Onderwijsdeskundigen van de VUB vragen aandacht voor de positieve ontwikkelingen in de lerarenopleiding.  In de media komt de afgelopen tijd het beeld naar boven dat deze opleidingen van miserabele kwaliteit zouden zijn. Jetske Strijbos, Els Consuegra, Joost Vaesen, Inge Placklé, Tim Duerinck en Wim Keyaerts, schreven een opiniebijdrage voor het weekblad Knack waarin ze duidelijk maken dat de opleidingen juist enorm zijn verbeterd.

In 2019 gaf de overheid groen licht voor educatieve masteropleidingen aan de VUB. Daarmee werd een tijdperk afgesloten waarin een leraar zonder gedegen voorbereiding voor de klas kon komen te staan. Jaarlijks verwerven ongeveer tweeduizend universiteitsstudenten diepgaande expertise op masterniveau in vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Recente onderzoeksresultaten tonen aan dat wanneer leraren zich grondig voorbereiden op de lesgeeftaak, specifiek gericht op de doelgroep en vakgebied, ze beter presteren, meer voldoening ervaren en minder snel het onderwijs verlaten.

De VUB-lerarenopleiding herkent de uitdagingen, maar benadrukt dat deze de afgelopen jaren aanzienlijk zijn aangepakt en verbeterd. Een visie die ook wordt bevestigd door de visitatiecommissies. Belangrijk is de integratie van theorie en praktijk, waarbij kleine reflectiegroepen aan de universiteit ervoor zorgen dat studenten theoretische inzichten direct kunnen toepassen in stages of lesopdrachten. Daarin worden ze ondersteund door mentoren, begeleiders en medestudenten.

Bovendien heeft de overheid inspanningen geleverd voor een betere kwaliteit, zoals de lerarenbonus, waardoor LIO-studenten gedeeltelijk worden vrijgesteld van hun lesopdracht om de lerarenopleiding te volgen met behoud van hun loon. Deze maatregelen maken de overstap naar het onderwijs aantrekkelijker en de combinatie van opleiding en werk haalbaar, vooral in Brusselse scholen.

De volledige bijdrage kan je lezen in het artikel van Knack.