logo

Samen creëerden wij meer zuurstof

De covid19-epidemie is nog aan de gang. Artsen en verpleegkundigen verzetten bergen werk in een strijd tegen een onzichtbare vijand. Als er op een gegeven moment meer patiënten dan bedden met beademingstoestellen waren, ontstond een kritieke situatie voor ons zorgsysteem. In andere landen is dat nog steeds een groot probleem.

Om daarop te anticiperen, heeft het FabLab van de VUB zijn beste ingenieurs, wetenschappers en technische experts samengebracht in een race tegen de tijd voor meer zuurstof. In nauw overleg met het medisch team van UZ Brussel en met input van Johns Hopkins University hebben ze een prototype van een beademingstoestel ontwikkeld op basis van een bestaand MIT-ontwerp.

Wat wij hebben bereikt dankzij uw steun

Om de prototypes van het beademingstoestel te bouwen, was er nood aan €50.000. Mede dankzij uw steun zijn we erin geslaagd om dubbel zoveel geld in te zamelen.

Ondertussen zijn de prototypes klaar en draaien de testcycli volop, in het FabLab en bij zijn partners. Het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie Flanders Make, Audi Brussels, Volvo en DAF hebben de productie van het beademingstoestel mee mogelijk gemaakt.

Samen bewezen wij dat we de kennis-intensieve maakindustrie in België een nieuw elan kunnen geven. Dat is een prachtig vooruitzicht voor onze studenten. U geeft hen mee hoop op een ondernemende toekomst.

Ook andere landen hebben baat bij uw gift

De know-how die het team heeft opgedaan, wordt gedeeld met onderzoeksgroepen over heel de wereld. Zo helpt uw gift ook andere landen waar het zorgsysteem dreigt in te storten.

We verzekeren niet alleen de Belgische maar ook de buitenlandse zorgmedewerkers en patiënten van extra noodcapaciteit in de intensive care units, mocht dit nu of in de toekomst nodig zijn.

De volgende stap is het testen van het prototype

In 2021 willen we ons beademingstoestel door derden laten testen. Dat vereist onder andere een uitgebreide documentatie. Maar daarvoor zijn extra middelen nodig.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug

Hoe sneller we de beademingsmachine van de VUB testen, hoe sneller deze levens kan redden in de intensive care units. In ons land of elders. Help daarom mee om dit te realiseren.

Schenken kan online of via een overschrijving op het rekeningnummer 

BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding GIFTPR2.

Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

'Help ons om het beademingstoestel van de VUB te testen.'


Prof. dr. Mark Runacres, academisch verantwoordelijke van het FabLab Brussels

Doneer nu