logo

DOEL

Deze onderzoeksleerstoel, opgericht in 2018, spitst zich toe op het verhogen van de levenskwaliteit van de groeiende kankerpopulatie. De prevalentie van kanker neemt toe, maar gelukkig is er ook een lagere mortaliteit binnen deze pathologie. De levenskwaliteit van deze grote groep chronische patiënten heeft de laatste jaren dan ook veel aan belang gewonnen. 

Onze maatschappij worstelt met het gebrek aan mogelijkheden voor de opvang en opvolging van patiënten met lange termijn effecten en late effecten van kanker. Samen met partner Home Health Products zal prof. dr. Nele Adriaenssens en haar team bekijken hoe Andullatietechnologie veel voorkomende complicaties bij kankerbehandelingen (pijn, stress, insomnia en lymfoedeem) positief kan beïnvloeden door preventief in te grijpen. De studie wil onderzoeken of de bijwerkingen van kankerbehandelingen met deze techniek te milderen zijn om zo de levenskwaliteit van (chronische) kankerpatiënten te verbeteren.

ANDULLATIETHERAPIE

Het team zal in de eerste plaats inzetten op de kankerpatiënt en niet de 'overlever' en zal onderzoeken of complicaties kunnen voorkomen worden door preventief in te grijpen bij de start van de behandeling. Andullatie is een nieuwe biofysieke therapie waarbij vaste patronen van mechanische trillingen gecombineerd worden met willekeurig veranderende frequentie en amplitudo (stochastische frequentie en amplitudo modulatie) dikwijls toegepast samen met infrarode warmte. 

HOE?

Patiënten moeten hiervoor in horizontale positie plaatsnemen op een Andullatie toestel zodanig dat deze bijzondere Andullatietrillingen diep in het lichaam kunnen dringen. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek is  gebleken dat deze therapie succesvol pijn bestrijdt en een positief effect heeft op de gezondheidstoestand van de gebruiker. Een ander onderzoek , uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel en bekroond tijdens het jaarlijks congres van de European Society of  Lymphology met de Isidor Caplan prijs toonde eveneens  aan dat andullatie de bloedcirculatie en lymfestroom op significante wijze stimuleert.

Prof. dr. Nele Adriaenssens.

“De nevenwerkingen van kanker(behandelingen), zoals onder andere het lymfoedeem, vragen in veel gevallen een levenslange (na)behandeling. Dat is niet alleen een zware dobber voor patiënten die zo telkens herinnerd blijven aan een moeilijke periode. Dit kost ook handenvol geld aan onze gezondheidszorg. Andullatie-therapie kan hier dus mogelijk een uitweg bieden. Binnen de leerstoel zullen we daarom onderzoeken welke plaats Andullatie kan innemen bij een kankerbehandeling.”

Leerstoeltype

Onderzoek en innovatie

Duur

2018 - 2020

Contactpersoon
Prof. dr. Nele Adriaenssens

E-mail
Nele.Adriaenssens@vub.be

Telefoonnummer
02 476 36 23