logo

Inleiding

Het doel is de opleiding die "spoorwegtechnologie" omvat, en het onderwerp uitmaakte van de overeenkomst VUB-ULB-Infrabel van 10/09/2007, verder te zetten. Aan de ULB wordt deze opleiding verder georganiseerd in het kader van de "master ingénieur civil électromécanicien à finalité Elecro-mécanique, option « Vehicle and Transport »". Aan de VUB wordt deze opleiding verder georganiseerd in het kader van de "Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde – Elektrotechniek", afstudeerrichting “Voertuigtechnologie en transport”. In het kader van de Engelstalige Bruface opleidingen, gezamenlijk georganiseerd door VUB en ULB wordt deze opleiding verder georganiseerd in het kader van de “Master of Science in Electromechanical Engineering”, afstudeerrichting “Vehicle and Transport”.

Doelstellingen

De studenten in deze opleidingen volgen in het eerste jaar het opleidingsonderdeel “Railways Infrastructure Technology”. Zij krijgen de mogelijkheid om hun “Master I project” in samenwerking met Infrabel in het domein van spoorwegtechnologie uit te voeren. In het tweede jaar van de opleiding krijgen de studenten de mogelijkheid om hun stage en hun afstudeerwerk bij het bedrijf Infrabel uit te voeren. Ter voorbereiding hiervan wordt een lijst aanbevolen opleidingsonderdelen aan de studenten voorgelegd. De opleiding laat aan de afgestudeerden toe om gemakkelijk een loopbaan bij de spoorwegmaatschappijen aan te vatten. In het kader van het opleidingsonderdeel “Electric Traction” worden de lezingen en bedrijfsbezoeken, georganiseerd voor het opleidingsonderdeel “Railways Infrastructure Technology”, die specifiek handelen over elektrische tractie eveneens gevolgd door de studenten in de volgende opleidingen:

  • "Master ingénieur civil électromécanicien, option « Energie »" (ULB);
  • "Master of Science in de Ingenieurswetenschappen: Werktuigkunde – Elektrotechniek", afstudeerrichting “Energie” (VUB);
  • “Master of Science in Electromechanical Engineering”, option “Energy” (Bruface).

Sponsor

INFRABEL NV in samenwerking met ULB

Periode

2007 - 2025

Titularis: Prof. Philippe Lataire

Prof. dr. Philippe Lataire ontving zijn doctoraatsdiploma in de toegepaste wetenschappen in 1982 aan de VUB. Hij is momenteel voltijds professor aan de VUB in het gebied van power electronics, automatic control en electric drives. De hoofdfactoren van zijn onderzoek behandelen het gebied van electric drives, power electronics and control.