logo

U bent hier

News about onderzoek

  • De psychologische en seksuele gezondheid in onze gevangenissen kan een stuk beter. Seksualiteit is een cruciaal onderdeel van ons welzijn, maar blijft te vaak onderbelicht. Dat stellen VUB-professor Johan Vansintejan en Dokter Glenn Boulanger na een rondvraag in 10 Belgische gevangenissen.  Meer dan een kwart van de gedetineerden zegt dat hij niet zou praten over seksuele problemen of misbruik. Hierdoor krijgen de gevangenen vaak niet de hulp die ze nodig hebben. Dr.
  • Uit onderzoek van de Queen’s University in Canada blijkt dat vecht-metaforen zoals ‘overwinnen’ en ‘vechten’ geen positieve impact hebben op kankerpatiënten. Het geeft kankerpatiënten namelijk het idee dat de genezing van hen afhangt. Ook Jacques De Grève, oncoloog bij het UZ Brussel, verkiest neutrale taal tegenover patiënten. “Als oncoloog wil je de ziekte ook echt overwinnen. Maar dat gaat over iets anders dan de ingesteldheid van de patiënt.” Toch lijken dergelijke termen niet per se slecht. “Dat is om de samenleving te mobiliseren voor de zaak.” Lees meer op nieuwsblad.be (+). 
  • HOST-historica Marjolein Schepers roerde zich in het debat over de omstreden "oprotwet" in Duitsland. “Of je gaat werken, of je wordt buitengepest. Die wet dreigt als voorbeeld te dienen voor België en andere Europese landen.

  • Vandaag verscheen in de Vlaamse Scriptiekrant een artikel over de dubbele masterproef van computerwetenschapster en fysica Hannah Pinson. Dat staat te lezen op de EOS-website. De Agoriaprijswinnares wist met haar dubbele masterproef over neuronen en artificiële intelligentie een nominatie voor de EOS-prijs 2018 te strikken. Het artikel zal vanaf deze week toegankelijk zijn in alle Vlaamse bibliotheken. 
  • Professor Marinee Chuah van de VUB coördineert een onderzoeksprogramma naar gentherapie voor mensen met hartziekten. Met het project is vijftien miljoen euro gemoeid en er doen dertien internationale partners aan mee.   read more on VUB Today
  • Een bedrijf succesvol houden, vereist een maniakale toewijding gedurende 24 uur per dag. Dat zegt VUB-marketingexpert Fons Van Dyck aan het magazine Trends. Hij heeft van zijn doctoraat een boek -De onsterfelijke onderneming- gemaakt en toont aan dat een succesvol bedrijf runnen geen evidentie is. Zo worden sommige bedrijven honderd jaar oud, andere bedrijven gaan snel en geruisloos ten onder. Hij licht met Apple als bedrijfscase toe wat een bedrijf onsterfelijk maakt. Lees meer op knack.be (+).
  • VUB-rector Caroline Pauwels en Pieter De Leenheer, medeoprichter van de enige Belgische unicorn, Collibra, kondigen vandaag hun plannen voor de oprichting van een gezamenlijk AI-onderzoekscentrum aan. Dit multidisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksinstituut zal nauw samenwerken met de industrie. De Vrije Universiteit Brussel roept ook op tot een Europees AI-initiatief voor het Algemeen Belang. Dit onderzoeksplatform moet een verantwoordelijke en democratische toepassing van artificiële intelligentie in de diverse geledingen van de samenleving aanmoedigen.
  • ‘Nieuwe proffen aan UGent krijgen beurs van 200.000 euro’, kopt de krant De Morgen. Over de VUB: ‘De collega’s van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontvangen al sinds 2011 een soortgelijke startkrediet voor startende proffen, zij het beperkter. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro dat initieel enkel gold voor vrouwelijke proffen zonder VUB-diploma. Gaandeweg werd het krediet uitgebreid, eerst naar alle startende proffen en sinds vorig jaar naar iedereen die ook halftijds aan de VUB begint te werken.’ 
  • Artificiële intelligentie bepaalt wat je te zien krijgt op Facebook en in Google. Algoritmes voorspellen waar criminaliteit zal plaatsvinden, wie vervroegd mag vrijkomen uit de gevangenis en wie een lening krijgt. Die voorspellingen komen met risico’s. De beslissingen van autonome auto’s kunnen levens kosten. We moeten ons dringend bezinnen over de implicaties. Hoe zorgen we ervoor dat computers de juiste beslissingen nemen? Wat kan, en vooral, wat niet?  
  • Door het klimaat in het verleden te bestuderen komt men meer te weten over klimaatveranderingen in het heden en in de toekomst. Geologen gebruiken voor deze reconstructies normaal gezien fossielen, ijskernen of sedimenten. Voor zijn doctoraat onder begeleiding van prof. dr. Philippe Claeys gebruikte Niels de Winter echter ook moderne schelpen van oesters en mosselen en tanden van geslachte paarden.

Pagina's