logo

Resultaten VUB Foundation - 2018

Hieronder vindt u een overzicht van de inkomsten en kosten van de VUB Foundation in 2018.

Leerstoelen

Leerstoelen zijn een belangrijk en duurzaam middel om het onderwijs en het exploratief onderzoek van de vakgroepen extra te ondersteunen met externe financiering. Eind 2018 telde de VUB in totaal 32 actieve leerstoelen, waaronder 5 nieuwe. Deze leerstoelen zorgden in 2018 voor een totaal van €1.365.185 aan bruto-inkomsten.

Legaten

De verdere ontwikkeling van een actief legatenbeleid aan de VUB is cruciaal om fondsen op lange termijn te werven. Mensen die legateren hebben meestal zeer concrete wensen met betrekking tot de besteding van hun middelen na hun dood. Het totaal inkomsten via opengevallen legaten in 2018 bedroeg €467.635.

Fondsen

In 2018 werden voor het eerst fondsen op naam dankzij de Foundation opgericht. Een fonds is de ideale manier om een specifiek onderdeel van de VUB of gericht onderzoek te steunen. Deze fondsen - het VUB Yamina Krossa Fonds voor borstkankeronderzoek, het VUB-UZB Paul De Knop Fonds voor immunotherapie, het VUB Luc Bucquoye Fonds voor literatuur, het VUB AVN Fonds voor onderzoek binnen het domein nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en tenslotte het VUB Andrée en Franz Bingen Fonds voor de uitreiking van beurzen en prijzen aan internationale studenten - leverden in totaal €463.299 op.

Specifieke Projecten

In 2018 werd verder werk gemaakt van de fondsenwerving voor een aantal specifieke projecten: het VUB FabLab van de faculteit Ingenieurswetenschappen, de Arabische Taallessen voor kinderen van de dienst International Relations and Mobility Office en de VUB Kinderuniversiteit van de dienst Research & Development. Voor dit project werd de volledige financiering gevonden dankzij de steun van alumni en toelagen van de Koning Boudewijnstichting (Fonds Ernest Solvay en Fonds Immobel). Daarenboven startte de VUB Foundation de werving van fondsen op voor de renovatie van het rectoraatsgebouw van architect Renaat Braem, het Braemgebouw.

Sponsoring

In 2018 was de sponsoring die de VUB Foundation ontving van bedrijven goed voor een totaalsom van €185.262, in kind sponsoring van Duvel Moortgat, IPG en AVN voor een waarde van respectievelijk €8.000, €20.000 en €3.324.596 niet inbegrepen.

Giften

In totaal leverden de giften voor de projecten en initiatieven van de faculteiten €317.338 op.

Transparante kostenstructuur conform met het overheadreglement (17%)

In 2018 bedroegen de bruto-inkomsten €2.798.719. Om de werking van de VUB Foundation en alle kosten verbonden aan de fondsenwerving te financieren (financiële dienst, juridische dienst, etc.) wordt, conform met het overhead reglement van de VUB, 17% (€475.782) afgehouden van de bruto inkomsten. De netto-inkomsten, 83% (€2.322.937) gaan integraal naar de specifieke projecten of initiatieven (patrimonium, onderzoek, onderwijs).