logo

Maak kennis met ons team

De professoren van de Opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie staan klaar om van jou een echte kunstwetenschapper en archeoloog te maken. Dat ze gebeten zijn door hun vak hoeven we je niet meer te vertellen. Als foto kozen ze een artefact, landschap, kunstwerk of kunstobject uit waarmee ze zich vereenzelvigen.

Ontdek snel hun interesses en expertises.

Cyprus als kruispunt van culturen, Materiële cultuur, Musea en hun publiek, Interdisciplinariteit, Community engaged research and learning (CERL)

Karin Nys
Vroegmoderne kunst en visuele cultuur, netwerken van kunstenaars, geleerden en handelaars, Pieter Bruegel de Oude, Antiquarisme, Kunsttheorie, Vroegmoderne Nederlanden in globaal perspectief

Tine Meganck
art nouveau, art deco, Belgische decoratieve kunsten, wereldtentoonstellingen, Belle-époque, interbellum

Werner Adriaenssens
Landschapsarcheologie, Archeologie van de Mediterrane Wereld, Mens-omgevingsinteracties in het verleden, Prospectiemethoden, Vroege agrarische gemeenschappen, Archeologie van het hinterland

Ralf Vandam
pre- en protohistorie, prehistorische kunst, landschapsarcheologie, finaalpaleolithicum, etiologie van cultureel en artistiek gedrag, evolutie van de mens

Marc De Bie
hedendaagse kunst en nieuwe media, vernaculaire fotografie, amateurbeelden van protest- bewegingen, grass-roots foto- archieven, Oost-Europese kunst en visuele cultuur, visualisering van de geschiedenis

Katarzyna Ruchel-Stockmans

Architectuurgeschiedenis, Stedenbouw en ingenieurswerken in de vroegmoderne tijd, Bouwkundig erfgoed, Kunst en wetenschap

Pieter Martens
technical art history, moderne en hedendaagse kunst, conservatie, restauratie

Francisca Vandepitte
Kunstenplatform, hedendaagse kunst, hedendaagse Chinese kunst, Culturele diplomatie, Marcel Duchamp, Esthetica

Hans De Wolf
geoarcheologie, micromorfologie, fytolieten in slijpplaatjes, stadsarcheologie, landschapsontwikkeling

Yannick Devos
bioarcheologie, crematie, inhumatie, mobiliteit en migratie, dieet

Christophe Snoeck

Onderzoek

De leden van de Opleiding Kunstwetenschappen en Archeologie zijn actief in verschillende onderzoeksgroepen. Hieronder stellen we er daarvan twee aan je voor.

Onderzoeksgroep VISU


Histories of Art, Architecture & Visual Culture

Onderzoeksgroep MARI


Maritime Cultures Research Institute