logo

U bent hier

News about onderzoek

  • Vandaag verscheen in de Vlaamse Scriptiekrant een artikel over de dubbele masterproef van computerwetenschapster en fysica Hannah Pinson. Dat staat te lezen op de EOS-website. De Agoriaprijswinnares wist met haar dubbele masterproef over neuronen en artificiële intelligentie een nominatie voor de EOS-prijs 2018 te strikken. Het artikel zal vanaf deze week toegankelijk zijn in alle Vlaamse bibliotheken. 
  • Professor Marinee Chuah van de VUB coördineert een onderzoeksprogramma naar gentherapie voor mensen met hartziekten. Met het project is vijftien miljoen euro gemoeid en er doen dertien internationale partners aan mee.   read more on VUB Today
  • Een bedrijf succesvol houden, vereist een maniakale toewijding gedurende 24 uur per dag. Dat zegt VUB-marketingexpert Fons Van Dyck aan het magazine Trends. Hij heeft van zijn doctoraat een boek -De onsterfelijke onderneming- gemaakt en toont aan dat een succesvol bedrijf runnen geen evidentie is. Zo worden sommige bedrijven honderd jaar oud, andere bedrijven gaan snel en geruisloos ten onder. Hij licht met Apple als bedrijfscase toe wat een bedrijf onsterfelijk maakt. Lees meer op knack.be (+).
  • VUB-rector Caroline Pauwels en Pieter De Leenheer, medeoprichter van de enige Belgische unicorn, Collibra, kondigen vandaag hun plannen voor de oprichting van een gezamenlijk AI-onderzoekscentrum aan. Dit multidisciplinaire en interuniversitaire onderzoeksinstituut zal nauw samenwerken met de industrie. De Vrije Universiteit Brussel roept ook op tot een Europees AI-initiatief voor het Algemeen Belang. Dit onderzoeksplatform moet een verantwoordelijke en democratische toepassing van artificiële intelligentie in de diverse geledingen van de samenleving aanmoedigen.
  • ‘Nieuwe proffen aan UGent krijgen beurs van 200.000 euro’, kopt de krant De Morgen. Over de VUB: ‘De collega’s van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) ontvangen al sinds 2011 een soortgelijke startkrediet voor startende proffen, zij het beperkter. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro dat initieel enkel gold voor vrouwelijke proffen zonder VUB-diploma. Gaandeweg werd het krediet uitgebreid, eerst naar alle startende proffen en sinds vorig jaar naar iedereen die ook halftijds aan de VUB begint te werken.’ 
  • Artificiële intelligentie bepaalt wat je te zien krijgt op Facebook en in Google. Algoritmes voorspellen waar criminaliteit zal plaatsvinden, wie vervroegd mag vrijkomen uit de gevangenis en wie een lening krijgt. Die voorspellingen komen met risico’s. De beslissingen van autonome auto’s kunnen levens kosten. We moeten ons dringend bezinnen over de implicaties. Hoe zorgen we ervoor dat computers de juiste beslissingen nemen? Wat kan, en vooral, wat niet?  
  • Door het klimaat in het verleden te bestuderen komt men meer te weten over klimaatveranderingen in het heden en in de toekomst. Geologen gebruiken voor deze reconstructies normaal gezien fossielen, ijskernen of sedimenten. Voor zijn doctoraat onder begeleiding van prof. dr. Philippe Claeys gebruikte Niels de Winter echter ook moderne schelpen van oesters en mosselen en tanden van geslachte paarden.
  • “Te veel kernenergie heeft ons energiegebruik dertig jaar scheefgetrokken, met verspilling tot gevolg.” Dat schrijven Gilbert Eggermont, professor kernenergie aan de VUB, samen met collega Erik Claes, onderzoeker ethiek en filosofie van technogie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Volgens het duo zijn de nieuwe reactoren veiliger geworden, maar wel te grootschalig. Een teveel aan kernenergie zou ons technologisch kwetsbaar maken. Het staat bovendien in contrast met de evolutie van slim en kleinschalig.
  • De rectoren van alle Vlaamse universiteiten willen een herijking van de Bijzondere Onderzoeksfondsen. De redenen daarvoor zetten ze uiteen in een gezamenlijk opiniestuk van de VLIR, de Vlaamse Interuniversitaire Raad. Het opiniestuk verscheen in De Tijd van vandaag, en staat te lezen op de site van de VLIR. U kunt het hieronder lezen.
  • Met twee hittegolven en een zeer lange droge periode staat de zomer van 2018 bij veel mensen in het collectief geheugen gegrift. De droogte bleef niet zonder gevolgen, want er werden in heel Vlaanderen waterbesparende maatregelen afgekondigd. Door de klimaatveranderingen zullen dergelijke zomers zich vaker voordoen, maar de provincie Limburg wil zich hier alvast tegen wapenen. De provincie zal daarom samenwerken met de VUB, KU Leuven en de bodemkundige dienst van België om het watersysteem in kaart te brengen. De vraag en aanbod van water wordt onder andere onder de loep genomen. 

Pagina's