Caroline Pauwels spreekt dankwoord uit (foto: Babeth Albert)

Tijdens een druk bijgewoond event op zaterdag 9 oktober kreeg VUB-rector Caroline Pauwels de 71ste Arkpijs van het Vrije Woord toegekend. De uitreiking vond plaats in het vernieuwde Herman Teirlinckhuis in Beersel. Caroline Pauwels kreeg de prijs voor haar inzet voor onder andere een grotere en meer interculturele toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het breed toegankelijk maken van wetenschapsinformatie. 

Caroline Pauwels vindt de uitreiking een hele eer. “Zonder het vrije woord is er geen dialoog of debat mogelijk,” zegt ze. “Snoer je anderen de mond dan dreigt verwijdering en polarisatie. Als we elkander de mogelijkheid geven het woord te nemen, dan kunnen we de wereld vooruit helpen. Laten we ieders woord horen, laten we iedereen uit de schaduw halen.”

Een traditie van 70 jaar 
De Arkprijs van het Vrije Woord is een symbolische prijs die in 1951 in het leven werd geroepen door Herman Teirlinck en de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift om te verhinderen dat ideologische bekrompenheid de vrijheid van meningsuiting en denken zou inperken. Hij wil die personen voor het voetlicht brengen die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken.

De eerste Arkprijs van het Vrije Woord was voor Christine D’Haen. De dichteres kreeg in 1951 de prijs voor haar Gedichten. 70 jaar later komt met Caroline Pauwels opnieuw de eer toe aan een vrouw. Andere laureaten die Caroline Pauwels voorgingen, waren onder andere Hugo Claus, Stefan Hertmans, Tom Lanoye en recentelijker GAL, Anuna De Wever en Kyra Gantois. Vorig jaar won Jozef Deleu.

Boek
Tijdens de uitreiking van de prijs mocht Caroline Pauwels ook een boek in ontvangst nemen. De publicatie draagt de titel ‘Een geboeide waarheid erkennen wij niet’ en is een collectie van huldebijdragen aan haar persoon door wetenschappers, vrienden en collega’s. Op het voorplat prijkt een cartoon van ZAK, de artiestennaam van Jacques Moeraert, die in 2000 zelf de Arkprijs ontving. Het boek is niet te koop.