Joni Gilissen, postdoctoraal onderzoeker bij End-of-Life Care Research Group (VUB/UGent), onderzoekt via een proefproject hoe personen met dementie en hun nabije omgeving tijdig toegang vinden tot de gepaste, gewenste en effectieve zorg (gaande van psychosociale tot medische zorg). Met het project, gefinancierd door Stichting Alzheimer Onderzoek, wil Gilissen bijdragen tot een meer geïntegreerde inclusieve samenleving.

In België zal één op de vijf mensen, en zelfs één op de drie vrouwen een vorm van dementie ontwikkelen. Bij 70 % van de gevallen gaat het om de ziekte van Alzheimer. Door de toenemende vergrijzing zullen in de toekomst 2 miljoen Belgen direct of indirect bij dementie betrokken zijn. Helaas is er nog steeds geen genezing en is er een sterke nood aan een optimale coördinatie van zorg. Stichting Alzheimer Onderzoek financiert dit veelbelovend onderzoek van Joni Gilissen (EoLC, VUB/UGent) met een beurs van 110.000 euro voor een periode van twee jaar.

We mogen Alzheimer niet vergeten

Joost Martens, Directeur van de Stichting Alzheimer Onderzoek: “Met de Stichting Alzheimer Onderzoek financieren we veelbelovende onderzoeken, daarvoor kunnen we gelukkig rekenen op heel veel donateurs. In 2022 kende de stichting een bijzonder goed jaar en konden wij maar liefst 4.010.000 euro aan onderzoek financieren. Dat biedt ons heel wat mogelijkheden, en daar zijn we blij om. Wetenschappelijk onderzoek zal op een dag tot een doorbraak leiden in de strijd tegen de ziekte.”

Sterke nood aan een optimale zorg coördinatie

Een stijgend aantal mensen met dementie woont thuis, meestal met aanzienlijke steun van hun mantelzorgers. Door hun complexe zorgnoden zijn ze vaak genoodzaakt te navigeren in een gefragmenteerd zorgsysteem, van de ene zorgverlener naar de andere. Anderen worden geconfronteerd met beperkte toegang tot zorg, door gebrek aan kennis of informatie over beschikbare diensten.

Als gevolg daarvan is de zorg voor mensen met dementie vaak suboptimaal. In het onderzoek fungeert een getrainde “zorgnavigator” als belangrijkste contactpunt voor mensen met dementie en hun familie via regelmatig telefonisch overleg en bezoekmomenten thuis. Navigators zorgen voor een betere toeleiding naar de gepaste zorg- en hulpverlening in de eigen buurt. Recent onderzoek uit de VS en Canada heeft aangetoond dat dergelijk model werkt. Het onderzoek van Dr. Joni Gilissen evalueert hoe zorgnavigatoren hier in Vlaanderen nuttig kunnen zijn. Met een multidisciplinair team zal dit in twee regio’s getest worden.

Stichting Alzheimer Onderzoek

Stichting Alzheimer Onderzoek financiert Belgische wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. De Stichting is afhankelijk van particuliere giften. De wetenschappelijke raad bestaande uit topprofessoren van Belgische universiteiten selecteert de beste projecten voor financiële ondersteuning. In 2022 steunde de stichting 17 onderzoeken voor een totaalbedrag van € 4.010.000 euro.