De Vrije Universiteit Brussel start in 2023 met de bouw van een Vechtsportexpertisecentrum (VEC) op de Campus in Etterbeek. Brusselse vechtsportverenigingen zullen er kunnen trainen en krijgen daarbij begeleiding van VUB-experten. Ook de Vlaamse Boks Liga zal in het VEC haar topsportwerking organiseren. In het centrum komen voorts academische functies voor onderwijs en onderzoek. Het centrum is mee mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het Vlaamse sport- en Brusselbeleid. Vechtsporten zijn belangrijk voor het realiseren van sociale impact voor de Brusselse jongeren.

Tekort aan kwaliteitsvolle vechtsportinfrastructuur in Brussel

Een studie van Perspective Brussels en VGC sport wees uit dat er een tekort is aan kwaliteitsvolle vechtsportinfrastructuur in het Brusselse. De vele vechtsportwerkingen dienen vaak te trainen in kleine turnzaaltjes van scholen of in andere ruimtes die niet geschikt zijn.

Het VEC zal hierop inspelen met twee vechtsportzalen die samen of afzonderlijk gebruikt kunnen worden met een kleine tribune. De ene ruimte wordt uitgerust met een vaste en mobiele boksring en bokszakken, de andere met matten voor vechtsporten zoals onder meer judo, karate en taekwondo. De vechtsportruimtes worden aansluitend op de bestaande sportinfrastructuur van VUB gebouwd, wat maakt dat parkeerplaatsen, douches, kleedkamers en de balie gedeeld kunnen worden.

Populaire vechtsporten als sociale hefboom voor jongeren

Onder de koepelterm ‘vechtsporten’ vallen veel verschillende disciplines en vooral de hardere varianten zijn erg populair bij jongeren. Vaak zijn het ook jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien die de sporten beoefenen. In Brussel zijn er verschillende organisaties die werken met jongeren en die vechtsporten expliciet inzetten als een middel voor het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen. Uit onderzoek blijkt immers dat vechtsporten een goede manier zijn om jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie niet alleen te bereiken, maar ook te ondersteunen en te versterken in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling op verschillende domeinen (zoals vrije tijd, school én werk). Het realiseren van die sociale meerwaarde gebeurt niet vanzelf: clubs of jeugdwerkingen die er op inzetten, moeten gerichte methodieken en werkvormen hanteren.

De onderzoeksgroep ‘Sport & Society’ van VUB doet sinds jaren onderzoek naar de sociale meerwaarde van sport en hoe die geoptimaliseerd kan worden. De onderzoeksgroep zal, samen met andere VUB-wetenschappers, instaan voor specifieke begeleiding en vormingsprogramma’s voor de organisaties die in het VEC zullen werken en op die manier jongeren beter kunnen helpen en versterken.

Vlaamse overheid en Vlaamse Boks Liga geven aanzienlijke financiële boost aan het VEC

Voor de realisatie van het Vechtsportexpertisecentrum is een budget van 4 miljoen euro voorzien. De Vlaamse overheid kende, vanuit het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur in juli 2021, een bedrag van 725.000 euro toe voor het project. Vlaams minister van Sport Ben Weyts zegt daarover het volgende: “Dit past in onze Sportspurt: een grote inhaalbeweging voor meer én meer kwaliteitsvolle sportinfrastructuur in heel Vlaanderen. ​ We trekken daarvoor in totaal € 185 miljoen uit. Met hedendaagse infrastructuur dichterbij huis maken we sport – en in dit geval dus vechtsport – toegankelijker en aantrekkelijker voor een breed publiek. Hele mooie samenwerking met de VUB, die ook hun expertise inbrengen”.

Via de middelen van het Vlaams Brussel Fonds krijgt het VEC daarnaast nog een aanvullende subsidie van 700.000 euro. Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle wijst op het belang van het Vechtsportexpertisecentrum voor de Brusselse jeugd: “Vechtsporten hebben een grote aantrekkingskracht voor jongeren. Door het VEC te ondersteunen, willen we zorgen dat de vechtsportwerkingen in zo goed mogelijke infrastructuur kunnen trainen en dat ze door VUB-experten ondersteund worden om hun sociale doelstellingen met en voor de Brusselse jongeren te realiseren”.

Ook de Vlaamse Boks Liga is een belangrijke partner in het project. Zij brengen 250.000 euro in en zullen in het VEC hun nationale trainingen geven en top- en jeugdteams opleiden. De aanwezigheid van andere sportieve infrastructuur en expertise op de VUB-campus is bovendien een meerwaarde voor hen.

De VUB zorgt met academische middelen en middelen van Beheer Sport voor de resterende financiering van het VEC-project.