logo

Ontwerpen van uitdagende leeromgevingen binnen Project Algemene Vakken

We ondersteunen vakgroepen bij het ontwerpen van authentieke en uitdagende leeromgevingen voor de derde graad van het Beroeps Secundair Onderwijs (BSO).  We doen een appel op zelfsturing van de leerlijnen, zetten probleemoplossende vaardigheden in en stimuleren het werken in team. Hierbij gaan we steeds op zoek naar een kruisbestuiving van de leerpraktijk met de beroepspraktijk. Tot slot staan we ook stil bij de vereiste begeleidingsvaardigheden nodig om de nieuwe leeromgeving naar de praktijk te brengen.

 

Duur:  3u - workshop

Doelgroep:  leerkrachten en lerarenopleiders, secundair onderwijs

Lesgever: Inge Placklé

Kostprijs:  750 euro + verplaatsing H/T in kilometers tussen locatie en VUB

Nu inschrijven