logo

ARABISCHE TAALLESSEN - EEN CULTUUR BEGINT BIJ JE EIGEN IDENTITEIT

Het Arabisch is een wereldtaal. Maar in Brussel kunnen kinderen en jongeren die enkel aanleren via de plaatselijke moskee. Om ze een pedagogische, neutrale schoolomgeving te bieden, wil de VUB jongeren de kans bieden om Arabisch te studeren op een onderbouwde en kwalitatieve manier. Door kinderen te instrueren over relevante maatschappelijke thema’s en Arabische, westerse en interculturele waarden, ontwikkelen ze een positief beeld over hun eigen identiteit. Hoogopgeleide vluchteling-leerkrachten, die omwille van de oorlogssituatie hun thuisland moesten ontvluchten, werken mee aan dit project. Als mensen kansen krijgen, versterken we onze samenleving. Hoe meer talen we spreken, hoe beter we elkaar begrijpen.

Maak het verschil


Stort vandaag nog op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding GIFTPR4. Giften vanaf €40 zijn tot 45% fiscaal aftrekbaar.

Schenk vandaag nog

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een neutraal toegankelijk leerplatform creëren
Kinderen kunnen in een schoolse omgeving de Arabische taal leren, via een uniek nieuw te ontwerpen curriculum, vrij van religie en ondersteund door academici.

De culturele identiteit van kinderen helpen vormen
Kinderen de tools bieden om een eigen culturele identiteit op te bouwen waardoor ze opnieuw voelen dat ze behoren tot een gemeenschap. Zelfzekerheid over eigen waarden en cultuur leidt tot het zich openstellen voor andere culturen en verdraagzaamheid.

Werkgelegenheid bieden aan politiek vluchtelingen
De VUB biedt aan mensen die professioneel actief waren in Syrië en Irak de mogelijkheid om hun expertise in te zetten, in de discipline waarin ze hun opleiding in hun land van herkomst hebben genoten. Door deze expertise in te zetten, ditmaal in een Westerse context, leren de leerkrachten de professionele werkvloer kennen en verhogen ze hun marktwaarde.

VOOR WIE?

Kinderen tussen de 6-15 jaar

- Vluchtelingen

- Kinderen met een Arabische taalachtergrond

- Kinderen met een gemengde of andere taalachtergrond dan het Arabisch

Leerkrachten

- De leerkrachten zijn vluchtelingen met een pedagogische achtergrond in het Arabische taalonderwijs.

2016

Start van het project met 150 leerlingen

2017

Een stijging van het aantal leerlingen tot 250

2018

Uitbreiding naar 4 locaties over heel Brussel voor 300 leerlingen

2019

Het aantal leerlingen stijgt tot 350

2020

Uitbreiding naar 5 locaties voor 400 leerlingen

€50


INTERACTIEF PRENTENBOEK

Investeer

€100


VERTALING VAN DIDACTISCH MATERIAAL NAAR HET ARABISCH

Investeer

€400


ONTWIKKELING VAN DIDACTISCH MATERIAAL

Investeer

€1200


WERK-EN LEESBOEKJES VOOR 25 LEERLINGEN

Investeer

Deze partners investeerden in de Arabische taallessen:

De ambassade van de Staat van Koeweit, de Stichting Koningin Paola

en het Baillet Latour Fonds.

U MAAKT HET VERSCHIL!

Stort vandaag nog op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de VUB met vermelding GIFTPR4. Giften vanaf €40 zijn tot 45% fiscaal aftrekbaar.

Ja, ik wil schenken

BEKIJK ZEKER OOK EENS ONZE ANDERE PROJECTEN:

Projectcoördinator
Sami Azar

E-mail
Sami.Azar@vub.be

Telefoon
+32-2-6148099
Fundraising officer
Erkut Gultekin

E-mail
Erkut.Gultekin@vub.be

Telefoon
+32-2-6291182