Afhankelijk van de studie gaat 3 tot 6% van het Bruto Nationaal Product verloren door dit fenomeen. Een gigantisch bedrag, dat hoger ligt dan wat de meeste landen besteden aan onderwijs. 
 
Corrosie wordt ook weleens de metaalziekte genoemd, een begrijpbare vergelijking want het voorspellend karakter is even complex als bepaalde ziekteverschijnselen en net als bij een ziekte kan corrosie dramatische gevolgen hebben. 
 
Corrosie kan eenvoudig verklaard worden als het terugkeren van het metaal (ijzer) naar zijn energetisch meest stabiele ion (ijzer ion) vorm.  Hierdoor verliest het metaal zijn structurele eigenschappen.  Waar, hoe en wanneer dit plotseling gebeurt, is een complex verhaal.
 
Van fiets tot kerncentrale
Corrosie en de bescherming ertegen duikt op in alle mogelijke toepassingen: de roest aan je eigen fiets thuis, aan je wagen na een ongeval, de betonrotheid in tunnels, de veiligheid van vliegtuigen en boten, tot de veiligheidsproblematiek van kerncentrales.
 
Herman Terryn bestudeert vooral het beschermend karakter van het metaal door dunne deklagen in de vorm van oxides en verven.  Recent werd ook gewerkt aan modellen die toelaten de corrosie van het metaal te voorspellen. Tijdens zijn lezing naar aanleiding van de prijs zal prof. Terryn dan ook dit thema behandelen.
 
H.H. Uhlig (1907-1993), naar wie de prijs vernoemd is, was het hoofd van het prestigieuze corrosielaboratorium aan het vermaarde MIT (Massachusetts Institute of Technology) . Hij wordt algemeen beschouwd als een van de grondleggers van lokale corrosiefenomenen.
 
Herman Terryn is gewoon hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en deeltijds professor op TUDelft. Hij is voorzitter van de vakgroep Materialen en Chemie.  Binnen de onderzoeksgroep SURF leidt hij het Methusalem-project dat gaat over oxidelagen op metalen. In 2014 kreeg hij de Europese Corrosieprijs. In 2016 werd hij bekroond met een Francqui-leerstoel aan de Universiteit Antwerpen met als thema duurzaamheid van metalen.