Op 1 oktober 1973 mogen de eerste studenten de kleurrijke studentenhuizen op de campus van de VUB betrekken. Het studentendorp, zoals de studentenhuizen of -homes ook wel worden genoemd, is van de hand van de architect Willy Van Der Meeren. Hij gebruikte prefabmaterialen, waardoor in hoog tempo 352 studentenkamers op de campus werden gezet. Bij het uitwerken van de studentenwoningen had Van Der Meeren vooral de noden van de studenten in het achterhoofd. Zo werden willekeurige gangen, paadjes en trappen toegevoegd aan het ontwerp – volgens de overlevering met de bedoeling studenten hun weg te laten vinden, maar de Rijkswacht te laten verdwalen in het labyrint. Ook de kleuren van de koten – geel, blauw, grijs en rood – zorgden ervoor dat studenten hun weg zouden vinden. Enkele jaren later, in 1978, werd aan de vier kleuren nog groen toegevoegd.

Een universiteit is altijd in verandering en in 2016 werd besloten dat de campus een facelift nodig had. Dat jaar werden de eerste units met de grond gelijkgemaakt om ruimte te maken voor het vernieuwde zwembad. Hoewel in eerste instantie alle koten zouden verdwijnen, is er nu gekozen om een deel van de koten een andere invulling te geven. Enkele units worden nu bijvoorbeeld gebruikt door het Circular Retrofit Lab, dat de mogelijkheden onderzoekt om de principes van circulair bouwen toe te passen op een bestaand gebouw, of door het WVDM Living Lab dat innovatieve renovatiestrategieën wil uitwerken, rekening houdend met verschillende parameters zoals erfgoedwaarde, milieu-impact en kostprijs.

Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven geeft ruime aandacht.