Praktisch

donderdag, 30 november, 2023 - 12:30 tot 13:30
Online
30
Inschrijving tot 

Zelfbeschadiging bij 60-plussers: 

Ondanks de hoge suïcidecijfers onder 60-plussers wereldwijd – en tevens in Vlaanderen – werd tot op heden weinig onderzoek uitgevoerd naar een van de belangrijkste voorlopers van suïcide, met name zelfbeschadiging. Nochtans zou meer inzicht hierin praktijkmedewerkers de mogelijkheid geven om vroeger te kunnen ingrijpen in het ontwikkelen van een suïcidaal proces. Lisa Van Hove wil deze lacune dichten door in haar doctoraatsonderzoek hierop in te zoomen. Dit doet ze aan de hand van een systematische literatuurreview, interviews met experts in de Vlaamse ouderenzorg en een grootschalige vragenlijststudie bij 60-plussers in verscheidene settings (i.e., thuiswonenden, woonzorgcentra, psychiatrische centra en de palliatieve zorgomgeving). Tijdens deze sessie licht zij haar huidige bevindingen toe en reikt zij handvatten aan om hiermee om te gaan als formele en informele zorgverlener.   

Spreker: Lisa Van Hove

Wil je deelnemen aan alle komende BRUCCpro expertsessies van dit academiejaar? 

Voor een éénmalig bedrag van 90 euro kan dat! 

Bekijk ons volledig programma en schrijf je via https://brucc.webhero.be/nl/bruccpro-expertsessies  

Op de hoogte blijven van ons opleidingsaanbod kan via de BRUCCpro Nieuwsbrief

Registratie

Statusbericht

Sorry… This form is closed to new submissions.