De ECHW buigt zich over onderzoek binnen de sociale wetenschappen; onderzoek waarbij menselijke deelnemers betrokken zijn en dat buiten het toepassingsgebied valt van de wet inzake experimenten op de menselijke persoon. 

Telefoon: