logo

Inleiding

De Vrije Universiteit Brussel is samen met het UZ Brussel de grote voortrekker in het streven naar een waardig levenseinde, zowel als vernieuwer van zorgmodellen als door haar onbevooroordeelde aandacht voor alle beslissingen bij het levenseinde.

Daarom installeert deMens.nu de Leerstoel “Waardig Levenseinde” aan de VUB: om bij te dragen tot een waardig levenseinde voor iedereen, met respect voor de wil van de patiënt. 

Doelstellingen

Ondanks 3 wetten die betrekking hebben op het levenseinde, namelijk de wet patiëntenrechten, de wet palliatieve zorg en de euthanasiewet, staat de stervenskwaliteit nog in schril contrast met de levenskwaliteit in België.

De Leerstoel Waardig Levenseinde wil bijdragen tot het verbeteren van deze kwaliteit door vermijdbare ellende te reduceren. Dit gebeurt door informatie te verstrekken aan de bevolking, instaan voor advies en zorg, opleiding van de professionelen, stimulatie van wetenschappelijk onderzoek en door op te treden als signaalfunctie naar de overheid.

Deze leerstoel van deMens.nu is de eerste die alle opties bij het levenseinde gelijkwaardig beschouwt. Via dit initiatief streeft men naar optimaal respect voor de rechten van ernstig, ongeneeslijk zieken, niet alleen bij hun levenseinde maar gedurende gans hun ziekteverloop. 

Schenker

deMens.nu

Periode

Onbeperkte duur.

Titularis: prof. dr. Wim Distelmans

Wim Distelmans is kankerspecialist en professor in de palliatieve geneeskunde aan zijn alma mater, de Vrije Universiteit Brussel. Binnen het UZ Brussel is hij verantwoordelijk voor supportieve en palliatieve zorg.

Als een van de pioniers in België voor de erkenning van palliatieve zorg, vecht prof. dr. Distelmans vocht voor het recht op euthanasie. Hiervoor werd hij in 2003 bekroond met de Arkprijs van het Vrije Woord. In 2012 werd hij benoemd tot Ambassadeur van het Davidsfonds en bekroond als een van de “Helden van de euthanasiewet” door de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging.

Prof. dr. Distelmans stond als oprichter mee aan de wieg van diverse initiatieven als het dagcentrum TOPAZ (Thuis voor psychosociale Oncologie en PAlliatieve Zorg) van het UZ Brussel, vzw LEIF (LevensEinde InformatieForum) en de Stichting voor Palliatieve Zorg. Hij was voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en is momenteel co-voorzitter van de Federale Commissie Euthanasie en Vertegenwoordiger van de Belgische regering bij het Comité van Experten voor de Organisatie van de Palliatieve Zorg binnen de Raad van Europa.

Prof. dr. Distelmans is auteur van diverse buitenlandse en binnenlandse wetenschappelijke artikels en oprichter van het tijdschrift ‘Palliatieve Zorg’