VUB Facility Services wil de campussen vrij van peuken maken. VUB Professor analytische en milieu-chemie Marc Elskens. "Dit is inderdaad een groot probleem. Sigarettenpeuken brengen grote schade aan in het milieu.” De sensibiliseringscampagne start maandag 23 oktober.

Wat is het probleem met een peukje?

Net als plastic rietjes en zakjes zijn sigarettenpeuken een schadelijke vervuiler voor aquatische en terrestrische ecosystemen. Sigarettenfilters zijn het grote probleem, omdat er geen regels zijn voor de verwijdering ervan door rioolwaterzuiveringsinstallaties, waardoor een zeer groot deel van de peuken uiteindelijk in rivieren en oceanen terechtkomt.

Wat is de schade?

Om een idee te geven over de omvang van het probleem: van de ongeveer elf miljard sigarettenpeuken die elke dag over de hele wereld worden weggegooid, belandt ongeveer veertig procent in de oceanen.

Volgens het Butt Pollution Project (een Amerikaanse vereniging die zich inzet voor de eliminatie van tabaksafval) komt 66% van de 5,2 biljoen sigaretten die jaarlijks wereldwijd worden geproduceerd in het milieu terecht. Omdat één sigarettenpeuk tientallen liters water kan vervuilen, is de impact van sigarettenpeukafval op de watervoorraden over de hele wereld van cruciaal belang.

Hoe lang duurt voor de natuur om een sigaretten af te breken?

Het duurt gemiddeld twaalf jaar voordat sigaretten volledig in de natuur zijn afgebroken. Hoewel filters binnen één tot twee jaar uiteenvallen, kan het bij sommige componenten, zoals celluloseacetaat, bijna tien jaar duren voordat ze biologisch zijn afgebroken.

Zijn er nog meer gevaren?

Merk ook op dat sigaretten chemische stoffen bevatten, waarvan sommige giftig of zelfs kankerverwekkend zijn, zoals nicotine, fenolen of zelfs metalen,... en deze schadelijke stoffen komen meestal in de riolen terecht en worden aangetroffen in de waternetwerken, systemen die niet zijn ontworpen om deze te behandelen.

Zijn er initiatieven om de vloedgolf peuken onder controle te krijgen?

Geconfronteerd met een dergelijke golf van sigarettenpeuken die het oppervlakte- en grondwater vervuilen, zijn er bepaalde bedrijven opgericht om deze sigarettenpeuken te recyclen.

Het Bretonse bedrijf MéGo (https://me-go.fr/qui-sommes-nous/) recycleert bijvoorbeeld plastic sigarettenfilters om er verschillende voorwerpen van te maken: in België zijn er ook initiatieven.

De stad Brussel heeft een uitgebreid 'peukenplan' geïmplementeerd om rokers verantwoordelijk te maken en het publiek te informeren. Dit plan omvat sensibiliseringsacties en de installatie van stedelijke asbakken, maar ook een verhoging van de boetes en de oprichting van een partnerschap om ingezamelde sigarettenpeuken te recycleren (https://www.bruxelles.be/stop-aux-megots-jetes-par-terre).

En nu dus de VUB.