Op zaterdag 11 maart bracht Sven Gatz, Brussels kabinet minister van Financiën, Nederlandstalig onderwijs, ambtenarenzaken en meertaligheid een bezoek aan een school in Anderlecht.

Ja, het was een zaterdag, want het is dan dat het Alef-programma, beheerd door de Vrije Universiteit Brussel en door collega Sami Azar van het VUB International Relations office, de Arabische taallessen voor kinderen tussen 6 en 15 jaar geeft. De lessen worden buiten de normale schooltijden gehouden, zodat alle kinderen de lessen kunnen volgen. Het project werd in 2016 opgezet om mensen aan te moedigen hun erfgoedtaal te behouden, en om anderen te motiveren nieuwe talen te leren, en Arabisch is natuurlijk een wereldtaal. Alef is trouwens de naam van de eerste letter van het alfabet in het Arabisch.

Sven Gatz kwam naar de school in Anderlecht, met zijn raadgever Sheraz Rafi, om met eigen ogen te zien wat de kinderen leren. De school is één van vier in Brussel waar 300 kinderen Arabische les krijgen van leraren die allemaal vluchteling zijn. Zij worden ondersteund door deskundigen van de VUB op het gebied van taalkunde en tweede taalverwerving. De kinderen krijgen les in een nieuw curriculum dat is ontworpen op acht niveaus die aansluiten bij de verschillende niveaus en de leeftijd van de kinderen. De boeken en lessen zijn gebaseerd op het curriculum van de gewone scholen en bevatten interculturele elementen om de integratie te bevorderen.

Het bezoek van minister Gatz vond plaats in het kader van BeTalky, een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om meertaligheid in Brussel te bevorderen. Tijdens zijn bezoek merkte Sven Gatz vooral op hoe goed de relatie en interactie is tussen de leerkrachten van het Alef-programma en de kinderen in de klas. De dynamiek tussen de twee was indrukwekkend, en hij hoopte dat er in de toekomst soortgelijke initiatieven als het Alef-programma zouden komen.

Als sociaal verbonden universiteit die zich engageert in haar stedelijke omgeving, laat het Alef-programma de VUB toe haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen zoals de vluchtelingencrisis, het bevorderen van diversiteit in Brussel en het benadrukken van het belang van meertaligheid.

Meer informatie over het Alef-programma is online.

Brussels minister Sven Gatz bezoekt het Alef-programma

Alef programme gets visit from Sven Gatz

Brussels minister Sven Gatz volgt een Arabische taalles, onderdeel van het Alef-programma