logo

Transitioning Belgian companies into Circularity

De Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles lanceerden in september 2018 de Leerstoel VBO-FEB VUB-ULB Chair: Transitioning Belgian Companies into Circularity, in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen. Mobiliteitspecialist Cathy Macharis (VUB) en bio-ingenieur Wouter Achten (ULB) leiden het onderzoek.

DOEL

Het doel van dit onderzoek is om bij te dragen aan de transitie van ondernemingen naar de circulaire economie dankzij een wetenschappelijk kader. De leerstoelhouders Cathy Macharis en Wouter Achten willen een multidimensionaal evaluatiemodel ontwikkelen voor de mogelijkheden die de circulaire economie ondernemingen biedt.  Ondernemingen krijgen een reeks criteria en strategieën aangeboden om hun producten en diensten te herbekijken, zodat ze beter in de circulaire economie kunnen integreren.

HOE?

De leerstoel zal tien ondernemingen selecteren om de evaluatiemethode en het transitiekader naar een circulaire economie  te bespreken. Deze worden uitgewerkt en toegepast bij drie geselecteerde ondernemingen voor een case study, waarbij de bedrijven begeleid zullen worden. Daarnaast worden er drie seminaries georganiseerd om het project en de bestudeerde instrumenten te presenteren. De bevindingen worden gepubliceerd in wetenschappelijke publicaties en in verschillende cursusmaterialen van de VUB en de ULB.

In onderstaande video geeft prof. dr. Cathy Macharis meer uitleg over deze leerstoel:

Prof. dr. Cathy Macharis

'De leerstoel wordt een lerend netwerk, waar we maximaal synergie zoeken met bestaande initiatieven en waar de academische wereld en de bedrijfswereld elkaar wederzijds versterken met de bedoeling om duurzaamheid in de kern van de waardepropositie van bedrijven te plaatsen.'

Prof. dr. Wouter Achten

'Deze leerstoel vormt een uitstekende onderzoekskans om het potentieel van de circulaire economie te helpen waarmaken en om een duurzame overgang te begeleiden. Dankzij de leerstoel kunnen we wetenschappelijke samenwerkingen uitbouwen met ondernemingen, belangrijke actoren in deze context, die interessant zijn voor de ontwikkeling van een evaluatiekader voor duurzaamheid en van (her)ontwerpinstrumenten, die relevant zijn in de academische wereld, de bedrijfswereld en de privésfeer.'

Leerstoeltype

Onderzoek, innovatie en onderwijs

Periode

2018 - 2021

Contactpersoon
Prof. dr. Cathy Macharis

Telefoon
+32 2 614 83 03

E-mail
Cathy.Macharis@vub.be