logo

Ons feilbaar lesgeven: een didactiek die afwisselt tussen het snelle en trage denken

Daniel Kahneman en Vernon L. Smith werden in 2002 bekroond met de Nobelprijs voor de Economie voor hun inzichten uit de cognitieve psychologie met betrekking tot het menselijk gedrag onder onzekerheid. Op basis van een reeks baanbrekende psychologische experimenten toonden ze aan hoe het menselijk denken wordt vertroebeld door fundamenteel vertekeningen (‘biases’) zoals het priming effect, de tunnelvisie en het referentie-effect.

Deze vertekeningen zijn beslist ook aanwezig in het klaslokaal bij de leerlingen en zorgen onvermijdelijk voor een vertroebeling van de leerstofoverdracht, in het bijzonder in de wetenschappen. Ze liggen, bijvoorbeeld, aan de basis van vele misconcepten.

In deze nascholing worden de deelnemers wel heel letterlijk geconfronteerd met deze biases in een gevarieerde reeks van experimenten die ze zelf uitvoeren. Er wordt aangetoond welke belangrijke rol deze vertekeningen spelen in de overdracht van leerstof én bij de evaluatie. Er wordt tenslotte een model voorgesteld hoe de lesgever pro-actief met deze tekortkomingen kan rekening houden om zowel het conceptuele inzicht als de wetenschappelijke creativiteit bij de leerlingen te vergroten.

 

Duur:  3u - workshop

Doelgroep:  leerkrachten exacte wetenschappen, tweede en derde graad, aso (max. 25)

Lesgever: prof. dr. Vincent Ginis

Kostprijs:  750 euro + verplaatsing H/T in kilometers tussen locatie en VUB

Nu inschrijven