logo

Coaching bij of na kanker: wat?

Het doel van de coaching is om de (re)integratie van mensen met kanker op de arbeidsmarkt te vergroten door in te zoomen op bepaalde ervaringen en vraagstukken. De coach stimuleert reflectie, maakt potentiële kwaliteiten vrij en helpt de coachee bij het overwinnen van obstakels voor verdere ontwikkeling. Hiervoor kunnen verschillende stijlen en methodieken worden ingezet, afhankelijk van de vraag en context. De opleidingsmogelijkheden van coaching bij en na kanker zijn schaars en recent opgezet door The Majin Foundation en Stichting tegen Kanker.

Coaching bij of na kanker: hoe?

Coaching wordt breed ingezet bij en na kanker al dan niet in een multidisciplinaire aanpak op het vlak van self-management, het hervinden van een nieuw evenwicht na ziekte, werkhervatting en loopbaanbegeleiding. Deze initiatieven zijn gefragmenteerd en komen in alle vormen naar buiten. Bovendien zien we deze coaching verschijnen in alle fasen van de kankerbehandeling. Omwille van deze fragmentatie dringt een conceptualisatie zich op. De volgende vragen worden hierin o.a. beantwoord:

  • Wat verstaan we onder coaching bij en na kanker?
  • Hoe verhoudt deze coaching zich t.o.v. de brede coachingswereld?
  • Hoe verhoudt deze coaching zich tot andere gezondheidszorgberoepen?

Binnen deze leerstoel willen we de basis leggen van een positionering van coaching bij en na kanker in het kankerzorglandschap. Er is vandaag de dag weinig of geen zicht op de impact van deze techniek op het welzijn van de coachee. In alle bespreking geeft men aan dat coaching bij en na kanker erop gericht is om werkhervatting en/of participatie te faciliteren na kanker maar hier zijn geen enkele effectiviteits- of impactmetingen over.

Doelstellingen

Binnen deze leerstoel willen we komen tot:

  1. Een definitie van het concept coaching bij en na kanker;
  2. De positionering van coaching bij en na kanker in het gezondheidszorglandschap;
  3. De impact van coaching bij en na kanker.

Van hieruit willen we komen tot meetbare doelstellingen en succesfactoren voor coaches in kankerzorg zodat een kwaliteitslabel opgebouwd kan worden. Vanuit deze meetbare doelstellingen identificeren we de mogelijke return on investment via o.a. gezondheidseconomische evaluaties. Tot slot mondt deze leerstoel uit in beleidsadviezen die een duurzame inkanteling en inbedding van coaching kan faciliteren (al dan niet voor specifieke vraagstukken).

Leerstoelhouder

Prof. dr. Elke Van Hoof is academisch onderzoeker, productief auteur en veel gevraagd keynote speaker. Als enthousiast spreker maakt ze de toehoorder op een boeiende manier wegwijs in de wereld van Welzijn op het Werk. Met de slagzin ‘Rethink stress, reshape society’, vertaalt zij op een unieke manier de wetenschap naar de werkvloer en de samenleving.

Elke Van Hoof is een onbetwiste autoriteit in haar vakgebied. Zij onderscheidt zich door een doorgedreven evidence based benadering, die ze vertaalt naar werkbare best practices voor werknemers, HR-managers, bedrijfsleiders en beleidsmakers. ‘Hoe buig je stress om tot iets positiefs?', ‘Hoe ga je als bedrijf om met burn-out?’ en ‘Hoe haal je het beste uit jezelf en je medewerkers?'. Op zulke vragen biedt Elke een antwoord en vernieuwende inzichten.

Als academica doceert zij medische en gezondheidspsychologie en klinisch psychologische interventies aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is Elke gastdocent aan de Vlerick Business School, docent binnen de interuniversitaire opleiding “psychodiagnostiek voor volwassenen” en docent/coördinator (2018-2020) van de interuniversitaire opleiding ‘eerstelijns psychologische zorg’. Tot slot is zij expert binnen de Hoge Gezondheidsraad van België (HGR) en lid van het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid binnen het RIZIV.

Naast Elke Van Hoof zijn ook prof. dr. Emmanuelle Zech (UCLouvain) en prof. dr. Lode Godderis (KULeuven) betrokken bij het onderzoek.

Leerstoeltype

Onderzoeksleerstoel