logo

VUB-AVN FONDS

In 2018 werd door de Association Vinçcotte Nuclear (AVN) het initiatief genomen een fonds aan de VUB op te richten. De Association Vinçotte Nuclear is een vereniging zonder winstoogmerk die op volledig onafhankelijke wijze bijdraagt aan de bescherming van personen en de leefomgeving tegen nucleaire, industriële en radiologische risico’s. Het VUB AVN Fonds heeft als doel het financieren van een vier jaar durende doctoraatsbeurs binnen het onderzoeksdomein nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Per vier jaar zal er één doctoraatsbeurs gefinancierd worden.

Stuurgroep

De stuurgroep van dit fonds bestaat uit volgende personen:

De voorzitter van AVN en het VUB-AVN Fonds

  • Jean Vereecken 

De bestuurder van AVN

  • Franck Deconinck

Decaan Ingenieurswetenschappen 

  • Prof. dr. Stefaan Caenepeel

Decaan Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen 

  • Prof. dr. Eric Jespers

Vicerector Innovatie en Valorisatie

  • Prof. dr. ir. Hugo Thienpont

Projectoproep 2018

De eerste projectoproep  werd gelanceerd op 13 juni 2018. Promotoren (minstens 10% VUB ZAP-leden) van één van de VUB faculteiten konden afzonderlijk of in samenwerking met een doctoraatsstudent een onderzoeksvoorstel indienen via foundation@vub.be. Meer informatie over de projectoproep kan u hier terugvinden.

Winnaar doctoraatsbeurs 2018-2022

De stuurgroep heeft besloten de beurs toe te kennen aan de auteur van het doctoraatsvoorstel met als titel Closing the 'surface gap' in the understanding of Hydrogen Induced Cracking: Study of the influence of the steel surface state on the hydrogen-steel interaction, afgekort als H-SURF.

Met de steun van het VUB-AVN Fonds en promotor Prof. Dr. Iris Degraeve kan de doctoraatsstudent Tim Rubben zich vier jaar lang toespitsen op dit onderwerp.

Nieuws

De Vrije Universiteit Brussel ontving een gift van 8 miljoen euro van Association Vinçotte Nuclear voor o.a. de constructie van twee nieuwe laboratoria aan het UZ in Jette. Een samenwerking met het Jules Bordet Instituut laat toe om een nieuwe kankerbehandeling uit te werken en toe te passen bij patiënten.