De VUB pakt uit met de nieuwe Engelstalige opleiding ‘Applied Informatics’. Binnen deze opleiding aan de faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen kunnen masterstudenten kiezen voor één volgende profielen: Artificial Intelligence of Big Data. De Master of Science in Applied Informatics gaat al van start in het academiejaar 2023-2024. Hiermee breidt de VUB ineens ook haar aanbod binnen levenslang leren en voor werkstudenten uit. 

Artificiële intelligentie en Big Data Technologie nemen steeds meer aan belang toe, zowel in de industrie als in het algemene leven. Daarom is het noodzakelijk om zowel nieuw talent als werknemers die al actief zijn in ICT hiervoor op te leiden. Dat de opleiding in het Engels is, is geen toeval. ICT is bij uitstek een internationaal werkveld. Dankzij deze Engelstalige variant van de opleiding mikt de VUB niet langer enkel op Nederlandstalige studenten, maar ook op een internationaal publiek.

“We stellen vast dat er wereldwijd een toenemende belangstelling is voor big data technologie en artificiële intelligentie (AI). De VUB heeft in 1984 het eerste AI Labo op het vasteland van Europa opgericht en is nog steeds internationaal belangrijk in het onderzoeksveld. Daarom willen wij onze deskundigheid vertalen en toepassen voor studenten die een intensieve praktijkgerichte opleiding willen volgen om zich voor te bereiden om in de Vlaamse, Belgische, maar vooral internationaal georiënteerde AI-sector van bedrijven, industrieën en dienstensectoren tewerkgesteld te worden”, aldus Steven Van Luchene, afdelingshoofd Onderwijskwaliteit en Innovatie.

Levenslang leren

Het masterprogramma is eveneens geschikt voor werkende studenten. Daarom biedt de VUB het programma zowel via conventioneel- als avondonderwijs aan en is het deels via afstandsonderwijs te volgen. Verder wordt er in de lessen gebruik gemaakt van een breed scala aan instructietechnieken, zoals groeps- en individuele projecten, seminars, workshops en onderzoekstrainingen.