De ECDMM verleent ethisch advies en algemene steun voor onderzoek met dubbele technologieën (technologieën met zowel civiele als militaire toepassingen), militair onderzoek en onderzoek met potentieel voor verkeerd gebruik.