De drie scenario's tonen wat er zou gebeuren als er tien, twintig of dertig procent minder gemeenteraadsleden en schepenen zouden zijn. Dit zou niet meteen grote gevolgen hebben wat de toegang en vorming van de gemeenteraad en het schepencollege betreft. Wat wel in het oog springt is dat de scenario's financiële voordelen bieden, maar vooral dat Nederlandstaligen het beduidend moeilijker krijgen om verkozen te worden. Hiervoor blijkt een oplossing te zijn volgens VUB-onderzoeker Kris Deschouwer: "Om Nederlandstaligen meer kansen te geven, zijn er technische oplossingen". 
 
Ontdek alle scenario's met hun bijhorende gevolgen en voordelen in het artikel van Bruzz