logo

Alles op een rij

Bachelors, masters, master na masters, leerkrediet... Het hoger onderwijslandschap ontcijferen is niet altijd even eenvoudig. Om jou op weg te helpen leggen we de belangrijkste concepten en systemen behapbaar uit.

Bachelors en masters

In het hoger onderwijs sprak men vroeger van regentaten en graduaten, maar sinds enkele jaren gebruiken we de termen 'bachelor' en 'master'. Voor de bachelors maken we een onderscheid tussen de professionele en de academische bacheloropleidingen. Professionele bachelors worden aangeboden door hogescholen en richten zich sterk op de praktijk: de vaardigheden die je moet bezitten om meteen aan de slag te kunnen. Na een professionele bachelor kan je beginnen aan een 'banaba' - bachelor na bachelor - waar je je skillset verder aanscherpt. Een academische bachelor vertrekt meer vanuit de theorie en bereidt studenten eerst en vooral voor op een academische masteropleiding waar studenten zich verder verdiepen in hun domein en aan hun thesis werken. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit in de praktijk. Zo kan je perfect een masteropleiding doen aan een universiteit na het behalen van je profesionnele bachelor. Je moet dan wel eerst het schakelprogramma doorlopen, een verkort, voorbereidend programma.

Toelatingsvoorwaarden

Om aan een bacheloropleiding te beginnen moet je eerst en vooral over een diploma secundair onderwijs beschikken. ASO, TSO, KSO of BSO doet er eigenlijk niet toe, maar voor een BSO diploma heb je wel meer nodig dan een getuigschrift. En wat als je geen diploma secundair onderwijs hebt? Dan neem je het best contact op met de universiteit of hogeschool waar je een opleiding zou willen volgen.

Op zich is de toegang tot het hoger onderwijs vrij, maar er zijn enkele opleidingen waarvoor je toch aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Denk aan het artistiek hoger onderwijs, de lerarenopleiding, de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect en de opleidingen genees- en tandheelkunde. Voor de opleidingen genees- en tandheelkunde moet je bijvoorbeeld eerst slagen voor het toelatingsexamen. Er is ook een ijkingsproef voor de opleidingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect, maar deze is niet bindend en laat studenten dus vrij om zélf te beslissen.

 

Toelatingsproef genees- en tandheelkunde

Klik hier voor meer info

Ijkingstoets burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect

Klik hier voor meer info

Studiepunten

Vroeger bestond het hoger onderwijs uit studiejaren, maar dat systeem bleek niet flexibel genoeg. Daarom werken we tegenwoordig met studiepunten in plaats van -jaren. Eén studiepunt komt neer op 25 à 30 uur studiewerk, dat kan gaan van het volgen van een les tot zelfstandig studeren of projectwerk. Al je vakken tellen een specifiek aantal studiepunten. Hoe meer studiepunten, des te zwaarder de cursus. Een voltijds academiejaar bestaat gemiddeld uit 60 van die studiepunten, wat neerkomt op zo'n 38 à 46 uur studeren per week. Yup, studeren is een voltijdse job!

Leerkrediet? Studiepunten? Help!

Een student zal deze begrippen meer dan eens tegenkomen in documenten of mails, maar wat willen ze nu eigenlijk zeggen?

Wanneer ben je geslaagd?

Om te slagen voor een vak moet een student minstens 10/20 halen. Indien hij voor al zijn vakken meer dan 10/20 weet te behalen, is hij officieel geslaagd voor dat academiejaar. In realiteit zijn er ook wel mogelijkheden om een uitzondering op deze regels te maken, maar die zijn sterk afhankelijk van de gekozen hogeschool of universiteit. Aan de VUB kan je onder bepaalde voorwaarden ook slagen voor je eerste bachelorjaar indien je enkele onvoldoendes hebt. Dergelijke uitzonderingen gelden niet voor de hogere jaren.

Kan je eindeloos buizen?

Kort antwoord, neen. Natuurlijk kan het eens gebeuren dat je niet slaagt voor enkele vakken of dat één vak extra lastig lijkt, maar er moet wel een zekere vooruitgang zijn in het studietraject. Die vooruitgang wordt op twee manieren gecontroleerd:

Leerkrediet:

Het eerste systeem is de rugzak met 140 studiepunten die een student aan de start van zijn opleiding krijgt. Om je in te schrijven moet je het vereiste aantal studiepunten al vanaf het begin afgeven, maar die ben je niet voorgoed kwijt! Voor elk vak waarvoor je meer dan 10/20 behaalt krijg je je ingezette studiepunten op het einde van het academiejaar 'teruggestort'. De studiepunten van de buisvakken ben je kwijt. Ook goed om weten: de eerste studiepunten die een student terugverdient krijgt hij dubbel terug!

Wanneer een student zijn masteropleiding behaalt, worden 140 studiepunten uit zijn rugzak gehaald. Met de 60 studiepunten die overblijven, kan hij indien gewenst starten aan een tweede masteropleiding. Indien er nog te weinig studiepunten in de rugzak zitten kan de hogeschool of universiteit extra studiegeld vragen of zelfs de inschrijving weigeren.

Studievoortgang

Deze video legt uit hoe je studievoortgang gemeten wordt aan de VUB.

Opleiding kiezen

Een opleiding kiezen... geen eenvoudige opgave! Heel wat studenten, jong en oud, vragen zich af wat ze later willen doen en welke richting het best bij hun talenten past. We sommen hieronder drie stappen op die twijfelende studenten kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze.

3 stappen richting succes

Kan een vraag ooit een oplossing zijn? Als het over studiekeuze gaat in elk geval wel! Er zijn 3 belangrijke vragen die toekomstige studenten zichzelf moeten stellen:

  1. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Welke onderwerpen vind ik boeiend?
  2. Wat kan ik? Op welke vakken scoor ik het best? Waar hou ik me buiten de schoolmuren bezig? Op welke kennis of talenten ben ik trots?
  3. Wat wil ik? Wil ik vooral theoretische kennis opdoen of focus ik me liever op de praktijk? Weet ik al welk beroep ik later graag zou uitoefenen? Ben ik bereid om een aanzienlijk deel van mijn vrije tijd aan mijn studies te geven?

Als student kan je je antwoorden op deze vragen aftoetsen aan de vereisten van de verschilende opleidingen. Zo weet je snel welke een goede én minder goede match zijn. Ben je niet helemaal zeker of je over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om aan je voorkeursopleiding(en) te starten? Neem dan zeker eens een kijkje op www.vub.be/voorbereiden, waar je een overzicht kan vinden van onze voorkennistoetsen en voorbereidingscursussen.

 

Op zoek naar extra tips?

Download ons gratis e-book

Studiebegeleiding weet raad

Kom langs voor advies

Wat weet jij over het hoger onderwijs?

Doe de quiz

Kan je als ouder helpen?

Je hoeft zeker niet aan de zijlijn toe te kijken. Durf te spreken over zaken als op kot gaan, studiebegeleiding, de jobuitwegen die horen bij specifieke opleidingen,... Het is makkelijker om een realistische en passende studiekeuze te maken als je dat niet alleen moet doen. Moedig je twijfelende student aan om zelf actie te ondernemen, zich grondig te informeren én zich kritisch op te stellen.

Infomomenten

Alle infomomenten
donderdag 2 december, 16:00

Taste as an Historical Question: the Case of Bread

In his last book, “Pour le Pain,” Professor Steven Kaplan raises the alarm bell for bread. In a jubilant, learned and highly researched book, he offers, sometimes with humour, a tasty living lesson in history, a disturbing investigation, and a call to go back to the bakeries. Bread...

In his last book, “Pour le Pain,” Professor Steven Kaplan raises the alarm bell for bread. In...

donderdag 9 december, 15:00

PhD Bosco Bwambale

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Bosco Bwambale Public defense to obtain the academic degree of Doctor of Sciences of Mr. Bosco Bwambale Promotors: Prof. dr. Matthieu Kervyn, Dr. Martine Nyeko, Prof. dr. Moses...

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van...

vrijdag 10 december, 09:00

The only planet: The land of sustainability

Tijdens keuzevak: Sustainability, an interdisciplinary approach schreven studenten een hoofdstuk voor het boek getiteld The Only Planet: The Land Of Sustainability. Studenten stellen hun werk voor tijdens deze online conferentie.

Tijdens keuzevak: Sustainability, an interdisciplinary approach schreven studenten een hoofdstuk ...

vrijdag 10 december, 15:00

PhD defence: Kinematic Assessment of Real‐time Motion Acquisition of Lower Limb Joints by Dynamic 4D Transversal Imaging (KARMA‐4D)

Public PhD defence in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation Sciences and Physiotherapy of Luca Buzzatti

Public PhD defence in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor in Rehabilitation S...

Hoe vergroot je de kans op slagen?

Studeren verruimt je horizon en overstijgt grenzen. Maar... er komt ook heel wat bij kijken. Meer dan eens struikelen studenten in het begin van hun academische loopbaan door de stevige portie studiewerk en de nieuwe vrijheid. Gelukkig kunnen ze met al hun vragen en twijfels terecht bij enthousiaste medewerkers die mee zoeken naar de best mogelijke oplossing.

Zelfstandig leven en studeren

Studeren aan een universiteit of hogeschool vraagt net wat meer organisatie en planning. De uurroosters volgen meestal geen vast ritme en de studiedruk kan doorheen het academiejaar sterk variëren. Nu de student niet langer onder de vleugels van ouders of leekrachten leeft, moet hij zelf de nodige discipline vinden om zich aan zijn studies te zetten. Daar komt nog eens bovenop dat de studiemethode misschien aangepast moet worden aan de nieuwe manier van lesgeven en de grotere brokken leerstof.

Dit alles klinkt erg onheilspellend, maar de kersverse studenten staan er gelukkig niet alleen voor. De VUB biedt de nodige ondersteuning, doorheen het ganse traject!

Ondersteuning bij het studeren

Studiebegeleiding staat klaar om studenten te helpen met al hun vragen rond studieplanning, -aanpak en -vooruitgang. Dit kan zowel individueel als in groep. Studenten kunnen er ook terecht wanneer ze in een moeilijke situatie zitten of gewoon op zoek zijn naar het advies van een expert. Maar natuurlijk gaat onze ondersteuning verder dan dat. Zo bieden we aan de VUB ook volgende diensten aan:

  • Bij hun inschrijving krijgen studenten meteen ook een studeerwijzer mee die studenten helpt om met meer plezier en succes te studeren.
  • Indien een bepaald vak een struikelblok blijkt, kunnen studenten via studiebegeleiding speuren naar een geschikte tutor.
  • Onze studietrajectbegeleiders per opleiding gidsen studenten door hun opleiding en sturen bij wanneer de student afwijkt van het vooropgestelde traject.

Persoonlijke begeleiding

Contacteer studiebegeleiding

Wat kost studeren?

De beslissing maken om te gaan studeren is één zaak, maar er hangt natuurlijk ook een zeker kostenplaatje aan vast. De totale kostprijs hangt af van de gekozen opleiding, de inkomens van het gezin of de student, of men al dan niet op kot gaat, verplaatsingskosten,... Vanuit de VUB proberen we er studiefinanciering en andere financiële steunmaatregelen om een opleiding aan het hoger onderwijs betaalbaar te houden. Om een beeld te geven, lijsten we  de voornaamste kosten op.

Het totaalbedrag

De studiekosten per academiejaar bedragen gemiddeld:

  • €6.500 voor een kotstudent
  • €2.000 voor een pendelstudent

Een belangrijke opmerking hierbij is dat de leefkosten zoals voeding, kleding, ontspanning en medische kosten niet in dit totaalbedrag inbegrepen zijn.

 

Steunmaatregelen?

Bekijk het overzicht

Studiegeld

Bij de inschrijving aan een universiteit of hogeschool krijg je meteen de eerste kost voorgeschoteld: het studiegeld. Onderling hebben de universiteiten afgesproken om hetzelfde bedrag te hanteren, wat voor een 'standaard' bachelorstudent gemiddeld neerkomt op €947,20. Studenten die recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid betalen het verminderd studiegeld van €111,90 per academiejaar. Hoeveel je precies moet neerleggen hangt o.a. af van het soort opleiding, het aantal studiepunten waarvoor je inschrijft, studietoelage,...

Studentenkot

To kot or not to kot? Of op kot gaan het beste alternatief is, hangt sterk af van je persoonlijke situatie: als je ver woont van de campus, is de kans reëel dat je heel wat kostbare studeer- en ontspanningstijd aan pendelen verliest. Overal in Brussel vind je betaalbare studentenkoten, maar VUB-studenten hebben ook de mogelijk om een kot op één van onze campussen te huren. Via Studentenhuisvesting  vind je een overzicht van alle mogelijkheden. Is het moeilijk om elke maand de huur van je kot te betalen? Dan kan je een huurtoelage aanvragen.

Pendelen

Een student die niet met de auto naar de les gaat, zal waarschijnlijk een abonnement op het openbaar vervoer nemen. Als student jonger dan 25 jaar betaal je slechts €50 voor een jaarabonnement voor het Brusselse openbaar vervoer (MIVB). De NMBS en De Lijn bieden op hun beurt ook aantrekkelijke formules aan voor studenten.

Cursussen en lesmateriaal

De kosten voor cursussen en materiaal kunnen aanzienlijk verschillen naargelang de gekozen opleiding. Voor de aankoop van cursussen en studiematerialen aan scherpe prijzen kunnen VUB-studenten terecht bij de Standaard Student Shop en de Overkoepelende Studentencursusdienst (OSD). Per academiejaar moet je rekenen op zo'n €350 à € 500.

 

Centen voor studenten?

Download de brochure

Een duw in de rug

Ja, studeren kost geld. Maar dat wil niet zeggen dat ouders en studenten aan hun lot over worden gelaten. Hieronder lijsten we de diverse steunmaatregelen op die kunnen helpen om de studiekost op te vangen.

Studietoelage

De belangrijkste financiële steun voor studenten is de (jaarlijkse) studietoelage van de Vlaamse overheid. Om in aanmerking te komen voor een toelage wordt er rekening gehouden met een aantal criteria (de nationaliteit, het gezinsinkomen en de opleiding). Een minimumtoelage bedraagt ongeveer €270 en maximumtoelage €2.500 voor een pendelstudent en €4.200 voor een kotstudent.

Veel studenten die recht hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid, krijgen deze pas na enkele maanden uitbetaald. Omdat de meeste kosten zich voordoen bij de aanvang van het academiejaar, kan je een voorschot  op deze studietoelage aanvragen.

Voor meer info over de studietoelage kan je terecht op:

Je kan ook altijd raad of info vragen bij een medewerker van 'Studentenstatuut & studiefinanciering'.

 

Aanvraagformulieren toelagen

Klik hier voor een overzicht

Groeipakket/kinderbijslag

Een student in het hoger onderwijs kan tot zijn 25 jaar aanspraak maken op Groeipakket/kinderbijslag. Er is recht voor een volledig academiejaar als de student zich ten laatste op 30 november van het academiejaar inschrijft. Je moet ingeschreven zijn én blijven voor minstens 27 studiepunten met een diploma-, credit- en/of examencontract.

Sociale toelage

Studenten die tijdens hun studies aan de VUB door financiële nood (zware medische kosten, te beperkte studietoelage,...) niet in staat zijn om hun studiekosten te betalen, kunnen een sociale toelage van maximaal €1.500 aanvragen. Het concrete bedrag wordt berekend afhankelijk van de financiële situatie van het gezin of de student en moet niet terugbetaald te worden. Om in aanmerking te komen voor een sociale toelage, moet je een aanvraagformulier invullen en persoonlijk binnenbrengen. De toelage is geldig voor één academiejaar en kan indien nodig jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Huurtoelage

In sommige gevallen is studeren zonder kot gewoon niet haalbaar. Indien de financiële situatie van het gezin of de student het niet toelaat om de maandelijkse huurprijs te betalen, kan je een huurtoelage aanvragen. Het exacte bedrag van de huurtoelage wordt berekend op basis van het inkomen van het gezin of de student.

Buitenlandtoelage

Aan de VUB moedigen we leerervaringen in het buitenland actief aan. We voorzien dan ook in een buitenlandtoelage voor studenten die graag een internationale uitwisseling - denk aan het populaire Erasmusprincipe - in hun programma willen opnemen. Om in aanmerking te komen voor deze buitenlandtoelage moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden.Het bedrag wordt bepaald op basis van een reeks factoren, waaronder de duur van de uitwisseling.

Renteloze studielening

Naast de verschillende tussenkomsten behoort ook een renteloze studielening tot de mogelijkheden. Een lening op korte termijn bedraagt maximaal €1.250 en moet tijdens het academiejaar terugbetaald worden. Een lening op lange termijn moet je pas 2 jaar na het beëindigen of stopzetten van je studies terugbetalen.

Studentenjob

Meer en meer studenten werken tijdens het academiejaar om zelf een steentje bij te dragen in de studiekosten. Via de jobdatabank  van de VUB vind je een ruim aanbod aan studentenjobs in erg uiteenlopende sectoren. Studenten kunnen hier ook terecht voor informatie over werken als student en de gevolgen daarvan.

We zijn er om te helpen

Je kan natuurlijk alles zelf uitdokteren, maar het is nooit een slecht idee om even aan te kloppen bij experts. Daarom organiseert de VUB jaarlijks diverse infomomenten die studenten in spe helpen om een onderbouwde en passende studiekeuze te maken.

SID-ins

In het voorjaar gaan we langs in elke provincie om studenten en ouders op de SID-ins te informeren over onze opleidingen en het studentenleven aan de VUB. De SID-in beurzen vinden plaatsen van januari tot maart en ze zijn ongetwijfeld één van de makkelijkste manieren om alle opleidingen, universiteiten en hogescholen met elkaar te vergelijken. Iedereen is aanwezig, spring dus zeker eens binnen!

Infodagen

Van maart tot en met september kunnen geïnteresseerden binnenspringen op onze campussen voor een hartig gesprek met een prof of student, een rondleiding langs onze studentenkoten, een leerrijke heart-to-heart met onze studietrajectbegeleiders. Na een infodag ken je de VUB als je broekzak en vergaar je nuttig advies van mensen die hier dagdagelijks mee bezig zijn.

Openlesdagen

Informatie vergaren en brochures verslinden is één ding. Maar om te kijken of het gevoel goed zit, is het misschien geen slecht idee om tijdens onze openlesdagen een les mee te pikken aan de VUB! Tijdens de herfst- en krokusvakantie kunnen studenten een klapstoeltje in onze aula's claimen om vanop de eerste, tweede of laatste rij mee te maken hoe het eraan toegaat tijdens een les aan de universiteit.

Testen en bijsturen

De VUB organiseert een hele reeks voorkennistoetsen om het niveau van toekomstige studenten te testen. Vaak blijkt een goede voorkennis immers de basis voor een geslaagd parcours. De testen geven studenten een duidelijk beeld van hun capaciteiten en bieden hen de mogelijkheid om indien nodig bij te sturen met onze voorbereidingsactiviteiten. Op onze voorbereidingspagina www.vub.be/voorbereiden kan je terecht voor uitgebreide info over de verschillende test- en bijsturingsmogelijkheden

Wat kan je zoal doen op een infodag?

Alle nuttige adressen op een rij

Goed nieuws! Je kan rekenen op heel wat extra hulp vóór en tijdens je academische avontuur. Hieronder vind je de link naar de brochure 'Gewend aan een student' met alle info over het hoger onderwijs en de contactgegevens van onze studiebegeleiding, financiële diensten en andere nuttige hulpbronnen.

Adressen en websites

Studiekeuze:

Studiebegeleiding:

Studiefinanciering:

Koten en huisvesting:

VUB KOTEN:

BRIK: