2022_Campusplan_Etterbeek_VUB

Wandelroutes

Om te voet je weg te vinden op en rond de campussen kan je gebruik maken van de campusplannen.

Op de fietskaart van het Brussels Gewest vind je een handig overzicht van wandelroutes, verkeersluwe zones en de Groene Wandeling, een prachtig afgebakend traject van meer dan 63 km binnen het gewest waarlangs fietsers en voetgangers verschillende parken en natuurgebieden kunnen doorkruisen.

Deze kaarten zijn op onze campussen te verkrijgen bij:

Beschadigde voetpaden of wegen?

In Brussel kan je gebreken aan wegen, fiets- en voetpaden melden via Fix My Street.

2022_Verkeersbord_Verkeerswerken_S_1933429607