraan verbonden oefeningen. De examens en eventuele schriftelijke proeven voor deze opleidingsonderdelen kunnen worden afgelegd in de examenperiode van het tweede semester en zullen op identieke wijze worden georganiseerd. De studenten die terugkomen in december/januari kunnen, wanneer zij dit wensen, alsnog aan de zittijd van het eerste semester deelnemen. Dit gebeurt in samenspraak met de bevoegde titularissen.

Studenten aan het woord

Mocht je nog zin hebben om ook een verslag voor onze website in te vullen, dan zouden wij dat ten zeerste appreciëren. Deze verslagen zijn immers belangrijk voor jullie opvolgers. Zij worden opgenomen in de lijst hieronder.

Ben je dus zelf een student op uitwisseling, of ben je net terug, mogen we je dan vragen een vragenlijst in te vullen? Je e-mailt de ingevulde vragenlijst terug naar wout.de.cock@vub.ac.be.

Vragenlijst


Download
Mail je ingevulde formulier naar
wout.de.cock@vub.ac.be

Verslagen Erasmus Belgica

Hieronder vindt u verslagen van studenten over Erasmus Belgica:

Verslagen Erasmus+

Hieronder vindt u verslagen van studenten over Erasmus+:

Selectieformulier


Met dit formulier kan u zich kandidaat stellen voor het Erasmus+ of Erasmus Belgica-programma

Download

Facultair studieprogramma


Met dit document geef je aan welke vakken je opneemt aan de gastinstelling

Download

Interessante websites voor je uitwisselingsperiode

Taalonderwijs

De Kamer van Koophandel - Centrum voor Volwassenenonderwijs
https://www.vub.be/khnb/index.htm

Academisch Talencentrum
https://my.vub.ac.be/acto

Erasmus Student Network International/Brussels

Erasmus Student Network is een studentenorganisatie die misschien aan jouw universiteit van bestemming werkzaam is. Deze studentengroep organiseert activiteiten voor uitwisselingsstudenten en helpt je met praktische en sociale problemen. Ook de afdeling in Brussel is interessant, omdat je hier Belgische studenten kunt ontmoeten die reeds een Erasmus-verblijf achter de rug hebben. Maar misschien nog belangrijker, deze afdeling organiseert activiteiten voor buitenlandse studenten die in Brussel studeren.

http://www.esn.org

AIESEC (internationale studentenorganisatie)

http://aiesec.be/

Websites met betrekking tot studentenverblijven, Erasmus-ervaringen,...

Studentenverblijven:

http://www.casaswap.com

Erasmus-ervaringen:

http://erasmusu.com/en/erasmus-experiences

http://www.philox.eu/ (contacten tussen Europese studenten)

Kamiel, ‘de paperassen’gids voor jongeren met buitenlandse plannen:

http://www.kamiel.info

De officiële Lifelong Learning Programme-website van de Europese Commissie

http://ec.europa.eu/education/programmes/newprog/index_en.html

 

Websites 'studeren en stage lopen in het buitenland'

Studenten die de smaak te pakken hebben of die hun kans op een uitwisselingsperiode gemist hebben, kunnen nog altijd na hun studies aan de Vrije Universiteit Brussel naar het buitenland. Veel universiteiten bieden specialisatiejaren aan. En misschien krijg je wel een beurs. Het is allemaal een beetje zoeken, maar het is het waard!

Als je een studiejaar plant in het buitenland, is het handig eerst een kijkje te nemen op het internet. Je vindt er een schat aan informatie. Het best begin je op de website van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Departement Onderwijs. 

https://onderwijs.vlaanderen.be/

Ook zeer interessant is de website in verband met studiebeurzen,

http://www.scholarshipportal.eu

http://www.european-funding-guide.eu/

 

Daarnaast zijn er nog  websites specifiek over één of meerdere landen:

Duitsland

http://www.daad.de

Groot-Brittannië

https://www.britishcouncil.org/study-work-create/practicalities/funding-...

Frankrijk

http://www.cnous.fr
http://www.diplomatie.gouv.fr/

Nederland

http://www.nuffic.nl

Spanje

http://www.mae.es

http://www.aecid.es/EN

Ook interessant zijn:

http://xstudy.eu/

Master of Laws Programs Worldwide

http://www.llm-guide.com

Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space)

http://ec.europa.eu/ploteus

Beurzen in Amerika

http://www.fulbright.be

http://www.baef.be

Beurzen in Duitsland

http://www.daad.de

Beurzen in Groot-Brittannië

https://www.britishcouncil.org/study-work-create/practicalities/funding-...

Beurzen in IJsland

http://eng.menntamalaraduneyti.is/education-in-iceland/scholarships

Beurzen in Japan

http://www.be.emb-japan.go.jp/english/study

Beurzen in Nederland

http://www.grantfinder.nl

Beurzen in Oostenrijk

http://www.grants.at

Beurzen in Slovakije

http://www.scholarships.sk

Beurzen in Zweden

http://www.studyinsweden.se

Beurzen via de Vlaamse Gemeenschap (culturele akkoorden)

http://www.ond.vlaanderen.be

Oproepreisbeurzen VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)

 

Dit zijn beurzen om studiewerk, in het kader van een thesis, stage of publicatie, te verrichten in ontwikkelingslanden. Deze activiteiten moeten rechtstreeks verband houden met de ontwikkelingsproblematiek. Meer informatie kan verkregen worden op het International Relations and Mobility Office.

Stichting Fernand Lazard

http://www.redweb.be/lazard

Studiebeurzen (Ambassadorial Scholarships) van de Rotary Foundation

http://www.rotarybelux.org/index.php?id=239&L=nl

Student Trainee Exchange Programme (STEP) van de European Law Student Association 

http://step.elsa.org/traineeships/

STEP geeft aan studenten rechten en jonge juristen de mogelijkheid om een stage te lopen in het buitenland.

JINT vzw

http://www.jint.be

Dit is het coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking. Deze website geeft informatie aan jongeren met plannen in het buitenland, meer bepaald over stages, studies, vrijwilligerswerk, taalformules, reis- en werkformules, vakantiejobs, interculturele inleefprojecten,... 

 

Websites 'stages aan een instelling van de Europese Unie' 

De volgende Europese instellingen/organen bieden stages aan:

Europees Parlement

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/nl/007cecd1cc/Traineeships...

Raad van de Europese Unie 

http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office?lang=nl

Europese Commissie

http://ec.europa.eu/stages

Hof van Justitie

http://curia.europa.eu/jcms

Europese Centrale Bank

http://www.ecb.int/ecb/jobs/apply/html/index.fr.html

Comité van de Regio's

http://cor.europa.eu/fr/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx

Economisch en Sociaal Comité 

https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_nl

Europese Ombudsman 

http://www.ombudsman.europa.eu/nl/atyourservice/recruitment.faces

Europol

https://www.europol.europa.eu/content/page/recruitment-internships-25

En verder:

Raad van Europa 

http://www.coe.int/t/jobs/traineeship_en.asp

United Nations

http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/werken_bij_buitenlan...

Het United Nations Volunteers Programme maakt het mogelijk voor jonge afgestudeerden (max. 27 jaar) om actief te zijn in ontwikkelingssamenwerking.