logo
©Lieven Dierckx

Titularis

dr. Katleen Gabriëls, assistant professor aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Katleen Gabriëls is moraalfilosofe en onderzoekt de relatie tussen technologie en moraliteit. Technologie is het domein van exacte wetenschappers. Maar wie technologie ontwerpt, maakt ook ethische keuzes. En die hebben impact op ons allemaal.

Gabriëls diept de band tussen ethiek en techniek (computers en artificiële intelligentie) uit. Onmisbare inzichten voor studenten Ingenieurswetenschappen, een boeiende verkenning van een belangrijk maatschappelijk thema voor anderen.

Want technologie is niet neutraal.

Programma 2019

Les 3: Kunnen we het goede leven ontwerpen?

Datum: Woensdag 6 maart 2019

Tijdstip: 12:00

Lokaal: Campus Etterbeek, G.1.022

In deze les staat de invloed van technologie op het goede leven en op onze levenskwaliteit centraal. Technologie leverde altijd een belangrijke bijdrage aan levenskwaliteit. Een bekend 20ste-eeuws voorbeeld is dat huishoudapparaten bijdroegen aan vrouwenemancipatie. De vraag naar het goede leven is een eeuwenoude maar steeds actuele vraag. Zowel autonomie als je verbonden voelen met anderen zijn centrale waarden van het goede leven. In hoeverre kan (computer)technologie het goede leven en levenskwaliteit verbeteren? En wat is de rol van de ontwerper hierin?

Inschrijven kan via deze link.

Les 4: Big Data & Health (EN) 

Deze lezing wordt georganiseerd tijdens de Biomedical Technology Days.

Datum: Vrijdag 22 maart 2019

Tijdstip: 13:00

Lokaal: Campus Jette, Biomedical Technology Day (UZ-VUB), Auditorium Bouwers

Today individuals are offered a multitude of possibilities to track and so manage their personal health. Wearables such as Jawbone and Fitbit allow people to monitor bodily processes and activities. Self-tracking through wearable and otherwise mobile computing has become known as the quantified self (QS). QS technologies – usually small computers that record data – provide the individual with detailed information, including sleeping habits and calories burnt. This knowledge can lead to changes in self-understanding. Although self-care has been established practice for several years (e.g., the use of home blood-pressure monitors), digital self-care by means of mobile computing – so-called m-health – is still in its introductory stages. How do self-tracking technologies change the relationship between the caregiver and patient? What new moral dilemmas arise with the use of big data in medicine?

Inschrijven kan via deze link.

Les 5: Ingenieursethiek: Geschiedenis, heden en toekomst

Datum: maandag 6 mei 2019

Tijdstip: 12:00

Lokaal: Campus Etterbeek, L.2.210

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de ingenieur? Nu zelfrijdende wagens verregaand geprogrammeerd kunnen worden – zie bijvoorbeeld de discussies rond ‘MIT Moral Machine’ – krijgt de ethische verantwoordelijkheid van ingenieurs en ontwerpers veel aandacht. Maar in hoeverre is deze discussie eigenlijk nieuw? Aan de hand van enkele historische cases (bv. Challenger disaster; Wernher Von Braun) bespreken we de ethische verantwoordelijkheid die op de ingenieur rust.

Inschrijven kan via deze link.

Meer info
Prof. Dr. Bram Vanderborght

E-mail
bram.vanderborght@vub.ac.be

Telefoonnummer
+32 (0)486/522.962