Op 4 augustus 2022 overleed VUB ererector Paul De Knop.  Collega’s, oud-studenten, mensen die met hem mochten samenwerken, vrienden, kennissen... : voor velen was Paul een inspirator, een icoon, een warme persoonlijkheid die beroerde met zijn optimisme en gedrevenheid. Dat blijkt ook uit de vele eerste reacties op zijn overlijden.  

Karsten De Clerck, Voorzitter Raad van Bestuur VUB: “We verliezen niet alleen een icoon van de VUB, die op bestuurlijk, financieel en academisch niveau de universiteit enorm heeft opgetild. We verliezen ook een sterke persoonlijkheid met een groot, warm hart. De VUB heeft heel veel aan Paul te danken. Zijn snelle denken, zijn dynamiek, zijn veelzijdigheid. Steeds met de VUB begaan ook, ook na zijn rectorschap en tijdens zijn ziekte. We zullen hem enorm missen.”   

Jan Danckaert, rector VUB: “We gaan Paul enorm missen. Zijn drive, zijn werklust en optimisme, zijn passie voor de VUB. Tot op het laatst zette hij zich in. Hij heeft het fundament gelegd waarmee de VUB toekomstbestendig is gemaakt en verder kan groeien. Zijn overlijden stemt mij en de VUB-gemeenschap enorm verdrietig.” 

Prof. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel: “De legacy van Paul is indrukwekkend. Niet alleen als academicus, hoogleraar en rector, maar ook en vooral als mens heb ik Paul leren kennen en waarderen. Ik heb zelden iemand met zulke wilskracht en voluntarisme weten omgaan met zijn uiteindelijk ongeneeslijke ziektes. Mede daardoor, is zijn band met het UZ Brussel en haar diverse initiatieven op vlak van klinisch wetenschappelijk onderzoek, fundraising en innovatie zo intens geworden. We verliezen niet alleen de prorector, maar ook een hechte vriend.”

Prof. Evert Zinzen, Decaan Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie VUB: “Wat een strijd heb jij gevoerd! Zoals we je kenden probeerde je met al je enthousiasme en positivisme ook dit "dossier" tot een goed einde te brengen. De kansen lagen echter te slecht. We nemen afscheid van jou met mooie maar ook minder mooie herinneringen. We waren het niet altijd eens en dat botste soms maar het wederzijdse respect bleef wel intact! Veel sterkte aan je familie en naasten want naast de professionele Paul verliezen zij een man, papa, grootvader! We zullen hem missen. Zoals Bram Vermeulen zong: "ik ben pas dood als je mij vergeten bent" kan ik stellen dat jij nog lang niet dood bent in onze gedachte!” 

Prof. Dirk Devroey, Decaan Geneeskunde en Farmacie VUB: “De VUB verliest met Paul De Knop niet alleen een groot academicus maar ook een gedreven bestuurder en ondernemer. Maar boven alles was Paul een warme collega die kankeronderzoek steunde en de rol van de patiënt met kanker een plaats gaf. Veel sterkte aan zijn familie en vrienden. “ 

Patrick Van Kerckhove, erefellow VUB: “Een rector met een hart voor de VUB en het GO!. Een manager die op het gepaste ogenblik de leiding kreeg over de VUB om het voluntarisme ook wat bedrijfsmatige fundering te geven. Een niet altijd dankbare maar o zo noodzakelijke taak. Ook in het GO! was Paul geen backbencher. Hij was niet bang om knopen door te hakken. Dankzij Paul zijn steen werd de loop van VUB en GO! ten goede bijgestuurd. Dank daarvoor!”  

Jimmy Van Moer, Algemeen Directeur Green Energy Park vzw: “We verliezen een groots man die we hard zullen missen. We kunnen terugblikken op de vele inspirerende momenten die hij ons heeft bezorgd en zijn oprecht dankbaar voor zijn onvoorwaardelijke steun. Zijn droom mogen verwezenlijken, is een grote eer voor ons. Onze innige deelneming aan zijn familie en vrienden.” 

Sport Vlaanderen: “Naast zijn carrière bij de VUB had Paul De Knop ook een sterke impact op het (top)sportbeleid van Vlaanderen. Rust zacht, Paul. Sterkte aan familie, vrienden en oud-collega's." 

Herman Van Goethem, rector UAntwerpen: “Met ontroering denk ik terug aan de warme, innemende en charmante man die Paul was. Een scherpe geest, met visie, die mensen samenbracht en verbond, en die met mild leiderschap zijn universiteit verder heeft uitgebouwd. De wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen wekte terecht grote bewondering. Mijn oprechte deelneming aan de hele VUB, en vooral ook aan Mevrouw De Knop, kinderen en kleinkinderen. Moge de vriendschap van zovelen en de herinnering aan al het mooie dat hij heeft verwezenlijkt en waarvoor hij stond, hen tot steun zijn.” 

Luc Sels, rector KULeuven: “Een joviaal en oprecht man, Paul De Knop. Een rector die de samenwerking met KULeuven een warm hart toedroeg. Veel sterkte aan familie en vrienden, en aan de vele VUB-ers die ongetwijfeld bijzondere herinneringen aan Paul zullen koesteren.” 

Rik Van De Walle, rector UGent: "Een bijzonder stijlvolle, warme, getalenteerde en gedreven man is heengegaan. Het was een voorrecht hem te mogen kennen. Zijn aanmoedigende berichtjes, ook wanneer hij het zelf erg zwaar had, zal ik nooit vergeten. Dank voor wie en hoe je was, Paul.” 

Sven Gatz, Brussels Minister van het Nederlandstalig Onderwijs: “Mijn gedachten gaan naar Paul De Knop & familie. Academicus-ondernemer, zoals hij zichzelf terecht omschreef. Hij tilde de VUB infrastructureel als rector op. Selfmade man. Toffe vent. Sterke sporter ook. Speelde nog samen met Juan Lozano bij de Uefa-juniors.” 

Caroline Gennez, voorzitter Universitaire Associatie: “Ik leerde Paul begin deze eeuw kennen. Hij, de visionaire doener, sportief én academisch, politiek achter de schermen. Ik, het jonge parlementslid met een passie om de wereld te verbeteren én met de sport te beginnen. Onze paden kruisten wel eens, ik bewonderde zijn engagement om aan de VUB als allereerste universiteit de combinatie topsport en studie mogelijk te maken. Topsporters gaan tot het uiterste, studenten soms ook. De passie voor het éne zou het andere niet in de weg mogen staan. En Paul ruimde barrières gewoon op, de VUB werd trendsetter. Vele jaren zou Paul het snel kloppend hart van zijn VUB blijven. Toen Paul rector was, vroeg hij me om voorzitter van de Universitaire Associatie te worden, ons Brussels samenwerkingsverband met de Erasmushogeschool. Paul was samen met Luc Van de Velde ondervoorzitter. Als rector leerde ik Paul nog meer waarderen. Ik leerde hem kennen als een man met visie, lef, doorzettingsvermogen, strategisch inzicht, in alle opzichten een leider. Maar ik leerde ook de mens Paul kennen: empathisch, inspirerend, goed gezelschap, in alle opzichten een vriend. We deelden een passie voor sport én onderwijs. Op beide fronten is er in Vlaanderen en Brussel nog veel ruimte voor verbetering. Dat kan met kleine stapjes, maar altijd met een groter en ambitieus doel voor ogen. Ook dat was Paul: pragmatisch en gestructureerd, altijd met een blik op de verdere horizon. Overal waar hij kwam maakte Paul het verschil, soms op de meest onverwachte momenten. Een anekdote. Door het vele sporten moest Paul op relatief jonge leeftijd een heupoperatie ondergaan. De dag van de ingreep was er een UAB-vergadering gepland waar zijn secretariaat Paul logischerwijze voor had verontschuldigd. Maar wie arriveerde - op krukken de pijn verbijtend - als eerste in de vergaderzaal op de derde verdieping: Paul! Waarschijnlijk was hij ook nog met de trap gekomen…Bovenmenselijk, ook dat was Paul. Hij verzette bergen, en om de VUB aan de wereldtop te brengen, beklom hij ze ook letterlijk. Met de eerste cellen van de slepende ziekte al in zijn lijf, plantte hij de VUB-vlag op de top van de Mount Everest. Paul was een unicum. Hij was een zeldzame combinatie van zacht en hard: keihard werken, muren slopen, veel bouwen, maar altijd bruggen, vaak met zachte hand, minzaam en zonder de stem te verheffen. Paul was een inspiratie en mentor voor velen, ook voor mij. De hele VUB-gemeenschap zal Paul ontzettend hard missen. We hebben meer Pauls nodig. De wereld zou een betere plek zijn. Ik wens de familie en alle vrienden van Paul heel veel sterkte. Laten we samen het mooie koesteren."  

Els Ampe, Volksvertegenwoordiger (Open VLD): “Paul De Knop was rector-bouwmeester, onuitputtelijke bron van energie. Ik ontmoette hem als studentenafgevaardigde van de VUB en was meteen onder de indruk. Groot verlies van een ijzersterk persoon. Sterkte aan familie en vrienden. Ik ben zo triest.”  

Ben Weyts, Vlaams Minister van Onderwijs: “Alle steun aan familie en vrienden van Paul De Knop. Naast zijn rol als rector van de VUB betekende hij onder andere als voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Bloso, vandaag Sport Vlaanderen, ook veel voor het (top)sportbeleid in Vlaanderen.” 

Bert Anciaux, senator (Vooruit): “Met grote spijt en verdriet verneem ik het overlijden van mijn goede vriend Paul De Knop. Een groot rector van VUB, een fantastisch sportman, een wijze doener, een zo trouwe vriend. Dit doet zo verdomd veel pijn. Veel sterke en steun aan Chantal en de kinderen.” 

Dixie Van De Wiele, Verantwoordelijke Dienst Beweging en Sport VUB: “Een pijnlijke... Paul zijn strijd is gestreden. Hij zet het werk verder in hogere sferen. Van harte dank Paul voor alle inspiratie en energieboosts die je me doorheen de laatste 40 jaar hebt gegeven. Van aan mijn eerste turnkamp als jonge knaap waar jij de avondanimatie verzorgde tot aan onze samenwerking de laatste jaren m.b.t. mijn functie Verantwoordelijke Beweging en Sport aan de VUB. Ik zal je missen, maar gun je van harte de welverdiende rust.” 

Ann Van Driessche, Directeur Marketing & Communicatie VUB: “Paul heeft gevochten als een leeuw tot het bittere eind. Het zal geen die hem kenden verwonderen. Voor mij was hij een inspirator, een vriend, de reden waarom ik naar de VUB kwam. Mijn steun en toeverlaat ook. De afgelopen zeven jaar ging er geen week voorbij of we hadden een babbeltje samen, fysiek, telefonisch en de laatste tijd enkel via whatsapp. Hij was een fantastische rector maar bovenal een fantastische persoon, warm, vriendelijk, bekommerd, immer gedreven en met tal van projecten op de radar. (…) Ik ben triest maar tegelijkertijd heel dankbaar dat ik Paul op mijn pad mocht hebben. Aan iedereen die hem kende veel sterkte. Het is een zwarte dag voor ons allemaal en een zwarte dag voor de VUB.” 

Ingrid Knaepen, personeelslid VUB: “Een gewone mens (voor hem altijd een broodje met kaas), maar groot in daden, altijd vriendelijk, met de nodige strengheid. 's Morgens in zijn fietstenue het kantoor binnengewandeld komen, met zijn woorden. "Die van ver komen, zijn hier de vroegere vogels he". Bedankt om jou te mogen kennen en wat je nog allemaal verwezenlijkt hebt. Sterkte aan de familie, hopelijk putten jullie wat kracht uit al onze berichten.” 

Aushim Koumar, oud-student VUB: “Ik heb Paul De Knop voor het eerst ontmoet in 2010 als jonge 20-jarige student, toen hij onze vrijwilligersorganisatie Edukado een enorme boost gaf door peter te worden van de organisatie en door ons een heleboel unieke opportuniteiten aan te bieden. Op persoonlijk vlak was hij één van de meest inspirerende figuren waarmee ik verscheidene enorm boeiende gesprekken heb gehad. Hij heeft mij vooruitgeduwd door mij te vertellen dat ik in mijzelf moest geloven, de lat hoog moest leggen en mijn enthousiasme moest gebruiken om verandering te brengen in de wereld, wat ik sindsdien op mijn bescheiden manier probeer te doen. Paul, ik ben slechts één van de velen die jij door je gedrevenheid, je optimisme, je leadership en je goed hart enorm hebt geïnspireerd en deze herinneringen zullen blijven bestaan en impact hebben rondom jou. Dank je wel Paul.” 

Ellen De Smet, oud-studente VUB: “Mijn oprechte deelneming en medeleven om het veel te vroege heengaan van Paul. Een ongelofelijke man, inspirerend, charismatisch en innoverend. Het voelt nog steeds als een voorrecht om van hem les te hebben gekregen en zal hem nooit vergeten.” 

Alain De Greef, oud-student VUB: “Er zijn mensen die écht het verschil maken in je leven, die échte mentors zijn. Paul De Knop, de prof bij wie ik mijn thesis deed, is ongetwijfeld iemand die voor mij zeer veel heeft betekend. 35 jaar lang. Ik keek naar hem op. Hij was een voorbeeld en een ongelooflijk klankbord. Hij stelde de juiste vragen en had steeds een vlijmscherpe analyse. Hij was een bezieler, had kurkdroge humor en was ook een uitstekende skiër. Prachtige herinneringen. Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte. Het ga je goed Paul.” 

Elke Wauters, oud-studente VUB: “Dankjewel om mijn prof te zijn...je bracht ons heel wat wijsheid bij en kwam ons als topsporters aan de trein ophalen als we over en weer moesten reizen voor wedstrijden. De babbels en steun die je ons daarbij bood zal ik nooit vergeten... Rust zacht...” 
 

Ook reageren? 

Wil je een bericht van troost achterlaten voor de familie of een mooie herinnering over Paul delen? Dat kan via het online rouwregister of via het fysieke rouwregister in het rectoraatsgebouw van de campus in Etterbeek.  
 

Steun aan het Paul De Knop fonds 

Wil je het engagement van Paul verderzetten en het onderzoek naar immuuntherapie van de Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel steunen? Dat kan via een gift aan het VUB – UZ Brussel Paul De Knop Fonds: rekeningnummer BE 51 001367793562 met vermelding GIFT FO2 Paul De Knop.