Het is geen geheim dat sommige mensen op sociale media zich achter anonimiteit hullen om giftige commentaren te plaatsen. Vaak zijn personen of ideeën waarmee ze niet akkoord zijn hiervan de dupe. Zo ook politici. Deze en andere vormen van geweld kunnen een ernstige impact hebben op het welzijn van de betrokken slachtoffers.

Onderzoekers van het departement politieke wetenschappen van de VUB deden daarom een bevraging bij verschillende politici naar hun ervaring met geweld. In totaal vulden 215 federale en regionale politici een uitgebreide vragenlijst in die polste naar hun ervaring en beleving van verschillende vormen van geweld. “Gelukkig zien we bij Belgische politici zelden fysieke vormen van geweld. Dat neemt niet weg dat online geweld, zoals haatcommentaren, zo goed als dagelijks voorkomt.” zegt PhD onderzoeker Anne Van Bavel. 

“Ook offline krijgen vele politici geweld te verduren. Bijna 20% van de bevraagden maakte melding maandelijks of vaker psychologische vormen van geweld te ervaren. Dat gaat dan in de eerste plaats over intimidatie en bedreigingen. In de meeste gevallen hebben deze betrekking op de politieke standpunten, maar vooral bij vrouwen, politici met een migratieachtergrond en jonge politici is het geweld persoonlijker en wordt er vaak verwezen naar hun gender, etniciteit en/of jonge leeftijd.” legt Anne Van Bavel uit. “Vrouwelijke politici maakten ook opmerkelijk vaker melding van seksueel geweld en zeggen frequent seksistische opmerkingen en grappen te moeten aanhoren van collega’s. Vooral politici met een migratieachtergrond gaven aan dat ​ het geweld (dat vaak ook racistisch getint is) hen vaker doet overwegen om de politiek te verlaten.” zegt professor Silvia Erzeel. “Het geweld heeft een niet te onderschatten impact. Wanneer politici bijvoorbeeld dreigbrieven ontvangen, komt het zaakje wel heel dicht bij huis.” zegt professor Erzeel.

“Het lijkt er op dat dit een niet te negeren probleem voor de democratie vormt.” zegt professor Karen Celis. “Geweld naar politici is problematisch: het hindert politici in het uitoefenen van hun job als vertegenwoordiger, zorgt ervoor dat bepaalde politici vroegtijdig de politiek verlaten, en kan ook jongeren - de toekomstige generatie politici- afschrikken om de politiek in te gaan” besluit professor Erzeel.