Brutus zoekt student-tutoren

Ben jij maatschappelijk geëngageerd, gebeten door onderwijs of op zoek naar een zinvolle bijverdienste? Heb je twee uurtjes vrije tijd per week op overschot? Heb je goesting om scholieren die het moeilijk hebben op school te ondersteunen en zelf heel wat ervaring op te doen? Dan is BRUTUS de ideale projectmatch made-in-heaven voor jou!

Brutus?

BRUTUS is een tutoringproject van de Vrije Universiteit Brussel dat wil bijdragen aan gelijke onderwijskansen.

In het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs zijn er grote groepen kansarme, vaak anderstalige leerlingen met een migratieachtergrond die moeilijkheden ervaren bij hun leer- en ontplooiingsproces (kennis, vaardigheden, attitudes). Zij hebben hierdoor minder kansen om een diploma secundair onderwijs te behalen. Ook is er een moeilijkere doorstroom van deze leerlingen naar het hoger onderwijs. Dit leidt tot ongelijke onderwijskansen.

Ben jij diegene die deze leerlingen een ruggensteun wil bieden?

Tijd voor actie!

BRUTUS biedt een win-win: terwijl je leerlingen ondersteunt, leer je zelf ook op vele vlakken bij. Klaar om je te laten verrijken door een project met een écht stevige toegevoegde waarde? BRUTUS en de Brusselse scholieren hebben je nodig! Klik op de banner en neem contact op.

Brutus heeft je nodig!

Wil jij je als VUB-student engageren? Wil je Brusselse jongeren via tutoring ondersteunen? 

Dan zoekt BRUTUS jou!

Jouw engagement
 • Twee uur per week van je tijd op 1 vaste dag na de schooluren gedurende min. 1 semester uitgezonderd examen- en vakantieperiodes.
 • Je sociaal engagement 
 • Je ondersteuning bij tekorten (kennis / vaardigheden / attitudes) voor 1 vak dat je zelf goed beheerst.
 • Je bereidheid om je te verplaatsen naar de Brusselse school
 • Je engagement gedurende min. 1 semester (voorwaarde: min. 1e bachelorjaar afgerond) 
What's in it for you?
 • Je doet praktijkervaring op in een maatschappelijk zinvol project hetgeen ook op je CV positief staat.
 • Je versterkt je sociale en pedagogisch-didactische skills. 
 • Je volgt een gratis vooropleiding over tutoring 
 • Je kan rekenen op begeleiding van een mentor. 
 • Je doet tutoringervaring op in de specifieke Brusselse meertalige en multiculturele onderwijscontext.
 • Je ontvangt een vrijwilligersvergoeding van €30 per twee uur en een getuigschrift.

Inschrijven

Zij gingen je voor

*Als Urban Engaged University roepen we onze VUB-community op om mee te bouwen aan een betere wereld via maatschappelijk engagement. Op het platform “De Wereld Heeft Je Nodig”  verzamelt de VUB maatschappelijk zinvolle projecten, waar studenten, medewerkers, alumni en sympathisanten rond kunnen samenwerken. Deze projecten vertegenwoordigen de universiteit niet. De initiatieven en communicatie zijn voor rekening van de organisatoren van het project, en vertolken geen standpunt van de universiteit.