Gelijke kansen voor ieder kind dankzij Tada

Droomde jij als kind ook wel eens weg over wat je later wilde worden? Business(wo)man, kapper, advocaat of sterrenchef, the sky is the limit! Maar om die dromen waar te maken moeten de juiste handvaten aangereikt worden aan ieder kind. TADA toont kinderen uit sociaal-economisch kwetsbare wijken in Brussel wat hun mogelijkheden zijn en dat geen uitdaging hun te groot hoeft te zijn! 

Toekomstatelier de l’avenir of TADA is een weekendschool die op zaterdagen doorheen het hele schooljaar kinderen van tien tot veertien jaar de kans wil geven hun interesses en competenties te ontdekken en ontplooien. Advocaten, bakkers, leerkrachten en professionelen van elke stiel stellen hun beroep voor zodat de jongeren een beeld krijgen van wat ze precies inhouden. Dit moet ervoor zorgen dat ze ontdekken wat hun passies en talenten zijn en waar ze later verder in willen gaan. Wanneer ze gemotiveerd worden hun skills te ontwikkelen betekent dat natuurlijk ook een grote boost voor het zelfvertrouwen van de jongeren. 

Ieder kind verdient de kans zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten, ook zij die komen uit de meer kwestbare wijken van onze hoofdstad. TADA organiseert de interactieve lesdagen in scholen uit Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, wijken die sociaal-economisch kwetsbaar zijn en weinig toekomstperspectief bieden. Brussel neemt hier een voorbeeld aan een initiatief uit het Nederlandse Utrecht uit 2012 waarbij een weekendschool opende om kansarme jongeren te helpen. Het is belangrijk sociale ongelijkheid te bestrijden en alles begint bij het onderwijs! 

Wat kun jij doen om te helpen? Iedere week zijn er al meer dan 600 kinderen die deelnemen en het is belangrijke dat alles vlotjes kan blijven verlopen. TADA heeft iedere zaterdag zo’n 100 vrijwilligers nodig om uitstappen naar reclamebureaus, bedrijven, rechtbanken, enzovoort te begeleiden. Dus maakt het idee om jongeren met weinig toekomstperspectief te activeren en mee te bouwen aan een inclusieve samenleving je helemaal enthousiast? Dan heeft TADA jouw hulp nu nodig!

Meer info 

Vacature

Jij 
  • Bent geduldig en werkt graag met jongeren 
  • Bent begaan met sociale gelijkheid en inclusiviteit 
  • Hebt zin om je tutoring skills te ontplooien 
What’s in it for me? 
  • Je bouwt mee aan een inclusieve samenleving 
  • Je helpt jongeren met het ontplooien en ontdekken van hun talenten  
  • Je ontwikkelt je tutoring skills 

Inschrijven

Contactgegevens

Projectleider: Annemie Duquet 

E-mail: Annemie@toekomstatelierdelavenir.com

TEL: 027810032

*Als Urban Engaged University roepen we onze VUB-community op om mee te bouwen aan een betere wereld via maatschappelijk engagement. Op het platform “De Wereld Heeft Je Nodig”  verzamelt de VUB maatschappelijk zinvolle projecten, waar studenten, medewerkers, alumni en sympathisanten rond kunnen samenwerken. Deze projecten vertegenwoordigen de universiteit niet. De initiatieven en communicatie zijn voor rekening van de organisatoren van het project, en vertolken geen standpunt van de universiteit.