logo

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte ontvangt jou en jouw leerlingen uit de derde graad met open armen. Ga binnen ons aanbod op zoek naar datgene dat het beste in jouw jaarplanning past en schrijf je in via de inschrijvingstab.

Dezelfde workshop kan per school slechts 1 keer per schooljaar worden aangeboden. Wel kunnen er verschillende workshops na elkaar worden ingepland. Wens je met een grotere groep deel te nemen op hetzelfde moment? Dan kunnen we verschillende parallelworkshops tegelijkertijd aanbieden. We bekijken graag de opties samen met jullie om een mooi programma op maat uit te werken.

Zit je nog met een vraag over ons aanbod? Aarzel dan niet en neem contact met ons op!
Mail ons op faclw@vub.ac.be

 

Fysieke workshops


Een workshop op maat, op een moment dat voor jou past, op school of bij ons.

Ontdek hier alle workshops

Online workshops


Een online workshop, speciaal op maat van jouw leerlingen!

Ontdek hier ons online aanbod

Quiz-workshops


Leer onze verschillende talen kennen door een combinatie van fun en inhoud!

Ontdek hier onze workshops in quiz format

Talendag


Maak van jouw leerlingen de beste talenknobbels.

Lees meer over onze Talendag

Letteren & Wijsbegeerte-dag


Proef van alle opleidingen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

Lees meer over onze LW-dag

Op zoek naar een specifieke workshop die je wil volgen met je klas uit de derde graad? Dan ben je hier aan het juiste adres! De faculteit Letteren en Wijsbegeerte biedt tal van workshops gratis aan. Kies hieronder welke workshop je wil volgen en schrijf je in via de inschrijvingstab.

Dezelfde workshop kan per school slechts 1 keer per schooljaar worden aangeboden. Wel kunnen er verschillende workshops na elkaar worden ingepland. Check zeker ook het maximum aantal toegelaten deelnemers per workshop in de beschrijving. Wens je met een grotere groep deel te nemen op hetzelfde moment? Dan kunnen we verschillende parallelworkshops tegelijkertijd aanbieden. We bekijken graag de opties samen met jullie om een mooi programma op maat uit te werken.

Pizza of pasta, met een prosecco vooraf en een espresso na de tiramisù. Een avondje opera of een concert waar je kippenvel krijgt van de instrumentale pianissimo. Je kent meer Italiaans dan je denkt! In deze workshop belichten we enkele specifeke kenmerken van de Italiaanse taal en laten we je zien hoe je met deze informatie en je passieve kennis zelf aan de slag an om een korte maar verrassende verhalende tekst in het Italiaans te lezen.

De dood van de roman is al meerdere keren verkondigd in de voorbije 100 jaar. Onlangs suggereerde de Britse auteur Will Self dat serieuze literatuur niet lang meer zal bestaan in ons digitale tijdperk. Maar aan de andere kant zijn instapoezie, ‘blog literatuur’ en gecureerde sociale media vormen van schrijven die enkel mogelijk zijn geworden door technologische ontwikkelingen. In deze workshop onderzoeken studenten wat we nu precies bedoelen wanneer we het over ‘Literatuur’ hebben en krijgen ze een inzicht in de manier waarop schrijfpraktijken ontwikkelden tijdens de 20ste en 21ste eeuw.

The death of the novel has been announced multiple times in the past 100 years. Most recently, British novelist Will Self suggested that serious literature is becoming a thing of the past in our digital era. On the other hand, instapoetry, ‘blog lit’ and curated social media are forms of writing that have only been possible with technological developments. In this workshop students will be encouraged to explore what we understand by ‘Literature’ whilst gaining an insight into how forms of writing have evolved in the 20thand 21st century. 

 De workshop wordt in het Engels gegeven.

 Duur: 1 of 1,5 uur

Doelgroep: leerlingen 2e en 3e graad ASO/TSO/KSO

Max. 40 studenten per groep

Quoi? Ce workshop a pour sujet l'histoire de la langue française. D'où vient-elle et dans quelle direction évolue-t-elle? Pouvons-nous toujours comprendre la langue d'Astérix, d'un troubadour médieval ou du Roi Soleil? Nous faisons un voyage dans le temps à travers différents textes historiques. 
Durée? 45 minutes - 90 minutes: la longueur du workshop peut être adaptée selon les besoins de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai

Provocatie of meesterwerk?

Speel met vuur en ontdek onvermoede aspecten van Rammsteins omstreden videoclip.

Ondanks de massale vernielingen die de Eerste Wereldoorlog teweegbracht, werden er tijdens de Duitse bezetting van België ook nieuwe culturele contacten gelegd. Zo ontstond er mede door toedoen van de Duitse bezetter in en rond Brussel een belangrijke Duitse schrijverskolonie. Wat was de houding van deze Duitse schrijvers ten opzichte van Brussel en België? Hoe verschillend gingen Belgische en Duitse kunstenaars om met de gebeurtenissen van de Groote Oorlog? Deze workshop neemt je mee op een (virtuele) speurtocht naar sporen van de complexe culturele relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog.

“Ze kunnen niet meer schrijven, mevrouw”. Dat is reden genoeg voor een kennismaking met het Nederlands van het hoger onderwijs, niet? In een interactief hoorcollege bekijken we onder andere hoe je gepast e-mailt naar een docent, welke woordenschat en structuur een tekst ‘academisch’ maken en hoe je goede notities neemt bij een hoorcollege. Hopelijk onthou je er veel van want die kennis komt, naast een dosis creativiteit en groepsgevoel, van pas in onze gepersonaliseerde VUB-escape room. Vindt jouw klas aan de hand van uitdagende opdrachten binnen het uur de uitweg?

In nagenoeg alle historische en actuele culturen heeft religie een wezenlijk aandeel. Maar hoe is dat ooit begonnen? Was er in de vroegste prehistorische culturen ook al plaats voor religie? Welke cognitieve vermogens heb je nodig om een bovennatuurlijke kosmologie te kunnen denken? Hadden de vroegste mensensoorten die al? Wat valt hierover te leren vanuit de archeologische bronnen? In deze les gaan we samen op zoek naar de wortels van religieus gedrag.

Ooit The Sorcerer’s Apprentice van Walt Disney gezien, met Mickey Mouse in de hoofdrol? Wat dacht je van een kleine wandeling door de Duitse klassieke literatuur? Wie weet, misschien komt een en ander jou bekend voor… En tegen het einde van deze workshop ben je ook het Saksische dialect meester!

Je dacht dat de jongens van de heavymetalband Rammstein stoere cultuurbarbaren zijn die niks met klassieke cultuur te maken willen hebben? Mis. In deze workshop tonen we je dat Rammstein en anderen hun inspiratie soms gaan zoeken in de Duitse literatuur, zelfs tot bij Goethe, de “Duitse Shakespeare”. Misschien krijg je wel zin om mee te zingen!

Is nieuws nog betrouwbaar? Hoe omgaan met de sterke politisering van nieuws en de opgang van complottheorieën en fake news, voornamelijk via sociale media ? Hoe kunnen we de betrouwbaarheid van informatie uit verschillende kanalen inschatten? Deze les tracht scholieren aan de hand van de principes van de historische kritiek enkele tools aan te reiken om een systematisch kritische houding te ontwikkelen ten aanzien van bronnen van informatie. De voorbeelden waaruit geput wordt, betreffen zowel actuele nieuwsfeiten als historische bronnen en gebeurtenissen, waardoor de les kan kaderen in het vak Geschiedenis, maar evenzeer in leerdoelstellingen rond mediawijsheid en onderzoeksvaardigheden.

Hoe weiger je iets zonder onbeleefd te zijn? Hoe doe je dat in je moedertaal en hoe gebeurt dat in andere talen? In deze workshop over taalhandelingen en interculturele competentie switchen we tussen talen. Met korte voorbeelden die de deelnemers geven in hun moederta(a)l(en) en vreemde ta(a)l(en) gaan we aan de slag. We vergelijken data en bekijken hoe dat in onderzoek vertaald wordt.

Google de woorden ‘klimaatverandering ondergang rijk’ en je vindt een reeks artikelen op serieuze websites die betogen dat grote culturen en rijken (bijv. Rome, Maya’s, Khmer) in de afgelopen millennia ten onder gingen aan klimaatverandering. “Val Rome opgeslagen in bomen”, luidt de kop op een website die nieuws uit de wetenschap brengt. Natuurwetenschappers, journalisten en het brede publiek zijn overtuigd, maar vele historici niet. Terecht? Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst kijken naar de natuurwetenschappelijke en historische bronnen over het klimaat in het verleden. In welke mate veranderde het klimaat? Hoe koud was bijvoorbeeld ‘de Kleine IJstijd’? Vervolgens stelt zich de vraag: wat waren de gevolgen voor landbouw en ziekten?  Hoe kwetsbaar waren pre-industriële samenlevingen? Aan de hand van de ondergang van het Romeinse Rijk zal betoogd worden dat boomringen niet het hele verhaal vertellen.

Wat? In deze workshop bekijken we samen hoe je een literaire analyse het best kan aanpakken. We bekijken o.a. de elementen ruimte, tijd, personnages, handeling, tekstructuur en vorm. Hiervoor gebruiken we een bekend tekstfragment. Welk dat is, blijft nog even een verrassing!
Duur? 20 - 45 minuten 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 

Quoi? Ce workshop représente une introduction à linguistique. Qu’est-ce que c’est, la linguistique ? Pourquoi étudier/ apprendre une langue (étrangère) ? Comment peut-on apprendre une langue (étrangère/ seconde) ? Quels facteurs peuvent avoir un impact sur cet apprentissage ? Toutes ces questions seront traitées de manière interactive.
Durée? La longueur de ce workshop peut être adaptée aux nécessités de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai

Quoi ? Au cours de cet atelier interactif, nous apprendrons à étudier et contextualiser quelques extraits de grands classiques de la littérature française. Nous nous focaliserons sur un siècle, un auteur ou un courant littéraire en particulier, selon les choix et besoins du professeur et de l’école. L’enseignant choisit les extraits parmi une sélection de textes du moyen-âge jusqu’au 20e siècle.

 Objectif ? Offrir une méthode d’analyse qui aidera l’élève à lire, comprendre et à situer les extraits choisis par leur enseignant (prose, théâtre ou poésie)

 Durée?  60 – 90 minutes (à déterminer avec l’enseignant)
 Quand? À déterminer avec l’enseignant (février – mai)

Wat hebben de woorden tīhi en whurutu met elkaar gemeen? Het zijn allebei woorden uit het Maori die ontleend zijn aan het Engels! In deze Engelstalige workshop proberen we te achterhalen wat er met woorden gebeurt als ze gefilterd worden door een andere taal en ontdekken we wat het Engels en het Maori zo uniek maakt.

Workshop length?  60 – 90 minutes (in consultation with the teacher)

Met je vrienden praat je een mengeling van Nederlands en Frans, wanneer je thuiskomt schakel je vlot over op Arabisch of Duits en je favoriete series bekijk je in het Engels. Ben je dan meertalig? In deze workshop nemen we meertaligheid unter die Lupe. Was heißt das genau, meertaligheid? Wie kunnen we meertalig noemen? Wie funktioniert Mehrsprachigkeit? En vooral: wat hebben we er eigenlijk aan? Om de theorie in praktijk te brengen wordt deze workshop in het Nederlands én het Duits gegeven. Hast du schon Bock drauf?

Met een nieuwsdebat als startpunt, zullen we samen met de studenten de koloniale geschiedenis van België bespreken. Wat betekend kolonialisme? Wat zijn de kenmerken van kolonialisme? Hoe kunnen we de geschiedenis van gekoloniseerde gemeenschappen bestuderen? En, moet België uiteindelijk zijn excuses aan Congo aanbieden?

Wat? Deze workshop biedt een eerste kennismaking met Duitse literatuur en geschiedenis. In deze workshop gaan we aan de hand van een gedicht van Günter Kunert nader in op een belangrijk hoofdstuk uit de naoorlogse geschiedenis van Duitsland, de Duitse (op)deling in twee staten: Bondsrepubliek en DDR. We bekijken samen welke verschillende elementen bij een literaire analyse aan bod komen en kijken o.a. naar de talige, stilistische, historische en politieke bijzonderheden van Kunerts gedicht. 
Duur? 1 uur - 1,5 uur  
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom)

In deze workshop staan we stil bij de variatie die er ook binnen onze Nederlandse standaardtaal te vinden is. Hoezo, taalvariatie is toch gewoon standaardtaal, tussentaal en dialect? Daar heb je het mis. Taalvariatie wordt vaak te eenzijdig bekeken, hoewel het Nederlands een pluricentrische taal is. We gaan kort in op de variatie binnen onze standaardtaal en op hoe de drie natiolecten Belgisch-Nederlands, Nederlands-Nederlands en Surinaams-Nederlands zich tot elkaar verhouden. Kleine opdrachtjes moeten de leerlingen doen stilstaan bij de rijkdom van onze standaardtaal. In deze workshop leggen we heel specifiek de focus op lexicale variatie binnen het Standaardnederlands, zo blijft het behapbaar en herkenbaar. Een afsluitend, laagdrempelig variatieonderzoek via het ANW (Algemeen Nederlands Woordenboek) draagt daartoe bij. Ben jij klaar om je blik op de starre standaardtaal te verruimen? 

Maximum aantal deelnemers: 25

Duur? 1 à 2 lesuren: de lengte van de workshop kan aangepast worden aan de noden van de school of de leerkracht.
Wie? Doelgroep 3e graad ASO/TSO.

Denk jij onmiddellijk aan siesta en fiesta als het over Spaanse cultuur gaat? Aan flamenco of stierengevechten? In deze workshop ontdekken we aan de hand van audio- en videofragmenten dat de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur veel rijker is dan vaak gedacht. Doorheen de workshop leer je alvast wat Spaanse woordenschat en maak je kennis met de opleiding Spaanse Taal- en Letterkunde!

Migratie is niet enkel een hedendaags fenomeen. In deze les focussen we op de veertiende en vijftiende eeuw of de periode van de Honderdjarige Oorlog en de Zwarte Dood. Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat tijdens die twee eeuwen tienduizenden mensen uit de Nederlanden naar Engeland migreerden op zoek naar werk of op de vlucht voor natuurrampen en politieke vervolging. In deze les bekijken we die migratiestromen vanuit het perspectief van enkele individuele migranten en, reconstrueren we hun ervaringen en bestuderen we hun economische, politieke en culturele invloed.

“Een taal leer je als kind automatisch” dat is een uitspraak die je in de volksmond vaak hoort en hoewel het klopt dat dat proces enigszins automatisch verloopt, kan er op jonge of latere leeftijd veel gebeuren dat ons taalgebruik of onze spraak in de war stuurt. In deze workshop krijg je een kijk op de complexiteit van de verwerving en het behoud van talencompetenties tijdens de levensloop.

Waarom spreken vakanties op exotische eiland zo tot de verbeelding? Wat is het verband tussen literatuur en televisieprogramma’s als ‘Expeditie Robinson’ en ‘Lost’? In deze workshop gaan je leerlingen zelf aan de slag als literatuurwetenschapper. We gaan na hoe de hedendaagse media en de literatuur beïnvloed zijn door Robinson Crusoe, de Engelstalige roman die 300 jaar geleden door Daniel Defoe werd gepubliceerd.

Erosie, verzilting, verdroging, uitsterving, opwarming, … Het lijstje met milieuproblemen vandaag is lang. Dat is niet altijd zo geweest. In het paleolithicum leefden mensen in harmonie met hun omgeving en was hun impact minimaal. Of toch niet? En wat gebeurt er wanneer ze in het neolithicum de natuur gaan manipuleren en cultiveren? Loopt het dan meteen uit de hand? Aan de hand van archeologische bronnen, maar ook heel wat natuurwetenschappelijk onderzoek gaan we op zoek naar de oorsprong van de menselijke impact op de omgeving en de problematische gevolgen daarvan.

Sinds kort weten we dat neanderthaler DNA nog steeds aanwezig is in mensen van vandaag. Door nieuwe dateringstechnieken blijkt dat neanderthalers ook al schilderingen aanbrachten in grotten. Hoe verschillend waren neanderanderthalers dan eigenlijk van de Homo sapiens? Wat leren we daarover uit de archeologische bronnen, maar misschien ook uit de antropologie of de neurologie? Zijn er ook kunstwerken van hen bewaard? We gaan samen op zoek naar het cultureel gedrag van onze uitgestorven verwanten.

Lessons learned van corona... We behouden ook ons online aanbod! Als jullie niet tot bij ons kunnen komen, komen wij met plezier tot jullie scherm, en ook dit doen we helemaal gratis.

Check ons aanbod hieronder en schrijf je snel in via de inschrijvingstab! We updaten deze pagina regelmatig.

Dezelfde workshop kan per school slechts 1 keer per schooljaar worden aangeboden. Wel kunnen er verschillende workshops na elkaar worden ingepland. Check zeker ook het maximum aantal toegelaten deelnemers per workshop in de beschrijving. Wens je met een grotere groep deel te nemen op hetzelfde moment? Dan kunnen we verschillende parallelworkshops tegelijkertijd aanbieden. We bekijken graag de opties samen met jullie om een mooi programma op maat uit te werken.

We kijken ernaar uit jullie online te ontmoeten! 

Wat? Pizza of pasta, met een prosecco vooraf en een espresso na de tiramisù. Een avondje opera of een concert waarvan je kippenvel krijgt van de instrumentale pianissimo. Je kent meer Italiaans dan je denkt! In deze workshop belichten we enkele specifieke kenmerken van de Italiaanse taal en laten we zien hoe je nu al een korte maar verrassende verhalende tekst in het Italiaans kan lezen.
Duur? 1 - 1,5 uur 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 

De dood van de roman is al meerdere keren verkondigd in de voorbije 100 jaar. Onlangs suggereerde de Britse auteur Will Self dat serieuze literatuur niet lang meer zal bestaan in ons digitale tijdperk. Maar aan de andere kant zijn instapoezie, ‘blog literatuur’ en gecureerde sociale media vormen van schrijven die enkel mogelijk zijn geworden door technologische ontwikkelingen. In deze workshop onderzoeken studenten wat we nu precies bedoelen wanneer we het over ‘Literatuur’ hebben en krijgen ze een inzicht in de manier waarop schrijfpraktijken ontwikkelden tijdens de 20ste en 21ste eeuw.

The death of the novel has been announced multiple times in the past 100 years. Most recently, British novelist Will Self suggested that serious literature is becoming a thing of the past in our digital era. On the other hand, instapoetry, ‘blog lit’ and curated social media are forms of writing that have only been possible with technological developments. In this workshop students will be encouraged to explore what we understand by ‘Literature’ whilst gaining an insight into how forms of writing have evolved in the 20thand 21st century. 

 De workshop wordt in het Engels gegeven.

 Duur: 1 of 1,5 uur

Doelgroep: leerlingen 2e en 3e graad ASO/TSO/KSO

Max. 40 studenten per groep

Quoi? Ce workshop a pour sujet l'histoire de la langue française. D'où vient-elle et dans quelle direction évolue-t-elle? Pouvons-nous toujours comprendre la langue d'Astérix, d'un troubadour médieval ou du Roi Soleil? Nous faisons un voyage dans le temps à travers différents textes historiques. 
Durée? 45 minutes - 90 minutes: la longueur du workshop peut être adaptée selon les besoins de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme? Teams

Wat? Deze workshop neemt je mee op een (virtuele) speurtocht naar sporen van de complexe culturele en literaire relaties tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ondanks de massale vernielingen die de Eerste Wereldoorlog teweegbracht, werden er tijdens de Duitse bezetting van België ook nieuwe culturele contacten gelegd. Zo ontstond er mede door toedoen van de Duitse bezetter in en rond Brussel een belangrijke Duitse schrijverskolonie. Wat was de houding van deze Duitse schrijvers ten opzichte van Brussel en België? 
Duur? 1-2 uur 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom)

Wat? In deze workshop bekijken we samen hoe je een literaire analyse het best kan aanpakken. We bekijken o.a. de elementen ruimte, tijd, personnages, handeling, tekstructuur en vorm. Hiervoor gebruiken we een bekend tekstfragment. Welk dat is, blijft nog even een verrassing!
Duur? 20 - 45 minuten 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Teams

Quoi? Ce workshop représente une introduction à linguistique. Qu’est-ce que c’est, la linguistique ? Pourquoi étudier/ apprendre une langue (étrangère) ? Comment peut-on apprendre une langue (étrangère/ seconde) ? Quels facteurs peuvent avoir un impact sur cet apprentissage ? Toutes ces questions seront traitées de manière interactive.
Durée? La longueur de ce workshop peut être adaptée aux nécessités de l’école ou du professeur.
Quand? A partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mai 
Plateforme? Teams/Zoom 

Quoi ? Au cours de cet atelier interactif, nous apprendrons à étudier et contextualiser quelques extraits de grands classiques de la littérature française. Nous nous focaliserons sur un siècle, un auteur ou un courant littéraire en particulier, selon les choix et besoins du professeur et de l’école. L’enseignant choisit les extraits parmi une sélection de textes du moyen-âge jusqu’au 20e siècle.

Objectif ? Offrir une méthode d’analyse qui aidera l’élève à lire, comprendre et à situer les extraits choisis par leur enseignant (prose, théâtre ou poésie)

Durée?  60 – 90 minutes (à déterminer avec l’enseignant)

Quand? À déterminer avec l’enseignant (février – mai)

Plateforme? Ms Teams ou Zoom

Wat? Deze workshop biedt een eerste kennismaking met Duitse literatuur en geschiedenis. In deze workshop gaan we aan de hand van een gedicht van Günter Kunert nader in op een belangrijk hoofdstuk uit de naoorlogse geschiedenis van Duitsland, de Duitse (op)deling in twee staten: Bondsrepubliek en DDR. We bekijken samen welke verschillende elementen bij een literaire analyse aan bod komen en kijken o.a. naar de talige, stilistische, historische en politieke bijzonderheden van Kunerts gedicht. 
Duur? 1 uur - 1,5 uur  
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom)

Wat? Denk jij onmiddellijk aan siesta en fiesta als het over Spaanse cultuur gaat? Aan flamenco of stierengevechten? In deze workshop ontdekken we aan de hand van audio- en videofragmenten dat de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur veel rijker is dan vaak gedacht. Doorheen de workshop leer je alvast wat Spaanse woordenschat en maak je kennis met de opleiding Spaanse Taal- en Letterkunde!
Duur? 45 - 90 minuten  
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 

Wat? Wat is het verband tussen literatuur en televisieprogramma’s als ‘Expeditie Robinson’ en ‘Lost’? Waarom spreken vakanties op exotische eilanden zo tot de verbeelding?  In deze workshop gaan je leerlingen zelf aan de slag als literatuurwetenschapper. We gaan na hoe de hedendaagse media en de literatuur beïnvloed zijn door Robinson Crusoe, de Engelstalige roman die 300 jaar geleden door Daniel Defoe werd gepubliceerd.
Duur? 45 minuten - 2 uur 
Wanneer? Vanaf oktober tot mei (exact moment samen te bepalen) 
Tool? Teams

Wat? Wat kan letterkunde ons als nuttige kennis bijbrengen, in vergelijking met bijvoorbeeld de taalverwerving? Dat analyseren we door eerst enkele gegevens te bekijken die heel eigen zijn aan de Italiaanse letterkunde. Daarna werpen we een algemeen licht op hedendaagse ontwikkelingen en benaderen we twee werken: een roman van Walter Siti uit de 21ste eeuw en de "Bekentenissen van Zeno" ("La coscienza di Zeno") van Italo Svevo.
Duur? 30-50 minuten 
Wanneer? Vanaf oktober tot juni 
Tool? Samen te bepalen (bijvoorbeeld Teams, Zoom...) 

De workshops in quiz format kunnen zowel fysiek op school als digitaal worden aangeboden. De inhoud van deze workshops is afgestemd op leerlingen uit de derde graad. Schrijf je in via de inschrijvingstab. 

Dezelfde workshop kan per school slechts 1 keer per schooljaar worden aangeboden. Wel kunnen er verschillende workshops na elkaar worden ingepland. Wens je met een grotere groep deel te nemen op hetzelfde moment? Dan kunnen we verschillende parallelworkshops tegelijkertijd aanbieden. We bekijken graag de opties samen met jullie om een mooi programma op maat uit te werken.

"Wurst", "Sauerkraut", "Bier" en "Schlager"? Geef toe, dat kan toch een stuk beter! In deze quiz-workshop leren jouw leerlingen leuke weetjes over de Duitse taal en de rijkdom van de Duitstalige cultuur. We maken een (virtuele) reis door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en gaan zelfs overzee, en vergeten daarbij natuurlijk niet de aanwezigheid van het Duits in België. Na elke vraag krijgen de leerlingen uitleg over het hoe en waarom van het antwoord. Zo worden plezier en inhoud mooi gecombineerd. Om de quiz af te sluiten, ontdekken we samen waarom het studeren van Taal- en Letterkunde Duits een goede zet is.

Taal: Duits en Nederlands

Duur: in samenspraak met de leerkracht

Formaat: digitaal (via Ms Teams)

Deze workshop zal de leerlingen betrekken bij een interactieve quiz gebaseerd op de Italiaanse geschiedenis, literatuur, taal en cultuur. Elke vraag geeft de mogelijkheid voor een uitweiding waarin bepaalde onderwerpen worden uitgediept en uitgelegd. De workshop zal de leerlingen ook de troeven leren kennen van het studeren van een opleiding Italiaans aan de universiteit. Dit zal gebeuren door middel van presentaties van professionals die hun carrière hebben opgebouwd op basis van de kennis van de taal. De workshop wordt afgesloten door middel van een korte vraag- en antwoordsessie waarin de leerlingen hun vragen kunnen stellen.

De workshop kan worden gegeven in het Italiaans, Nederlands, Engels en Frans.

Duur: kan worden aangepast aan de noden van de leerkracht.

 

Wie is Cervantes? Wat heeft het bekende deuntje “La cucaracha” te maken met de Mexicaanse revolutie? In welk Afrikaans land is het Spaans de officiële taal?

Doorheen deze workshop in quiz-formaat leren we figuren en concepten kennen uit de Spaanstalige geschiedenis, taalkunde, literatuur en cultuur. Het interactieve format laat de leerlingen toe om zelf actief mee te denken en zo nieuwe kennis te vergaren. 

Taal: Nederlands – Spaans

Duur: 30 à 50 minuten (aan te passen naargelang de noden van de leerkracht).

Dat Engels de voertaal is in het VK, de VS en Australië wist je waarschijnlijk wel al, maar ook in Zuid-Afrika, Canada, Nigeria en Hong Kong speelt de taal een belangrijke rol. Tijdens deze workshop maken we aan de hand van enkele culturele, literaire en taalkundige uitingen kennis met de Engelstalige wereld. Via een quiz-format word je uitgenodigd om mee actief na te denken waarom en hoe het Engels de wereld veroverd heeft. We reflecteren uiteindelijk kort waarom de studie van de Engelstalige cultuur, literatuur en taalkunde vandaag de dag relevant blijft. 

Taal: Engels

Duur: 1 uur

Formaat: fysiek of digitaal (Zoom of Teams)

Frankrijk is niet alleen het land waarin Voltaire, Zola, de Beauvoir, of andere grootse Franse historische schrijvers en denkers hun “chefs-d’oeuvres” penden, het land van de “joie de vivre” en de “cassoulet”, het is ook van economisch belang voor België. Een goede beheersing van het Frans en inzicht tot de cultuur van de “Francophonie” opent vele deuren bij de Belgische en Europese arbeidsmarkt. Dankzij deze leuke quiz-workshop krijgen jouw leerlingen toegang tot het rijke universum dat de studie van de Franse taalkunde, literatuur en cultuur te bieden heeft. De multiple-choice vragen spitsen zich toe op 5 verschillende thema’s: taalbeheersing, literatuur, taalkunde, maatschappij en cultuur. Na elke vraag krijgen de leerlingen tekst en uitleg bij het juiste antwoord, en de leerling met “het beste Franse taalgevoel” krijgt een winnend certificaat!

Taal: Frans

Duur: 1 uur

Formaat: fysiek of digitaal (Zoom of Ms Teams)

Goed nieuws! De tweede editie van de Talendag van de VUB werd verplaatst naar donderdag 19 mei 2022 en er zijn weer plaatsen beschikbaar. Schrijf dus snel in!  

Het programma van de Talendag kan hieronder worden gevonden.

 • 8u45-9u10: Aanmelding in aula Qd
 • 9u15 – 9u30: Verwelkoming
 • 9u45 – 11u: Workshop 1 lln + Nascholing lkr (“Spraak-en taalstoornissen” Stefanie Keulen) 

Te kiezen uit:

 • Goethe trifft Rammstein (Philipp Bekaert) - D.1.08
 • Escape room Academisch Nederlands (Febe Vandersteene) - D.2.10 + D.2.19
 • Duitse cultuur in het Brussel van de Eerste Wereldoorlog (Mathias Meert) - D.002
 • Aan de slag met Italiaans (Dirk Vanden Berghe) - D.002
 • Spaanse cultuur: meer dan siesta, fiesta (Brenthe Tilburghs) - D.008
 • Literature is dead – long live literature! (Hannah Van Hove) - D.306
 • Vertalen in een digitaal tijdperk: leer werken met vertaalsoftware (Koen Kerremans) - PL11.1.60

 

 • 11u15 – 12u15: Workshop “educatieve master in de talen” (Jill Surmont) - I.2.03
 • 12u15 – 13u15: Middagpauze
 • 13u30u – 14u45: Workshop 2 lln + nascholing 2 leerkrachten (“CLIL in de klas” Jill Surmont & Esli Struys) - I.003

Te kiezen uit:

 • Maori Loanwords (Bastien De Clercq) - D.005
 • Goethe trifft Rammstein (Philipp Bekaert) - D.206
 • Duitse cultuur in het Brussel van de Eerste Wereldoorlog (Mathias Meert) - I.1.03
 • Aan de slag met Italiaans (Dirk Vanden Berghe) - D.008
 • Spaanse cultuur: meer dan siesta, fiesta (Brenthe Tilburghs) - I.1.08
 • Literature is dead – long live literature! (Hannah Van Hove) - E.006
 • Vertalen in een digitaal tijdperk: leer werken met vertaalsoftware (Koen Kerremans) - PL11.1.60
 • Des Gaulois à Macron: le français dans tous ses états (Catharina Peersman) - E.2.13

 

 • 15u – 15u45: Campusrondleiding (verzamelen aan Esplanade - gebouw D)
 • 15u45: Vertrek naar huis

 

Momenteel staat er (nog) geen nieuwe Letteren & Wijsbegeerte-dag gepland. Mocht er alsnog een LW-dag doorgaan, dan brengen we jullie via deze pagina graag op de hoogte!