Wat we de afgelopen twee weken beleven, was tot voor kort onvoorstelaar. Niemand had zo’n scenario ooit voor werkelijkheid kunnen aannemen, zelfs niet toen de beelden uit Wuhan al dagelijks het journaal haalden. We hebben ook geen idee hoe het verder zal lopen. We weten nog niet hoelang deze crisis zal duren, we hebben nog geen zicht op de economische gevolgen op langere termijn. We kunnen niet inschatten wat de impact zal zijn voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving, zoals de kansarme leerlingen die voor lange tijd zonder begeleiding van de school zijn afgesneden. We weten ook niet hoeveel families uiteindelijk met het virus en met sterfgevallen zullen getroffen worden. 

Ongeziene kansen

Voor tijdsonderzoekers biedt deze crisis echter ongeziene kansen. Vaak leren wetenschappers meer uit crisissen en pathologische situaties dan uit de normaliteit. Psychologen leiden uit pathologieën af hoe de menselijke geest functioneert, artsen leren uit ziekte wat gezondheid is, onverwachte verschijnselen in de natuur leiden tot nieuwe ontdekkingen in de natuurkunde. In de sociologie is dit niet anders.

De onderzoeksgroep TOR organiseerde een eerste tijdsbestedingsonderzoek in 1984 bij werklozen. Door na te gaan hoe werklozen de vrijgekomen tijd als gevolg van werkloosheid invullen en hoe ze nieuwe routines opbouwen, kregen we meer inzicht in hoe tijdstructuren functioneren. 35 jaar later bestudeerden we een andere groep die op korte tijd naar een ander tijdsregime overging. De werknemers van FEMMA, een vrouwenorganisatie, gingen in 2019 voor een volledig jaar over van een 36-urenweek naar een 30-urenweek. Ook dit experiment was een gelegenheid om, door middel van tijdsbestedingsonderzoek, na te gaan hoe een radicale arbeidstijdvermindering en reorganisatie van de arbeidstijd de tijdsbesteding in gezinnen door elkaar haalt en leidt tot nieuwe regelmaten. Dergelijke studies kunnen ons leren hoe arbeid, gezinstijd en vrijetijd in balans worden gehouden. Of hoe de dag- en weekcyclus, sociale relaties, openingsuren of media onze tijdsbesteding structureren en synchroniseren.

Wat de coronacrisis teweeg brengt, is van een andere orde - prof. Ignace Glorieux

Wat de coronacrisis teweeg brengt, is echter van een andere orde. In nauwelijks een paar weken tijd is het dagelijkse leven zoals we dat kennen uit onze gewone tijdsbestedingsstudies drastisch veranderd. Dit gaat niet over individuen die drastische veranderingen in hun persoonlijke tijdsordening ervaren: werkloos worden, op pensioen gaan, een arbeidsduurverkorting meemaken …

Niet alleen onze persoonlijke tijdsordening is op een paar dagen fundamenteel door elkaar gegooid, de collectieve ritmen die ons dagelijks leven structureren zijn in grote mate weggevallen. De traditionele sociale ‘Zeitgebers’, zoals de werktijden, schooltijden, openingstijden...  functioneren niet meer. Levenssferen die in moderne samenlevingen vaak strikt gescheiden zijn – gezin, werk, onderwijs, zorg, ontspanning – worden van de ene dag op de andere teruggebracht in de gezinssfeer. Werktijden, openingsuren, uren van het openbaar vervoer, week en weekend, vakantie… het is allemaal in grote mate betekenisloos geworden. Zelfs de overgang naar het zomeruur is dit jaar een triviale gebeurtenis, wat maakt het ook uit… er zijn geen vaste tijden meer.

Werktijden, openingsuren, uren van het openbaar vervoer, week en weekend, vakantie… het is allemaal in grote mate betekenisloos geworden.

Deze verstoring van routines biedt misschien ook kansen. Want beperkingen leiden vaak tot nieuwe mogelijkheden. Misschien zet het ons aan het denken over de rush van ons leven van alle dag, misschien zet het ons aan tot bezinning over hoe we onze tijd besteden? Misschien leidt het ook tot nieuwe vormen van werken en samenwerken?  

Maar misschien zullen we na deze crisis net meer dan ooit beseffen dat werken een sociale activiteit is die we beter gescheiden houden van de gezinssfeer, dat het wel plezant is te kunnen werken zonder jengelende kinderen rondom ons en dat het echt wel fijn is om buiten de gezinssfeer te ontspannen met andere mensen. Misschien merken we ook dat shoppen in echte winkels, met echte mensen en klanten veel leuker is dan online shoppen. En wellicht komen we ook tot het inzicht dat een collectieve tijdsordening niet noodzakelijk beperkingen inhoudt, maar net noodzakelijk is om het sociale leven in goede banen te leiden.

Misschien merken we dat shoppen in echte winkels, met echte mensen en klanten veel leuker is dan online shoppen - prof. Ignace Glorieux

Om de veranderingen in de tijdsbestedingspatronen van mensen in kaart te brengen en hoe dit evolueert naarmate de coronacrisis langer duurt, zijn we nog steeds op zoek naar mensen die willen deelnemen aan ons tijdsbestedingsonderzoek.

Doe mee aan het VUB-tijdsonderzoek!

De onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel onderzoekt samen met het onderzoeksbureau hbits de sociale gevolgen van de corona-crisis. Doe mee aan dit onderzoek en vertel ons hoe jouw dagelijks leven is veranderd via www.dagelijksleven.eu (en verspreid deze boodschap verder onder vrienden en in de sociale media).

Ignace Glorieux
Tijdsocioloog – Onderzoeksgroep TOR, vakgroep Sociologie VUB
ignace.glorieux@vub.be