logo

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte ontvangt jou en jouw leerlingen uit de derde graad met open armen. Ga binnen ons aanbod op zoek naar datgene dat het beste in jouw jaarplanning past.

Gezien de coronamaatregelen kan een bezoek op de campus en/of op school mogelijks niet plaatsvinden. Hebben jullie toch interesse? Aarzel niet om ons te contacteren, zo kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wie weet kan een bezoek worden ingepland op een later tijdstip of kan er een interessante online workshop worden voorzien.

Zit je nog met een vraag over ons aanbod? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!
Mail ons op faclw@vub.ac.be

 

Fysieke workshops


Een workshop op maat, op een moment dat voor jou past, op school of bij ons.

Ontdek hier alle workshops

Online workshops


Een online workshop, speciaal op maat van jouw leerlingen!

Ontdek hier ons online aanbod

Quiz-workshops


Leer onze verschillende talen kennen door een combinatie van fun en inhoud!

Ontdek hier onze workshops in quiz format

Talendag


Maak van jouw leerlingen de beste talenknobbels.

Lees meer over onze Talendag

Letteren & Wijsbegeerte-dag


Proef van alle opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Lees meer over onze LW-dag

Op zoek naar een specifieke workshop die je wil volgen met je klas uit de derde graad? Dan ben je hier aan het juiste adres! De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt tal van workshops gratis aan. Kies hieronder welke workshop je wil volgen en vraag het hier aan!

Gezien de coronamaatregelen kan een bezoek op de campus en/of op school mogelijks niet plaatsvinden. Hebben jullie toch interesse? Aarzel niet om ons te contacteren, zo kunnen we bekijken wat de mogelijkheden zijn. Wie weet kan een bezoek worden ingepland op een later tijdstip of kan er een interessante online workshop worden voorzien. Check zeker ook ons online aanbod!

 

Pizza of pasta, met een prosecco vooraf en een espresso na de tiramisù. Een avondje opera of een concert waar je kippenvel krijgt van de instrumentale pianissimo. Je kent meer Italiaans dan je denkt! In deze workshop belichten we enkele specifeke kenmerken van de Italiaanse taal en laten we je zien hoe je met deze informatie en je passieve kennis zelf aan de slag an om een korte maar verrassende verhalende tekst in het Italiaans te lezen.

Digitale media en technologie zijn intussen overal en hebben onze wereld in een mum van tijd intens getransformeerd. Op nagenoeg elk moment van ons leven creëren we data - bewust dan wel onbewust. Met toepassingenz oals sociale media zijn we reeds goed vertrouwd, maar aan de horizon gloren Artificiële Intelligentie (AI), waarbij machines zelf gaan 'denken', en het Internet of Things (IoT), waarbij ook objecten zullen opgenomen worden in het netwerk van data. Een voorsmaakje daarvan krijgen we nu al in bijvoorbeeld tracking-applicaties, zoals fitness-trackers. Handige tools, maar waar moet al die data voor dienen? En wie beheert ze? Deze evoluties wekken prangende filosofische en ethische vragen op. Moeten we die technologieën gebruiken of mijden? Kùnnen we ze nog mijden? Noch blind omarmen noch halsstarrig afwijzen lijken hier de aangewezen opties. Maar een bewustzijn ontwikkelen rond hoe technologieën in breder maatschappelijk opzicht werken, is wel urgent en onmisbaar. In deze workshop reflecteren we, vertrekkende vanuit het alledaagse leven, samen over deze kwesties.

De dood van de roman is al meerdere keren verkondigd in de voorbije 100 jaar. Onlangs suggereerde de Britse auteur Will Self dat serieuze literatuur niet lang meer zal bestaan in ons digitale tijdperk. Maar aan de andere kant zijn instapoëzie, ‘blog literatuur’ en gecureerde sociale media vormen van schrijven enkel mogelijk geworden door technologische ontwikkelingen. In deze workshop zullen studenten onderzoeken wat we nu precies bedoelen wanneer we het over ‘Literatuur’ hebben en krijgen ze een inzicht in de manier waarop schrijfpraktijken zich tijdens de 20ste en 21ste eeuw ontwikkelden.

Vanaf de zestiende eeuw zijn ons tal van plannen overgeleverd van de steden in de Lage Landen. Deze kaarten zijn vaak fraaie kunstwerken, maar werden evenzeer met een specifieke bedoeling vervaardigd. In deze les nemen we een aantal van deze vroegmoderne stadsplannen bij de hand en gaan na hoe betrouwbaar deze documenten zijn als historische bronnen. Wie maakte ze, hoe en met welk doel? Wat kunnen wij uit deze plannen leren over het uitzicht van de zestiende-eeuwse steden en de context waarin de plannen tot stand kwamen? Door deze vragen te beantwoorden, blijkt dat oude stadsplannen zich op het raakvlak bevinden van kunst, praktische instrumenten en communicatiemedia.

Provocatie of meesterwerk?

Speel met vuur en ontdek onvermoede aspecten van Rammsteins omstreden videoclip.

Ondanks de massale vernielingen die de Eerste Wereldoorlog teweegbracht, werden er tijdens de Duitse bezetting van België ook nieuwe culturele contacten gelegd. Zo ontstond er mede door toedoen van de Duitse bezetter in en rond Brussel een belangrijke Duitse schrijverskolonie. Wat was de houding van deze Duitse schrijvers ten opzichte van Brussel en België? Hoe verschillend gingen Belgische en Duitse kunstenaars om met de gebeurtenissen van de Groote Oorlog? Deze workshop neemt je mee op een (virtuele) speurtocht naar sporen van de complexe culturele relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Ze kunnen niet meer schrijven, mevrouw”. Dat is reden genoeg voor een kennismaking met het Nederlands van het hoger onderwijs, niet? In een interactief hoorcollege bekijken we onder andere hoe je gepast e-mailt naar een docent, welke woordenschat en structuur een tekst ‘academisch’ maken en hoe je goede notities neemt bij een hoorcollege. Hopelijk onthou je er veel van want die kennis komt, naast een dosis creativiteit en groepsgevoel, van pas in onze gepersonaliseerde VUB-escape room. Vindt jouw klas aan de hand van uitdagende opdrachten binnen het uur de uitweg?

In nagenoeg alle historische en actuele culturen heeft religie een wezenlijk aandeel. Maar hoe is dat ooit begonnen? Was er in de vroegste prehistorische culturen ook al plaats voor religie? Welke cognitieve vermogens heb je nodig om een bovennatuurlijke kosmologie te kunnen denken? Hadden de vroegste mensensoorten die al? Wat valt hierover te leren vanuit de archeologische bronnen? In deze les gaan we samen op zoek naar de wortels van religieus gedrag.

Slijpe, september 1849. Om 8.30u ’s ochtends stond het hooi en de boonschoven, van Jacobus Seynave in lichterlaaie. Wat is er gebeurd? Wie heeft dit gedaan en wie heeft iets verdacht gezien? Op basis van getuigenverhoren trachtten politie en parket te reconstrueren wie de schuldige was. Deze negentiende-eeuwse getuigenverhoren uit criminele rechtbanken (correctionele rechtbank en hof van assisen) zijn enorm rijk. Ze getuigen over diverse diefstallen, verbaal en fysiek geweld en overtredingen. Naast criminele feiten vertellen de getuigen ook heel wat over het reilen en zeilen van de samenleving toen. Het materiële leven, normen en waarden, enz. zijn rijkelijk gedocumenteerd. Deze workshop wil negentiende-eeuwse getuigen aan het woord laten. Op basis van de historische teksten achterhalen de leerlingen welk feiten zijn gepleegd, welke getuige wat heeft gezien, maar ook wat het ons leert over negentiende-eeuws Vlaanderen.

Ooit The Sorcerer’s Apprentice van Walt Disney gezien, met Mickey Mouse in de hoofdrol? Wat dacht je van een kleine wandeling door de Duitse klassieke literatuur? Wie weet, misschien komt een en ander jou bekend voor… En tegen het einde van deze workshop ben je ook het Saksische dialect meester!

Je dacht dat de jongens van de heavymetalband Rammstein stoere cultuurbarbaren zijn die niks met klassieke cultuur te maken willen hebben? Mis. In deze workshop tonen we je dat Rammstein en anderen hun inspiratie soms gaan zoeken in de Duitse literatuur, zelfs tot bij Goethe, de “Duitse Shakespeare”. Misschien krijg je wel zin om mee te zingen!

Is nieuws nog betrouwbaar? Hoe omgaan met de sterke politisering van nieuws en de opgang van complottheorieën en fake news, voornamelijk via sociale media ? Hoe kunnen we de betrouwbaarheid van informatie uit verschillende kanalen inschatten? Deze les tracht scholieren aan de hand van de principes van de historische kritiek enkele tools aan te reiken om een systematisch kritische houding te ontwikkelen ten aanzien van bronnen van informatie. De voorbeelden waaruit geput wordt, betreffen zowel actuele nieuwsfeiten als historische bronnen en gebeurtenissen, waardoor de les kan kaderen in het vak Geschiedenis, maar evenzeer in leerdoelstellingen rond mediawijsheid en onderzoeksvaardigheden.

Hoe weiger je iets zonder onbeleefd te zijn? Hoe doe je dat in je moedertaal en hoe gebeurt dat in andere talen? In deze workshop over taalhandelingen en interculturele competentie switchen we tussen talen. Met korte voorbeelden die de deelnemers geven in hun moederta(a)l(en) en vreemde ta(a)l(en) gaan we aan de slag. We vergelijken data en bekijken hoe dat in onderzoek vertaald wordt.

Google de woorden ‘klimaatverandering ondergang rijk’ en je vindt een reeks artikelen op serieuze websites die betogen dat grote culturen en rijken (bijv. Rome, Maya’s, Khmer) in de afgelopen millennia ten onder gingen aan klimaatverandering. “Val Rome opgeslagen in bomen”, luidt de kop op een website die nieuws uit de wetenschap brengt. Natuurwetenschappers, journalisten en het brede publiek zijn overtuigd, maar vele historici niet. Terecht? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst kijken naar de natuurwetenschappelijke en historische bronnen over het klimaat in het verleden. In welke mate veranderde het klimaat? Hoe koud was bijvoorbeeld ‘de Kleine IJstijd’? Vervolgens stelt zich de vraag: wat waren de gevolgen voor landbouw en ziekten?  Hoe kwetsbaar waren pre-industriële samenlevingen? Aan de hand van de ondergang van het Romeinse Rijk zal betoogd worden dat boomringen niet het hele verhaal vertellen.

Argumenteren is een kunst, maar iedereen kan dat leren. Hoe kan je succesvol en verantwoord iemand of een groep overtuigen van jouw standpunt? Hoe vermijd je een welles-nietes? Hoe zorg je ervoor dan anderen je niet bij de neus nemen? Hoe fileer je het betoog van je tegenstander? Wat zijn denkfouten en hoe ga je ermee om? In deze workshop zien we heel wat overtuigingstechnieken waarmee we samen aan de slag gaan. De historische en technische details kan je achteraf opzoeken in het boek ‘Met hamer en scheermes. Methoden voor fijn en grof denk- of discussiewerk’ (Cornelis, 2016, Pelckmans Pro).

In een stad als Brussel komen dagelijks tientallen verschillende culturen met elkaar in contact. Dat merk je misschien ook in je eigen leefwereld. Maar wat houden interculturele contacten en interculturele communicatie juist in? Hoe verschillen culturen van elkaar? Wat zijn de kenmerken van (die) culturen en hoe kunnen we die herkennen? Kan je je een betere plek voorstellen om het over interculturele communicatie te hebben dan in onze multiculturele hoofdstad?

Quoi? Ce workshop représente une introduction à linguistique. Qu’est-ce que c’est, la linguistique ? Pourquoi étudier/ apprendre une langue (étrangère) ? Comment peut-on apprendre une langue (étrangère/ seconde) ? Quels facteurs peuvent avoir un impact sur cet apprentissage ? Toutes ces questions seront traitées de manière interactive.
Durée? La longueur de ce workshop peut être adaptée aux nécessités de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme? Teams/Zoom 
Inscription? Envoyez un mail à talk@vub.be

Je overweegt om aan de universiteit of de hogeschool te studeren. Welke opleiding ga je volgen? Wat houdt studeren in? Is het zo anders dan wat je nu doet? Wat verwachten de professoren daar van jou? Wat moet je allemaal onder de knie hebben? In deze workshop bekijken we de vaardigheden waarover je moet beschikken om met een grote kans op slagen te beginnen aan hogere studies. De workshop is gebaseerd op het boek ‘Goed begonnen. Startersgids voor succesvol studeren aan hogeschool of universiteit’ (Cornelis, 2016, Pelckmans Pro).

Quoi ? Au cours de cet atelier interactif, nous apprendrons à étudier et contextualiser quelques extraits de grands classiques de la littérature française. Nous nous focaliserons sur un siècle, un auteur ou un courant littéraire en particulier, selon les choix et besoins du professeur et de l’école. L’enseignant choisit les extraits parmi une sélection de textes du moyen-âge jusqu’au 20e siècle.

 Objectif ? Offrir une méthode d’analyse qui aidera l’élève à lire, comprendre et à situer les extraits choisis par leur enseignant (prose, théâtre ou poésie)

 Durée?  60 – 90 minutes (à déterminer avec l’enseignant)
 Quand? À déterminer avec l’enseignant (février – mai)
 Plateforme? Ms Teams ou Zoom

 Inscriptions? Par mail via talk@vub.be

Stel dat je een schrijfopdracht over ‘televisiekijken vandaag’ hebt gekregen. Je hebt al wat materiaal daarover gevonden op het internet. Nu ga je aan het schrijven: stukje uit de ene bron hier, stukje uit een andere bron daar. Klaar is kees! Allesbehalve, want je moet bij elk stukje tekst van iemand anders natuurlijk ook schrijven waar je het vandaan hebt. Dat heet ‘citeren’. Maar hoe doe je dat dan? In deze workshop bekijken we de details van het citeren en parafraseren. Je wil toch niet van plagiaat beticht worden?

Wat hebben de woorden tīhi en whurutu met elkaar gemeen? Het zijn allebei woorden uit het Maori die ontleend zijn aan het Engels! In deze Engelstalige workshop proberen we te achterhalen wat er met woorden gebeurt als ze gefilterd worden door een andere taal en ontdekken we wat het Engels en het Maori zo uniek maakt.

Workshop length?  60 – 90 minutes (in consultation with the teacher)

When? February - May (in consultation with the teacher)

Registration? Via email (talk@vub.be)

Quoi? Ce workshop a pour sujet le multilinguisme. Pourquoi maîtriser ou apprendre plusieurs langues ? Qu’est-ce qu’une langue ? Pourquoi l(es) étudier ? Ces questions seront discutées de manière interactive. 
Durée? 45 minutes - 120 minutes: la longueur du workshop peut être adaptée selon les besoins de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme? Teams 
Inscription? Envoyez un mail à talk@vub.be

Met je vrienden praat je een mengeling van Nederlands en Frans, wanneer je thuiskomt schakel je vlot over op Arabisch of Duits en je favoriete series bekijk je in het Engels. Ben je dan meertalig? In deze workshop nemen we meertaligheid unter die Lupe. Was heißt das genau, meertaligheid? Wie kunnen we meertalig noemen? Wie funktioniert Mehrsprachigkeit? En vooral: wat hebben we er eigenlijk aan? Om de theorie in praktijk te brengen wordt deze workshop in het Nederlands én het Duits gegeven. Hast du schon Bock drauf?

Met een nieuwsdebat als startpunt, zullen we samen met de studenten de koloniale geschiedenis van België bespreken. Wat betekend kolonialisme? Wat zijn de kenmerken van kolonialisme? Hoe kunnen we de geschiedenis van gekoloniseerde gemeenschappen bestuderen? En, moet België uiteindelijk zijn excuses aan Congo aanbieden?

Denk jij onmiddellijk aan siesta en fiesta als het over Spaanse cultuur gaat? Aan flamenco of stierengevechten? In deze workshop ontdekken we aan de hand van audio- en videofragmenten dat de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur veel rijker is dan vaak gedacht. Doorheen de workshop leer je alvast wat Spaanse woordenschat en maak je kennis met de opleiding Spaanse Taal- en Letterkunde!

Migratie is niet enkel een hedendaags fenomeen. In deze les focussen we op de veertiende en vijftiende eeuw of de periode van de Honderdjarige Oorlog en de Zwarte Dood. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat tijdens die twee eeuwen tienduizenden mensen uit de Nederlanden naar Engeland migreerden op zoek naar werk of op de vlucht voor natuurrampen en politieke vervolging. In deze les bekijken we die migratiestromen vanuit het perspectief van enkele individuele migranten en, reconstrueren we hun ervaringen en bestuderen we hun economische, politieke en culturele invloed.

“Een taal leer je als kind automatisch” dat is een uitspraak die je in de volksmond vaak hoort en hoewel het klopt dat dat proces enigszins automatisch verloopt, kan er op jonge of latere leeftijd veel gebeuren dat ons taalgebruik of onze spraak in de war stuurt. In deze workshop krijg je een kijk op de complexiteit van de verwerving en het behoud van talencompetenties tijdens de levensloop.

Waarom spreken vakanties op exotische eiland zo tot de verbeelding? Wat is het verband tussen literatuur en televisieprogramma’s als ‘Expeditie Robinson’ en ‘Lost’? In deze workshop gaan je leerlingen zelf aan de slag als literatuurwetenschapper. We gaan na hoe de hedendaagse media en de literatuur beïnvloed zijn door Robinson Crusoe, de Engelstalige roman die 300 jaar geleden door Daniel Defoe werd gepubliceerd.

Heb je altijd al willen weten wat tolken eigenlijk is? Zijn de termen consecutief en simultaan tolken Chinees voor jou? Wil je graag te weten komen wat het beroep van een tolk inhoudt en wat een goede tolk allemaal moet kunnen? Of ben je vooral benieuwd hoe jij het er als tolk vanaf zou brengen? Dan is deze workshop iets voor jou! Na een korte theoretische uitleg krijg je de kans om zelf een Engelse of Franse tekst te tolken naar het Nederlands. Slaag je erin om de boodschap aan je luisteraars door te geven?

Maximum aantal deelnemers: 20

Vermeld je taalkeuze op het inschrijvingsformulier: Frans naar Nederlands of Engels naar Nederlands

Wat? Deze workshop laat de leerlingen nadenken over wat taal en meertaligheid is. Waarom is het (niet) belangrijk om verschillende talen te beheersen/ leren? Waarom taal bestuderen? Deze vragen zullen op een interactieve manier benaderd worden.
Duur? 45 - 120 minuten: de lengte van de workshop kan aangepast worden aan de noden van de school of de leerkracht.
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Teams 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Erosie, verzilting, verdroging, uitsterving, opwarming, … Het lijstje met milieuproblemen vandaag is lang. Dat is niet altijd zo geweest. In het paleolithicum leefden mensen in harmonie met hun omgeving en was hun impact minimaal. Of toch niet? En wat gebeurt er wanneer ze in het neolithicum de natuur gaan manipuleren en cultiveren? Loopt het dan meteen uit de hand? Aan de hand van archeologische bronnen, maar ook heel wat natuurwetenschappelijk onderzoek gaan we op zoek naar de oorsprong van de menselijke impact op de omgeving en de problematische gevolgen daarvan.

Sinds kort weten we dat neanderthaler DNA nog steeds aanwezig is in mensen van vandaag. Door nieuwe dateringstechnieken blijkt dat neanderthalers ook al schilderingen aanbrachten in grotten. Hoe verschillend waren neanderanderthalers dan eigenlijk van de Homo sapiens? Wat leren we daarover uit de archeologische bronnen, maar misschien ook uit de antropologie of de neurologie? Zijn er ook kunstwerken van hen bewaard? We gaan samen op zoek naar het cultureel gedrag van onze uitgestorven verwanten.

Van Arduinkaai tot Zenne – De stedelijke ruimte in Brussel – van middeleeuwen tot 18de eeuw – rivieren en straten – stadsmuren - economische ruimte – politieke ruimte – sociale segregatie – impact van bombardement – 19de-20ste eeuw van Vijfhoek over Kanaalzone tot Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Is de wiskunde die je krijgt op school universeel? Leren ze over de hele wereld dezelfde wiskunde? Waar en hoe is de wiskunde ontstaan? Komt wiskunde uit de hemel gevallen? Is Euclides een man of een vrouw? Waarom kennen we de stelling van Pythagoras en niet zijn vrouw Theano?  Is wiskunde een menselijke praktijk zoals kunst een menselijke praktijk is? Vind je wiskunde saai, moeilijk, leuk, interessant? Heb je zelf nog vragen over wiskunde? Tijdens deze workshop trachten we samen een antwoord te vinden op deze vreemde vragen in de hoop dat jullie een bredere kijk krijgen op wiskunde. Je weet maar nooit dat je daardoor wiskunde ‘TOP’ gaat vinden.

Schooljaar 2020-21 wordt er eentje om nooit te vergeten: kleurcodes, schoolbanken ontsmetten en met een mondmasker voor de klas. Op dit moment mogen wij jullie jammer genoeg niet uitnodigen op onze campus. Maar als jullie niet tot bij ons kunnen komen, komen wij met plezier tot jullie scherm, en dit doen we helemaal gratis!

We pasten ons aanbod workshops voor de derde graad aan tot online formats. Check ons aanbod hieronder en schrijf je snel in! We updaten deze pagina regelmatig.

We kijken ernaar uit jullie online te ontmoeten! 

Wat? Pizza of pasta, met een prosecco vooraf en een espresso na de tiramisù. Een avondje opera of een concert waarvan je kippenvel krijgt van de instrumentale pianissimo. Je kent meer Italiaans dan je denkt! In deze workshop belichten we enkele specifieke kenmerken van de Italiaanse taal en laten we zien hoe je nu al een korte maar verrassende verhalende tekst in het Italiaans kan lezen.
Duur? 1 - 1,5 uur 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Wat? In deze workshop krijgen leerlingen meer inzicht in hoe archeologie werkt, en op welke manier verschillende natuurwetenschappelijke methoden kunnen bijdragen tot een beter begrip van hoe mensen in het verleden leefden. 
Duur? 45 minuten
Wanneer? Tweede semester (januari - mei 2021) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 

Inschrijven? Stuur een mailtje naar lesley.penne@vub.be 

Wat? Deze workshop neemt je mee op een (virtuele) speurtocht naar sporen van de complexe culturele en literaire relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ondanks de massale vernielingen die de Eerste Wereldoorlog teweegbracht, werden er tijdens de Duitse bezetting van België ook nieuwe culturele contacten gelegd. Zo ontstond er mede door toedoen van de Duitse bezetter in en rond Brussel een belangrijke Duitse schrijverskolonie. Wat was de houding van deze Duitse schrijvers ten opzichte van Brussel en België? 
Duur? 1-2 uur 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom)
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Wat? In deze workshop bekijken we samen hoe je een literaire analyse het best kan aanpakken. We bekijken o.a. de elementen ruimte, tijd, personnages, handeling, tekstructuur en vorm. Hiervoor gebruiken we een bekend tekstfragment. Welk dat is, blijft nog even een verrassing!
Duur? 20 - 45 minuten 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Teams
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Wat? Wil je graag weten wat de studie Spaanse Taalkunde zoal inhoudt? In deze workshop ontdekken we samen enkele taalkundige structuren, die een perfect beeld schetsen van de veelzijdigheid van een opleiding in de (Spaanse) Taalkunde. 
Duur? 20-45 minuten
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Quoi? Ce workshop représente une introduction à linguistique. Qu’est-ce que c’est, la linguistique ? Pourquoi étudier/ apprendre une langue (étrangère) ? Comment peut-on apprendre une langue (étrangère/ seconde) ? Quels facteurs peuvent avoir un impact sur cet apprentissage ? Toutes ces questions seront traitées de manière interactive.
Durée? La longueur de ce workshop peut être adaptée aux nécessités de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme? Teams/Zoom 
Inscription? Envoyez un mail à talk@vub.be

Quoi ? Au cours de cet atelier interactif, nous apprendrons à étudier et contextualiser quelques extraits de grands classiques de la littérature française. Nous nous focaliserons sur un siècle, un auteur ou un courant littéraire en particulier, selon les choix et besoins du professeur et de l’école. L’enseignant choisit les extraits parmi une sélection de textes du moyen-âge jusqu’au 20e siècle.

Objectif ? Offrir une méthode d’analyse qui aidera l’élève à lire, comprendre et à situer les extraits choisis par leur enseignant (prose, théâtre ou poésie)

Durée?  60 – 90 minutes (à déterminer avec l’enseignant)

Quand? À déterminer avec l’enseignant (février – mai)

Plateforme? Ms Teams ou Zoom

Inscriptions? Par mail via talk@vub.be

Wat hebben de woorden tīhi en whurutu met elkaar gemeen? Het zijn allebei woorden uit het Maori die ontleend zijn aan het Engels! In deze Engelstalige workshop proberen we te achterhalen wat er met woorden gebeurt als ze gefilterd worden door een andere taal en ontdekken we wat het Engels en het Maori zo uniek maakt.

Workshop length?  60 – 90 minutes (in consultation with the teacher)

When? February - May (in consultation with the teacher)

Platform? MS Teams

Registration? Via email (talk@vub.be)

Quoi? Ce workshop a pour sujet le multilinguisme. Pourquoi maîtriser ou apprendre plusieurs langues ? Qu’est-ce qu’une langue ? Pourquoi l(es) étudier ? Ces questions seront discutées de manière interactive. 
Durée? 45 minutes - 120 minutes: la longueur du workshop peut être adaptée selon les besoins de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme? Teams 
Inscription? Envoyez un mail à talk@vub.be

Wat? Deze workshop biedt een eerste kennismaking met Duitse literatuur en geschiedenis. In deze workshop gaan we aan de hand van een gedicht van Günter Kunert nader in op een belangrijk hoofdstuk uit de naoorlogse geschiedenis van Duitsland, de Duitse (op)deling in twee staten: Bondsrepubliek en DDR. We bekijken samen welke verschillende elementen bij een literaire analyse aan bod komen en kijken o.a. naar de talige, stilistische, historische en politieke bijzonderheden van Kunert's gedicht. 
Duur? 1 uur - 1,5 uur  
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom)
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Wat? Denk jij onmiddellijk aan siesta en fiesta als het over Spaanse cultuur gaat? Aan flamenco of stierengevechten? In deze workshop ontdekken we aan de hand van audio- en videofragmenten dat de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur veel rijker is dan vaak gedacht. Doorheen de workshop leer je alvast wat Spaanse woordenschat en maak je kennis met de opleiding Spaanse Taal- en Letterkunde!
Duur? 45 - 90 minuten  
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Wat? Wat is het verband tussen literatuur en televisieprogramma’s als ‘Expeditie Robinson’ en ‘Lost’? Waarom spreken vakanties op exotische eilanden zo tot de verbeelding?  In deze workshop gaan je leerlingen zelf aan de slag als literatuurwetenschapper. We gaan na hoe de hedendaagse media en de literatuur beïnvloed zijn door Robinson Crusoe, de Engelstalige roman die 300 jaar geleden door Daniel Defoe werd gepubliceerd.
Duur? 45 minuten - 2 uur 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Teams
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Wat? Deze workshop laat de leerlingen nadenken over wat taal en meertaligheid is. Waarom is het (niet) belangrijk om verschillende talen te beheersen/ leren? Waarom taal bestuderen? Deze vragen zullen op een interactieve manier benaderd worden.
Duur? 45 - 120 minuten: de lengte van de workshop kan aangepast worden aan de noden van de school of de leerkracht.
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Teams 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

Wat? Wat kan letterkunde ons als nuttige kennis bijbrengen, in vergelijking met bijvoorbeeld de taalverwerving? Dat analyseren we door eerst enkele gegevens te bekijken die heel eigen zijn aan de Italiaanse letterkunde. Daarna werpen we een algemeen licht op hedendaagse ontwikkelingen en benaderen we twee werken: een roman van Walter Siti uit de 21ste eeuw en de "Bekentenissen van Zeno" ("La coscienza di Zeno") van Italo Svevo.
Duur? 30-50 minuten 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 
Inschrijven? Stuur een mailtje naar talk@vub.be

De workshops in quiz format kunnen zowel fysiek op school als digitaal worden aangeboden. De inhoud van deze workshops is afgestemd op leerlingen uit de derde graad. 

"Wurst", "Sauerkraut", "Bier" en "Schlager"? Geef toe, dat kan toch een stuk beter! In deze quiz-workshop leren jouw leerlingen leuke weetjes over de Duitse taal en de rijkdom van de Duitstalige cultuur. We maken een (virtuele) reis door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en gaan zelfs overzee, en vergeten daarbij natuurlijk niet de aanwezigheid van het Duits in België. Na elke vraag krijgen de leerlingen uitleg over het hoe en waarom van het antwoord. Zo worden plezier en inhoud mooi gecombineerd. Om de quiz af te sluiten, ontdekken we samen waarom het studeren van Taal- en Letterkunde Duits een goede zet is.

Taal: Duits en Nederlands

Duur: in samenspraak met de leerkracht

Formaat: digitaal (via Ms Teams)

Deze workshop zal de leerlingen betrekken bij een interactieve quiz gebaseerd op de Italiaanse geschiedenis, literatuur, taal en cultuur. Elke vraag geeft de mogelijkheid voor een uitweiding waarin bepaalde onderwerpen worden uitgediept en uitgelegd. De workshop zal de leerlingen ook de troeven leren kennen van het studeren van een opleiding Italiaans aan de universiteit. Dit zal gebeuren door middel van presentaties van professionals die hun carrière hebben opgebouwd op basis van de kennis van de taal. De workshop wordt afgesloten door middel van een korte vraag- en antwoordsessie waarin de leerlingen hun vragen kunnen stellen.

De workshop kan worden gegeven in het Italiaans, Nederlands, Engels en Frans.

Duur: kan worden aangepast aan de noden van de leerkracht.

 

Wie is Cervantes? Wat heeft het bekende deuntje “La cucaracha” te maken met de Mexicaanse revolutie? In welk Afrikaans land is het Spaans de officiële taal?

Doorheen deze workshop in quiz-formaat leren we figuren en concepten kennen uit de Spaanstalige geschiedenis, taalkunde, literatuur en cultuur. Het interactieve format laat de leerlingen toe om zelf actief mee te denken en zo nieuwe kennis te vergaren. 

Taal: Nederlands – Spaans

Duur: 30 à 50 minuten (aan te passen naargelang de noden van de leerkracht).

Dat Engels de voertaal is in het VK, de VS en Australië wist je waarschijnlijk wel al, maar ook in Zuid-Afrika, Canada, Nigeria en Hong Kong speelt de taal een belangrijke rol. Tijdens deze workshop maken we aan de hand van enkele culturele, literaire en taalkundige uitingen kennis met de Engelstalige wereld. Via een quiz-format word je uitgenodigd om mee actief na te denken waarom en hoe het Engels de wereld veroverd heeft. We reflecteren uiteindelijk kort waarom de studie van de Engelstalige cultuur, literatuur en taalkunde vandaag de dag relevant blijft. 

Taal: Engels

Duur: 1 uur

Formaat: fysiek of digitaal (Zoom of Teams)

Frankrijk is niet alleen het land waarin Voltaire, Zola, de Beauvoir, of andere grootse Franse historische schrijvers en denkers hun “chefs-d’oeuvres” penden, het land van de “joie de vivre” en de “cassoulet”, het is ook van economisch belang voor België. Een goede beheersing van het Frans en inzicht tot de cultuur van de “Francophonie” opent vele deuren bij de Belgische en Europese arbeidsmarkt. Dankzij deze leuke quiz-workshop krijgen jouw leerlingen toegang tot het rijke universum dat de studie van de Franse taalkunde, literatuur en cultuur te bieden heeft. De multiple-choice vragen spitsen zich toe op 5 verschillende thema’s: taalbeheersing, literatuur, taalkunde, maatschappij en cultuur. Na elke vraag krijgen de leerlingen tekst en uitleg bij het juiste antwoord, en de leerling met “het beste Franse taalgevoel” krijgt een winnend certificaat!

Taal: Frans

Duur: 1 uur

Formaat: fysiek of digitaal (Zoom of Ms Teams)

Omwille van de coronamaatregelen staat er momenteel (nog) geen nieuwe Talendag gepland in 2021. Mocht dit alsnog mogelijk zijn, dan brengen we jullie via deze pagina graag op de hoogte!

Omwille van de coronamaatregelen staat er momenteel (nog) geen nieuwe Letteren & Wijsbegeerte-dag gepland in 2021. Mocht dit alsnog mogelijk zijn, dan brengen we jullie via deze pagina graag op de hoogte!