logo

De onderzoekscompetentie en/of STEM-praktijksessie sport- en bewegingswetenschappen bieden een waaier aan mogelijkheden om leerlingen te motiveren de wetenschappelijke methode toe te passen op hun leefwereld. Na een zeer korte uiteenzetting van een visie op onderzoekscompetentie wetenschappen, gaan we vanuit de onderwijspraktijk na hoe we via sport- en bewegingsgerelateerde onderwerpen vakoverschrijdend (STEM) de onderzoekscompetenties (wetenschappen) bij leerlingen kunnen ontwikkelen en verwezenlijken. Vervolgens gaan we vooral zelf aan de slag met het verwerven van data om deze dan te verwerken in eenvoudige Excel-toepassingen. 

Doel: De leerkracht (wetenschappen, wiskunde en LO) bewust maken van de opportuniteiten binnen beweging en sport om leerlingen te motiveren en te stimuleren richting wetenschappelijk denken en redeneren. Of hoe sport en beweging als middel kan gebruikt worden om wetenschappelijke principes beter te begrijpen en te integreren in het dagelijkse leven en de leefwereld van leerlingen.

Duur: half dagdeel

Doelgroep: leraren lichamelijke opvoeding. Leraren wiskunde en wetenschappen (aso, tso) zijn ook welkom mits er leraren lichamelijke opvoeding deelnemen (samenwerking over vakgebieden heen wordt verkend)

Lesgever: prof. dr. Wouter Cools, docent aan de lerarenopleiding VUB, wouter.cools@vub.be

Kostprijs: 750 euro + verplaatsing H/T in kilometers tussen locatie en VUB

Nu inschrijven