De VUB plaatst impactrijk, maatschappij-betrokken onderzoek centraal vanuit haar rol als Urban Engaged University. Daarom wil onze universiteit haar brede werking nog beter afgestemd krijgen op de opportuniteiten, uitdagingen en noden van grootstad Brussel. Eén van de basispijlers in het deelbeleidsplan onderzoek is participatief, community-based onderzoek met een sterke lokale verankering. 

Het R&D departement lanceert daarom, met ondersteuning van het CERL-expertisecentrum en de Science Outreach Office, een projectoproep om VUB-onderzoekers de mogelijkheid te bieden citizen science projecten met een ‘community engaged’ inslag te ontwikkelen. Innovatief onderzoek, fundamenteel of toegepast, dat burgers laat bijdragen aan het wetenschappelijke proces en hen wetenschappelijk gefundeerde acties en beleid laat voeden. 

Alle details rond de projectoproep zijn terug te vinden via het VUB Funding portaal. Projectaanvragen dienen ingediend te worden tegen uiterlijk 1 november 2022. 

Een online infosessie wordt georganiseerd op 6 juli 2022 om 10u. Registratie via dit formulier is verplicht.