Praktisch

vrijdag, 30 september, 2022 - 15:00 tot 17:00
Auditoire Charles de la Vallée Poussin (CYCL01)
UC Louvain

Openbare verdediging tot het behalen van de academische graad van Doctor in de Wetenschappen van de heer Hesham El Faham. 
Public defense to obtain the academic degree of Doctor in Sciences of Mr. Hesham El Faham. 

Promotors: Prof. dr. Jorgen D'Hondt, Dr. Andrea Giammanco

Gezamenlijk doctoraat met UC Louvain / Joint PhD with UC Louvain