logo

Inleiding

Door de dubbele vergrijzing in de meeste Westerse en Aziatische landen is er meer behoefte aan evidence-based interventies in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) bij ouderen. Evidence-based psychologische interventies voor ouderen in de GGZ zijn echter, zeker voor wat betreft ernstige psychische stoornissen, slechts beperkt voorhanden. Dit geldt onder meer voor de diagnostiek, behandeling en gedragsadvisering van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Derhalve is de leeropdracht gericht op persoonlijkheidsstoornissen en aanverwante problematiek bij ouderen.

Doelstellingen

De leerstoel Klinische Ouderenpsychologie leidt tot verdere internationalisering van onderzoeksprojecten gericht op evidence-based interventies met als doelstelling een brede implementatie van kennis en een optimalisatie van de ouderenpsychologie in de praktijk van de GGZ in BelgiĆ« en Nederland te bereiken. Meer specifiek betreft het  de navolgende onderzoeksgebieden:

  • Ontwikkeling van empirisch onderbouwde diagnostische testinstrumenten om de persoonlijkheid van ouderen in kaart te brengen.
  • Effectstudies naar psychotherapeutische interventies bij ouderen met (co-morbide) persoonlijkheidsstoornissen.
  • Ontwikkeling en effectiviteit van gedragsadvisering met focus op persoonlijkheidseigenschappen.
  • Expertopinie gericht op psychologische interventies toegelegd op ouderen in de GGZ.

Schenker

De Nederlandse Stichting Mondriaan, GGZ-instelling Zuid-Limburg (Heerlen-Maastricht e.o.)

Titularis: Prof. dr. Bas van Alphen

Prof. Dr. S.P.J. van Alphen is gezondheidszorgpsycholoog bij Mondriaan Ouderen te Heerlen-Maastricht. In 2006 promoveerde hij op diagnostische aspecten van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 2012 is hij bijzonder hoogleraar Klinische Ouderenpsychologie verbonden aan de vakgroep Klinische en Levenlooppsychologie van de Vije Universiteit Brussel. Promotoren van deze leerstoel zijn prof. dr. Gina Rossi en prof. dr. Eva Dierckx. Als auteur is van Alphen verbonden aan meer dan  150 wetenschappelijke publicaties. Voorts neemt hij zitting in redacties van wetenschappelijke tijdschriften, adviesorganen en expertpanels.

Nieuws

Mondriaan.eu