logo

U bent hier

News about Onderwijs

 • Eind vorig jaar moest de bekende arts en topschaatser Olav Koss door zijn drukke professionele agenda verstek laten gaan voor de plechtige uitreiking van de VUB-eredoctoraten. Maar vandaag, woensdag 1 december 2010, komt de Noor zijn ereteken alsnog persoonlijk in ontvangst nemen aan de Vrije Universiteit Brussel. De overhandiging wordt gevolgd door een bijzondere academische zitting over de sociale meerwaarde van sport.


 • De plannen van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles om samen een reeks meertalige opleidingen te organiseren, krijgt nu concreet vorm onder de noemer Brussels University Alliance. Vanaf het academiejaar 2011-2012 zal een eerste reeks Engelstalige masteropleidingen van start gaan.
 • Blader door het jongste nummer van Akademos (juni 2010) dat uitgebreid stilstaat bij Bruface, de gezamenlijke Brussels Faculty of Engineering van de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles.
 • In december 2009 zagen maar liefst zes opleidingen hun positieve onderwijsvisitatie van 2008 verzilverd in een positief accreditatiebesluit van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De betrokken opleidingen verwerven hierdoor een accreditatie voor een duurtijd van acht academiejaren met ingang van academiejaar 2010-2011:
  • In Kopenhagen zullen de wereldleiders nieuwe afspraken maken om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Het Kyoto-protocol installeerde de CO2- emissiehandel, maar hoe werkt deze juist? Is CO2-reductie überhaupt een goed beleid of hypothekeert het onze toekomstige economische groei? Zijn er dan economisch betere alternatieven om de opwarming van de aarde tegen te gaan? En wat is de houding van China, wereldwijd de grootste CO2-vervuiler?
  • In de aanloop naar het referendum over de omstreden Antwerpse Oosterweelverbinding treden nu donderdag 15 oktober 2009, twee deskundigen van de Vrije Universiteit Brussel met elkaar in debat over de zin en onzin van volksraadplegingen.
  • Het werk van Jean Cocteau is heel veelzijdig. Door het over de grenzen van de genres heen te bestuderen, komt men tot tal van nieuwe inzichten. Om die reden stelde professor in de Franse letterkunde David Gullentops van de Vrije Universiteit Brussel (samen met filosofe Ann Van Sevenant) een DVD samen die niet alleen erg boeiend is voor cultuurliefhebbers, maar bovendien ook een belangrijk stap betekent in de onderwijsvernieuwing.
  • Kinderen hoeven echt niet meer te wachten tot ze twaalf jaar zijn om hun eerste fysicales te krijgen. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ ontwikkelt de cel Wetenschapscommunicatie van de Vrije Universiteit Brussel samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst van de stad Gent een spel rond het thema ruimtevaart. Dit spel zal worden verspreid in scholen in heel Vlaanderen en Brussel.

   Oma
  • Op 1 april jl. is de Wet van 31 januari 2009 betreffende de Continuïteit van Ondernemingen in werking getreden. Het belang van dit vernieuwde juridische instrumentarium voor het herstel van ondernemingen in moeilijkheden kan, in de gegeven economische omstandigheden, niet onderschat worden. Daarom hebben de rechtsfaculteiten van de Vrije Universiteit Brussel, de universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de K.U.Leuven gezamenlijk het initiatief genomen voor de organisatie van een studiedag die de eerste ervaringen met de toepassing van deze wet wil duiden en evalueren.
  • De Bachelor en Master in de Politieke Wetenschappen evenals de Bachelor en Master in de Sociologie, ingericht door de faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Solvay Business School, zagen hun positieve onderwijsvisitatie van voorjaar 2007 onlangs verzilverd in een posit

  Pagina's